ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

03 листопада 2022 року м. Черкаси Справа № 925/1024/22

Господарський суд Черкаської області у складі судді Гладуна А.І., розглянувши справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОТОРГ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Велес" про стягнення 190561,04 грн,

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАГРОТОРГ" (ідентифікаційний код 30067834, адреса місцезнаходження: 22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. О. Кошового, 3Г) звернулося до Господарського суду Черкаської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Велес" (ідентифікаційний код 39069819, адреса місцезнаходження: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Велика Фонтанна, 25, кв. 1) про стягнення 190561,04 грн, зокрема 142876,98 грн заборгованості за товар відповідно до договору купівлі - продажу №04/11 від 25.11.2021, 14608,64 грн пені, 6357,47 грн 5% річних та 26717,95 грн інфляційних втрат. У позові позивач просив стягнути з відповідача понесені судові витрати на сплату судового збору у розмірі 2858,43 грн та 8000 грн витрат на правову допомогу.

Ухвалою суду від 17.10.2022 суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №925/1024/22, вирішив справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами, встановив відповідачу строк для подання відзиву на позов у відповідності з вимогами статей 165, 178 Господарського процесуального кодексу України - протягом п`ятнадцяти днів з дня одержання цієї ухвали.

Встановив для позивача строк для подання відповіді на відзив - протягом п`яти днів з дня одержання відзиву і для подання заперечення - протягом п`ять днів з дня одержання відповіді на відзив.

21.10.2022 представник відповідача адвокат Кулик Ада Миколаївна подала до суду заяву, у якій просила суд надати можливість ознайомитися з матеріалами справи №925/1024/22 за допомогою засобів електронного зв`язку, шляхом направлення їх копій в електронному вигляді на її електронну пошту. Цього ж дня - 21.10.2022 суд задовольнив заяву представника відповідача адвоката Кулик А.М. та надіслав на її електронну пошту копії позовної заяви з додатками до неї.

01.11.2022 позивач подав до суду клопотання про стягнення з відповідача 8000 грн судових витрат понесених на оплату професійної правничої допомоги адвоката та просив приєднати до матеріалів докази на підтвердження розміру судових витрат.

02.11.2022 відповідач подав до суду заяви про: 1) продовження строку для подання відзиву; 2) заперечення щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно з частиною 4 статті 250 Господарського процесуального кодексу України якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд залежно від обґрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу про: 1) залишення заяви відповідача без задоволення; 2) розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Відповідно до частини 6 статті 250 Господарського процесуального кодексу України якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

Згідно із статтею 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Враховуючи викладене вище, з метою повного, всебічного і об`єктивного розгляду справи та дотримання положень статті 182 Господарського процесуального кодексу України, суд в порядку вимог частини 4 статті 250 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про задоволення заяви відповідача про розгляд справи в загальному позовному провадженні, розгляд справи починає зі стадії відкриття провадження у справі та призначення підготовчого засідання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 182, 234, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву відповідача про розгляд справи №925/1024/22 за правилами загального позовного провадження задовольнити.

2. Здійснити розгляд справи №925/1024/22 за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 09 год. 30 хв. 22 листопада 2022 року.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Черкаської області за адресою: 18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, в залі судових засідань.

4. Про проведення підготовчого засідання повідомити: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАГРОТОРГ" (позивача); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО\-ВЕЛЕС" (відповідача).

З огляду на пріоритетність уникнення небезпеки для життя і здоров`я представників учасників справи під час війни, суд не визнає їх участь у судовому засіданні обов`язковою.

5. Особам, які з`являться у судове засідання мати з собою: а) документ, що підтверджує особу (паспорт чи інший документ, що підтверджує особу згідно із Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"); б) документ, що підтверджує повноваження (адвокату - довіреність або ордер про надання правової допомоги або договір (витяг з нього) про надання правової допомоги; посадовій особі - докази повноважень на самопредставництво юридичної особи відповідно до ст.56 ГПК України); в) оригінали документів, які подано до суду в копії; г) засоби індивідуального захисту (захисна маска).

6. Встановити відповідачу строк для подання до суду відзиву на позовну заяву протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, який має відповідати вимогам ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

Копію відзиву та доданих до нього документів надіслати позивачу одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Докази надіслання (надання) відзиву на позовну заяву позивачу надати суду до дати підготовчого засідання.

Якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними у справі матеріалами.

7. Встановити позивачу строк для подання до суду протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позовну заяву відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частини 3-6 статті 165 Господарського процесуального кодексу України.

Докази надіслання (надання) відповіді на відзив відповідачу надати суду до дати підготовчого засідання.

8. Встановити відповідачу строк для подання до суду протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив заперечення, які мають відповідати вимогам частини 3-6 статті 165 Господарського процесуального кодексу України та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем.

Копію заперечень надіслати позивачу одночасно з надісланням (наданням) заперечень до суду.

Докази надіслання (надання) заперечення позивачу надати суду до дати підготовчого засідання.

9. Роз`яснити учасникам справи наступне:

9.1. Заяви (клопотання) подаються суду в оригіналі (ч.8 ст.42 ГПК): або у формі письмового паперового документа за підписом особи, яка його підписала; або у формі електронного документа, підписаного електронним цифровим підписом особи, яка його створила - через систему "Електронний суд". До заяви по суті додаються докази її надіслання учасникам справи (ч.5 і 6 ст.165, ч.3 статей 166,167,168 ГПК).

9.2. Відповідно до частини першої - третьої статті 91 Господарського процесуального кодексу України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом.

Відповідно до частини другої статті 96 Господарського процесуального кодексу України, електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

9.3. З метою спрощення порядку надіслання до суду документів і ознайомлення з матеріалами справи, запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на час карантину, запропонувати учасникам справи: зареєструватися в системі "Електронний суд"; подати процесуальні документи (заяви, клопотання, відзиви, відповіді, заперечення тощо), письмові та електронні докази через систему "Електронний суд", або поштою.

9.4. У разі неявки: наслідки неявки у судове засідання передбачені наступними нормами Господарського процесуального кодексу України: п.4 ч.1 ст.226 (для заявника), ст.202, ст.135 ГПК (штраф у сумі від одного до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб); учасники справи, явка яких визнана обов`язковою, зобов`язані повідомляти причини неявки; причини неявки мають підтверджуватись належно засвідченими доказами; неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні, відсутності штатних працівників), не позбавляє можливості керівника чи фізичної особи призначити іншого або представляти інтереси особисто; обставини тимчасової непрацездатності (хвороби, самоізоляції, обсервації у зв`язку з карантином), засвідчуються документами, передбаченими Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров`я України від 13.11.2011 №455 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 04.12.2001 за №1005/6196.

9.5 Згідно частини 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

9.6 Відповідно до частини 1 статті 118 Господарського процесуального кодексу України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

З метою забезпечення прав відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Велес" бути поінформованим про розгляд справи розмістити інформацію про його виклик на офіційній сторінці Господарського суду Черкаської області веб-порталу судової влади.

Направити ухвалу суду ТОВ "УКРАГРОТОРГ" (22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. О. Кошового, 3Г та на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_4); представнику позивача адвокату Гурбі Михайлу Васильовичу (на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ТОВ "Агро-Велес" (20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Велика Фонтанна, 25, кв. 1 та на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), представнику відповідача адвокату Кулик Аді Миколаївні (на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання, в порядку передбаченому частиною другою статті 235 Господарського процесуального кодексу України, і оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суддя А.І. Гладун

Дата ухвалення рішення 03.11.2022
Оприлюднено 04.11.2022

Судовий реєстр по справі 925/1024/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.01.2023 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.01.2023 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 11.01.2023 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 02.01.2023 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 28.12.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.12.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 07.12.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 06.12.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 06.12.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 03.11.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 17.10.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 925/1024/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону