Ухвала
від 23.12.2022 по справі 751/2658/22
НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року місто Чернігів

Справа №751/2658/22

Провадження №2-з/751/13/22

Н о в о з а в о д с ь к и й р а й о н н и й с у д м і с т а Ч е р н і г о в а

в складі: головуючого - судді Маслюк Н. В.

секретаря судового засідання Пилипович А. Я.

розглянувши без повідомлення учасників справи заяву представника відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_2 про забезпечення позову у справі за позовом ОСОБА_3 , яка діє у своїх інтересах та інтересах неповнолітніх ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , треті особи: приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Борисова Тетяна Анатоліївна, Управління (Служба) у справах дітей Чернігівської міської ради, про визнання недійсним шлюбного договору, -

Встановив:

У провадженні Новозаводського районного суду м. Чернігова перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_3 , яка діє у своїх інтересах та інтересах неповнолітніх ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , треті особи: приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Борисова Тетяна Анатоліївна, Управління (Служба) у справах дітей Чернігівської міської ради, про визнання недійсним шлюбного договору.

Ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 26 вересня 2022 року відкрито провадження у справі.

Представник відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_2 звернулася до суду із заявою про забезпечення позову у справі шляхом накладення арешту на транспортний засіб марки Toyota Highlander, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , земельну ділянку кадастровий номер 7410100000:02:025:5470 та будинок за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування зазначає, що існує загроза, що ОСОБА_3 може відчужити вказане майно на користь третіх осіб, що в подальшому може ускладнити або унеможливити виконання рішення суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 153 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути подану заяву без повідомлення учасників справи.

У відповідності до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши заяву, вивчивши матеріали справи, суд доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 149 ЦПК України, суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Згідно ч. 2 ст.149 ЦПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 150 ЦПК України, позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Приписами ч. 3 ст. 150 ЦПК України визначено, що заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами цивільного законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» від 22.12.2006 року №9, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Заходи забезпечення позову застосовуються для того, щоб гарантувати виконання рішення суду і повинні застосовуватися лише у разі необхідності, оскільки безпідставне звернення до даних дій може спричинити порушення прав та законних інтересів інших осіб чи учасників процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Заява про забезпечення позову не містить обґрунтованих посилань та доказів про наявність у позивача на праві власності будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер 7410100000:02:025:5470.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка кадастровий номер 7410100000:02:025:5470, на яку заявник просить накласти арешт, перебуває у власності ОСОБА_7 , яка не є учасником цієї справи.

Також, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_1 . Отже, відсутні докази на підтвердження того, що ОСОБА_3 є власником указаного будинку.

При вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів запобігання порушенню у зв`язку з вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу (постанови Верховного Суду від 2 липня 2020 року у справі № 657/1211/19 (провадження № 61-3353св20) та від 21 квітня 2021 року у справі № 61-19492св20).

За таких обставин, не підлягає задоволенню заява в частині накладення арешту на земельну ділянку та будинок.

Щодо заяви відповідача в частині накладення арешту на транспортний засіб, суд дійшов наступного висновку.

Предметом спору за заявленими позовними вимогами є визнання шлюбного договору недійсним.

Відповідно до п.1.7 спірного шлюбного договору, укладеного 18.09.2014 між ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , майно, набуте в шлюбі, є особистою власністю того із подружжя, на чиє ім`я воно буде оформлено у період шлюбу, включаючи грошові кошти (банківські вклади), нерухоме майно та транспортні засоби.

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з 03.07.2019 власником транспортного засобу «Toyota Highlander», 2018 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 є ОСОБА_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_8 . Після його смерті залишилися спадкоємці його діти: ОСОБА_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та дружина ОСОБА_3 .

Необхідність вжиття забезпечення позову відповідач мотивує тим, що у разі визнання недійсним шлюбного договору, вищевказаний транспортний засіб стане спадковою масою, як і інше майно придбане під час шлюбу ОСОБА_3 з його батьком, що в свою чергу може позбавити його на частку в майні.

При розгляді заяви про забезпечення позову суд встановив, що між сторонами виник спір з приводу майна, правовий режим якого визначено укладеним спірним шлюбним договором, і застосування визначених відповідачем заходів забезпечення позову щодо накладення арешту на транспортний засіб є адекватним, оскільки невжиття таких заходів може призвести до відчуження спірного майна на користь інших осіб, що, в свою чергу, призведе до порушення прав відповідача на ефективний судовий захист.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення заяви про забезпечення позову.

На підставі викладеного та керуючись ст. 149, 150, 153, 260, 353 ЦПК України,

Ухвалив:

Заяву представника відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_2 про забезпечення позову задовольнити частково.

Накласти арешт на автомобіль «Toyota Highlander, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , місце проживання: АДРЕСА_2 до набрання законної сили рішенням суду у справі № 751/2658/22 за позовом ОСОБА_3 , яка діє у своїх інтересах та інтересах неповнолітніх ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , треті особи: приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Борисова Тетяна Анатоліївна, Управління (Служба) у справах дітей Чернігівської міської ради, про визнання недійсним шлюбного договору.

У задоволенні решти заяви - відмовити.

Копії ухвали направити сторонам до відома та Центральному відділу державної виконавчої служби у м. Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) для виконання.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали складено 23.12.2022.

Суддя Н. В. Маслюк

СудНовозаводський районний суд м.Чернігова
Дата ухвалення рішення23.12.2022
Оприлюднено27.12.2022
Номер документу108066215
СудочинствоЦивільне
КатегоріяЗаява про забезпечення (скасування забезпечення) позову або доказів

Судовий реєстр по справі —751/2658/22

Постанова від 14.06.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Шипович Владислав Володимирович

Ухвала від 15.05.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Шипович Владислав Володимирович

Ухвала від 12.04.2023

Цивільне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Маслюк Н. В.

Ухвала від 20.03.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Шипович Владислав Володимирович

Постанова від 20.02.2023

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Шарапова О. Л.

Ухвала від 30.01.2023

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Шарапова О. Л.

Ухвала від 23.01.2023

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Шарапова О. Л.

Ухвала від 23.12.2022

Цивільне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Маслюк Н. В.

Ухвала від 23.12.2022

Цивільне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Маслюк Н. В.

Ухвала від 12.12.2022

Цивільне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Маслюк Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні