ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи для судового розгляду по суті

"09" лютого 2023 р. Cправа № 902/1385/22

Господарський суд Вінницької області у складі судді Матвійчука Василя Васильовича, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Комунального некомерційного підприємства "Немирівська міська лікарня" Немирівської міської ради Вінницької області (вул. Шевченка, 26, м. Немирів, Вінницька область, 22800)

до: Немирівської міської ради Вінницької області (вул. Соборна, 26, м. Немирів, Вінницька область, 22800)

про визнання недійсним та скасування розпорядження

за участю секретаря судового засідання Марущак А.О.,

представників сторін:

позивача Шиманський В.М. згідно ордеру;

відповідача Багінський І.В. згідно виписки з ЄДРЮОФОП та ГФ.

В С Т А Н О В И В :

На розгляд Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява № б/н від 27.12.2022 (вх. №1388/22 від 27.12.2022) Комунального некомерційного підприємства "Немирівська міська лікарня" Немирівської міської ради Вінницької області з вимогами до Немирівської міської ради Вінницької області про визнання недійсним та скасування розпорядження міського голови Немирівської міської ради Вінницької області від 21 грудня 2022 року № 425-рк-о "Про призначення тимчасово виконуючою обов`язки генерального директора комунального некомерційного підприємства "Немирівська міська лікарня" Немирівської міської ради Вінницької області Верлан-Кульшенко Олену Олександрівну".

Ухвалою суду від 28.12.2022 за вказаним позовом відкрито провадження у справі № 902/1385/22 з призначенням до розгляду за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 26.01.2023.

23.01.2023 на адресу суду надійшов відзив на позовну заяву № 03-34-142 від 19.01.2023 за підписом в.о. міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О. Хіхлача, в якому останній наводить заперечення проти позову та просить відмовити в його задоволенні.

23.01.2023 на адресу суду надійшло клопотання № 03-34-144 від 19.01.2023 за підписом в.о. міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О. Хіхлача про витребування у Комунального некомерційного підприємства "Немирівська міська лікарня" Немирівської міської ради Вінницької області інформацію про тимчасову непрацездатність (листок непрацездатності) головного лікаря КНП "Немирівська міська лікарня" Ткачука П.В. станом на 20.12.2022.

23.01.2023 на адресу суду надійшла заява № 03-34-143 від 19.01.2023 за підписом в.о. міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О. Хіхлача про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_1 .

26.01.2023 на електронну адресу суду надійшла заява № 03-34-191 від 25.01.2023 скріплена електронним цифровим підписом відповідача про закриття провадження у справі через відсутність предмету спору.

В судовому засіданні 26.01.2023, судом з метою забезпечення реалізації всіма учасниками процесу своїх процесуальних прав і обов`язків відкладено вирішення питання щодо прийняття до розгляду відзиву на позовну заяву до наступного судового засідання.

За результатами судового засідання 26.01.2023 суд, без виходу до нарадчої кімнати, постановив ухвалу із занесенням її до протоколу судового засідання від 26.01.2023 про відмову у задоволенні заяв № 03-34-143 від 19.01.2023, № 03-34-191 від 25.01.2023 та клопотання № 03-34-144 від 19.01.2023. При цьому, підготовче засідання відкладено на 09.02.2023.

27.01.2023 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" надійшла відповідь на відзив № б/н від 27.01.2023 (вх. номер канц. суду 01-34/892/23 від 27.01.2023) представника позивача - адвоката Шиманського В.М. з наведенням заперечень щодо доводів відповідача, викладених у відзиві на позовну заяву.

09.02.2023 на адресу суду надійшла заява № б/н від 09.02.2023 (вх. номер канц. суду 01-34/1272/23 від 09.02.2023) представника позивача - адвоката Шиманського В.М. про визнання поважними причини пропуску процесуального строку, продовження останнього та долучення доказів до матеріалів справи.

09.02.2023 на адресу суду надійшло клопотання № б/н від 09.02.2023 (вх. номер канц. суду 01-34/1276/23 від 09.02.2023) представника відповідача Багінського І.В. про визнання поважними причини пропуску процесуального строку, продовження останнього та долучення повноважень заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О. Хіхлача до матеріалів справи.

На визначену судом дату з`явились представники позивача та відповідача.

Дослідивши заяву № б/н від 09.02.2023 (вх. номер канц. суду 01-34/1272/23 від 09.02.2023) та клопотання № б/н від 09.02.2023 (вх. номер канц. суду 01-34/1276/23 від 09.02.2023), судом враховано таке.

За приписами ч. 1 ст. 252 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов`язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Відповідно до частини 1 статті 113 ГПК України строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені - встановлюються судом.

Нормою статті 253 ЦК України, яка кореспондується з ст. 115 ГПК України визначено, що строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами, а також можуть визначатись вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Згідно частини 1 статті 116 ГПК України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Згідно ст. 255 ЦК України якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У відповідності до ст. 116 ГПК України останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію тільки в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

Статтею 118 ГПК України визначено, що право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

Положення частини першої статті 119 ГПК України передбачає, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Згідно з частиною четвертою цієї статті одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Пропущений учасником процесуальний строк може бути поновлений судом за умови вчинення учасником процесуальної дії, для вчинення якої було встановлено строк, подання учасником заяви про поновлення процесуального строку та визнання причин пропуску строку поважними, крім випадків, коли ГПК України встановлено неможливість такого поновлення.

Відповідно до частини другої статті 119 ГПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Зі змісту наведеної норми випливає, що за заявою учасника може бути продовжений тільки строк, який встановлений судом і який не сплив на час звернення учасника справи із заявою. Процесуальний строк може бути продовжений також з ініціативи суду.

Судом встановлено, що процесуальний строк є таким, що пропущений та, відповідно механізм із продовження, а не поновлення процесуального строку на долучення доказів можливий виключно за ініціативою суду, із зазначенням конкретних причин, які завадили здійснити цю дію.

Дослідивши наведені представниками позивача та відповідача обставини в обґрунтування поновлення строку на подання доказів у справі, суд вважає за необхідне задовольнити заяву № б/н від 09.02.2023 (вх. номер канц. суду 01-34/1272/23 від 09.02.2023) і клопотання № б/н від 09.02.2023 (вх. номер канц. суду 01-34/1276/23 від 09.02.2023) та долучити докази до матеріалів справи.

Разом з тим, оскільки відповідно до ч.2 ст.2 Господарського процесуального кодексу України однією із основних засад (принципів) господарського судочинства є змагальність сторін, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, забезпечення рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, суд вважає за можливе прийняти до розгляду поданий відповідачем відзив на позовну заяву № 03-34-142 від 19.01.2023.

Дослідивши додані до відзиву на позовну заяву № 03-34-142 від 19.01.2023 матеріали, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 165 ГПК України відзив на позовну заяву повинен містити заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права.

Згідно п. 1 ч. 6 ст. 165 ГПК України до відзиву додаються докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 ГПК України, письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом; якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Згідно ч. 5 вказаної норми, учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Відповідно до п. 5.26 ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» засвідчення копії документа складають зі слів: "Згідно з оригіналом (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища (друкується великими літерами), дати засвідчення копії". Така відмітка проставляється на кожному аркуші засвідченої копії документа.

Тоді як додатки до відзиву на позовну заяву № 03-34-142 від 19.01.2023 не засвідчені в установленому законом порядку, що унеможливлює їх використання на підтвердження обставин, що наведені у відзиві на позовну заяву, а тому залишаються судом без розгляду.

За наслідками судового підготовчого засідання суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до статті 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно частини 2 статті 185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: залишення позовної заяви без розгляду; закриття провадження у справі; закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Отже, враховуючи те, що судом під час підготовчого провадження, було вчинено всі дії, які необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті, остаточно з`ясований предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників судового процесу; визначені обставини справи, які підлягають встановленню, та зібрані відповідні докази; вчинені усі дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті та враховуючи закінчення строку підготовчого провадження, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження у справі та призначення справи до судового розгляду по суті. При цьому суд зауважує, що призначення справи до судового розгляду по суті не позбавляє сторін можливості подати пояснення по суті спору.

Керуючись п. 3 ч. 2 ст. 185, ст.ст. 177, 233, 234, 235, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 902/1385/22 для судового розгляду по суті на 09 березня 2023 р. о 10:30 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, (3-й поверх, зал № 5).

2. Явка учасників в судове засідання не є обов`язковою.

3. Звернути увагу учасників справи щодо можливості брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів за допомогою системи відеоконференцзв`язку Easycon.

4. Роз`яснити учасникам справи ст. 207 ГПК України, згідно положень якої під час розгляду справи по суті в учасників справи з`ясовується, чи мають вони заяви чи клопотання, пов`язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи. Суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

5. Примірник ухвали надіслати учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення та на відомі суду адреси електронної пошти: позивача - crl_nem@ukr.net, представника позивача - absp.vn@gmail.com, відповідача - nemyrivotg@gmail.com.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

7. Рекомендувати учасникам справи з метою якісного та своєчасного розгляду справи:

- відстежувати дату призначення розгляду справи в Єдиному державному реєстрі судових рішень, на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/;

- отримувати процесуальні документи особисто в приміщенні суду або електронною поштою (попередньо подавши заяву через офіційну електронну адресу inbox@vn.arbitr.gov.ua, через систему «Електронний суд» або поштою, в якій зазначити адресу своєї електронної скриньки);

- для оперативного отримання інформації про дату, час і місце слухання справи і прийняті судом процесуальні рішення здійснити реєстрацію в системі «Електронний суд».

Повний текст ухвали складено та підписано 14.02.2023.

Суддя Василь МАТВІЙЧУК

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Шевченка, 26, м. Немирів, Вінницька область, 22800)

3 - відповідачу (вул. Соборна, 26, м. Немирів, Вінницька область, 22800)

Дата ухвалення рішення 09.02.2023
Оприлюднено 16.02.2023

Судовий реєстр по справі 902/1385/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 22.05.2023 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 02.05.2023 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.04.2023 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.04.2023 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 09.03.2023 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 21.02.2023 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.02.2023 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 06.02.2023 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.01.2023 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 28.12.2022 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 28.12.2022 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 902/1385/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону