Рішення
від 09.03.2023 по справі 917/1537/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Зигіна, 1, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 61 04 21

E-mail: inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/

Код ЄДРПОУ 03500004

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2023 Справа № 917/1537/22

За позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації", вул. Коцюбинського, 2А, м. Полтава, 36039

до Фізичної особи-підприємця Зінов`єва Олега Леонідовича, АДРЕСА_1

про стягнення 1 240 924,10грн

Суддя Паламарчук В.В.

Секретар судового засідання: Олефір О.І.

Представники сторін: згідно протоколу

Обставини справи:

28.11.2022 до Господарського суду Полтавської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації" до Фізичної особи-підприємця Зінов`єва Олега Леонідовича" про стягнення 1 240 924,10 грн - заборгованості за Договором купівлі-продажу №56 від 23.07.2021, з яких: 937 660,00грн -основний борг, 286 016,40 грн - інфляційні збитки, 35 247,70грн - 3% річних.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.11.2022 вказаний позов передано на розгляд судді Паламарчука В.В.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 05.12.2022 судом прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; справу постановлено розглядати в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 17.01.2023, запропоновано відповідачу протягом 15 днів з дня вручення ухвали суду надати суду відзив на позов, позивачу - подати суду відповідь на відзив протягом 5 днів з моменту отримання відзиву.

Ухвалою суду від 17.01.2023 року підготовче засідання відкладено на 07.02.2023р.

07.02.2023р. на адресу суду надійшов відзив на позовну заяву (вхід. №1553). У відзиві відповідач заявлені позовні вимоги не визнає в повному обсязі, вважає їх безпідставними і такими, що не підлягають задоволенню та в п.3 прохальної частини відзиву заявив клопотання про витребування в Головного управляння ДПС в Полтавській області рішення податкового органу щодо відмови в реєстрації податкових накладних ТОВ "ІСА" та рішення про відповідності/невідповідності ТОВ "ІСА" критеріям ризиковості платника податку на додану вартість.

Судове засідання призначене на 07.02.2023 не відбулося, в зв`язку з перебуванням судді Паламарчука В.В. на лікарняному. Ухвалою суду від 14.02.2023 року підготовче засідання призначено на 23.02.2023 року.

15.02.2023р. до суду надійшла відповідь на відзив, в якій позивач зазначає що невиконання або неналежне виконання умов договору щодо здійснення реєстрації податкової накладної не є підставою для невиконання господарського зобов`язання щодо розрахунків з контрагентом за поставлений товар. До відповіді позивач додав: копію податкової накладної №18; копію квитанції від 30.08.2021 про реєстрацію податкової накладної №18; копію рішення комісії про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних №3037817/34612093 від 30.08.2021р.

Ухвалою суду від 23.02.2023р. в задоволенні клопотання відповідача - ФОП Зінов"єва О.Л. про витребування доказів (вхід. №1553 від 07.02.2023) - відмовлено та закрито підготовче провадження. Розгляд справи по суті призначено на 09.03.2023р.

В зв`язку з тим, що необхідних для вирішення спору доказів, наявних у матеріалах справи, достатньо, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до вимог ст. 233 ГПК України рішення прийнято в нарадчій кімнаті.

Під час розгляду справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації" (далі Постачальник) та Фізичною особою - підприємцем Зінов`євим Олегом Леонідовичем (Покупець) 23 липня 2021 року укладено Договір купівлі-продажу №56 (далі Договір а.с.7-8).

Умовами Договору сторони визначили наступне:

- Постачальник зобов`язується постачати та передавати у власність (повне господарське відання) Покупця Товар, а Покупець зобов`язується приймати цей Товар і своєчасно здійснювати його оплату на умовах даного Договору. Загальна вартість (ціна) цього договору складає 1 097 400,00грн. в тому числі ПДВ20% - 182,900,00 грн. ( п.1.1).

- Асортимент, кількість та ціна товару визначаються представниками Сторін при здійсненні замовлення на товар і відображаються у видаткових накладних на кожну окрему партію товару (п.1.2).

- Сторони погоджують асортимент, кількість товару, ціну та вартість партії поставки товарів шляхом підтвердження Постачальником заявки Покупця (п.3.1).

- Постачальник передає Покупцю замовлений Товар за наявності доручення на одержання товару крім випадків, передбачених законодавством, з оформленням видаткової накладної за підписом уповноважених представників Сторін (п.3.2).

- Умови поставки - склад Покупця якщо інше не вказано в замовленні (п.3.4).

- Розрахунки між Сторонами здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, що вказаний у даному Договорі. Валюта розрахунків гривня (п.4.1).

- Оплата за придбаний Товар здійснюється Покупцем шляхом оплати на підставі виписаного рахунку-фактури в розмірі 100%, на протязі тридцяти робочих днів з дня отримання товару (п.4.2).

- В разі невиконання або неналежного виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством (п.5.1).

- Сплата Сторонами можливих штрафних санкцій та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє їх від обов`язку виконати даний Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством (п.5.2)

- Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до 31 грудня 2021 року, але, у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань, що виникли за цим Договором (п.8.1).

- У випадку, якщо жодна із Сторін не заявила про свій намір розірвати даний Договір за 1 місяць до закінчення терміну його дії, то термін його дії автоматично продовжується на кожен наступний рік (п.8.2).

Позивач у позові зазначає, що на виконання умов Договору позивач поставив відповідачу 30 липня 2021 року Товар на загальну суму 1 097 400,00 грн., в підтвердження чого позивач надав суду видаткову накладну №ІС-59 від 30.07.2021 (а.с.12) та товарно-транспортну накладну №ІС-59 від 30.07.2021р. (а.с.13).

Заборгованість відповідачем була сплачена частково, а саме згідно платіжних доручень №6866 від 06.08.2021р. у розмірі 109740,00грн (а.с.10) та №7943 від 14.01.2022р. у розмірі 50000,00грн (а.с.11).

Згідно Акту звірки взаємних розрахунків наданого позивачем заборгованість відповідача станом на 30.04.2022р. становить 937 660,00грн. (а.с.14)

Таким чином, станом на 22.11.2022р. заборгованість у відповідача перед позивачем зі сплати за поставлений товар згідно Договору становить 937 660,00 грн.

За порушення строку оплати, позивач заявив до стягнення 35 247,70 грн. - 3% річних та 268 016,40 грн. - інфляційних втрат.

Вирішуючи спір суд виходив із наступного.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України), підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 ЦК України, цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин.

У відповідності до ст.509 ЦК України, ст.173 ГК України, в силу господарського зобов`язання, яке виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно ч. 1 ст.174 Господарського кодексу України (надалі - Господарського кодексу України), господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Частиною 1 ст.626 ЦК України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Частиною 1 статті 627 ЦК України передбачено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

У відповідності до ч.1 ст.193 ГК України, ст.526 ЦК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно зі статтею 629 ЦК України, договір є обов`язковим до виконання сторонами.

Суд при вирішенні спору враховує, що правовідносини, що склалися між сторонами, регулюються нормами про договір купівлі-продажу.

Згідно ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором не встановлено інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За ст.526 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк, одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається. Зазначені положення викладені і в ст.193 ГК України.

Відповідно до ст.599 ЦК України та ст.202 ГК України господарське зобов`язання припиняється, зокрема, виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до наданої позивачем видаткової накладної Постачальник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації" поставив Покупцю - Фізичній особі - підприємцю Зінов`єву Олегу Леонідовичу 62 шт. Ноутбуки НР 250 G8 K12 (45M75ES)15.6 Full HD IPS (1920х1080)/і3 - 1115G4 (4.1) /8Gb/SSD 256Gb/ іntUHD/ NOODD/ Win10 Pro64/1.74кг /Сріблястий (Українська клавіатура) на загальну суму 1 097 400,00грн. разом з ПДВ (а.с.12).

Поставка товару також підтверджується товарно-транспортною накладною №ІС-59 від 30.07.2021р.

Вказані документи підписані представниками сторін та скріплені печатками сторін.

30 липня 2021 року постачальник надав покупцю рахунок на оплату товару №ІС-133 на суму 1 097 400,00 грн.

Відповідно до п.4.2. Договору оплата за придбаний Товар здійснюється Покупцем шляхом оплати на підставі виписаного рахунку-фактури в розмірі 100%, на протязі тридцяти робочих днів з дня отримання товару.

За поставлений товар відповідачем частково оплачено відповідно до платіжного доручення №6866 від 06.08.2021р. на суму 109 740,00 грн. (а.с.10) та №7943 від 14.01.2022р. на суму 50 000,00 грн. (а.с.11)

Таким чином, заборгованість відповідача за поставлений товар становить 937 660,00 грн. Станом на дату розгляду справи, сума основного боргу у розмірі 937 660,00 грн відповідачем не сплачена.

У відзиві на позовну заяву відповідач вказує на те, що Продавцем не було виконано вимоги п.5.4 Договору, а саме не надіслано Покупцю податкову накладну на суму сплаченого ПДВ в розмірі 182 900 грн. та відповідно до реєстру податкових накладних - податкова накладна ТОВ «ІСА» не була зареєстрована ДПС.

Проте, позивачем надані суду докази відповідно до яких ТОВ "Індустріальні системи автоматизації" 30 липня 2021р сформовано податкову накладну №18 на суму 1 097 400,00 грн. в тому числі 182 900,00 грн. ПДВ та в системі «М.Е.DOC» отримано квитанцію №2 відповідно до якої Рішенням від 30.08.2021 №3037817/34612093 підтверджується реєстрація податкової накладної від 30.07.2021р. №18 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Таким чином, обставини, викладені відповідачем у відзиві на позовну заяву спростовуються наданими позивачем документальними доказами.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Стаття 611 ЦК України передбачає, що у разі порушення зобов`язань настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Частиною 1 статті 216 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми, якщо законом або договором не встановлений інший розмір процентів.

Пунктом 5.1 Договору встановлено, що в разі невиконання або неналежного виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством (п.5.1).

Позивачем на підставі вказаних положень нараховано відповідачу інфляційні збитки в розмірі 268016,40 грн., а саме:

- за період з 01.09.2021р. по 14.01.2022р. на суму заборгованості 987 660,00 грн. в розмірі 35 015,04 грн.

- за період з 15.01.2022р. по 31.10.2022р. на суму заборгованості 937 660,00 грн. в розмірі 233 001,36 грн.

Також позивачем нараховано 3% річних в розмірі 35 247,70 грн., а саме:

- за період з 30.08.2021р. по 14.01.2022р. на суму заборгованості 987 660,00 грн. в розмірі 11 202,50 грн.

- за період з 15.01.2022р. по 22.11.2022р. на суму заборгованості 937 660,00 грн. в розмірі 24 045,20 грн.

Перевіривши поданий позивачем розрахунок, суд встановив, що відповідно до п.4.2 Договору, оплата за придбаний Товар здійснюється Покупцем шляхом оплати на підставі виписаного рахунку-фактури в розмірі 100%, на протязі тридцяти робочих днів з дня отримання товару.

Відповідно до ст. 253 Цивільного кодексу України, перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Позивачем 30 липня 2021р. виписано відповідачу рахунок-фактуру №ІС-133. Відповідно до товарно-транспортної накладної №ІС-59 від 30.07.2021 вантажоодержувач - ФОП Зінов"єв О.Л. згідно видаткової накладної №ІС-59 від 30.07.2021 отримав товар на загальну суму 1 097 400,00 грн. 30 липня 2021р., відповідальна особа що прийняла товар директор Зінов"єв О.Л.

Згідно ст.254 Цивільного кодексу України, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Відповідно до п. 4.2 Договору - 13.09.2021р. є початком прострочення оплати за товар.

Здійснивши перерахунок суд встановив, що інфляційні збитки за період з 13.09.2021р. по 31.10.2022 становлять 268016,40 грн, 3% річних за період з 13.09.2021р. по 22.11.2022р. становлять 34 107,11 грн.

В зв`язку з вищевикладеним, позовні вимоги у розмірі: 937 660,00 грн - основна сума боргу, 268016,40 грн - інфляційні збитки, 34 107,11 грн. - 3% річних є правомірними, документально підтвердженими та задовольняються судом. Решта заявлених позивачем вимог не підлягає задоволенню як безпідставно заявлені.

Згідно з ст.13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Частиною 2, 3 ст. 80 ГПК України передбачено, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ст.74 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд виходив з наступного.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 129 Господарського кодексу України судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Тому до стягнення з відповідача підлягає 18 596,75 грн. судового збору.

Керуючись ст. 129, 232-233, 237-238 ГПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Зінов`єва Олега Леонідовича ( АДРЕСА_1 , іпн.код НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації" (вул. Коцюбинського, 2А, м. Полтава, 36039, код ЄДРПОУ 34612093) 937 660,00 грн - основна сума боргу, 268016,40 грн - інфляційні збитки, 34107,11 грн - 3% річних, 18 596,75 грн. - витрати на сплату судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

3. У задоволенні решти позовних вимог - відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.1,2 ст.241 ГПК України). Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції (ст. 256, 257 ГПК України).

Повний текст рішення складено та підписано після виходу судді з лікарняного 14.04.2023р.

Суддя В.В. Паламарчук

СудГосподарський суд Полтавської області
Дата ухвалення рішення09.03.2023
Оприлюднено17.04.2023
Номер документу110230603
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів Невиконання або неналежне виконання зобов’язань купівлі-продажу поставки товарів, робіт, послуг

Судовий реєстр по справі —917/1537/22

Судовий наказ від 08.11.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Постанова від 24.07.2023

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Стойка Оксана Володимирівна

Постанова від 24.07.2023

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Стойка Оксана Володимирівна

Ухвала від 15.06.2023

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Стойка Оксана Володимирівна

Ухвала від 02.06.2023

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Стойка Оксана Володимирівна

Ухвала від 23.05.2023

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Стойка Оксана Володимирівна

Рішення від 09.03.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 23.02.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 14.02.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 17.01.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні