Ухвала
від 02.06.2023 по справі 917/1537/22
СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження

02 червня 2023 року м. Харків Справа № 917/1537/22

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючий суддя Стойка О.В., суддя Попков Д.О., суддя Радіонова О.О.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Фізичної особи-підприємця Зінов`єва Олега Леонідовича м. Полтава на рішення Господарського суду Полтавської області від 09.03.2023 року у справі №917/1537/22 (повний текст складено та підписано 14.04.2023 року),

за позовом - Товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації", м. Полтава,

до - Фізичної особи-підприємця Зінов`єва Олега Леонідовича, м.Полтава,

про - стягнення 1 240 924,10грн,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації" (далі - Позивач) 28.11.2022 року звернулося до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Зінов`єва Олега Леонідовича" (далі- Відповідач) про стягнення з останнього на користь Позивача 1 240 924,10 грн - заборгованості за Договором купівлі-продажу №56 від 23.07.2021, з яких: 937 660,00 грн -основний борг, 286 016,40 грн - інфляційні збитки та 35 247,70 грн - 3% річних.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 09.03.2023 року у справі №917/1537/22 (повний текст складено та підписано 14.04.2023 року) вищезазначені позовні вимоги задоволено частково, стягнуто з Відповідача на користь Позивача 937 660,00 грн - основної суми заборгованості, 268 016,40 грн - інфляційних збитків, 34 107,11 грн - 3% річних та 18 596,75 грн - витрат по сплаті судового збору. В задоволенні позовних вимог в іншій частині судом відмовлено за мотивів їх необґрунтованості.

Відповідач, не погодившись з означеним судовим рішенням звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, за змістом якої просив суд скасувати рішення Господарського суду Полтавської області від 09.03.2023 року у справі №917/1537/22 та ухвалити нове про відмову у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.Заявником апеляційної скарги до суду надано клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, в обґрунтування якого зазначено, що рішення Господарського суду Полтавської області було прийнято 9 березня 2023 року без участі сторін. Повний текст рішення складено та підписано після виходу судді з лікарняного 14.04.2023 року. Копія рішення була направлена Відповідачу поштовим відправленням №3600116148933 16.04.2023 року (копія поштового конверту додається). Рішення було отримано Відповідачем 20.04.2023 року (витяг з трекінгу поштового відправлення № 3600116148933 додається).

Проаналізувавши означене клопотання та обставини, що покладені в його обґрунтування, колегія суддів зазначає наступне.

Згідно з частиною першою статті 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Як убачається з правової позиції Верховного Суду, викладеної, зокрема, у постанові від 16.04.2018 року у справі №908/70/17, при розгляді клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку суд має звертати увагу на тривалість періоду пропущення строку, оперативність подання скарги, наявність або відсутність дій, що свідчать про зловживання процесуальними правами.

Застосовуючи процесуальні норми, національні суди повинні уникати як надмірного формалізму, який може вплинути на справедливість провадження, так і надмірної гнучкості, яка призведе до анулювання вимог процесуального законодавства (див. рішення у справі Волчлі проти Франції (Walchli v. France), заява № 35787/03, п. 29, від 26 липня 2007 року).

Практика Європейського суду з прав людини при застосуванні положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує кожному право на звернення до суду, акцентує увагу на тому, що право на доступ до суду має бути ефективним. Не повинно бути занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, так як доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, але і реальним (рішення Європейського суду з прав людини у справі Жоффр де ля Прадель проти Франції від 16.12.1992).

При цьому, надмірний формалізм під час відмови у розгляді заяви скаржника, суттєво обмежує його право на звернення до суду, що є порушення пункту 1 статті 6 Конвенції (рішення ЄСПЛ від 08.12.2016 у справі "ТОВ "ФРІДА" проти України").

Тобто, суд має дотримуватися розумного ступеня пропорційності, зокрема, ураховувати, чи вживалися скаржником заходи для реалізації свого права на подання скарги у розумні інтервали часу, уникати надмірного формалізму та непропорційності між застосованими засобами та поставленою метою.

Відповідно до ч. 1 ст. 256 ГПК України, апеляційна скарга, зокрема на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Приписами п. 1 ч. 2 означеної статі передбачено, зокрема, шо учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Отже, судова колегія, керуючись верховенством права та основними засадами судочинства, оцінюючи наведені обставини, вважає, що поновлення зазначеного строку не буде втручанням у принцип юридичної визначеності з урахуванням балансу суспільного та приватного інтересу.

З огляду на викладене вище, з метою недопущення порушення права особи на доступ до правосуддя, визначеного статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статті 129 Конституції України, статті 256 ГПК України та для захисту прав і охоронюваних законом інтересів сторін, колегія суддів дійшла висновку, що означене клопотання підлягає задоволенню.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 23.05.2023 року означену апеляційну скаргу залишено без руху та запропоновано скаржнику:

- надати докази надсилання копії апеляційної скарги і доданих до неї документів Позивачу;

На виконання вимог вищезазначеної ухвали на адресу Східного апеляційного господарського суду від Фізичної особи-підприємця Зінов`єва Олега Леонідовича м. Полтава надійшла заява про усунення недоліків.

Відповідно до ч. 3 ст. 174 ГПК України, якщо скаржник усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

З огляду на усунення недоліків, апеляційна скарга відповідає вимогам ст. 258 ГПК України, у зв`язку з чим апеляційний суд не вбачає підстав для неприйняття та повернення без розгляду або відмови у відкритті апеляційного провадження.

Заперечень проти відкриття апеляційного провадження в порядку ч. 2 ст. 262 ГПК України на момент постановлення даної ухвали від учасників справи не надходило.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 262, 267, 287 ГПК України, Східний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Поновити Фізичній особі-підприємцю Зінов`єву Олегу Леонідовичу м. Полтава строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду Полтавської області від 09.03.2023 року у справі №917/1537/22.

Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Фізичної особи-підприємця Зінов`єва Олега Леонідовича м. Полтава на рішення Господарського суду Полтавської області від 09.03.2023 року у справі №917/1537/22.

Встановити учасникам справи строк до 15.06.2023 року (включно) для подання відзиву на апеляційну скаргу разом з доказами його (доданих до нього документів) надсилання іншим учасникам справи в порядку ч. 2 ст. 263 ГПК України.

Запропонувати учасникам справи в строк до 15.06.2023 року (включно) надати до суду заяви, клопотання та заперечення (у разі наявності), з доказами надсилання їх копії та доданих до них документів іншим учасникам справи в порядку ч. 4 ст. 262 ГПК України.

Запропонувати учасникам справи для прискорення документообігу в межах цієї справи, надсилати їх з використанням програми "Електронний суд" (за умов відповідної реєстрації) або скеровувати документи з засвідченням електронним цифровим підписом уповноваженої особи на електронну адресу Східного апеляційного господарського суду inbox@eag.court.gov.ua.

Витребувати у Господарського суду Полтавської області матеріали справи №917/1537/22.

Зупинити дію рішення господарського суду Полтавської області від 09.03.2023р. по справі 917/1537/22.

Ухвала набирає законної сили сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя О.В. Стойка

Суддя Д.О. Попков

Суддя О.О. Радіонова

Дата ухвалення рішення02.06.2023
Оприлюднено07.06.2023
Номер документу111308568
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів Невиконання або неналежне виконання зобов’язань купівлі-продажу поставки товарів, робіт, послуг

Судовий реєстр по справі —917/1537/22

Судовий наказ від 08.11.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Постанова від 24.07.2023

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Стойка Оксана Володимирівна

Постанова від 24.07.2023

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Стойка Оксана Володимирівна

Ухвала від 15.06.2023

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Стойка Оксана Володимирівна

Ухвала від 02.06.2023

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Стойка Оксана Володимирівна

Ухвала від 23.05.2023

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Стойка Оксана Володимирівна

Рішення від 09.03.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 23.02.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 14.02.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 17.01.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні