Ухвала
від 13.04.2023 по справі 910/2288/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

13.04.2023 Справа № 910/2288/23

За заявою Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦ ТЕХ ЗАХІД"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спільне Українсько-Білоруське підприємство "Белавтодор-Україна" (ідентифікаційний код 40023039)

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Пасько М.В.

Представники:

від заявника Кушнірук Ю.П.,

від боржника не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.03.2023 прийнято заяву до розгляду та призначено підготовче засідання суду на 13.04.2023.

У судовому засіданні господарським судом з`ясовано наявність підстав для порушення провадження у справі про банкрутство, перевірено обґрунтованість вимог заявника та вжиття ним заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 39 ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

Загальна сума підтверджених непогашених грошових вимог заявника до боржника складає 29.812.331, 70 грн., натомість, боржником не надано суду доказів погашення заборгованості перед заявником у відповідності до ч. 3 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства.

Щодо питання призначення розпорядника майна у справі, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору.

Арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Відповідно до п. 21 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.

Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

У разі якщо заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не містить пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією або до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не додано заяви цього арбітражного керуючого про участь у справі, або з підстав, визначених частиною третьою статті 28 цього Кодексу, цього арбітражного керуючого не може бути призначено розпорядником майна або керуючим реструктуризацією, або заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство подано боржником - юридичною особою, призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією здійснюється господарським судом самостійно з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, у порядку, що діяв до дня введення цього Кодексу в дію, шляхом застосування автоматизованої системи.

Як вбачається з матеріалів справи, до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Василюка Ігоря Миколайовича, яку запропонував заявник, про участь у справі в якості розпорядника майна боржника.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку призначити розпорядником майна боржника кандидатуру арбітражного керуючого, яку запропонував заявник.

При цьому, судом враховано, що Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що формулювання законів не завжди чіткі, тому їх тлумачення та застосування залежить від практики, а роль розгляду справ у судах полягає саме у тому, щоби позбутися таких інтерпретаційних сумнівів з урахуванням змін у повсякденній практиці (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ у справах "Кантоні проти Франції" від 11.11.1996 ["Cantoni v. Frace", заява № 17862/91, §31-32), "Вєренцов проти України" від 11.04.2013 ("Vyerentsov v. Ukraine", заява № 20372/11, §65)].

Крім того, суд керується тим, що судовий розсуд - це право суду, яке передбачене та реалізується на підставі чинного законодавства, що надає йому можливість під час прийняття судового рішення (вчинення процесуальної дії) обрати з декількох варіантів рішення, встановлених законом, чи визначених на його основі судом (повністю або частково за змістом та/чи обсягом), такий, що є найбільш оптимальним в правових і фактичних умовах розгляду та вирішення справи, з метою забезпечення верховенства права, справедливості та ефективного поновлення порушених прав та інтересів учасників судового процесу.

Отже, здійснивши перевірку обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясувавши наявність підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство, проаналізувавши подані сторонами докази, повно та всебічно дослідивши всі обставини справи за своїм внутрішнім переконанням, суд дійшов обґрунтованого висновку, про відсутність підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство боржника, а тому задовольняє заяву та постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Керуючись ст. ст. 28, 39, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 233, 234 ГПК України, господарський суд м. Києва, -

УХВАЛИВ:

1.Відкрити провадження у справі № 910/2288/23 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Спільне Українсько-Білоруське підприємство "Белавтодор-Україна" (ідентифікаційний код 40023039).

2.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника.

3.Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦ ТЕХ ЗАХІД" кредитором товариства з обмеженою відповідальністю "Спільне Українсько-Білоруське підприємство "Белавтодор-Україна" (ідентифікаційний код 40023039) на загальну суму 29.812.331, 70 грн.

4.Ввести процедуру розпорядження майном боржника.

5.Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Василюка Ігоря Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 241 від 14.02.2013).

6.Встановити розпоряднику майна боржника оплату послуг у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.

7.Зобов`язати розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 08.06.2023 відомості про результати розгляду вимог кредиторів та реєстр вимог кредиторів боржника.

8.Зобов`язати розпорядника майна боржника у строк до 13.06.2023 організувати та провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість.

9.Офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Спільне Українсько-Білоруське підприємство "Белавтодор-Україна" (ідентифікаційний код 40023039) у встановленому законодавством порядку.

10.Заборонити боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети іпотеки.

11.Призначити наступне - попереднє засідання суду у справі на 13.06.23 о 10:30 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 7 (корпус Б).

12.Ухвала набрала чинності з дати її прийняття та підлягає оскарженню в установленому законом порядку.

Суддя М.В. Пасько

Повний текст ухвали складено 18.04.2023.

Дата ухвалення рішення13.04.2023
Оприлюднено19.04.2023

Судовий реєстр по справі —910/2288/23

Ухвала від 11.04.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

Ухвала від 21.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

Ухвала від 14.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

Постанова від 14.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

Ухвала від 14.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

Ухвала від 19.02.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Жуков С.В.

Ухвала від 15.02.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

Ухвала від 15.02.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

Ухвала від 10.01.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Поляков Б.М.

Ухвала від 20.12.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Поляков Б.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні