Рішення
від 16.05.2023 по справі 910/3374/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

16.05.2023Справа № 910/3374/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Кирилюк Т.Ю., за участі секретаря судового засідання Улахли О.М., розглянувши в порядку загального позовного провадження матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Стантехсервіс"

до Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця"

про стягнення 2 944 179,09 грн

за участі представників:

від позивача - Осколков І.Л.;

від відповідача - Серьогіна С.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Стантехсервіс" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" про стягнення 2 944 179,09 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач не виконав своїх грошових зобов`язань за договором № ПР/В-21561/НЮ від 25.10.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/3374/23, вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 28.03.2023.

Засобами електронного зв`язку 14.03.2023 відповідачем надано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

Засобами електронного зв`язку 27.03.2023 відповідачем надано клопотання про зупинення провадження у справі та клопотання про участь у розгляді справи в режимі відеоконференції, у задоволенні якої судом відмовлено ухвалою від 28.03.2023.

До Господарського суду міста Києва позивачем подано заперечення на клопотання відповідача про зупинення провадження у справі.

У підготовчому засіданні 28.03.2023, у зв`язку з відсутністю представника відповідача, судом оголошено перерву до 11.04.2023.

Перед підготовчим засіданням 11.04.2023 відповідачем надано клопотання про долучення до матеріалів справи копії висновку експертів.

За результатами підготовчого засідання суд ухвалив відмовити у задоволенні клопотання відповідача про зупинення провадження у справі та оголосив перерву до 25.04.2023.

Позивачем 24.04.2023 подано заперечення на клопотання відповідача про долучення доказів до матеріалів справи та надано додаткові докази по справі, які просив залишити без розгляду у підготовчому засіданні 25.04.2023.

Перед підготовчим засіданням 25.04.2023 представником відповідача подано клопотання про відкладення розгляду справи.

За результатами підготовчого засідання 25.04.2023 суд прийняв рішення про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 16.05.2023.

У судове засідання 16.05.2023 з`явились представники сторін та надали пояснення по суті спору.

У судовому засіданні 16.05.2023 оголошено вступну та резолютивну частини рішення у справі.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Сторонами у справі 25 жовтня 2021 року укладено договір № ПР/В-21561/НЮ, відповідно до умов якого позивач зобов`язався власними силами, з використанням власного обладнання та нових матеріалів, які не були у використанні, надати послуги з модернізації колісотокарного верстату КЗТС 1836М10, заводський № 130, 1994 року побудови у кількості 1 одиниця (згідно переліку послуг) та надати гарантію на модернізоване обладнання, а відповідач - оплатити надані послуги.

Погоджена сторонами вартість послуг за договором № ПР/В-21561/НЮ становить 3 415 750,00 грн (пункт 3.1. договору).

Згідно з пунктом 3.2. договору вартість послуг з модернізації обладнання визначається калькуляцією модернізації колісотокарного верстату КЗТС 1836М10 (додаток № 3 договору).

Відповідно до пункту 4.1. договору розрахунки проводяться шляхом 100% безготівково, грошовими коштами на розрахунковий рахунок позивача.

Оплата за надані послуги здійснюється відповідачем по факту їх надання на підставі підписаних актів прийому-передачі, на 45-й банківський день з дати реєстрації податкової накладної в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (пункт 4.2. договору).

Пунктом 5.4. договору визначено, що модернізація вважається такою, що виконана, після підписання акту прийому-передачі наданих послуг з модернізації обладнання.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

За своєю правовою природою укладений сторонами у справі договір № ПР/В-21561/НЮ від 25.10.2021 є договором підряду.

Відповідно до статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Частиною першою статті 193 Господарського кодексу України визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

За частиною 1 статті 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

За позитивно-правовими приписами статті 853 Цивільного кодексу України замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).

Факт прийняття виконаних позивачем робіт без будь-яких зауважень відповідачем підтверджено наявним у матеріалах справи актом прийому-передачі наданих послуг від 30 грудня 2021 року на суму 3 415 750,00 грн.

За приписами статей 853 та 854 Цивільного кодексу України, а також за умовою пункту 4.2 договору № ПР/В-21561/НЮ від 25.10.2021 підписаний без застережень акт приймання-передачі є належною підставою для проведення фінансових розрахунків.

Крім того, 30.12.2022 сторони підписали технічний акт введення в експлуатацію колісотокарного верстата КЗТС 1836М10 після надання послуг з модернізації, відповідно до якого погодили, що надані послуги виконані у повному обсязі згідно з переліком послуг (додаток № 2 до договору) та вимог відповідних нормативних документів, зауважень щодо якості виконаних послуг відповідач не мав.

Представником відповідача у судових засіданнях факт виконання робіт та факт підписання актів уповноваженими особами сторін не заперечувався. Заперечення проти позову фактично зведені до наявності ознак складу злочину в діях представників відповідача при прийманні виконаних позивачем робіт.

В якості доказу відповідачем надано суду незавірену копію висновку експертів №СЕ-1235-6-1318.22 від 30.01.2023, викладеного на аркушах з позначенням ТОВ «Судова незалежна експертиза України».

Суд окремо має зазначити, що Господарський процесуальний кодекс України чітко визначає правовий статус експертного висновку (стаття 73) та вимоги до проведення експертизи і висновку експерта (параграф шостий глави 5)

При дослідженні наданої відповідачем копії висновку експертів №СЕ-1235-6-1318.22 від 30.01.2023, судом встановлено:

- дослідження проводилось майже через рік з моменту підписання акту введення в експлуатацію верстату;

- за викладеним на сторінці 56 висновком перевірити чи були виконані всі роботи з модернізації у встановлених договором обсягах та вартості не надалось можливим;

- станом на час проведення дослідження деякі деталі відсутні, окремих є більше та деякі мають інший тип (сторінки 56 -60 висновку);

- за викладеним на сторінці 60 висновком, встановити вартість фактично виконаних робіт з модернізації верстату із врахуванням всіх статей витрат не найшлось можливим.

Таким чином, наданий відповідачем документ не доводить суду поза розумним сумнівом факту наявності будь-яких обставин, що могли б вплинути на прийняття рішення у даній справі.

Крім того, відповідно до частини другої статті 91 Господарського процесуального кодексу України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Невідповідність вимогам процесуального закону наданого відповідачем документу зумовлює неможливість його прийняття судом в якості належного доказу у справі.

Враховуючи відсутність у копії висновку №СЕ-1235-6-1318.22 від 30.01.2023 будь-яких даних, на підставі яких суд може встановити наявність або відсутність обставин (фактів), що мають значення для справи, та враховуючи невідповідність форми цього документу вимогам процесуального Закону, останній не приймається судом до уваги при прийнятті рішення у даній справі.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (частина перша статті 77 Господарського процесуального кодексу України).

Таким чином, підписані сторонами у справі без будь-яких застережень акти прийому-передачі та введення в експлуатацію колісотокарного верстата КЗТС 1836М10 є належними доказами, що підтверджують факт виконання робіт та прийняття їх відповідачем.

Про належне виконання позивачем своїх зобов`язань за договором № ПР/В-21561/НЮ від 25.10.2021 також свідчить відсутність з боку відповідача претензій та повідомлень про порушення позивачем умов даної угоди, заявлених у межах встановленого статтею 863 Цивільного кодексу України строку.

Таким чином, відповідно до статті 854 Цивільного кодексу України у відповідача з моменту підписання акту приймання-передачі виник юридичний обов`язок сплатити на користь позивача визначену договором плату.

У відповідності до частини першої статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У встановлений пунктом 4.2 укладеного сторонами у справі договору № ПР/В-21561/НЮ від 25.10.2021 відповідачем не проведено розрахунок за виконані роботи та ініційовано реструктуризацію боргу.

Листом від 05.04.2022 позивач надав свою згоду на реструктуризацію заборгованості частинами з погашенням по 25% щомісячно у зв`язку з настанням обставин непереборної сили, спричинених початком військової агресії проти України.

Сторонами фактично погоджено реструктуризацію заборгованості за договором № ПР/В-21561/НЮ від 25.10.2021 з наступним графіком оплати:

- до 15 квітня 2022 року оплата у розмірі 853 937,50 грн;

- до 15 травня 2022 року - 853 937,50 грн;

- до 15 червня 2022 року - 853 937,50 грн;

- до 15 липня 2022 року - 853 937,50 грн.

За неспростованим (відповідачем) твердженням позивача відповідачем 08.06.2022 сплачено 853 937,50 грн, що підтверджено копією виписки по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Стантехсервіс".

Станом на час звернення позивача до суду та на час прийняття рішення у справі наявна прострочена заборгованість відповідача за договором № ПР/В-21561/НЮ від 25.10.2021 у розмірі 2 561 812,50 грн.

Враховуючи вищевикладене, суд задовольняє вимогу про стягнення з відповідача 2 561 812,50 грн суми основного боргу.

У зв`язку з простроченням відповідачем свого грошового зобов`язання позивачем заявлено вимогу про стягнення на підставі статті 625 Цивільного кодексу України 2 281,07 грн (0,1% річних) та 380 085,52 грн інфляційних втрат, нарахованих за період часу з 28.02.2022 по 01.03.2023.

Частиною першою статті 612 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

За приписом частини другої статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Пунктом 7.3. договору № ПР/В-21561/НЮ від 25.10.2021 сторони погодили, що відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, розмір відповідальності відповідача за прострочення виконання грошового зобов`язання за договором становить 0,1% річних від простроченої суми грошових зобов`язань.

Враховуючи, що сторонами фактично у квітні 2022 року погоджено новий графік оплати виконаних робіт, судом встановлено наявність у позивач права на отримання встановлених статтею 625 Цивільного кодексу України нарахувань відповідно до встановленого сторонами договору № ПР/В-21561/НЮ від 25.10.2021 графіку оплати.

Таким чином, заявлені позивачем до стягнення інфляційні втрати та проценти за користування грошовими коштами підлягають нарахуванню за такий період:

- з 16.04.2022 по 15.05.2022 на суму 853 397,50 грн;

- з 16.05.2022 по 07.06.2022 на суму 1 707 875,00 грн;

- з 08.06.2022 по 15.06.2022 на суму 853 937,50 грн;

- з 16.06.2022 по 15.07.2022 на суму 1 707 875,00 грн;

- з 16.07.2022 по 01.03.2023 на суму 2 561 812,501 грн.

За перерахунком суду, загальна сума 0,1% річних за прострочення виконання грошового зобов`язання за договором від 25.10.2021 за визначений період нарахування становить 1 944,17 грн, загальна сума інфляційних втрат - 222 676,39 грн.

З урахуванням наведеного, суд задовольняє вимоги позову про стягнення процентів та інфляційних втрат частково у розмірах 1 944,17 грн та 222 676,39 грн відповідно.

Витрати зі сплати судового збору покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Kеруючись статтею 74, статтями 76-79, статтею 86, статтею 123, статтею 129, статтями 232-233, статтями 237-238, статтею 240 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Акціонерного товариства "Українська залізниця" (03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5, ідентифікаційний код 40075815) в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" (49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Дмитра Яворницького, 108, ідентифікаційний код 40081237) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Стантехсервіс" (84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, площа Соборна, 3, ідентифікаційний код 30354307) заборгованість у розмірі 2 561 812 (два мільйони п`ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот дванадцять) грн 50 коп., 0,1% річних у розмірі 1 944 (одна тисяча дев`ятсот сорок чотири) грн 17 коп., інфляційні втрати у розмірі 222 676 (двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят шість) грн 39 коп. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 796 (сорок одна тисяча сімсот дев`яносто шість) грн 50 коп.

3. В іншій частині позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено: 22.05.2023

Суддя Т.Ю.Кирилюк

Дата ухвалення рішення16.05.2023
Оприлюднено23.05.2023

Судовий реєстр по справі —910/3374/23

Постанова від 05.03.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Кондратова І.Д.

Постанова від 05.03.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Кондратова І.Д.

Ухвала від 08.02.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Кондратова І.Д.

Постанова від 21.12.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Кравчук Г.А.

Ухвала від 23.11.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Кравчук Г.А.

Ухвала від 20.10.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Кравчук Г.А.

Ухвала від 16.10.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Кравчук Г.А.

Ухвала від 28.08.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Кравчук Г.А.

Ухвала від 31.07.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Кравчук Г.А.

Ухвала від 26.06.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Кравчук Г.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні