Ухвала
від 23.05.2023 по справі 912/1445/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 32-05-11/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

23 травня 2023 рокуСправа № 912/1445/17

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Тимошевської В.В., за участі секретаря судового засідання Колісник Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні звіт ліквідатора про затвердження грошової винагороди ліквідатора арбітражного керуючого за виконання функцій ліквідатора

у справі №912/1445/17

про банкрутство Приватного підприємства "Галант-Україна", вул. Тімірязєва, 76, м. Кропивницький, 25006

Представники:

ліквідатор - арбітражний керуючий Кноблох І.В., посвідчення №425 від 01.03.2013, постанова суду від 02.10.2017;

від кредитора ТОВ "Темворс" - Бабак-Гутарєва Я.Т., адвокат, ордер серії ВА № 1053854 від 22.05.2023;

від інших кредиторів - участі не брали,

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 02.10.2017 господарський суд визнав Приватне підприємство "Галант-Україна" банкрутом (ПП "Галант-Україна", банкрут). Відкрито ліквідаційну процедуру щодо банкрута. Припинено повноваження розпорядника майном - арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е., призначеного ухвалою суду від 06.06.2017. Призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кноблох І.В.

07.04.2023 на адресу суду надійшло клопотання ліквідатора Кноблох І.В. № 01-07/620 від 05.04.2023, згідно якого остання серед іншого просить затвердити звіт ліквідатора про нарахування грошової винагороди в сумі в розмірі 805 461,74 грн винагороди та 46 086,35 грн витрат.

Ухвалою від 27.04.2023 вказане клопотання призначено до розгляду в засіданні суду 17.05.2023.

В засіданні суду щодо розгляду звіту ліквідатора про нарахування винагороди оголошено перерву до 23.05.2023.

В засіданні суду 23.05.2023 ліквідатор підтримав подане клопотання; представник кредитора ТОВ "Темворс" не заперечив проти затвердження звіту про нарахування грошової винагороди ліквідатора.

Від інших кредиторів будь-яких пояснень чи заперечень щодо поданого клопотання до суду не надійшло.

Розглядаючи клопотання ліквідатора Кноблох І.В. про затвердження звіту про нарахування грошової винагороди та витрат арбітражного керуючого, господарський суд враховує таке.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом.

Питання винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого врегульовано положеннями ст. 30 КУзПБ.

Наведеними нормами передбачено, що арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород. (частина 1).

Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень. У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі. (абзаци 1, 7 частини 2).

Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Порядок формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду (абзац 1 частини 5).

Арбітражний керуючий не менше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів (у справі про неплатоспроможність фізичної особи) чи комітету кредиторів (у справі про банкрутство юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - перед забезпеченим кредитором. Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у справі про неплатоспроможність фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у справі про банкрутство юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором. Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, погашення боргів боржника подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку (частина 6).

Як встановлено матеріалами справи, постановою від 02.10.2017 господарський суд визнав Приватне підприємство "Галант-Україна" банкрутом та призначив ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кноблох І.В.

Оскільки ліквідаційна процедура введена згідно постанови господарського суду від 02.10.2017, то, відповідно період здійснення арбітражним керуючим Кноблох І.В. повноважень ліквідатора, за який не затверджено звіт про нарахування і виплату основної грошової винагороди, є з 03.10.2017 по 25.02.2020 та з 11.04.2020 по 28.02.2023 (за період з 01.08.2022 до 01.11.2022 грошова винагорода ліквідатору не нараховувалась).

Таким чином, поданий розпорядником майна Кноблох І.В. звіт про нарахування і виплату основної грошової винагороди відповідає фактичному періоду здійснення повноважень ліквідатора, за який не затверджено звіт ліквідатора про нарахування і виплату основної грошової винагороди.

Матеріалами справи підтверджено, що на засіданнях зборів комітету кредиторів, які відбулись 18.11.2021, 12.09.2022, 17.01.2023 та 29.03.2023 було розглянуто та погоджено звіти арбітражного керуючого Кноблох І.В., яка виконувала повноваження ліквідатора ПП "Галант-Україна", про нарахування і виплату грошової винагороди у зазначені вище періоди, а саме:

- згідно протоколу від 18.11.2021 - затверджено звіт про нарахування грошової винагороди арбітражного керуючого в ліквідаційній процедурі в сумі 569 061,74 грн та понесені витрати в сумі 46 086,35 грн за період з 03.10.2017 по 30.11.2021;

- згідно протоколу від 12.09.2022 - затверджено звіт про нарахування грошової винагороди арбітражного керуючого в ліквідаційній процедурі в сумі 156 000,00 грн за період з 01.12.20211 по 31.07.2022;

- згідно протоколу від 17.01.2023 - затверджено звіт про нарахування грошової винагороди арбітражного керуючого в ліквідаційній процедурі в сумі 40 200,00 грн за період з 01.11.2022 по 31.12.2022;

- згідно протоколу від 29.03.2023 - затверджено звіт про нарахування грошової винагороди арбітражного керуючого в ліквідаційній процедурі в сумі 40 200,00 грн за період з 01.01.2023 по 28.02.2023.

Також на зборах кредиторів ПП "Галант-Україна" (протокол від 29.03.2023) прийнято рішення про здійснення та відшкодування витрат арбітражному керуючому Кноблох І.В. в розмірі 46 086,35 грн. Докази на підтвердження вказаних витрат подано до матеріалів справи. Будь-які заперечення кредиторів щодо витрат відсутні.

Суд зазначає, що станом на час розгляду заяви не встановлено наявність обставин, які б свідчили про неналежне виконання арбітражним керуючим Кноблох І.В. повноважень ліквідатора, у тому числі, спрямованих на затягування та порушення строків відповідної процедури, що слідує з наступного.

У період процедури ліквідації, який розглядається судом для затвердження звіту про нарахування основної грошової винагороди, арбітражним керуючим Кноблох І.В. подавались поточні звіти про проведену ним роботу у відповідній процедурі.

Фактичне виконання арбітражним керуючим Кноблох І.В. повноважень ліквідатора підтверджується також матеріалами справи про банкрутство ПП "Галант-Україна".

Зокрема, у відповідний період арбітражний керуючий Кноблох І.В.: зверталась до різних суб`єктів із запитами про надання інформації та документів щодо ПП "Галант-Україна"; брала участь в засіданнях суду, у тому числі з розгляду позовних вимог ініційованих арбітражним керуючим та заявляла у таких справах різноманітні клопотання, заяви; зверталась до правоохоронних органів з заявою про вчинення злочину, за результатами розгляду якої порушено кримінальне провадження щодо шахрайських дій, вчинених посадовими особами ПП "Галант-Україна"; скликала та брала участь в організації зборів комітету кредиторів та виконувала інші повноваження.

Крім того, господарський суд зазначає, що станом на 23.05.2023 заперечень на клопотання ліквідатора про затвердження звіту про нарахування та сплату основної винагороди арбітражного керуючого до суду не надходило.

Суд констатує, що скарги щодо дій (бездіяльності) арбітражного керуючого Кноблох І.В., як ліквідатора, до суду від учасників справи не надходили; питання про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень перед судом не порушувалось.

Розрахунок основної грошової винагороди проведено відповідно до встановленого судом розміру, який згідно КУзПБ є мінімальним. При цьому, із зазначеного періоду виключено період з 01.08.2022 по 01.11.2022, в який мало місце пасивність дій ліквідатора, однак, через обставини, які є загальновідомими, а саме - воєнний стан.

Як вбачається із приписів статей 12, 30 КУзПБ надання послуг арбітражного керуючого відбувається виключно на платній основі. Законодавством не передбачено випадків здійснення арбітражним керуючим своїх повноважень безоплатно.

За приписами ч.ч. 1, 4, 7 ст. 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Відмову від оплати винагороди арбітражному керуючому можна розцінювати як примушування до безоплатної праці, що забороняється та прирівнюється до рабства в контексті статті 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших міжнародних актів (зокрема, Конвенції 1926 року про заборону рабства, Конвенції Міжнародної організації праці про примусову чи обов`язкову працю 1930 року ратифіковану Україною 10.08.1956 року, Конвенції Міжнародної організації праці №105 про скасування примусової праці 1957 року ратифіковану Україною 05.10.2000 року), резолюції Економічної і Соціальної Ради ООН (ЕКОСОС) 1996 року тощо) та суперечить статті 43 Конституції України. (постанова Верховного Суду від 14.12.2021 у справі № 902/626/20).

З огляду на викладене, перевіривши звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, беручи до уваги всі зазначені обставини суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження звіту арбітражного керуючого Кноблох І.В. про нарахування основної грошової винагороди за період виконання повноважень ліквідатора ПП "Галант-Україна" з 03.10.2017 по 25.02.2020 та з 11.04.2020 по 28.02.2023 (за період з 01.08.2022 до 01.11.2022 у розмірі 805 461,74 грн винагороди, а також витрат у розмірі 46 086,35 грн.

Керуючись ст. 2, 12, 30, 60, 61, 64, 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Звіт арбітражного керуючого Кноблох І.В. про нарахування основної винагороди за період здійснення діяльності ліквідатора Приватного підприємства "Галант-Україна" та його витрат у справі №912/1445/17 затвердити в розмірі 805 461,74 грн винагороди та 46 086,35 грн витрат.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Копії ухвали направити ліквідатору - арбітражному керуючому Кноблох І.В. електронною поштою: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ФГ "Агроекохолод" електронною поштою:ІНФОРМАЦІЯ_2; Товариству з обмеженою відповідальністю "Темворс" електронною поштою: ІНФОРМАЦІЯ_3; ГУ ДПС у Кіровоградській області електронною поштою: kr.official@tax.gov.ua.

Повний текст складено та підписано 23.05.2023.

Суддя В.В.Тимошевська

СудГосподарський суд Кіровоградської області
Дата ухвалення рішення23.05.2023
Оприлюднено25.05.2023
Номер документу111051689
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи про банкрутство, з них: банкрутство юридичної особи

Судовий реєстр по справі —912/1445/17

Ухвала від 10.07.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 10.07.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 28.06.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 23.05.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 23.05.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 17.05.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 17.05.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 27.04.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 16.03.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 23.02.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні