Ухвала
від 09.07.2023 по справі 912/1445/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел. 32-05-11 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

10 липня 2023 рокуСправа № 912/1445/17

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Тимошевської В.В. за участі секретаря судового засідання Проскурні О.О., розглянувши в засіданні суду клопотання ліквідатора, арбітражний керуючий Кноблох І.В. № 01-07/637 від 05.07.2023 про скасування обтяжень на майно

у справі №912/1445/17

про банкрутство Приватного підприємства "Галант-Україна", вул. Тімірязєва, 76, м. Кропивницький, 25006

Представники:

ліквідатор - арбітражний керуючий Кноблох І.В., посвідчення №425 від 01.03.2013, постанова суду від 02.10.2017;

від кредитора ГУ ДПС у Кіровоградській області - Змеул Є.О., виписка з ЄДР, самопредставництво;

від кредитора ТОВ "Темворс" - Бабак-Гутарєва Я.Т., адвокат, довіреність б/н від 11.01.2023; ордер серії ВА № 1053854 від 22.05.2023;

від ФГ "Агроекохолод" - Іванов С.І., адвокат, посвідчення №121 від 19.01.2016, ордер серія КР №55213 від 01.02.2019.

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 02.10.2017 господарський суд визнав Приватне підприємство "Галант-Україна" банкрутом (ПП "Галант-Україна", банкрут). Відкрито ліквідаційну процедуру щодо банкрута. Припинено повноваження розпорядника майном - арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е., призначеного ухвалою суду від 06.06.2017. Призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кноблох І.В.

Згідно п. 8 вказаної постанови скасовано арешт, накладений на майно боржника - Приватного підприємства "Галант-Україна" (ідент. код 36119824, вул. Тімірязєва, 76, м. Кропивницький, 25006), визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

07.07.2023 на адресу суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Кноблох І.В. № 01-07/637 від 05.07.2023 про скасування обтяжень на майно у справі №912/1445/17.

В засіданні суду 10.07.2023 ліквідатором арбітражним керуючим Кноблох І.В. підтримано подане клопотання; інші учасники справи не заперечили проти поданого клопотання.

В обґрунтування заяви зазначено, що в межах зазначеної справи ліквідатором було подано низку позовних заяв, в результаті розгляду яких було повернуто у власність банкрута майно - об`єкт незавершеного будівництва "Комбіноване сховище плодоовочевої продукції", що знаходиться в с. Підлісне Олександрівського району Кіровоградської області.

В ході здійснення ліквідаційної процедури ліквідатору стало відомо, що Державний реєстр речових прав на нерухоме майно містить записи щодо обтяжень нерухомого майна боржника (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - незавершеного будівництва овочесховища: 802795835205; адреса: Кіровоградська обл., Олександрівський р., с. Підлісне, вулиця Квіткова, будинок 1).

В межах зазначеної справи ліквідатором було подано низку позовних заяв, в результаті розгляду яких було повернуто у власність банкрута майно - об`єкт незавершеного будівництва "Комбіноване сховище плодоовочевої продукції", що знаходиться в с. Підлісне Олександрівського району Кіровоградської області.

Як зазначає ліквідатор, з моменту відкриття щодо боржника ліквідаційної процедури всі без винятку обтяження його активів підлягають скасуванню. Це пов`язано з тим, що у процедурі ліквідації задоволення вимог кредиторів відбувається за рахунок коштів, отриманих від здійсненої у встановленому порядку реалізації майна банкрута. Тому майно банкрута повинно бути вільним від будь-яких обтяжень. При цьому зняття заборон та арештів із майна боржника в порядку ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства є безумовним, стосується будь-яких органів і посадових осіб та не потребує сплати ніяких коштів. Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси (ч. 1 ст. 62 Кодексу України з процедур банкрутства).

Таким чином, вказані вище обтяження на майно Приватного підприємства "Галант-Україна" має бути припинено, а майно та майнові права банкрута підлягають звільненню з-під них.

Розглянувши подану заяву, суд встановив наступне.

Згідно з частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, ГПК України, іншими законами України.

Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних (ст. 12 КУзПБ).

Відповідно до пункту 3 ч. 14 ст. 39 КУзПБ арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство.

Основною метою Кодексу України з процедур банкрутства є повне або часткове задоволення вимог кредиторів шляхом застосування судових процедур, зокрема, ліквідації банкрута. Під ліквідацією розуміється припинення суб`єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення в порядку Кодексу України з процедур банкрутства вимог кредиторів шляхом продажу його майна.

Ліквідація - це припинення діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, із метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна.

З огляду на приписи статей 59 - 63 КУзПБ, в ліквідаційній процедурі ліквідатор проводить пошук майна та будь-яких активів підприємства - банкрута, формує ліквідаційну масу банкрута, здійснює продаж майна тощо.

Згідно із частиною 1 статті 62 КУзПБ, усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.

За приписами частини 1 статті 59 КУзПБ, з дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, зокрема, скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

При цьому суд зазначає, що зняття заборон, арештів, обтяжень (обмежень) іпотек, застав із майна банкрута у відповідності до статті 59 КУзПБ є безумовним, і стосується будь-яких органів і посадових осіб, у тому числі реєструючих.

Отже, скасування всіх арештів, накладених на майно боржника, та інших обмежень щодо розпорядження його майном, є передбаченим законом правовим наслідком визнання особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до п. 1 ст. 62 КУзПБ усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.

Існування не скасованих заборон банкрута перешкоджає та унеможливлює виконання ліквідатором покладених на нього обов`язків щодо здійснення ліквідаційної процедури.

Статтею 59 Закону України "Про виконавче провадження" визначений перелік випадків зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини. У всіх інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду.

З огляду на викладене, господарський суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Кноблох І.В. № 01-07/637 від 05.07.2023 про скасування обтяжень на майно у справі № 912/1445/17 та припинити (скасувати) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обтяження на майно Приватного підприємства "Галант-Україна" (код ЄДРПОУ 36119824) та вилучити записи щодо нерухомого майна боржника (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - незавершеного будівництва овочесховища: 802795835205; адреса: Кіровоградська обл., Олександрівський р., с. Підлісне, вулиця Квіткова, будинок 1).

Керуючись ст. ст. 2, 7, 59 Кодексу України з процедур банкрутства. ст. ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Кноблох І.В. № 01-07/637 від 05.07.2023 про скасування обтяжень на майно у справі № 912/1445/17 задовольнити.

2. Припинити (скасувати) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обтяження на майно Приватного підприємства "Галант-Україна" (код ЄДРПОУ 36119824) та вилучити записи щодо нерухомого майна боржника (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - незавершеного будівництва овочесховища: 802795835205; адреса: Кіровоградська обл., Олександрівський р., с. Підлісне, вулиця Квіткова, будинок 1), параметрами яких є:

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень

Номер запису про обтяження: 14496794 від 13.05.2016;

Підстава для державної реєстрації: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження, серія та номер: 49262520, виданий 12.05.2016, видавник: ВПВР УДВС ГТУЮ у Кіровоградській обл.;

Підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29591235 від 13.05.2016;

Вид обтяження: арешт нерухомого майна;

Обтяжувач: ВПВР УДВС ГТУЮ у Кіровоградській обл.;

Особа, майно/права якої обтяжуються: ПП "Галант-Україна", код ЄДРПОУ -36119824;

Опис предмета обтяження: комбіноване сховище плодоовочевої продукції на 12 тисяч тон.

Актуальна інформація зі спеціального розділу

- Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень

Номер запису про обтяження: 9747468 (спеціальний розділ);

Дата, час державної реєстрації: 21.05.2015 15:50:37

Підстава для державної реєстрації: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження, серія та номер: б/н, виданий 21.05.2016, видавник: Відділ примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Кіровоградській обл.;

Підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 21478584 від 21.05.2016;

Вид обтяження: арешт нерухомого майна;

Обтяжувач: ВПВР УДВС ГТУЮ у Кіровоградській обл.;

Особа, майно/права якої обтяжуються: ПП "Галант-Україна", код ЄДРПОУ - 36119824, адреса: Україна, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 76;

Опис предмета обтяження: все нерухоме майно.

- Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

Номер запису про обтяження: 5093519 (спеціальний розділ);

Дата, час державної реєстрації: 25.03.2014 09:30:03

Підстава для державної реєстрації, постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження, серія та номер: б/н, виданий 24.03.2014, видавник: Ленінський ВДВС Кіровоградського МУЮ;

Підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 11878848 від 25.03.2014;

Вид обтяження: арешт нерухомого майна;

Обтяжувач: Ленінський відділ державної виконавчої служби Кіровоградського міського управління юстиції;

Особа, майно/права якої обтяжуються: ПП "Галант-Україна", код ЄДРПОУ - 36119824, адреса: Україна, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 76;

Опис предмета обтяження: все нерухоме майно.

- Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

Номер запису про обтяження: 16494741 (спеціальний розділ);

Дата, час державної реєстрації: 21.09.2016 09:55:22

Підстава для державної реєстрації: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 51251314, виданий 02.09.2016, видавник: Подільський ВДВС міста Кропивницький;

Підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 31488120 від 21.09.2016, видавник: Подільський ВДВС міста Кропивницький;

Вид обтяження: арешт нерухомого майна;

Обтяжувач: Подільський ВДВС міста Кропивницький;

Особа, майно/права якої обтяжуються: Приватне підприємство "Галант-Україна", код ЄДРПОУ - 36119824;

Опис предмета обтяження: все нерухоме майно.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Оригінал ухвали направити ліквідатору - арбітражному керуючому Кноблох І.В. за адресою: вул. Тараса Карпи, 49/19, кв. 8, м. Кропивницький, 25006.

Копії ухвали направити ліквідатору - арбітражному керуючому Кноблох І.В. електронною поштою: ІНФОРМАЦІЯ_1; ФГ "Агроекохолод" електронною поштою:sergejivanov872@gmail.com; Товариству з обмеженою відповідальністю "Темворс" електронною поштою: y.babak-hutarieva@elegit.com.u; ГУ ДПС у Кіровоградській області електронною поштою: kr.official@tax.gov.ua, а також Державному реєстратору департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради (вул. Архітектора Паученка 41/26, 2, м. Кропивницький, 25006).

Повний текст ухвали складено та підписано 14.07.2023.

Суддя В.В.Тимошевська

Дата ухвалення рішення09.07.2023
Оприлюднено17.07.2023

Судовий реєстр по справі —912/1445/17

Ухвала від 09.07.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 09.07.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 27.06.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 22.05.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 22.05.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 16.05.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 16.05.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 26.04.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 15.03.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

Ухвала від 22.02.2023

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Тимошевська В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні