Ухвала
від 12.06.2023 по справі 280/9407/21
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

13 червня 2023 року

м. Київ

справа №280/9407/21

адміністративне провадження №К/990/14910/23

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Бучик А.Ю.,

суддів: Стрелець Т.Г., Рибачука А.І.,

перевіривши касаційну скаргу Громадської організації «Вольтерра» на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 12.07.2022 та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 09.02.2023 у справі №280/9407/21 за позовом Громадської організації «Вольтерра» до Державної інспекції архітектури та містобудування України, третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» про визнання дій протиправними та скасування рішень,

УСТАНОВИВ:

25.04.2023 до Верховного Суду надійшла касаційна скарга Громадської організації «Вольтерра» на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 12.07.2022 та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 09.02.2023 у справі №280/9407/21, направлена поштою 21.04.2023.

Ухвалою Верховного Суду від 08.05.2023 касаційну скаргу залишено без руху та надано скаржнику строк у десять днів з дня вручення копії цієї ухвали для зазначення інших (поважних) причин пропуску строку на касаційне оскарження судових рішень та надання належних доказів поважності пропуску такого пропуску.

Вказану ухвалу Верховного Суду вручено представнику заявника 16.05.2023, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

В межах строку, встановленого ухвалою Верховного Суду від 08.05.2023, скаржником надіслано до суду касаційної інстанції заяву про поновлення строку на касаційне оскарження.

У заяві про поновлення строку на касаційне оскарження скаржник вказує на те, що копію оскаржуваної постанови Третього апеляційного адміністративного суду від 09.02.2023 позивачем було отримано 24.03.2023. На підтвердження вказаного до касаційної скарги додає копію конверта, в якому було надіслано оскаржуване судове рішення та копію роздруківки про відслідкування зазначеного відправлення.

Відповідно до частин першої та другої статті 329 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Отже, з огляду на те, що касаційна скарга позивача подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому оскаржуваного судового рішення, колегія суддів дійшла висновку про поважність причин його пропуску та наявність підстав для його поновлення.

Вирішуючи питання щодо відкриття касаційного провадження, суд виходить із такого.

Відповідно до положень п. 8 ст. 129 Конституції України, однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Частиною 1 ст. 328 КАС України передбачено, що учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково у випадках, визначених цим Кодексом.

Приписами пп. 1-4 ч. 4 ст. 328 КАС України встановлено, що підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у частині першій цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно в таких випадках:

1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;

2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;

3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.

4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами другою і третьою статті 353 цього Кодексу.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 328 КАС України не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження (крім справ, які відповідно до цього Кодексу розглядаються за правилами загального позовного провадження), крім випадків, якщо:

а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;

б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;

в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;

г) суд першої інстанції відніс справу до категорії справ незначної складності помилково.

Відповідно до частини четвертої статті 12 КАС України виключно за правилами загального позовного провадження розглядаються справи у спорах: 1) щодо оскарження нормативно-правових актів, за винятком випадків, визначених цим Кодексом; 2) щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб`єкта владних повноважень, якщо позивачем також заявлено вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної такими рішеннями, діями чи бездіяльністю, у сумі, що перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) про примусове відчуження земельної ділянки, інших об`єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності; 4) щодо оскарження рішення суб`єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 5) щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

За змістом пункту 10 частини шостої статті 12 КАС України для цілей цього Кодексу справами незначної складності є інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження.

Справа №280/9407/21 розглядалася судами попередніх інстанцій за правилами спрощеного позовного провадження.

При касаційному оскарженні судових рішень у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження скаржник повинен обґрунтувати підстави для відкриття касаційного провадження відповідно до ч. 4 ст. 328 та ч. 5 ст. 328 КАС України.

В касаційній скарзі скаржник посилається на те, що дана справа підлягає касаційному оскарженню на підставі пп. "в", "г" п. 2 ч. 5 ст. 328 КАС України, оскільки справа справа становить значний суспільний інтерес та має виняткове значення для нього, а суд першої інстанції відніс справу до категорії справ незначної складності помилково.

Аналіз доводів касаційної скарги в сукупності з встановленими в судових рішеннях судів першої та апеляційної інстанції обставинами та наданою їм правовою оцінкою дають підстави для висновку про наявність в даному випадку обставин, наведених у підпункті "в" пункту 2 частини п`ятої статті 328 КАС України.

В касаційній скарзі скаржник також вказує на неправильне застосування судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні норм матеріального права у випадку застосування норми права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду від 20.01.2021 у справі №819/792/18.

Наведені доводи вказують на наявність обставин, визначених пунктом 1 частини четвертої статті 328 КАС України, що в свою чергу є підставою для відкриття касаційного провадження.

Також скаржник зазначає про оскарження судових рішень з підстав, передбачених частинами другою і третьою статті 353 цього Кодексу та вказує на порушення норм процесуального права, а саме: в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід; справу розглянуто судом першої інстанції за відсутності позивача не повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання.

Наведені доводи вказують на наявність обставин, визначених пунктом 4 частини четвертої статті 328 КАС України, що також є підставою для відкриття касаційного провадження.

А посилання скаржника на те, що вказана справа помилково віднесена до категорії справ незначеної складності, повністю спростовується положеннями статті 12 КАС України, яка містить вичерпний перелік справ, які розглядаються за правилами загального позовного провадження. До того ж, за предметом спору дана справа не належить до тих, які повинні розглядатися виключно за правилами загального позовного провадження, оскільки стосується дозволів на будівництво збагачувальної фабрики із збагачення та переробки каоліну та на будівництво кар`єра з видобування каоліну.

Касаційна скарга відповідає вимогам статті 330 КАС України, подана з дотриманням установленого процесуальним законом строку на касаційне оскарження, підстави для повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження, відсутні.

Керуючись статтями 328, 329, 331, 334, 338 КАС України, -

УХВАЛИВ:

Поновити Громадській організації «Вольтерра» строк на касаційне оскарження рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 12.07.2022 та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 09.02.2023 у справі №280/9407/21.

Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Громадської організації «Вольтерра» на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 12.07.2022 та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 09.02.2023 у справі №280/9407/21.

Витребувати із Запорізького окружного адміністративного суду справу №280/9407/21 за позовом Громадської організації «Вольтерра» до Державної інспекції архітектури та містобудування України, третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» про визнання дій протиправними та скасування рішень.

Надіслати учасникам справи копію цієї ухвали разом із копією касаційної скарги та доданих до неї матеріалів. Учасникам справи встановити строк для подачі відзиву на касаційну скаргу у десять днів з дня вручення копії цієї ухвали та роз`яснити, що до відзиву додаються докази надсилання (надання) їх копій та доданих до них документів іншим учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач А. Ю. Бучик

Судді: А. І. Рибачук

Т. Г. Стрелець

Дата ухвалення рішення12.06.2023
Оприлюднено15.06.2023

Судовий реєстр по справі —280/9407/21

Ухвала від 12.06.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Бучик А.Ю.

Ухвала від 07.05.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Бучик А.Ю.

Постанова від 10.02.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Постанова від 10.02.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 08.02.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 06.02.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 24.01.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 23.01.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 09.01.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 03.11.2022

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні