Ухвала
від 13.09.2023 по справі 920/256/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

14.09.2023м. СумиСправа № 920/256/23

Господарський суд Сумської області у складі судді Джепи Ю.А. за участю секретаря судового засідання Саленко Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Сумської області матеріали справи №920/256/23 в порядку загального позовного провадження

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Градієнт-М (площа Горького, буд. 5, м. Суми, Сумська область, 40004, код ЄДРПОУ 40138576),

до відповідача Дочірнє підприємство Завод обважнених бурильних та ведучих труб (вул. Комарова, буд. 2, м. Суми, Сумська область, 40020, код ЄДРПОУ 30991664)

про стягнення 1 065 616 грн 00 коп.

за участі представників сторін:

представника позивача Курбатової С.С.

представник відповідача - не з`явився,

УСТАНОВИВ:

Позивач подав позовну заяву, в якій просить суд стягнути з відповідача на свою користь 1065616 грн 00 коп., з яких 747119 грн 01 коп. сума основного боргу, 86105 грн 19 коп. пені, 26067 грн 00 коп. 3% річних, 206324 грн 60 коп. інфляційних втрат, за неналежне виконання зобов`язань за Договором № 79/9-67-17 від 26.07.2017; а також просить стягнути з відповідача судові витрати.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 13.03.2023 справу № 920/256/23 розподілено для розгляду судді Заєць С.В.

Ухвалою суду від 15.03.2023 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 920/256/23 та призначено підготовче засідання у справі на 11.04.2023, 11:30 (з урахуванням ухвали суду про виправлення описки від 31.03.2023).

Ухвалою суду від 11.04.2023 відкладено судове засідання на 27.04.2023, 11:50.

26.04.2023 відповідачем надано до суду Клопотання від 25.04.2023 № 79/15-84, відповідно до змісту якого відповідач зазначає, що отримана ним копія позовної заяви з додатками оформлена в нечитабельному вигляді, відсутні додатки, які зазначені у позовній заяві, розрахунки роздруковані хаотично по 4 документи на 1 аркуші, зв`язку з чим відповідач не має можливості надати обґрунтовану позицію по суті позовних вимог, зокрема: Як зазначено в описі вкладення, копія позовної заяви надіслана на 1 арк., в той час як у конверті вкладено позовну заяву на 2 аркушах, проте, з тексту вбачається, що і вона є неповною. У пункті 4 опису вкладення зазначені скорочені назви документів на 28 арк., натомість вкладено копії товарно-транспортних накладних на 2 арк, інші документи - відсутні. У п. 7 опису вкладення зазначено про розрахунок штрафних санкцій на 1 арк., натомість у конверт вкладено розрахунки на 2 арк., які неможливо перевірити, оскільки вони роздруковані і скопійовані хаотично по 4 розрахунки на 1 арк. Відповідач зазначає, що вказані недоліки копії позовної заяви не дають можливості надати обґрунтовану позицію по суті позовних вимог.

Протокольною ухвалою від 27.04.2023 клопотання від 25.04.2023 № 79/15-84, (вх № 2559/23 від 26.04.2023) залишено без розгляду.

Ухвалою суду від 27.04.2023 позовну заяву залишено без руху, позивачу зазначено спосіб та строк усунення недоліків позовної заяви.

02.05.2023 позивач надав суду клопотання про усунення недоліків позовної заяви та відповідні докази.

Ухвалою суду від 03.05.2023 продовжено розгляд справи № 920/256/23; призначено підготовче засідання на 16.05.2023, 10:00.

Ухвалою суду від 16.05.2023 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів по 11.07.2023, відкладено підготовче засідання на 25.05.2023,11:15.

19.05.2023 відповідач надав до суду:

- відзив від 18.05.2023 № 79/15-99 на позовну заяву, відповідно до змісту якого відповідач визнає позовні вимоги частково, зокрема щодо стягнення 3%, інфляційних втрат та пені заперечує.

- заяву про зменшення пені, процентів річних та інфляційних втрат від 18.05.2023 № 79/15-100, відповідно до змісту якої просить зменшити нарахування на 88,2% відсотків від заявлених до стягнення сум, а саме інфляційні втрати до суми 24346 грн 30 коп., 3% річних до суми 3075 грн 90 коп., пеню до суми 9933 грн 75 коп.

- заяву про розстрочення виконання рішення у справі № 920/256/23 від 18.05.2023 № 79/15-101, відповідно до якої просить суд розстрочити виконання рішення терміном на 12 місяців з дня ухвалення рішення та затвердити графік виконання рішення по цій справі на 12 місяців однаковими рівними частинами.

23.05.2023 відповідачем надано до суду відповідь на відзив.

У судовому засіданні 25.05.2023 суд постановив протокольну ухвалу про оголошення перерви в підготовчому судовому засіданні з розгляду справи №920/256/23 до 13.06.2023, 10:50.

В судовому засіданні 13.06.2023 представники сторін надали спільне Клопотання про проведення врегулювання спору у справі № 920/256/23 за участю судді від 13.06.2023 (вх. № 2089 від 13.06.2023).

Ухвалою суду від 13.06.2023 задоволено спільне клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Градієнт М та Дочірнього підприємства Завод обважнених бурильних та ведучих труб про врегулювання спору за участю судді від 13.06.2023 (вх. № 2089 від 13.06.2023). Призначено спільну нараду сторін та судді на 13.07.2023, 10:00.

19.06.2023 позивачем надано до суду (ел. п.) від 15.06.2023 №15/06-23 Заяву про припинення врегулювання спору за участю судді, оскільки представник позивача не був наділений повноваженнями щодо подання клопотання про врегулювання спору за участю судді.

В зв`язку з тим, що суддя Заєць С.В. в період з 26.06.2023 по 14.07.2023 перебувала у відпустці, нарада сторін та судді 13.07.2023 не відбулася.

Ухвалою суду від 20.07.2023 призначено спільну нараду на 27.07.2023, 14:00.

Повноважні представники сторін 27.07.2023 на спільну нараду не прибули.

Ухвалою суду від 28.07.2023 у справ № 920/256/23 постановлено припинити врегулювання спору за участю судді; поновити провадження у справі № 920/256/23; передати справу № 920/256/23 для визначення судді в порядку, встановленому статтею 32 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 31.07.2023 справу призначено судді Джепі Ю.А.

Ухвалою суду від 02.08.2023 судом постановлено призначити підготовче засідання на 14.09.2023, 11:00.

У підготовчому засіданні 14.09.2023 судом встановлено наступне.

Представник позивача у підготовче засідання з`явився.

Представник відповідача у підготовче засідання не з`явився, про місце, час та дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Копію ухвали від 02.08.2023 у справі №920/256/23, надіслано судом відповідачеві за адресою, яка вказана позивачем у позовній заяві, а саме: вул. Комарова (вул. Івана Дзюби), буд. 2, м. Суми, 40020.

10.08.2023 копія ухвали від 02.08.2023 у справі №920/256/23, яка надсилалася відповідачу Дочірньому підприємству Завод обважнених бурильних та ведучих труб за адресою: вул. Комарова (вул. Івана Дзюби), буд. 2, м. Суми, 40020, повернута відділом поштового зв`язку до суду з відміткою у довідці про причини повернення: "адресат відсутній за вказаною адресою".

Судом у відповідності до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» за запитом від 18.09.2023 за кодом 576551119293 станом на 18.09.2023 отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до відповідача у справі Дочірнього підприємства Завод обважнених бурильних та ведучих труб (ідентифікаційний код 30991664) зареєстровано за адресою: вул. Комарова, буд. 2, м. Суми, Сумська область, 40020.

Як вбачається з вищевикладеного, адреса відповідча - Дочірнього підприємства Завод обважнених бурильних та ведучих труб, яка зазначена у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань співпадає з адресою, яка вказана у позовній заяві позивачем.

Згідно частини першої статті 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

За приписами статті 185 ГПК України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. Суд з`ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.

За результатами підготовчого засідання 12.09.2023, судом з`ясовано питання, які підлягають вирішенню під час підготовчого провадження, сторонам надано достатньо часу для подання заяв по суті справи та доказів на обгрунтування викладених у них обставин на підтвердження своєї позиції в справі, а відтак суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись статтями 46, 120, 177, 185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження у справі № 920/256/23.

2. Призначити розгляд справ № 920/256/23 по суті в судове засідання на 24.10.2023, 11:00. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Шевченка Тараса, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 2.

3. Представникам учасників справи мати належні повноваження та документ, що посвідчує особу.

4. Повідомити учасників справи про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов`язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

5. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

6. Копію ухвали надіслати відповідачу, з урахуванням зміни місцезнаходження юридичної особи.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Суд звертає увагу учасників справи, що відповідно до частин 6-7 статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки, реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку. Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Повний текст ували складено та підписано суддею 18.09.2023.

СуддяЮ.А. Джепа

Дата ухвалення рішення13.09.2023
Оприлюднено20.09.2023

Судовий реєстр по справі —920/256/23

Ухвала від 05.12.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Мальченко А.О.

Ухвала від 23.11.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Джепа Юлія Артурівна

Рішення від 03.11.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Джепа Юлія Артурівна

Ухвала від 18.09.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Джепа Юлія Артурівна

Ухвала від 02.08.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Джепа Юлія Артурівна

Ухвала від 28.07.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Заєць Світлана Володимирівна

Ухвала від 19.07.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Заєць Світлана Володимирівна

Ухвала від 12.06.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Заєць Світлана Володимирівна

Ухвала від 25.05.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Заєць Світлана Володимирівна

Ухвала від 16.05.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Заєць Світлана Володимирівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні