Ухвала
від 12.10.2023 по справі 914/1569/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

12.10.2023 Справа № 914/1569/23

За позовом: Лего А/С (Lego A/S), Аствей 1 DK-7190, Біллунд, Данія

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Генезіс, м. Стрий Львівської області,

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Львівська митниця, м. Львів

про припинення порушення прав інтелектуальної власності, вилучення з цивільного обороту та знищення товару

Суддя Манюк П.Т.

за участю секретаря Лазаренко С.В.

Представники:

від позивача: Грунський Володимир Олегович представник,

від відповідача: Маленко Олександр Васильович - представник, ОСОБА_1 представник

від третьої особи: Тістечко Юрій Ярославович представник.

У провадженні Господарського суду Львівської області перебуває справа № 914/1569/23 за позовом Лего А/С (Lego A/S) до Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Генезіс про припинення порушення прав інтелектуальної власності, вилучення з цивільного обороту та знищення товару.

Ухвалою господарського суду від 22.05.2023 у справі № 914/1569/23 заяву Лего А/С (Lego A/S) про забезпечення позову задоволено повністю, забезпечено позов до набрання рішенням у справі законної сили, шляхом зупинення митного оформлення Львівською митницею (79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Костюшка Т., будинок 1, код ЄДРПОУ 43971343) товару (ввезеного за митною декларацією № UА209230/2023/042238).

Ухвалою суду від 19.06.2023 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 31.07.2023.

Хід розгляду справи викладено у відповідних ухвалах суду, зокрема ухвалою суду від 21.08.2023 підготовче судове засідання відкладено на 25.09.2023, задоволено клопотання представника відповідача про витребування від Державної прикордонної служби України інформації про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_2 у період з 01.01.2023 по 30.06.2023, у задоволенні клопотання представника відповідача про забезпечення судових витрат відповідача в розмірі 339 172, 96 грн відмовлено, у задоволенні клопотання представника відповідача щодо витребування від Державної митної служби України належним чином засвідченних копій свідоцтв про реєстрацію авторського права щодо об`єктів права інтелектувальної власності відмовлено.

14.09.2023 на адресу суду надійшла відповідь від Головного центру обробки інформації Державної прикордонної служби України.

Ухвалою суду від 25.09.2023 у підготовчому судовому засіданні оголошено перерву до 12.10.2023.

У підготовче судове засідання 12.10.2023 представник позивача з`явився, 09.10.2023 подав заперечення проти додаткових пояснень відповідача від 26.09.2023, заперечення проти клопотання відповідача про допуск експерта з питань права та долучення до матеріалів справи висновку експерта галузі права, 09.10.2023 подав пояснення на заперечення відповідача від 28.08.2023, заперечення на заяву відповідача про постановлення окремої ухвали суду, 12.10.2023 подав заперечення на клопотання відповідача від 06.10.2023 про витребування доказів та додаткові пояснення щодо наданого відповідачем висновку експерта.

У підготовче судове засідання 12.10.2023 представники відповідача з`явились, 27.09.2023 подали додаткові пояснення, 09.10.2023 подали клопотання про витребування доказів від адвокатського об`єднання «Саєнко Харенко», підтримали раніше подані клопотання про постановлення окремої ухвали суду, клопотання про приєднання висновку експерта у галузі права до матеріалів справи та про допуск експерта.

У підготовче судове засідання 12.10.2023 представник третьої особи з`явився, не заперечував проти відкладення розгляду справи.

Розглянувши подані клопотання, заслухавши пояснення представників учасників справи, суд вказує на наступне.

Щодо клопотання представника позивача про встановлення додаткового строку для подання документів, судом встановлено, що в обґрунтування поданого клопотання, представник позивача зазначає про те, що в якості підтвердження реєстрації за позивачем авторських прав на твори, які, на його думку, були порушені відповідачем, разом із заявами по суті справи позивачем було надано засвідчену копію авторського свідоцтва США № НОМЕР_1 із нотаріально посвідченим перекладом на українську мову та засвідчену копію авторського свідоцтва США № НОМЕР_2 із нотаріально посвідченим перекладом на українську мову.

З огляду на змагальність судового процесу, а також з метою додаткового спростування сумнівів відповідача щодо авторства позивача на твори, позивач, через представника, звернувся до уповноваженого органу США для отримання апостильованих копій сертифікатів.

З огляду на специфіку процедури апостилювання документів у США, яка відбувається у кілька стадій, строк для подачі апостильованих Сертифікатів до суду складатиме близько 3-х місяців.

У своїх запереченнях, відповідач зазначає, що у позивача було більш ніж достатньо часу для виконання вимоги щодо проставлення апостилю на офіційному документі іноземної держави ще до виникнення спірних правовідносин по даній господарській справі.

Згідно з ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У відповідності до положень ч.4. ст. 80 ГПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно з ч. 5 ст. 80 ГПК України, у випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

В рамках даної справи дослідженню та встановленню підлягає факт порушення прав інтелектуальної власності позивача, тому суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання позивача про встановлення додаткового строку, а саме встановити позивачу строк до наступного судового засідання на подання апостильованих копій авторських свідоцтв США № VA-995-675 та № НОМЕР_2 .

Щодо клопотання відповідача про приєднання висновку експерта у галузі права та допуск експерта до справи, суд зазначає наступне.

Відповідач вважає, що висновок експерта у галузі права щодо законодавства США необхідний для всебічного розгляду даної справи.

Заперечуючи проти даного клопотання, позивач зазначає, що положення законодавства США та його тлумачення не є необхідними в межах розгляду та вирішення даної судової справи.

Згідно із ч. 1 ст. 70 ГПК України, як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права.

За приписами ч. 1 ст. 108 ГПК України учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо: 1) застосування аналогії закону, аналогії права; 2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі. Згідно з ч. 2 ст. 108 ГПК України висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.

У відповідності до ч. 1 ст. 109 ГПК України висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов`язковим для суду. Відповідно до ч. 2 ст. 109 ГПК України суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.

З врахуванням вказаних вище норм права, з метою повного та всестороннього з`ясування обставин справи, суд задовільняє клопотання відповідача щодо допуску експерта з питань права - ОСОБА_3 до участі у даній справі та долучає до матеріалів справи висновок у галузі права від 20.09.2023.

Щодо клопотання відповідача про постановлення окремої ухвали судом, суд вважає за необхідне відкласти розгляд даного клопотання до розгляду в судовому засіданні експертного висновку від 16 травня 2023 року № 210-05/23.

Відмовляючи у клопотанні відповідача про витребування в адвокатського об`єднання «САЄНКО ХАРЕНКО» доказів, суд виходить з наступного.

Обгрунтовуючи вказане влопотання, представник відповідача вказує на те, що він звертався з адвокатським запитом до адвокатського об`єднання «САЄНКО ХАРЕНКО» щодо надання належним чином засвідченої копії документа, який підтверджує факт відправки та отримання судовим експертом К.А. Соповою заяви на проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності з додатками від 05 травня 2023 року та належним чином засвідченої копії документа, який підтверджує факт відправки та отримання судовим експертом К.А. Соповою зразків товарів, відібраних на підставі акту про взяття проб (зразків) товарів від 04 травня 2023 року, в кількості 12 штук в коробці із накладенням митного забезпечення у вигляді металевої пломби із № 600.

У відповіді від 20 вересня 2023 року АО «САЄНКО ХАРЕНКО» повідомило відповідача, що вказане адвокатське об`єднання не веде обліку усієї вихідної кореспонденції, тому фіксація передачі чи відправки документів здійснюється у випадках, коли це є доцільним чи обумовлене характером виконуваної роботи.

Відповідач вважає, що встановлення дійсних обставин, пов`язаних із переданням судовому експерту К.А. Соповій зразків товару для проведення відповідної експертизи мають суттєве значення для розгляду господарської справи № 914/1569/23 та оцінки достовірності й допустимості доказів по названій судовій справі, зокрема висновку експерта від 16 травня 2023 року № 210-05/23.

29 вересня 2023 року представник відповідача адвокат О.В. Маленко, повторно звернувся з адвокатським запитом до АО «САЄНКО ХАРЕНКО» щодо надання належним чином засвідчених копій документів та інформації стосовно наступного: відомостей про виставлені (надіслані) рахунки за договором про надання правової допомоги № 1286-33 від 17 липня 2019 року між АО «САЄНКО ХАРЕНКО» та ЛЕГО А\С у зв`язку із наданням правової допомоги по господарській справі № 914/1569/23 в період з 28 квітня 2023 року по 29 вересня 2023 року; та належним чином засвідчених копії виставлених (надісланих) рахунків за договором про надання правової допомоги від 17 липня 2019 року № 1286-33 між АО «САЄНКО ХАРЕНКО» та ЛЕГО А\С у зв`язку із наданням правової допомоги у господарській справі № 914/1569/23 в період з 28 квітня 2023 року по 29 вересня 2023 року.

У відповіді від 03 жовтня 2023 року АО «САЄНКО ХАРЕНКО» повідомило представника відповідача, що запитувана інформація не стосується предмету спору по господарській справі № 914/1569/23 і є конфіденційною та становить адвокатську та таємницю.

Заперечуючи проти клопотання представника відповідача про витебування доказів, представник позивач зазначає, що як між АО «САЄНКО ХАРЕНКО» та ЛЕГО А/С, так і між АО «Саєнко Харенко» та судовим експертом Соповою К.А. відсутні будь-які спори щодо виконання умов договору на надання правової допомоги та договору про надання послуг з проведення експертного дослідження. Відповідач стороною вказаних договорів також не виступає. Наведені у клопотанні доводи є безпідставними та необґрунтованими, оскільки обставини отримання судовим експертом замовлення на проведення дослідження жодним чином не доводять чи спростовують обставин, що входять до предмету дослідження факту порушення авторських прав позивача та на достовірність та допустимість висновку експерта жодним чином не впливає порядок отримання об`єктів для дослідження.

Позовними вимогами у даній справі є припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача на твори позивача, вилучення та знищення примірників товарів, що порушують права інтелектуальної власності позивача на твори позивача. Відтак, доказами у даній справі можуть бути лише ті засоби доказування, які стосуються зазначеного предмета спору, зокрема, підтверджують чи спростовують факт порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача.

При цьому, з огляду на визначений позивачем предмет спору, до предмету доказування у даній справі ніяким чином не входять: обставини відправки та отримання судовим експертом заяви на проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності та виставлені (надіслані) рахунки за договором про надання правової допомоги між АО «САЄНКО ХАРЕНКО» та ЛЕГО А\С у зв`язку із наданням правової допомоги у господарській справі № 914/1569/23.

Відповідно до ч. 1 ст. 78 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

З огляду на те, що відповідач у клопотанні про витребування доказів у АО «САЄНКО ХАРЕНКО`в порушення вимог ст. 81 ГПК України не зазначив, які саме копії документів суду необхідно витребувати у адвокатського об`єднання та обставини, які можуть підтвердити ці докази, або аргументи, які вони можуть спростувати, та зважаючи на те, що АО «Саєнко Харенко» двічі надало відповіді на адвокатські запити представників відповідача, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання відповідача про витребування у АО «САЄНКО ХАРЕНКО» доказів.

Разом з тим, представники сторін заявили усні клопотання про участь у наступному судому засіданні у режимі відеоконференції.

Відповідно до частини 1 ст. 197 ГПК України, учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Частиною третьою вказаної статті зазначено про можливість проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 № 196 затверджено у новій редакції Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду (надалі по тексту «Порядок»).

У пункті 2 розділу ІІ Порядку зазначено, що Системою відеоконференцзв`язку є комплекс технічних засобів та програмного забезпечення (за посиланням на офіційному веб-порталі судової влади України vkz.court.gov.ua) або інші доступні суду та учасниками судового процесу засоби, що забезпечують проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв`язку та відповідають вимогам законодавства.

Відповідно до п. 7 розділу ІІІ Порядку, головуючий суддя приймає рішення про можливість проведення засідання в режимі відеоконференції за умови наявності в суді відповідної технічної можливості (наявність обладнання та можливість його використання у визначений день і час) та інформує про це секретаря судового засідання.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з наявністю у суду технічної можливості щодо проведення судового засідання в режимі відеоконференції (за допомогою програмного забезпечення EasyCon), суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотань позивача та відповідача про проведення наступного судового засідання у режимі відеоконференції.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 13, 70, 80, 81, 108, 194, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ухвалив:

1. Клопотання представника позивача про встановлення додаткового строку на подання доказів - задоволити частково, встановити позивачу додатковий строк, до наступного судового засідання, яке відбудеться 07.11.2023, на подання додаткових документів - апостильованих копій авторських свідоцтв США № VA -995-675 та № НОМЕР_2 .

2. Клопотання відповідача про допуск експерта та долучення висновку експерта задоволити, допустити експерта з питань права - ОСОБА_3 до участі у справі та приєднати її висновок від 20.09.2023 до матеріалів справи.

3. Розгляд клопотання відповідача про постановлення судом окремої ухвали відкласти до розгляду в судовому засіданні експертного висновку від 16 травня 2023 року № 210-05/23.

4. У задоволенні клопотання представника відповідача про витребування в АО «Саєнко Харенко» доказів відмовити.

5. Підготовче засідання відкласти на 07.11.2023 до 15:00 год.

6. Заяви представників позивача та відповідача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції - задовольнити.

7. Провести підотовче судове засідання, призначене на 07.11.2023 р. о 15:00 год. за участю представників позивача та відповідача режимі відеоконференції поза межами приміщення суду. Відеоконференція буде проведена за допомогою програмного забезпечення "EasyCon".

8. Роз`яснити представникам позивача та відповідача, що для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції вони зобов`язані: зайти та авторизуватися в Системі відеоконференцзв`язку за 10 хвилин до часу судового засідання; активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою Системи відеоконференцзв`язку; очікувати запрошення секретаря судового засідання до участі в судовому засіданні; забезпечити проведення відеоконференцзв"язку відповідно до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 № 169.

9. Попередити учасників справи, що відповідно до частини четвертої ст. 197 ГПК України, пункту 5 розділу І Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи.

10. Учасникам справи: забезпечити участь уповноважених представників в судовому засіданні.

11. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

12. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Манюк П.Т.

Дата ухвалення рішення12.10.2023
Оприлюднено23.10.2023

Судовий реєстр по справі —914/1569/23

Ухвала від 04.04.2024

Господарське

Господарський суд Львівської області

Манюк П.Т.

Ухвала від 21.03.2024

Господарське

Господарський суд Львівської області

Манюк П.Т.

Ухвала від 18.03.2024

Господарське

Господарський суд Львівської області

Манюк П.Т.

Ухвала від 05.03.2024

Господарське

Господарський суд Львівської області

Манюк П.Т.

Ухвала від 28.02.2024

Господарське

Господарський суд Львівської області

Манюк П.Т.

Ухвала від 15.02.2024

Господарське

Господарський суд Львівської області

Манюк П.Т.

Ухвала від 12.02.2024

Господарське

Господарський суд Львівської області

Манюк П.Т.

Ухвала від 18.01.2024

Господарське

Господарський суд Львівської області

Манюк П.Т.

Ухвала від 12.01.2024

Господарське

Господарський суд Львівської області

Манюк П.Т.

Ухвала від 11.01.2024

Господарське

Господарський суд Львівської області

Манюк П.Т.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні