Ухвала
від 01.11.2023 по справі 926/1100/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

01 листопада 2023 року м. ЧернівціСправа № 926/1100/18

Господарський суд Чернівецької області у складі головуючого судді Миронюка С.О., суддів Швеця М.В., Ковальчук Т.І., розглянувши матеріали справи

за позовом публічного акціонерного товариства КРЕДОБАНК, м. Львів

до: 1. Малого приватного підприємства фірми Атлас, м. Чернівці

2. ОСОБА_1 , м. Чернівці

3. ОСОБА_2 , м. Чернівці

про стягнення заборгованості в сумі 681 668,28 доларів США та 306,30 грн

представники сторін не викликалися

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Чернівецької області перебуває справа №926/1100/18 за позовом публічного акціонерного товариства КРЕДОБАНК до малого приватного підприємства фірми Атлас, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості в сумі 681 668,28 доларів США та 306,30 грн.

Ухвалою від 08.05.2023 призначено у справі №926/1100/18 комплексну судову економічну (фінансово-кредитну) експертизу, проведення якої доручено Волинському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено.

31.05.2023 матеріали справи №926/1100/18 надіслані до Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Ухвалою від 30.06.2023 поновлено провадження у справі №926/1100/18, задоволено клопотання Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.06.2023 про організацію виконання експертизи, погоджено проведення призначеної у справі №926/1100/18 комплексної судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи у строк понад 90 днів, зобов`язано мале приватне підприємство фірму Атлас здійснити оплату вартості комплексної судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи у сумі 95592,00 грн відповідно до рахунку Львівського НДІСЕ №23-2305-Е від 13.06.2023, зупинено провадження у справі на час проведення експертизи.

Ухвалою від 10.08.2023 поновлено провадження у справі 926/1100/18, задоволено клопотання малого приватного підприємства фірми Атлас від 25.07.2023 №38 про долучення документів, долучено до матеріалів справи подані малим приватним підприємством фірмою Атлас документи первинної бухгалтерської документації поточних рахунків, а саме, банківські документи за вересень 2007 року грудень 2018 року, задоволено клопотання старшого судового експерта Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз О.П.Андрощук від 07.08.2023 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, зобов`язано публічне акціонерне товариство Кредобанк для проведення судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи надати суду: 1) додатковий договір № 2/Ч до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007 (у разі наявності), інші додаткові договори (додатки до них); 2) первинні документи банку (меморіальні ордери) щодо господарських операцій за досліджуваний період, а саме: по рахунку (-ах) на якому (-ких) відображено нарахування та погашення ПАТ Кредобанк відсотків за користування кредитними коштами (у т.ч. прострочених) (у т.ч. по рахунку № НОМЕР_1 ); по рахунку (-ах) на якому (-ких) відображено основний борг (тіло кредиту) (у т.ч. прострочене); по рахунку (-ах) на якому (-ких) відображено нарахування та погашення ПАТ Кредобанк комісії, штрафів, пені за користування кредитними коштами (у т.ч. невиконання / порушення умов кредитного договору (додатків/додаткових угод)); 3) облікові регістри ПАТ Кредобанк щодо відображення в бухгалтерському обліку банку вищеперерахованих господарських операцій (видача та погашення основного боргу (у т.ч. простроченого), нарахування та погашення процентів, комісій, штрафів, тощо) (у т.ч. по рахунку № 2083302000027); 4) виписку по рахунку № НОМЕР_2 та по рахунку № НОМЕР_3 ; 5) виписку по рахунку № НОМЕР_4 ; 6) нормативно - правові документи ПАТ Кредобанк якими регулюється конвертація в банку кредитних коштів в банку за досліджуваний період; 7) інші документи які на думку сторін мають значення для справи, у разі неможливості подання витребуваних судом документів зобов`язано позивача письмово повідомити суд, які саме документи не можуть бути подані та причини, з яких такі документи не можуть бути подані, зупинено провадження у справі 926/1100/18.

10.08.2023 на виконання ухвали від 10.08.2023 матеріали справи 926/1100/18 надіслані до Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення призначеної у справі комплексної судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи.

Ухвалою від 17.10.2023 поновлено провадження у справі 926/1100/18, поновлено позивачу пропущений строк для надання витребуваних ухвалою суду від 10.08.2023 документів, задоволено клопотання позивача від 11.10.2023 про долучення документів, долучено до матеріалів справи подані позивачем документи, а саме: кредитний договір №0001/2007 ВІД 20.09.2007; додатковий договір №1/Ч від 11.11.2009 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №3/Ч від 14.06.2010 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №4/Ч від 04.04.2011 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №5/Ч від 27.07.2011 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №6/Ч від 07.11.2012 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №7/Ч від 26.03.2014 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №8/Ч від 10.10.2014 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; договір про внесення змін і доповнень від 27.05.2016 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; меморіальний ордер №4487 від 20.09.2007, меморіальний ордер №4501 від 20.09.2007, виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2011; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2010; виписку по особових рахунках з 02.02.2016 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.12.2017 по 18.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 11.12.2017; виписку по особових рахунках з 03.04.2017 по 21.12.2017; виписку по особових рахунках з 01.03.2018 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 01.03.2016 по 07.12.2017; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.12.2017 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 11.12.2017; виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2010; виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2010; виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2011; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 11.12.2017; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 18.09.2023, зупинено провадження у справі 926/1100/18.

19.10.2023 на виконання ухвали від 17.10.2023 матеріали справи 926/1100/18 надіслані до Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення призначеної у справі комплексної судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи.

24.10.2023 до суду від Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов висновок експерта №2305-Е від 17.10.2023 разом з матеріалами справи 926/1100/18.

Відповідно до ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність поновити провадження у справі та призначити підготовче судове засідання.

Керуючись ст. 230, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Поновити провадження у справі 926/1100/18.

2. Призначити підготовче судове засідання на 20 листопада 2023 року о 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Чернівецької області, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, зал засідань №1.

3. Судове засідання призначене на 20.11.2023 року о 11:30 год. провести в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за участю представника позивача.

4. Повідомити сторонам, що відповідно до частини 6 статті 6 Господарського процесуального кодексу України адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку. Процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

5. Повідомити сторін, що згідно з частиною 7 статті 6 Господарського процесуального кодексу України особі, яка зареєструвала електронний кабінет в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, суд вручає будь-які документи у справах, в яких така особа бере участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення до електронного кабінету такої особи, що не позбавляє її права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу підписано 01.11.2023.

Головуючий суддя С.О.Миронюк

Суддя М.В.Швець

Суддя Т.І.Ковальчук

Дата ухвалення рішення01.11.2023
Оприлюднено02.11.2023
Номер документу114578907
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —926/1100/18

Ухвала від 13.05.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Ухвала від 29.04.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Ухвала від 08.04.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 13.03.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 12.03.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 15.02.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 24.01.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 10.01.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 06.12.2023

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні