Ухвала
від 03.04.2024 по справі 926/1100/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

03 квітня 2024 року м. ЧернівціСправа № 926/1100/18

Господарський суд Чернівецької області у складі головуючого судді Миронюка С.О., суддів Швеця М.В., Ковальчук Т.І., розглянувши матеріали справи

за позовом публічного акціонерного товариства КРЕДОБАНК, м. Львів

до: 1. Малого приватного підприємства фірми Атлас, м. Чернівці

2. ОСОБА_1 , м. Чернівці

3. ОСОБА_2 , м. Чернівці

про стягнення заборгованості в сумі 681668,28 доларів США та 306,30 грн

представники сторін:

від позивача Очич Т.М., довіреність від 28.12.2023

від відповідача-1 Гінінгер А.З.

від відповідача-2 Каліненко В.Т.

від відповідача-3 не з`явився

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Чернівецької області перебуває справа №926/1100/18 за позовом публічного акціонерного товариства КРЕДОБАНК до малого приватного підприємства фірми Атлас, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості в сумі 681668,28 доларів США та 306,30 грн.

Ухвалою від 08.05.2023 призначено у справі №926/1100/18 комплексну судову економічну (фінансово-кредитну) експертизу, проведення якої доручено Волинському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено.

31.05.2023 матеріали справи №926/1100/18 надіслані до Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

24.10.2023 до суду від Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов висновок експерта №2305-Е від 17.10.2023 разом з матеріалами справи 926/1100/18.

Ухвалою від 01.11.2023 поновлено провадження у справі, призначено підготовче судове засідання на 20.11.2023.

20.11.2023 до суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копій рішення Господарського суду Львівської області від 07.09.2023 та наказу про примусове виконання судового рішення від 16.10.2023 по справі 926/5368/22.

Ухвалою від 20.11.2023 відкладено підготовче судове засідання на 06.12.2023.

06.12.2023 до суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи в якому просить долучити контррозрахунок заборгованості по кредитному договору №0001/2007 від 20.09.2007.

06.12.2023 до суду від представника відповідача-1 надійшла заява про призначення повторної судової економічної експертизи.

Ухвалою від 06.12.2023 відкладено підготовче судове засідання на 10.01.2024.

08.01.2024 до суду від позивача надійшло клопотання від 08.01.2024, в якому зазначає, що поданий з клопотанням від 06.12.2023 контррозрахунок не може бути врахований як належний та допустимий доказ у справі, а також, просить суд відмовити у задоволенні заяви відповідача-1 про призначення повторної судової економічної експертизи.

Ухвалою від 10.01.2024 відкладено підготовче судове засідання на 24.01.2024.

24.01.2024 до суду від представника відповідача-1 надійшло доповнення до заяви про призначення повторної судової економічної експертизи в якому сформульовані питання, з яких має бути проведена експертиза та зазначено судового експерта, якому просить доручити проведення експертизи.

Ухвалою від 24.01.2024 відкладено підготовче судове засідання на 07.02.2024.

25.01.2024 до суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання від 25.01.2024 про витребування оригіналів письмових доказів.

06.02.2024 до суду від позивача надійшло заперечення в якому просить відмовити у задоволенні заяви про призначення повторної судової економічної експертизи. Щодо клопотання про витребування оригіналів документів позивач зазначає, що факт належного повідомлення позичальника про зміну відсоткової ставки підтверджується не лише відповідними заявами банку від 12.05.2008 та 14.11.2008, а й також листами позичальника МПП фірма Атлас підписаних керівником ОСОБА_1 , зокрема від 16.09.2008 №310, від 20.11.2008 №398, від 01.06.2009 №215, Протоколом №11 зборів засновників МПП Фірми Атлас від 16.06.2009, листом від 16.06.2009 №239, Протоколом №12/1 МПП Фірми Атлас від 16.09.2009, листом від 16.09.2009 №311, листом від 21.10.2009, в яких позичальник звертався з пропозицією про внесення змін до кредитного договору в тому числі і зниження відсоткової ставки.

Судове засідання 07.02.2024 не відбулось у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді члена колегії Ковальчук Т.І., яка тривала з 05.02.2024 по 14.02.2024.

Ухвалою від 15.02.2024 призначено підготовче судове засідання на 13.03.2024.

Ухвалою від 12.03.2024 відмовлено у задоволенні заяви представника відповідача-1 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду від 11.03.2024.

Ухвалою від 13.03.2024 задоволено клопотання представника відповідача-1 від 25.01.2024 про витребування оригіналів письмових доказів, задоволено усне клопотання відповідача-2 про витребування оригіналів документів, зобов`язано позивача до 03.04.2024 надати до суду оригінали письмових доказів, а саме: повідомлення №449 від 12.05.2008, повідомлення від 14.11.2008, лист від 16.09.2008 №310, лист від 20.11.2008 №398, лист від 01.06.2009 №215, лист від 16.06.2009 №239, лист від 21.10.2009, відкладено підготовче судове засідання на 03.04.2024.

Відповідач-3 у судове засідання 03.04.2024 не з`явився.

В матеріалах справи наявне рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, згідно якого ухвала суду від 13.03.2024 з повідомленням про дату, час і місце судового засідання 19.03.2024 отримана відповідачем-3.

Згідно п. 1, 2 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки; повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Відтак, враховуючи належне повідомлення сторін про дату, час і місце проведення судового засідання, суд вважає за можливе провести підготовче засідання за відсутності відповідача-3.

У судовому засіданні 03.04.2024 представник позивача на виконання ухвали від 13.03.2024 надав суду для огляду оригінали письмових доказів, а саме: повідомлення №449 від 12.05.2008, повідомлення від 14.11.2008, лист від 16.09.2008 №310, лист від 20.11.2008 №398, лист від 01.06.2009 №215, лист від 16.06.2009 №239, лист від 21.10.2009. Після огляду судом та сторонами, вказані документи повернуто представнику позивача.

Відповідач-2 у судовому засіданні зазначив, що повідомлення №449 від 12.05.2008 та повідомлення від 14.11.2008 ним не отримувались, підпис на них директору МПП фірма Атлас не належить, а тому, заперечує справжність повідомлень про зміну процентної ставки. Як наслідок, заявив клопотання про відкладення підготовчого засідання у зв`язку з необхідністю часу для написання заяви про призначення почеркознавчої експертизи.

Представник позивача та відповідача-1 не заперечували проти відкладення підготовчого засідання.

Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу (ч. 6 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно ст. 92 Господарського процесуального кодексу України оригінали письмових доказів зберігаються у суді в матеріалах справи. За заявою особи, яка надала суду оригінал письмового доказу, суд повертає оригінал доказу цій особі після його дослідження, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи, або після набрання судовим рішенням законної сили. У матеріалах справи залишається засвідчена суддею копія письмового доказу або витяг з нього.

Таким чином, суд вважає за необхідне витребувати у позивача оригінали повідомлення №449 від 12.05.2008 та повідомлення від 14.11.2008.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

На підставі викладеного, враховуючи клопотання відповідача-2 про відкладення підготовчого засідання, з метою належної реалізації сторонами своїх прав та виконання обов`язків, передбачених процесуальним законодавством, дотримання принципів верховенства права, рівності усіх учасників судового процесу перед законом та судом та принципу змагальності сторін, суд вважає за необхідне відкласти підготовче судове засідання на іншу дату.

Керуючись ст. 91, 92, 182, 183, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Зобов`язати позивача в строк до 08.04.2024 надати до суду оригінали повідомлення №449 від 12.05.2008 та повідомлення від 14.11.2008.

2. Відкласти підготовче судове засідання на 08 квітня 2024 року о 15:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Чернівецької області, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, зал засідань №1.

3. Судове засідання призначене на 08.04.2024 року о 15:00 год провести в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за участю представника позивача.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Головуючий суддя С.О.Миронюк

Суддя М.В.Швець

Суддя Т.І.Ковальчук

Дата ухвалення рішення03.04.2024
Оприлюднено08.04.2024
Номер документу118130959
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —926/1100/18

Ухвала від 24.05.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Ухвала від 13.05.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Ухвала від 29.04.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Ухвала від 08.04.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 13.03.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 12.03.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 15.02.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 24.01.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 10.01.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні