Рішення
від 30.11.2023 по справі 911/2232/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2023м. ДніпроСправа № 911/2232/23

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Татарчука В.О. за участю секретаря судового засідання Анділахай В.В., розглянувши за правилами загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні справу:

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Лекс Холдинг" (м. Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технополіс-1" (Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка)

про стягнення заборгованості

Представники:

від позивача: Курячий А.М.;

від відповідача: Сукорянський Є.О.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лекс Холдинг" звернулось з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технополіс-1" про стягнення заборгованості загальному розмірі 5204813,48грн, з якої: 2525767,38грн - прострочена заборгованість по оплаті орендних платежів, 1694569,04грн - прострочене грошове зобов`язання по оплаті гарантійного платежу, 984477,06грн - штраф за порушення строків оплати обов`язкових платежів.

Судові витрати по сплаті судового збору просить покласти на відповідача.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору суборенди №СА-А123/Д-1 від 01.04.2023 в частині своєчасного та повного виконання грошових зобов`язань з оплати орендної плати за період з квітня 2023 року по червень 2023 року, експлуатаційних платежів за період з травня 2023 року по червень 2023 року та гарантійного платежу.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 31.07.2023 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Лекс Холдинг" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технополіс-1" про стягнення заборгованості передано до Господарського суду Дніпропетровської області на підставі ст.ст. 30, 31 Господарського процесуального кодексу України.

Супровідним листом Господарського суду Київської області від 14.08.2023 направлено матеріали справи №911/2232/23 за територіальною підсудністю до Господарського суду Дніпропетровської області.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.08.2023 матеріали позовної заяви передано для розгляду судді Татарчуку В.О.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 10.10.2023.

28.09.2023 до канцелярії суду засобами поштового зв`язку від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому просить відмовити у задоволенні позовних вимог позивача в повному обсязі.

В обґрунтування своїх заперечень зазначає, що у зв`язку із воєнними діями на території України торгівельній мережі відповідача завдано прямих загальних збитків орієнтовно на загальну суму 889178939,45грн, внаслідок чого фінансова спроможність відповідача суттєво підірвана, що в повному обсязі не дає можливість виконати зобов`язання перед позивачем, строк виконання яких настав. Також зазначає, що зазначені обставини об`єктивно унеможливлюють виконання зобов`язань, передбачених умовами договору до кінця дії форс-мажорних обставин.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.10.2023 відкладено підготовче засідання на 26.10.2023.

16.10.2023 позивач подав до канцелярії суду відповідь на відзив, в якій просить задовольнити позов в повному обсязі.

В своїх поясненнях на заперечення відповідача зазначає, що останній не обґрунтував яким чином обставини непереборної сили, на які він посилається, унеможливили виконання зобов`язань за договором. Також зазначає, що договір між сторонами укладений у 2023 році і відповідач усвідомлював всі обставини, які існували на той час. Додатково заперечує проти зменшення штрафних санкції, оскільки клопотання відповідача є необґрунтованим.

24.10.2023 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від представника відповідача надійшло клопотання про перенесення судового засідання. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що представник відповідача повинен бути присутнім за місцезнаходженням відповідача в м. Києві у зв`язку з обов`язковою участю представника у ході проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю), що проводиться Центральним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці у період з 23.10.2023 по 03.11.2023, та у відповідача не має можливості направити для участі в судовому засіданні іншого представника.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.10.2023 закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 09.11.2023.

У судове засідання 09.11.2023 відповідач не забезпечив явку свого повноважного представника, про дату, час і місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.11.2023 відкладено розгляд справи по суті на 30.11.2023. Задоволено клопотання відповідача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

21.11.2023 до канцелярії суду від представника позивача надійшли додаткові пояснення з обґрунтованим розрахунком заявлених до стягнення сум.

29.11.2023 до канцелярії суду від представника позивача надійшло клопотання про стягнення судових витрат. В клопотанні представник позивача зазначив, що докази понесення позивачем судових витрат будуть надані після ухвалення рішення у справі.

У судовому засіданні 23.11.2023 проголошені вступна та резолютивна частина рішення суду.

Під час розгляду справи судом досліджені докази, наявні в матеріалах справи.

Дослідивши матеріали справи, з`ясувавши фактичні обставини, заслухавши пояснення представників сторін, сукупно оцінивши докази, які мають значення для справи, господарський суд,-

УСТАНОВИВ:

01.04.2023 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Лекс Холдинг" (далі орендодавець, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Технополіс-1" (далі орендар, відповідач) укладено договір суборенди №СА-А123/Д-1 (далі договір).

Відповідно до умов цього договору орендодавець зобов`язується передати в оренду приміщення, яке знаходиться в торговому центрі, а орендар зобов`язується прийняти, оплатити платежі і повернути приміщення орендодавцю на умовах, визначених цим договором (п. 2.1 договору).

Пунктом 2.2 договору визначено, що орендарю не передасться в оренду земельна ділянка, на якій знаходиться приміщення і земельна ділянка, яка прилягає до приміщення, оскільки орендодавець не має права передавати вкачані земельні ділянки у користування третім особам.

Приміщенням є частина будівлі, яка знаходиться о торговому центрі, секція №А123, 2 поверх (п. 3.1 договору).

Місцезнаходження приміщення визначається згідно витягу з плану торгового центру (Додаток А до цього договору) та відмічене кольором або штрихуванням (п. 3.2 договору).

Площа приміщення, яке передається в оренду, складає: 1400,1 (одна тисяча чотириста цілих одна десята) кв.м. Вказана площа приміщення може бути змінена після виконання орендарем опоряджувальних робіт згідно ст. 4 цього договору. При цьому площа приміщення не підлягає зменшенню за рахунок встановлених орендарем стін, внутрішніх перегородок та перекриття. Платежі, передбачені цим договором, будуть нараховуватись у відповідності до даних площі приміщення, вказаних в цьому пункті договору (п. 3.3 договору).

Згідно з п. 3.10 договору приміщення, що передасться в користування орендарю, який фактично є суборендарем, перебуває в користуванні орендодавця, який фактично є основним орендарем за договором оренди (далі основний договір оренди), укладеним з ТОВ «Метрополія», код ЄДРПОУ 32998698, який фактично є власником приміщення та основним орендодавцем (по тексту договору також основний орендодавець). Згідно основного договору оренди ТОВ «Лекс Холдинг» має право передавати приміщення в суборенду без додаткової письмової згоди ТОВ «Метрополія».

Цей договір набуває чинності з моменту його укладення та закінчується в останній день строку оренди. Закінчення чи дострокове припинення строку дії договору не звільняє сторін від виконання зобов`язань, а також від відповідальності за порушення договору, якщо такі зобов`язання чи порушення виникли чи сталися під час дії договору (п. 8.1 договору).

Відповідно до п. 8.2 договору орендодавець зобов`язується передати, а орендар прийняти приміщення в оренду в дату початку, що підтверджується підписанням сторонами акту прийому-передачі приміщення. У разі прострочення виконання вказаного зобов`язання орендар зобов`язаний сплатити орендодавцеві штраф у розмірі 50 (п`ятдесяти) відсотків основної орендної плати за перший місяць строку оренди.

В цілях цього договору датою початку є 01.04.2023 року (п. 8.3 договору).

Строк оренди починає обчислюватися з дати підписання сторонами акту прийому-передачі приміщення та закінчується 20.01.2024 року (п. 8.4 договору).

Пунктом 8.5 договору сторонами визначено, що з моменту укладення цього договору все попереднє листування, документи, договори про наміри і переговори між сторонами з питань, що стосуються умов цього договору, втрачають силу.

Орендар зобов`язаний оплачувати основну орендну плату в розмірі і в строки, які визначені у цьому договорі (п. 10.1 договору).

Відповідно до п. 10.2 договору розмір основної орендної плати за 1 (один) місяць складає суму у гривнях, яка розраховується за наступною формулою:

Основна орендна плота = площа приміщення х (орендна ставка х Індекс К1) + ПДВ, де:

10.2.1. Площа приміщення площа приміщення, вказана в п. 3.3 цього договору.

10.2.2. Орендна ставка сума у гривнях за 1 (один) кв.м. приміщення, а саме: 433,15грн (чотириста тридцять три гривні 15 копійок) без ПДВ за 1 (один) кв.м. приміщення.

10.2.3. Індекс К1 індекс зміни курсу долара США. Індекс К1 визначається шляхом ділення курсу гривні до долара США, за попередній робочий день до дня виставлення рахунку, а в разі відсутності рахунку на 15 (п`ятнадцяте) число місяця, що передує оплачуваному місяцю, на курс гривні до долара США, визначений на день укладення цього договору. При цьому, якщо 15 (п`ятнадцяте) число місяця, вказане в цьому пункті договору, припадає на вихідний або офіційний святковий та неробочий день (далі по тексту - ''неробочий день"), курс гривні до долара США визначається на дату останнього робочого дня, що передує такому неробочому дню. Індекс К1 застосовується лише у випадках, коли він більший 1 (одиниці). Індекс К1 після розрахунку округлюється до двох знаків після коми.

10.2.4. ПДВ - податок на додану вартість у розмірі, встановленому чинним законодавством України.

10.2.5. "=" - математичний знак рівності.

10.2.6. "х" - математичний знак множення.

10.2.7. "+" - математичний знак додавання.

Якщо інше не передбачене цим договором, основна орендна плата сплачується орендарем щомісячно, авансом, не пізніше 25 (двадцять п`ятого) числа місяця, який передує оплачуваному місяцю (п. 10.3 договору).

Відповідно до п. 10.4 договору у разі необхідності визначення розміру основної орендної плати за певну частину місяця або за певну кількість календарних днів, орендна ставка має бути розділена на кількість календарних днів у відповідному місяці і помножена на кількість календарних днів, за яку здійснюється оплата. Подальший розрахунок здійснюється відповідно до формули у п. 10.2 договору. Основна орендна плата після розрахунку округлюється до двох знаків після коми.

Нарахування основної орендної плати починається з дати початку і закінчується в день підписання акту повернення приміщення відповідно до ст. 42 цього договору (п. 10.5 договору).

Пунктом 10.6 договору сторони визначили, що 25.06.2023 орендар зобов`язаний сплатити орендодавцеві основну орендну плату за перший місяць строку оренди. У випадку порушення вказаного зобов`язання орендодавець має право відмовити орендарю у наданні дозволу або у підписанні акту прийому-передачі приміщення.

Пунктом 10.7 договору сторонами визначено порядок оплати, а саме: у випадку, якщо дата початку припадає не на перше число місяця, то основна орендна плата сплачується орендарем у такому порядку:

10.7.1. Основну орендну плату за місячний період, перебіг якого починається з дати початку, орендар зобов`язаний сплатити орендодавцеві до 25.06.2023.

10.7.2. Основну орендну плату за період залишку місяця, який має бути частково оплачений відповідно до пп. 10.7.1 цього договору, орендар зобов`язаний сплатити орендодавцеві до 25 (двадцять п`ятого) числа, що передує такому місяцю.

10.7.3. Основну орендну плату за наступні періоди строку оренди орендар зобов`язаний сплачувати в порядку, встановленому п. 10.3 цього договору. При розрахунку основної орендної плати, проіндексована орендна ставка округлюється до двох знаків після коми.

Незалежно від інших умов цього договору, сторони погодили при розрахунку суми штрафів по договору під розміром «Основної орендної плати за перший місяць строку оренди» вважати 539738,55грн (п`ятсот тридцять дев`ять тисяч сімсот тридцять вісім гривень 55 копійок). При цьому, якщо у подальшому розмір основної орендної плати за перший місяць строку оренди буде змінено, розмір штрафів, передбачених цим Договором, розраховуватиметься виходячи з розміру основної орендної плати за перший місяць без ПДВ, встановленого цим пунктом договору, та без урахування внесених змін (п. 10.8 договору).

Згідно з п. 11.1 договору орендар зобов`язаний щомісячно відшкодовувати орендодавцеві вартість комунальних послуг, які використані для утримання приміщення.

Вартість комунальних послуг, використаних для утримання приміщення, розраховується згідно показань лічильників, встановлених в приміщенні, або згідно розрахунків, проведених орендодавцем на пропорційній основі, в залежності від технічних характеристик обладнання, механізмів та компенсації за використані для утримання приміщення. Комунальні послуги нараховується та сплачується з урахуванням ПДВ (п. 11.2 договору).

Відповідно до п. 11.3 договору орендар зобов`язаний щомісячно відшкодовувати орендодавцеві витрати на утримання електромереж, які розраховуються за наступною формулою:

С = Т х К х 0,35 + ПДВ, де

11.3.1. С сума витрат орендодавця на утримання електромереж за календарний місяць, що підлягає відшкодуванню орендарем.

11.3.2. Т вартість однієї кВт/год електроенергії, по якій електропостачальна компанія поставляє електроенергію для торгового центру впродовж періоду за який здійснюється розрахунок.

11.3.3 К кількість кВт/год електроенергії, використана для утримання приміщення за календарний місяць.

11.3.4. 0,35 коефіцієнт.

11.3.5. ПДВ податок на додану вартість у розмірі, встановленому чинним законодавством України.

11.3.6. "=" - математичний знак рівності.

11.3.7. "х" - математичний знак множення,

11.3.8. "+" - математичний знак додавання.

Обов`язок орендаря по відшкодуванню витрат за комунальні послуги (в тому числі витрат на утримання електромереж) виникає з дати надання доступу до приміщення або з дати початку, якщо опоряджувальні роботи орендарем не проводяться (п. 11.4 договору).

Пунктом 11.5 договору встановлено, що орендар зобов`язаний компенсувати орендодавцеві вартість використаних комунальних послуг, не пізніше 15 (п`ятнадцятого) числа місяця, наступного за оплачуваним.

Якщо інше не передбачено цим договором, орендар зобов`язаний щомісячно, авансом, не пізніше 25 (двадцять п`ятого) числа місяця, який передує оплачуваному місяцю, оплачувати орендодавцю експлуатаційні витрати (п. 12.1 договору).

Нарахування експлуатаційних витрат починається з дати надання доступу до приміщення або з дати початку, якщо опоряджувальні роботи орендарем не проводяться, і закінчується в день підписання акту повернення приміщення відповідно до ст. 42 цього договору (п. 12.2 договору).

Відповідно до п. 12.3 договору розмір експлуатаційних витрат за 1 (один) місяць складає суму у гривнях, яка розраховується за наступною формулою;

Експлуатаційні витрати = Площа приміщення х (Ставка експлуатаційних витрат х Індекс (К1Е) + ПДВ, де

12.3.1. Площа приміщення площа приміщення, вказана в п. 3.3 цього Договору.

12.3.2. Ставка експлуатаційних витрат сума у гривнях, а саме 136,00грн (сто тридцять шість гривень 00 копійок) без ПДВ за 1 (один) кв.м. приміщення.

12.3.3. Індекс К1Е індекс зміни курсу долара США. Індекс К1Е визначається шляхом ділення курсу гривні до долара США за попередній Робочий день до дня виставлення рахунку, а в разі відсутності рахунку - на 15 (п`ятнадцяте) число місяця, що передує оплачуваному місяцю, на курс гривні до долара США, визначений на день укладення цього договору. При цьому, якщо 15 (п`ятнадцяте) число місяця, вказане в цьому пункті договору, припадає на неробочий день, курс гривні до долара США визначається на дату останнього робочого дня, що передує такому неробочому дню. Індекс К1Е застосовується лише у випадках, коли він більший 1 (одиниці). Індекс К1Е після розрахунку округлюється до двох знаків після коми.

12.3.4. ПДВ податок на додану вартість у розмірі, встановленому чинним законодавством.

12.3.5. "=" математичний знак рівності.

12.3.6. "х" математичний знак множення.

12.3.7. "+" математичний знак додавання.

Сторони погодилися, що орендодавець не зобов`язаний надавати орендарю будь-які розрахунки щодо експлуатаційних витрат (п. 12.5 договору).

Згідно з п. 12.6 договору до 25.06.2023 орендар зобов`язаний сплатити орендодавцеві експлуатаційні витрати за перший місяць строку оренди.

Пунктом 14.1 договору сторони погодили, що до 25.06.2023 орендар зобов`язаний сплатити орендодавцеві гарантійний платіж.

Під гарантійним платежем слід розуміти платіж по забезпеченню виконання зобов`язань орендаря за цим договором, який сплачується орендодавцеві в розмірі основної орендної плати та експлуатаційних витрат за 2 місяці строку оренди, і повертається орендарю на умовах, визначених цим договором (п. 14.2 договору).

Для цілей п. 14.1 договору розмір гарантійного платежу складає 1412140,87грн (один мільйон чотириста дванадцять тисяч сто сорок гривень 87 копійок), крім того ПДВ 20%, і складається із подвійної суми основної орендної плати та експлуатаційних витрат, встановлених договором для першого місяця строку оренди (п. 14.3 договору).

Відповідно до п. 29.1 договору сторони узгодили, що у разі прострочення орендарем виконання зобов`язань по сплаті основної орендної плати, орендної плати з обороту, внесенню і поповненню гарантійного платежу, по сплаті експлуатаційних витрат, сплаті інших платежів, передбачених цим договором, більш ніж на 5 (п`ять) календарних днів, а у разі прострочення сплати відшкодування витрат на комунальні послуги більш ніж на 3 (три) календарні дні, орендар зобов`язаний у кожному такому випадку сплатити орендодавцеві штраф у розмірі 50 (п`ятдесяти) відсотків основної орендної плати за перший місяць строку оренди.

Договір підписаний сторонами та скріплений печатками без зауважень та заперечень до нього.

Згідно зі статтею 204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

В матеріалах справи відсутні докази того, що спірний договір визнавався недійсним в судовому порядку.

Сторонами підписано додатки до договору А, Б, В, Г, Д, Е, Е-1 (а.с. 17-20 том 1).

01.04.2023 між сторонами було підписано акт приймання-передачі приміщення, за умовами якого позивач передав, а відповідач прийняв в тимчасове платне користування приміщення секція №А123, площею 1400,1 (одна тисяча чотириста цілих десять сотих) кв.м., розташоване в будівлі торгово-розважального центру, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, територія селищної ради, комплекс будівель та споруд, будинок 17 (а.с. 21 том 1).

Як зазначає позивач, відповідач в порушення умов договору орендну плату та інші платежі, передбачені договором, сплатив лише частково у зв`язку з чим відповідач допустив порушення зобов`язання в частині повної та своєчасної сплати за загальний період з квітня 2023 року по червень 2023 року, у зв`язку з чим у відповідача утворилась заборгованість у загальній сумі 4220336,42грн (з якої 1815188,93грн орендна плата за період з квітня 2023 року по червень 2023 року, 594090,44грн експлуатаційні витрати за період з травня 2023 року по червень 2023 року, 116488,01грн компенсація вартості спожитих комунальних послуг за червень 2023 року, 1694569,04грн гарантійний платіж) згідно з наявним в матеріалах справи розрахунком (а.с. 107-111 том 1).

Наведена заборгованість у загальній сумі 4220336,42грн і стала причиною виникнення спору.

Предметом доказування у даній справі є обставини, пов`язані з укладенням договору оренди нерухомого майна, строк дії договору, умови передачі майна та повернення його з оренди, час користування ним орендарем, повернення майна з оренди, наявність простроченої заборгованості, наявність/відсутність підстав для застосування відповідальності за порушення зобов`язань за договорами.

Дослідивши матеріали справи, оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та, враховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі з огляду на наступне.

За змістом ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору (ст. 626 ЦК України).

Згідно з ч. 1 ст. 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до статей 174, 193 ГК України, господарський договір є підставою виникнення господарських зобов`язань, які повинні виконуватись належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів (ч. 7 ст. 179 ГК України).

Суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 193 ГК України).

Відповідно до частини першої статті 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Згідно з частиною першою статті 795 Цивільного кодексу України передання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору. З цього моменту починається обчислення строку договору найму, якщо інше не встановлено договором.

Частиною першою статті 763 Цивільного кодексу України визначено, що договір найму укладається на строк, встановлений договором.

Якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором (стаття 764 Цивільного кодексу України).

Згідно зі статтею 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до частин 1, 4 статті 286 Господарського кодексу України, орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

Господарський суд зазначає, що укладеним сторонами договором передбачений обов`язок щомісячної сплати орендної плати, експлуатаційних витрат та вартості комунальних послуг, розмір яких встановлено договором.

Пунктами 10.3, 12.1 договору передбачено, що орендар сплачує орендну плату та експлуатаційні витрати щомісячно у строк до 25 числа місяця, який передує оплачуваному місяцю. Пунктом 11.5 договору сторони передбачили, що орендар компенсує вартість комунальних послуг до 15 числа місяця, наступного за оплачуваним. Щодо оплати орендної плати, експлуатаційних витрат за перший місяць та сплати гарантійного платежу, сторони передбачили обов`язок відповідача сплатити до 25.06.2023 (пункти 10.7.1, 12.6, 14.1 договору).

Як зазначено позивачем та не спростовано відповідачем, за період з квітня 2023 року по червень 2023 року, у відповідача утворилась заборгованість у загальній сумі 4220336,42грн (з якої 1815188,93грн орендна плата за період з квітня 2023 року по червень 2023 року, 594090,44грн експлуатаційні витрати за період з травня 2023 року по червень 2023 року, 116488,01грн компенсація вартості спожитих комунальних послуг за червень 2023 року, 1694569,04грн гарантійний платіж).

Доказів сплати орендної плати, експлуатаційних витрат, компенсація вартості спожитих комунальних послуг та оплати гарантійного платежу у загальному розмірі 4220336,42грн відповідач не надав, доводи позивача, наведені в обґрунтування позову, не спростував.

До заперечень відповідача щодо відсутності можливості виконати зобов`язання перед позивачем, строк виконання яких настав, через введення на території України військового стану та наявності скрутного фінансового становища підприємства у зв`язку з цим, господарський суд ставиться критично та вважає необґрунтованими, оскільки відповідач не надав належних доказів того, що підприємство відповідача зазнало збитків, договір укладений між сторонами вже під час дії на території України військового стану. Долучені до відзиву сертифікати Київської торгово-промислової палати про настання форс-мажорних обставин не стосуються зобов`язань сторін, які виникли за укладеним договором. До того ж період дії форс-мажорних обставин за ними закінчився задовго до укладення між позивачем та відповідачем договору оренди.

Таким чином, позовні вимоги щодо стягнення основного боргу у розмірі 4220336,42грн є правомірними та такими, що підлягають задоволенню.

Окрім вимоги про стягнення основного боргу позивач просить стягнути з відповідача штраф у сумі 984477,06грн (розрахунок а.с. 111 том 1).

Умови та порядок нарахування штрафу передбачені п. 29.1 договору, відповідно до якого у разі прострочення орендарем, виконання зобов`язань по сплаті основної орендної плати, орендної плати з обороту, внесенню і поповненню гарантійного платежу, по сплаті експлуатаційних витрат, сплаті інших платежів, передбачених цим договором, більш ніж на 5 (п`ять) календарних днів, а в разі прострочення сплати відшкодування витрат на Комунальні послуги більш ніж: на 3 (три) календарні дні, орендар зобов`язаний у кожному такому випадку сплатити орендодавцеві штраф у розмірі 50 (п`ятдесяти) відсотків основної орендної плати за перший місяць строку оренди.

За змістом п. 10.8 договору незалежно від інших умов цього договору, сторони погодили при розрахунку суми штрафів по договору під розміром «основної орендної плати за перший місяць строку оренди» вважати 539738,55грн (п`ятсот тридцять дев`ять тисяч сімсот тридцять вісім, гривень 55 копійок).

Тож, внаслідок неодноразового порушення відповідачем в період з квітня 2023 року по липень 2023 року встановленого договором порядку та строків оплати обов`язкових платежів за договором, розмір штрафу складає 1889084,96грн, згідно наступного розрахунку: 7 х 269869,28грн., де:

7 - кількість порушень строків оплати обов`язкових платежів (в т.ч. порушення оплати основної орендної плати - 3 рази, порушення оплати експлуатаційних витрат - 2 рази, порушення оплати комунальних послуг - 1 раз, порушення оплати гарантійного платежу - 1 раз), за відповідне порушення кожного з яких відповідно до п. 29.1 договору передбачений штраф у розмірі 50 (п`ятдесяти) відсотків основної орендної плати згідно розміру, зазначеного в п. 10.8. договору;

269869,28грн - сума штрафу за одне порушення строків оплати обов`язкових платежів, розрахована на підставі п.п. 29.1, 10.8 договору.

Перевіркою здійсненого позивачем розрахунку порушень не встановлено.

Однак, позивач зменшує розмір штрафу та заявляє до стягнення у розмірі 984477,06грн, що відповідає засадам справедливості, добросовісності та розумності договірних відносин.

На підставі викладеного з урахуванням встановлених обставин, вимоги позивача підлягають задоволенню у повному обсязі, шляхом стягнення заборгованості в загальному розмірі 5204813,48грн, з якої: 2525767,38грн прострочена заборгованість по оплаті орендної плати, експлуатаційних витрат та комунальних послуг, 1694569,04грн - прострочене грошове зобов`язання по оплаті гарантійного платежу, 984477,06грн - штраф за порушення строків оплати обов`язкових платежів.

Стосовно інших доводів сторін суд зазначає наступне.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 9 Конституції України та беручи до уваги ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і Першого протоколу та протоколів №2,4,7,11 до Конвенції та прийняття Закону України від 23.02.2006 "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суди також повинні застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та рішення Європейського суду з прав людини як джерело права.

Європейський суд з прав людини у справі "Проніна проти України" у рішенні від 18.07.2006 та у справі "Трофимчук проти України" у рішенні від 28.10.2010 зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент сторін. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень.

Слід зазначити, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини та, зокрема, рішення у справі "Серявін та інші проти України" від 10.02.2010 (заява №4909/04), відповідно до п.58 якого суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" від 9 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п.29).

Судом були досліджені всі документи, які надані сторонами, аргументи сторін та надана їм правова оцінка. Решта доводів та заперечень судом до уваги не береться, оскільки вони не спростовують наведених вище висновків.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення позову всі судові витрати покладаються на відповідача.

За таких обставин з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір у сумі 78072,20грн.

Керуючись ст.ст. 2, 46, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Лекс Холдинг" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технополіс-1" про стягнення заборгованості за договором суборенди №СА-А123/Д-1 від 01.04.2023 в загальному розмірі 5204813,48грн задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Технополіс-1" (08130, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 4, ідентифікаційний код 32498133) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Лекс Холдинг" (04074, м. Київ, вул. Лугова, буд. 12, ідентифікаційний код 31240623) 2525767,38грн - прострочена заборгованість по оплаті орендної плати, експлуатаційних витрат та комунальних послуг, 1694569,04грн - прострочене грошове зобов`язання по оплаті гарантійного платежу, 984477,06грн - штраф за порушення строків оплати обов`язкових платежів, 78072,20грн - витрати по сплаті судового збору у розмірі.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено: 11.12.2023.

Суддя В.О. Татарчук

Дата ухвалення рішення30.11.2023
Оприлюднено13.12.2023

Судовий реєстр по справі —911/2232/23

Ухвала від 09.04.2024

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кощеєв Ігор Михайлович

Ухвала від 09.04.2024

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кощеєв Ігор Михайлович

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кощеєв Ігор Михайлович

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кощеєв Ігор Михайлович

Ухвала від 02.04.2024

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кощеєв Ігор Михайлович

Ухвала від 31.01.2024

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кощеєв Ігор Михайлович

Ухвала від 17.01.2024

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кощеєв Ігор Михайлович

Ухвала від 17.01.2024

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кощеєв Ігор Михайлович

Ухвала від 10.01.2024

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кощеєв Ігор Михайлович

Рішення від 14.12.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Татарчук Володимир Олександрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні