Ухвала
від 25.12.2023 по справі 910/9504/23
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

"25" грудня 2023 р. Справа№ 910/9504/23

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Ходаківської І.П.

суддів: Демидової А.М.

Владимиренко С.В.

перевіривши матеріали апеляційної скарги Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця"

на рішення господарського суду міста Києва від 02.11.2023 (повний текст рішення складено та підписано 13.11.2023)

у справі № 910/9504/23 (суддя Д. В. Вдовенко)

за позовом Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРУМ"

про зобов`язання вчинити дії та стягнення 10 989 706,77 грн

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 02.11.2023 у справі № 910/9504/23 у задоволенні позову Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРУМ" відмовлено.

Не погодившись з ухваленим рішенням, Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" 04.12.2023 (відповідно до відмітки Укрпошти на конверті, в якому надсилалась апеляційна скарга) звернулось безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення господарського суду міста Києва від 02.11.2023 у справі № 910/9504/23 скасувати. Прийняти нове рішення, яким закрити провадження у справі в частині відмови в задоволенні позовної заяви щодо зобов`язання зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну на суму 156 995 810,99 грн за поставлений товар за договором поставки від 24.06.2022 № ЦЗВ-14-01222-01;; позовні вимоги про стягнення з ТОВ «ТОРУМ» штрафу в сумі 10 989 706,77 грн задовольнити в повному обсязі; стягнути з ТОВ «ТОРУМ» на користь АТ "Українська залізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" суму сплаченого судового збору за подання позову до суду першої інстанції; стягнути з ТОВ «ТОРУМ» на користь АТ "Українська залізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва " АТ "Укрзалізниця" суму сплаченого судового збору за подання апеляційної інстанції .

Відповідно до протоколу передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу)(складу суду) від 07.12.2023 апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Ходаківська І.П., судді: Демидова А.М., Владимиренко С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.12.2023 витребувано з господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/9504/23. Відкладено вирішення питання щодо можливості відкриття, повернення, залишення без руху або відмови у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" на рішення господарського суду міста Києва від 02.11.2023 по справі № 910/9504/23 до надходження даної справи з суду першої інстанції.

21.12.2023 матеріали справи надійшли на запит до суду апеляційної інстанції.

Дослідивши матеріали апеляційної скарги та додані до неї документи, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційна скарга не відповідає вимогам ст. 256 ГПК України з наступних підстав.

Статтею 258 ГПК України встановлено вимоги до форми і змісту апеляційної скарги.

Пунктом 2 частини 3 статті 258 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що до апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору.

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону (п. 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України).

Частиною 1 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" в редакції, чинній на дату звернення з апеляційною скаргою, встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 4, ч. 4 ст. 6 Закону України "Про судовий збір", в редакції, чинній на дату звернення з апеляційною скаргою, судовий збір справляється, зокрема за подання до суду апеляційної скарги на рішення суду; за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру ставка судового збору становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб; за подання до господарського суду апеляційної скарги на рішення суду, ставка судового збору складає 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги; якщо скаргу (заяву) подано про перегляд судового рішення в частині позовних вимог (сум, що підлягають стягненню за судовим рішенням), судовий збір за подання скарги (заяви) вираховується та сплачується лише щодо перегляду судового рішення в частині таких позовних вимог (оспорюваних сум).

Отже, звертаючись з апеляційною скаргою, скаржник мав сплатити за її подання судовий збір у розмірі 251 294,42 грн (167 529,61 *150%).

Однак, у відповідності до ст. 258 ГПК України, скаржником до апеляційної скарги не додано документу про сплату судового збору у визначеному законом розмірі. Дана обставина підтверджується Актом Північного апеляційного господарського суду № 910/9504/23/09.1-26/870/23 від 07.12.2023 про відсутність в додатках до апеляційної скарги - доказів сплати судового збору за подання цієї апеляційної скарги (оригінал платіжної інструкції) на 1 арк.

З 18.10.2023 введено в дію Закон України від 29.06.2023 № 3200-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами", зокрема щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами (далі - ЄСІТС).

Відповідно до приписів пункту п. 2 ч. 2 ст. 258 ГПК України (у редакції Закону від 29.06.2023 № 3200-IX, далі - ГПК України) в апеляційній скарзі повинно бути зазначено, зокрема, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету.

Згідно з приписами частин п`ятої, шостої статті 6 ГПК України:

- суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням ЄСІТС або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, в порядку, визначеному цим Кодексом, Положенням про ЄСІТС та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів);

- електронний кабінет - це персональний кабінет (веб-сервіс чи інший користувацький інтерфейс) у підсистемі (модулі) ЄСІТС, за допомогою якого особі, яка пройшла електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації та сервісів ЄСІТС або її окремих підсистем (модулів), у тому числі можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу;

- адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку;

- процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат;

- якщо реєстрація електронного кабінету в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, суперечить релігійним переконанням особи, яка зобов`язана його зареєструвати відповідно до цієї частини, передбачені цим Кодексом процесуальні наслідки звернення до суду такою особою без реєстрації електронного кабінету у вигляді залишення її документа без руху, його повернення або залишення без розгляду не застосовуються за умови, що особа заявила про такі обставини одночасно із поданням відповідного документа шляхом подання окремої обґрунтованої письмової заяви.

Тож скаржник як юридична особа, згідно з наведеними приписами ГПК України, зобов`язаний зареєструвати свій електронний кабінет в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі) в обов`язковому порядку.

Колегія суддів звертає увагу на те, що наявність зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЕСІТС Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" та представника скаржника (Становової Юлії Володимирівни) встановити з матеріалів справи не можливо

Апеляційну скаргу підписав та подав засобами поштового зв`язку адвокат цього товариства, однак як зазначалося вище процесуальні наслідки, передбачені ГПК України у разі звернення до суду з документом особи, яка зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

До апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу (ч. 2 ст. 260 ГПК України).

Отже, наявні підстави для застосування судом апеляційної інстанції ч. 2 ст. 260 ГПК України та залишення без руху поданої апеляційної скарги.

З урахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, слід запропонувати скаржнику протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали надати суду докази сплати судового збору в належному порядку та розмірі, а також докази наявності зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЕСІТС Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" або його представника скаржника (Становової Юлії Володимирівни).

Керуючись статтями 174, 234, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,

У Х В А Л И В :

1. Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" на рішення господарського суду міста Києва від 02.11.2023 по справі № 910/9504/23 залишити без руху.

2. Роз`яснити Акціонерному товариству "Українська залізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", що протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали особа має право усунути наведені недоліки, шляхом подання до суду доказів сплати судового збору в належному порядку та розмірі, а також докази наявності зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЕСІТС Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" або його представника скаржника (Становової Юлії Володимирівни).

3. Попередити Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", що у разі якщо скаржник не виконає вимоги даної ухвали в зазначений строк, суд апеляційної інстанції не приймає таку апеляційну скаргу до розгляду та повертає скаржнику.

4. Копію даної ухвали надіслати учасникам апеляційного провадження до відома.

5. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Всі документи та письмові докази подаються поштою через відділ документального забезпечення Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 1а (1-й поверх) або в електронному вигляді через особистий кабінет в системі "Електронний суд" із застосуванням електронного цифрового підпису на електронну адресу суду - inbox@anec.court.gov.ua.

Головуючий суддя І.П. Ходаківська

Судді А.М. Демидова

С.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення25.12.2023
Оприлюднено28.12.2023

Судовий реєстр по справі —910/9504/23

Постанова від 13.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Постанова від 17.01.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 22.01.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 25.12.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 21.12.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 15.12.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 27.11.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Рішення від 02.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Підченко Ю.О.

Ухвала від 03.11.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 13.10.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Підченко Ю.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні