Ухвала
від 12.02.2024 по справі 911/2794/21
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

"12" лютого 2024 р. Справа№ 911/2794/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Копитової О.С.

Отрюха Б.В.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Головного управління Державної податкової служби у Київській області на ухвалу Господарського суду Київської області від 21.11.2023 року

у справі №911/2794/21 (суддя Наріжний С.Ю.)

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія

"Вінстар"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бориспільський комбікормовий завод"

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Київської області від 21.11.2023 року у справі №911/2794/21 задоволено частково заяву ГУ ДПС у Київській області від 27.06.2023 № 5205/10-36-13-04 (вх. № 12580/23) (з урахуванням уточнення від 04.09.2023 № 7361/10-36-13-04) та визнано грошові вимоги ГУ ДПС у Київській області до боржника у сумах: 5 368,00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів; 870 718,80 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів; 258 747,32 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів; 6 324,23 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів; в іншій частині заявлені вимоги відхилено.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою місцевого господарського суду, ГУ ДПС у Київській області звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Київської області від 21.11.2023 року у справі №911/2794/21 та прийняти нове рішення, яким визнати грошові вимоги до боржника в розмірі 74 899 555,40 грн.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.02.2024 року колегією суддів у складі головуючого судді Остапенка О.М., суддів: Отрюха Б.В., Копитової О.С. апеляційну скаргу ГУ ДПС у Київській області на ухвалу Господарського суду Київської області від 21.11.2023 року у справі №911/2794/21 з доданими до неї документами не прийнято до розгляду та повернуто скаржнику на підставі ч.2 ст.260 ГПК України у зв`язку з неподанням доказів направлення копії апеляційної скарги ТОВ "Інтер Вей Капітал" (члену комітету кредиторів боржника) та уповноваженій особі засновників (учасників, акціонерів) боржника Зазулі І.М. та роз`яснено, що повернення апеляційної скарги не перешкоджає повторному зверненню з нею до апеляційного господарського суду у загальному порядку після усунення вказаних недоліків.

12.02.2024, через систему "Електронний суд", ГУ ДПС у Київській області повторно звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою. Також, в апеляційній скарзі скаржник просить суд поновити йому строк на апеляційне оскарження.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 12.02.2024 року вказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Копитова О.С., Отрюх Б.В.

Розглянувши подану апеляційну скаргу та додані до неї документи, суд дійшов висновку, що вона має бути залишена без руху з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

21.04.2019 року набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 року №2597-VIII, який введено в дію 21.10.2019 року.

Так, статтею 258 ГПК України встановлено вимоги до форми і змісту апеляційної скарги, відповідно до частини третьої якої до апеляційної скарги додаються, також докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 42 ГПК України якщо цим Кодексом передбачено обов`язок учасника справи щодо надсилання копій документів іншим учасникам справи, такі документи в електронній формі можуть направлятися з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, шляхом надсилання до електронного кабінету іншого учасника справи, а в разі відсутності в іншого учасника справи електронного кабінету чи відсутності відомостей про наявність в іншого учасника справи електронного кабінету - у паперовій формі листом з описом вкладення.

Якщо інший учасник справи відповідно до частини шостої статті 6 цього Кодексу зобов`язаний зареєструвати електронний кабінет, але не зареєстрував його, учасник справи, який подає документи до суду в електронній формі з використанням електронного кабінету, звільняється від обов`язку надсилання копій документів такому учаснику справи.

Згідно ст. 259 ГПК України особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншим учасникам справи копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу.

Положення статті 259 ГПК України по суті конкретизують та деталізують вимоги наведеного п. 3 ч. 3 ст. 258 ГПК України в частині того, кому, які документи і яким саме чином має надіслати особа, яка подає апеляційну скаргу.

При цьому, наведена у п. 3 ч. 3 ст. 258 ГПК України вимога щодо надання доказів надсилання копії скарги іншій стороні у справі в першу чергу покликана на необхідність забезпечення дотримання принципів рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом та змагальності сторін, а також надати рівну можливість з іншими особами представити свою позицію перед судом.

Судова колегія наголошує, що дотримання принципу процесуальної рівності сторін, закріпленого статтею 6 Конвенції полягає, серед іншого і в належному інформування сторін про провадження у їхніх справах.

Отже, надіслання копії апеляційної скарги з доданими до неї документами іншим учасникам справи можлива з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи шляхом надсилання до електронного кабінету іншого учасника справи або листом з описом вкладення, що є обов`язком заявника апеляційної скарги.

Згідно статей 73, 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належним та допустимим доказом надсилання іншому учаснику справи копії апеляційної скарги з додатками у паперовому вигляді може вважатися розрахунковий документ встановленої форми, що підтверджує надання послуг поштового зв`язку (опис вкладення поштового відправлення, касовий чек, розрахункова квитанція тощо) з надіслання адресату листа з описом вкладення, поданий в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, належним чином оформлена розписка іншої сторони про отримання копії касаційної скарги, інший документ тощо, що може бути прийнятий судом як доказ надіслання саме копії апеляційної скарги іншій стороні, або квитанція про доставку документів до зареєстрованого Електронного кабінету користувача ЄСІТС.

Згідно ч. 1 ст. 41 ГПК України, у справах позовного провадження учасниками справи є сторони та треті особи.

У справах про банкрутство склад учасників справи визначається Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (ч. 5 ст. 41 ГПК України).

За приписами ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства сторони у справі про банкрутство (неплатоспроможність) - конкурсні кредитори (голова комітету кредиторів), забезпечені кредитори, боржник (банкрут); учасники у справі про банкрутство (неплатоспроможність) - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, Фонд державного майна України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника.

Згідно абз. 5 ч. 6 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Кодексу.

Як вбачається з додатків до апеляційної скарги, скаржником до неї додано докази направлення копії апеляційної скарги боржнику, арбітражному керуючому Гаману О.М., ТОВ "ФК "Вінстар" та ТОВ "Олімп фінанс груп".

Однак, всупереч вказаних положень Господарського процесуального кодексу України, апелянтом не надано доказів направлення копії апеляційної скарги ТОВ "Інтер Вей Капітал", як члену комітету кредиторів боржника, а також уповноваженій особі засновників (учасників) боржника генеральному директору ТОВ "Комплекс Агромарс" Зазулі І.М., якого визнано учасником провадження у даній справі.

Частиною 2 статті 260 ГПК України передбачено, що до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

У свою чергу, ч. 1 ст. 174 ГПК України містить положення, відповідно до якого суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити) (ч. 2 ст. 174 ГПК України).

Отже, апеляційна скарга ГУ ДПС у Київській області на ухвалу Господарського суду Київської області від 21.11.2023 у справі №911/2794/21 підлягає залишенню без руху у зв`язку з неподанням доказів, які підтверджують відправлення копії цієї скарги і доданих до неї документів всім учасникам провадження у справі з визначенням строку для усунення недоліків апеляційної скарги.

При цьому, слід зазначити, що апеляційну скаргу ГУ ДПС у Київській області на ухвалу Господарського суду Київської області від 21.11.2023 року у справі №911/2794/21 апеляційним судом вже вдруге залишено без руху з підстав відсутності доказів направлення копії апеляційної скарги ТОВ "Інтер Вей Капітал", як члену комітету кредиторів боржника, та уповноваженій особі засновників (учасників) боржника генеральному директору ТОВ "Комплекс Агромарс" Зазулі І.М., після повернення з аналогічних підстав первісно поданої апеляційної скарги, відтак судова колегія наголошує на неприпустимості зловживання представниками податкового органу своїми процесуальними правами.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 234, 255, 258, 259, 260 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1.Апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у Київській області на ухвалу Господарського суду Київської області від 21.11.2023 року у справі №911/2794/21 залишити без руху.

2.Надати Головному управлінню Державної податкової служби у Київській області строк не більше десяти днів з дня отримання копії даної ухвали для усунення недоліків апеляційної скарги, зазначених у мотивувальній частині ухвали.

3.Попередити скаржника, що у разі невиконання вимог зазначеної ухвали суду у встановлений пунктом 2 її резолютивної частини строк, апеляційна скарга вважатиметься неподаною і буде повернута заявнику.

4.Копію ухвали надіслати учасникам провадження у справі.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді О.С. Копитова

Б.В. Отрюх

Дата ухвалення рішення12.02.2024
Оприлюднено15.02.2024
Номер документу116953373
СудочинствоГосподарське
Сутьбанкрутство

Судовий реєстр по справі —911/2794/21

Рішення від 19.03.2024

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 18.04.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Ухвала від 16.04.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 02.04.2024

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Рішення від 01.04.2024

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 28.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Постанова від 14.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 14.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 19.03.2024

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні