Ухвала
від 14.02.2024 по справі 420/22649/23
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

14 лютого 2024 року

м. Київ

справа №420/22649/23

адміністративне провадження № Пз/990/2/24

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Жука А.В.,

суддів: Єресько Л.О., Мартинюк Н.М., Мельник-Томенко Ж.М., Радишевської О.Р.,

розглянувши подання судді Одеського окружного адміністративного суду Попова В.Ф. про розгляд Верховним Судом як зразкової справи №420/22649/23 за позовом Київської окружної прокуратури міста Одеси в інтересах Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області, Одеської обласної військової адміністрації до Комунального підприємства «Сервісний центр», третя особа - Одеська міська рада, про визнання протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити дії,

УСТАНОВИВ:

05 лютого 2024 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло подання судді Одеського окружного адміністративного суду Попова В.Ф. про розгляд справи №420/22649/23 Верховним Судом як зразкової.

Обґрунтовуючи необхідність розгляду цієї справи як зразкової, суддя у своєму поданні зазначає, що до Одеського окружного адміністративного суду із позовною заявою звернулась Київська окружна прокуратура міста Одеси в інтересах Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області, Одеської обласної військової адміністрації до Комунального підприємства «Сервісний центр», третя особа - Одеська міська рада, у якій просила:

- визнати протиправною бездіяльність Комунального підприємства «Сервісний центр» щодо незабезпечення приведення захисної споруди №56919, яка знаходиться за адресою: місто Одеса, проспект Адміральський, 29 (А), приміщення 101 у стан готовності з метою використання її за призначенням;

- зобов`язати Комунальне підприємство «Сервісний центр» вчинити дії, спрямовані на приведення у стан готовності захисної споруди №56919, що знаходиться за адресою: місто Одеса, проспект Адміральський, 29 (А), з метою використання її за призначенням.

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 23 жовтня 2023 року адміністративний позов залишено без розгляду відповідно до пункту 1 частини першої статті 240 КАС України у зв`язку із відсутністю підстав для звернення прокурора до суду в інтересах держави через відстуність в указаних прокурором органів можливості нездійснення чи неналежного здійснення захисту таких інтересів у спосіб, визначений прокурором (подання позовної заяви із заявленими позовними вимогами).

12 грудня 2023 року постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду скасовано зазначену ухвалу та направлено справу до Одеського окружного адміністративного суду для продовження розгляду.

Скасовуючи ухвалу суду про залишення позовної заяви без розгляду суд апеляційної інстанції виходив із того, що саме позов прокурора із зазначеними вимогами є єдиним способом спонукання відповідача до приведення в належний стан і готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту незважаючи на відсутність у органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій повноважень на звернення до суду із таким позовом.

Суддя звертає увагу на те, що суди різних інстанцій, розглядаючи справи вищевказаної категорії, неоднаково застосовують норми матеріального права, внаслідок чого існують різні підходи у регулюванні цього спору щодо наявності/відсутності у прокурора, в умовах воєнного стану, права звернення до суду в інтересах держави від суб`єктів владних повноважень, які такої компетенції не мають.

Зазначає, що у провадженні Одеського окружного адміністративного суду перебуває 12 типових справ, а саме: №420/22651/23, №420/27977/23, №420/22255/23, №420/22008/23, №420/22007/23, №420/32743/23, №420/32742/23, №420/32576/23, №420/31215/23, №420/31123/23, №420/31109/23, №420/30332/23, спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами права, та у яких позивачами заявлено подібні вимоги.

Також указує, що у провадженні інших судів також знаходиться низка типових справ, а саме:

- у Волинському окружному адміністративному суді справи №140/271/24, №140/57/24, №140/36521/23, №140/34796/23, №140/34796/23;

- у Вінницькому окружному адміністративному суді справи №120/16287/23, №120/17983/23, №120/13528/23, №120/16286/23;

- у Дніпропетровському окружному адміністративному суді справи №160/34487/23, №160/34437/23, №160/23935/23, №160/34362/23, №160/32005/23, №160/34487/23, №160/34437/23, №160/32975/23, №160/34551/23, №160/34487/23, №160/34362/23, №160/34415/23;

- у Сумському окружному адміністративному суді справи №480/87/24, №480/91/24, №480/10007/23, №480/10485/23;

- у Харківському окружному адміністративному суді справи №520/384/24, №520/370/24, №520/37877/23, №520/37871/23;

Суддя зауважує, що судові рішення за наслідками розгляду таких справ є різними. Так, частина позовів повертається позивачам на підставі пункту 7 частини четвертої статті 169 КАС України (справи №620/269/24, №620/270/24, №620/268/24, №620/111/24 та ін.); у справах, у яких провадження було відкрито, позовні заяви залишаються без розгляду (справи №280/8461/23, №120/16285/23, №120/5357/23, №120/12421/23, №120/12257/23, №120/12054/23 та ін.); за наслідками розгляду справ суди приймають рішення про задоволення позовних вимог (справи №420/28886/23, №420/28864/23, №420/27409/23, №420/26290/23 та ін.).

Зважаючи на наявність неоднакової судової практики щодо вирішення спорів цієї категорії, а також правову невизначеність у частині суб`єкта, уповноваженого на звернення до суду із такими позовами, та значну кількість типових справ у судах адміністративної юрисдикції уважає, що є необхідність ухвалення Верховним Судом зразкового рішення.

Вивчивши зазначене подання, колегія суддів Верховного Суду зазначає таке.

Згідно з пунктом 21 частини першої статті 4 КАС України типові адміністративні справи - адміністративні справи, відповідачем у яких є один і той самий суб`єкт владних повноважень (його відокремлені структурні підрозділи), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогічні вимоги.

Відповідно до частини першої статті 290 КАС України якщо у провадженні одного або декількох адміністративних судів перебувають типові адміністративні справи, кількість яких визначає доцільність ухвалення зразкового рішення, суд, який розглядає одну чи більше таких справ, може звернутися до Верховного Суду з поданням про розгляд однієї з них Верховним Судом як судом першої інстанції.

Частина друга статті 290 КАС України передбачає, що у поданні про розгляд справи Верховним Судом як зразкової зазначаються підстави, з яких суд, що надає подання, вважає, що справа має бути розглянута Верховним Судом як зразкова, у тому числі посилання на типові справи. До подання додаються матеріали справи.

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 4 КАС України зразкова адміністративна справа - це типова адміністративна справа, прийнята до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції для постановлення зразкового рішення.

Аналізуючи наведені положення процесуального закону у вимірі доцільності ухвалення зразкового рішення у згаданій категорії спорів Верховний Суд неодноразово висловлював позицію, зокрема у справах №360/1809/20, №620/4149/20, №300/3440/20, №420/13452/20, що інститут зразкової справи запроваджений з метою вирішення Верховним Судом питань застосування норм матеріального права у значній кількості адміністративних справ, які характеризуються аналогічними позовними вимогами та підставами виникнення спору, однаковими нормами, які регулюють спірні правовідносини, а також відповідачем у яких є один і той самий суб`єкт владних повноважень.

У цьому зв`язку Верховний Суд констатував, що лише наявність усіх вищезазначених ознак типових справ та їх значна кількість є підставою для висновку про доцільність ухвалення рішення у зразковій справі задля забезпечення передбачуваності та єдності правозастосовної практики у певній категорії спірних правовідносин та швидкого розгляду великої кількості однотипних справ.

Суд зазначає, що при вирішення питання про відкриття провадження у справі як зразковій слід ураховувати доцільність ухвалення зразкового рішення у певній категорії типових спорів, яка повинна виводитися передусім через призму завдання Верховного Суду як найвищого суду у системі судоустрою забезпечувати сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом (частина перша статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Водночас, основним способом забезпечення єдності судової практики є касаційний перегляд судових рішень судів першої та апеляційної інстанції, у рамках якого Верховний Суд власне як суд касаційної інстанції повинен (у межах підстав касаційного провадження) перевірити правильність застосування норм матеріального та процесуального права при вирішенні спору.

Колегія суддів Верховного Суду зазначає, що фактичні обставини у спірних правовідносинах, які лягли в основу подання судді Одеського окружного адміністративного суду, не є новими у судовій правозастосовчій практиці.

Зокрема, у постанові від 03 серпня 2023 року у справі №260/4120/22, у постанові від 11 серпня 2023 року у справі №560/10015/22, у постанові від 29 серпня 2023 року у справі №160/9125/22, у постанові від 05 вересня 2023 року у справі №260/4044/22 Верховний Суд, висловив позицію щодо питання наявності/відсутності у прокурора в умовах воєнного стану права на звернення до суду в інтересах держави в особі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (та її територіальних органів) з позовними вимогами щодо зобов`язання вчинити дії, спрямовані на приведення у стан готовності захисної споруди.

Окрім того, ухвалою Верховного Суду від 25 січня 2024 року справу №260/4199/22 за позовом Керівника Хустської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області до Комунального некомерційне підприємство "Лікувально-профілактична установа Міжгірська районна лікарня Міжгірської селищної ради Закарпатської області, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Міжгірської селищної ради, про зобов`язання вчинити певні дії, передано на розгляд об`єднаної палати Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Тож, з огляду на зазначені в ухвалі від 25 січня 2024 року у справі №260/4199/22 підстави для передачі справи на розгляд об`єднаної палати Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, прийняте у ній рішення за наслідками касаційного розгляду може мати важливе значення для правильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права у подібних правовідносинах й таким чином сприятиме забезпеченню єдності правозастосовної практики, що, у свою чергу, нівелює доцільність розгляду цієї справи [№420/22649/23] Верховним Судом як зразкової.

До того ж, на думку колегії суддів, зазначена у поданні кількість типових справ є незначною та не визначає доцільність ухвалення зразкового рішення, а відомості про наявність нерозглянутих типових справ даної категорії в інших судах відсутні.

Колегія суддів додатково зазначає, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень України судові справи №420/28886/23, №420/28864/23, №420/27409/23, №420/26290/23, №280/8461/23 зазначені у поданні судді Одеського окружного адміністративного суду як типові, уже розглянуті судами по суті та за результатами їх розгляду ухвалені відповідні рішення.

З огляду на те, що норма частини 1 статті 290 КАС України передбачає можливість звернення до Верховного Суду із поданням про розгляд справи як зразкової за умови перебування у провадженні одного або декількох адміністративних судів значної кількості типових адміністративних справ, колегія суддів зазначає, що указівка у поданні на справи, які уже розглянуті по суті свідчить, що таке подання складене із порушенням законодавчих вимог щодо його змісту.

Відповідно до частини шостої статті 290 КАС України Верховний Суд відмовляє у відкритті провадження у зразковій справі, якщо подання не відповідає вимогам частини першої та (або) другої цієї статті, зокрема через значні розбіжності у їх фактичних обставинах, які унеможливлюють прийняття для них зразкового рішення.

Оскільки у даному конкретному випадку зазначені у поданні підстави не зумовлюють розгляд цієї справи Верховним Судом як зразкової, тобто подання не відповідає вимогам частини першої статті 290 КАС України, у відкритті провадження слід відмовити.

Керуючись статтями 241, 248, 290 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті провадження за поданням судді Одеського окружного адміністративного суду Попова В.Ф. про розгляд Верховним Судом як зразкової справи №420/22649/23.

Матеріали адміністративної справи №420/22649/23 разом з поданням та доданими документами повернути до Одеського окружного адміністративного суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

А.В. Жук

Л.О. Єресько

Н.М. Мартинюк

Ж.М. Мельник-Томенко

О.Р. Радишевська

Судді Верховного Суду

Дата ухвалення рішення14.02.2024
Оприлюднено20.02.2024
Номер документу116993740
СудочинствоАдміністративне
Сутьвизнання протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити дії

Судовий реєстр по справі —420/22649/23

Ухвала від 27.02.2024

Адміністративне

Одеський окружний адміністративний суд

Попов В.Ф.

Ухвала від 14.02.2024

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Жук А.В.

Ухвала від 22.01.2024

Адміністративне

Одеський окружний адміністративний суд

Попов В.Ф.

Ухвала від 10.01.2024

Адміністративне

Одеський окружний адміністративний суд

Попов В.Ф.

Постанова від 12.12.2023

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Джабурія О.В.

Ухвала від 17.11.2023

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Джабурія О.В.

Ухвала від 17.11.2023

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Джабурія О.В.

Ухвала від 26.10.2023

Адміністративне

Одеський окружний адміністративний суд

Попов В.Ф.

Ухвала від 18.09.2023

Адміністративне

Одеський окружний адміністративний суд

Попов В.Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні