Ухвала
від 08.02.2024 по справі 160/10140/21
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

08 лютого 2024 року м. Дніпросправа № 160/10140/21

Третій апеляційний адміністративний суд

у складі колегії суддів: головуючого - судді Бишевської Н.А. (доповідач),

суддів: Добродняк І.Ю., Семененка Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро

апеляційну скаргу Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків

на додаткове рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27 вересня 2022 року

у справі №160/10140/21

за позовом Приватного акціонерного товариства Дніпровський металургійний завод

до Державної казначейської служби України Державної податкової служби України

про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИВ:

23 червня 2021 р. Приватне акціонерне товариство Дніпровський металургійний завод звернулось до суду з адміністративним позовом до Державної казначейської служби України Державної податкової служби України в якому просило визнати протиправною бездіяльності ДПСУ щодо не внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування дані щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (код ЄДРПОУ 05393056) в розмірі - 3 343 400,14 грн за звітні періоди травень-червень 2016 року, після набрання рішення у справі № 804/7948/16 законної сили, стягнення з Державного бюджету України на користь ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (код ЄДРПОУ 05393056) пеню в розмірі - 82 321,34 грн за порушення строків відшкодування податку на додану вартість за період травень-червень 2016 року, стягнення з Державного бюджету України на користь ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (код ЄДРПОУ 05393056) 3% річних в розмірі - 34 050,85 грн за прострочення строку бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період травень-червень 2016 року, стягнення з Державного бюджету України на користь ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (код ЄДРПОУ 05393056) інфляційних витрат у сумі 210 788,40 грн за знецінення узгодженої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період травень-червень 2016 року.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19 листопада 2021 року позов задоволено.

Додатковим рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27 вересня 2022 р. у справі № 160/10140/21 заяву Приватного акціонерного товариства Дніпровський металургійний завод про ухвалення додаткового рішення у справі - задоволено.

Стягнуто з Державного бюджету України на користь Приватного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний завод» (49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3, код ЄДРПОУ 05393056) інфляційні витрати у розмірі 210 788,40 грн. за знецінення узгодженої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період травень - червень 2016 року.

Рішення суду мотивовано тим, що під час ухвалення рішення суду від 19.11.2021 в резолютивній частині рішення не вирішено питання щодо вимоги позивача про стягнення з Державного бюджету України на користь ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05393056) інфляційних витрат в розмірі - 210 788,40 грн. за знецінення узгодженої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період травень - червень 2016 року. З огляду на те, що судом вказана позовна вимога досліджувалась, судом встановлено, що відповідно до розрахунку індекс інфляції за період з 11.11.2020 по 15.03.2021 становить 210 788,40 грн. Проте рішення щодо даної позовної вимоги не було відображено в резолютивній частині судового рішення, судом задоволено заяву Товариства про ухвалення додаткового судового рішення.

Не погодившись з рішення суду, Східним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків подано апеляційну скаргу, згідно якої особа, яка подає апеляційну скаргу просить скасувати додаткове рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27 вересня 2022 року у справі №160/10140/21, як таке що винесено з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Ухвалою Третього апеляційного адміністративного суду від 19.12.2023 відкрито апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

06.02.2024 до суду надійшло клопотання ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» про закриття апеляційного провадження у справі. Клопотання обумовлено тим, що скаржником, який не є стороною по справі, не обґрунтовано чим спірне додаткове рішення порушує його права та обов`язки.

Присутнім у судовому засіданні представником скаржника зазначено, що оскільки позивач перебуває на податковому обліку в Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, то й відповідно виконавчий лист по виконанню рішення суду щодо стягнення з держбюджету інфляційних витрат буде направлено на виконання скаржнику. Зазначене обґрунтування покладено в основу правової позиції щодо оскарження додаткового рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Таким чином, реалізуючи, передбачене статтею 55 Основного Закону право на судовий захист, звертаючись до суду, особа вказує власне суб`єктивне уявлення про порушене право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту. Право на захист - це самостійне суб`єктивне право, яке з`являється в його володільця у момент порушення чи оскарження останнього.

Водночас, суб`єктивна оцінка порушення права не є абсолютною, відтак, суд повинен встановити, серед іншого, в чому полягає порушення прав особи, яка подає апеляційну скаргу, рішенням, яке ця особа оскаржує.

Особи, які не брали участі у справі, наділені правом апеляційного оскарження рішення суду лише у випадках, якщо таким судовим рішенням вирішено питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки.

Натомість, в апеляційній скарзі контролюючого органу не зазначено, яким чином та яких саме його прав, свобод, інтересів та (або) обов`язків стосується оскаржуване рішення суду першої інстанції.

При цьому, суд бере до уваги, що ані мотивувальна, ані резолютивна частини додаткового рішення суду першої інстанції у даній справі не містять жодних висновків щодо прав та обов`язків Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Останній не є учасником спірних правовідносин, що виникли з приводу правомірності зменшення суми бюджетного відшкодування Товариства та не є особою, на яку поширюється дія даного рішення.

Судове рішення, оскаржене особою, що не брала участі у справі, повинно безпосередньо стосуватися прав, інтересів та обов`язків цієї особи, тобто у ньому має міститися судження про права та обов`язки цієї особи у відповідних правовідносинах. Рішення є таким, що прийняте про права та обов`язки особи, яка не була залучена до участі у справі, якщо в мотивувальній частині рішення містяться висновки суду про права та обов`язки цієї особи, або у резолютивній частині рішення суд прямо вказав про права та обов`язки таких осіб. В такому випадку рішення порушує не лише матеріальні права осіб, не залучених до участі у справі, а й їх процесуальні права, що витікають із сформульованого в пункті 1 статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод положення про право кожного на справедливий судовий розгляд при визначенні його цивільних прав і обов`язків.

Зазначена правова позиція відображена Верховним Судом у постанові від 17.05.2018 року у справі № 904/5618/17, у постанові від 11.07.2018 року у справі №911/2635/17, в ухвалі від 19.10.2018 року у справі № 826/13182/17 та інших і є сталою.

Разом з тим, скаржником не надано ґрунтовних пояснень щодо того, яким саме чином спірне додаткове рішення зачіпає його інтереси.

Доводи щодо можливого надсилання виконавчого листа на виконання скаржнику колегія суддів відхиляє як неспроможні через відсутність будь-яких доказів подібного покладання виконання судового рішення саме на контролюючий орган.

Колегія суддів, дослідивши подану скаргу та оцінивши клопотання позивача про закриття апеляційного провадження, вважає, що наведені скаржником доводи щодо порушення судом першої інстанції його прав під час прийняття рішення, а також наявність підстав для апеляційного оскарження даного рішення, не можна вважати належними.

Частиною першою статті 293 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

Враховуючи зазначені приписи КАС України, колегія суддів вважає необхідним закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків на додаткове рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27 вересня 2022 року у справі №160/10140/21, оскільки встановлено, що оскаржуваним рішенням питання про права, свободи та інтереси скаржника, не вирішувались.

Щодо сплаченого заявником апеляційної скарги судового збору за подання апеляційної скарги.

За змістом статті 7 Закону України Про судовий збір сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі, зокрема, відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі (п.3 ч.1).

У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю (ч.2).

Керуючись статтями 293, 294, 305, 325 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Приватного акціонерного товариства Дніпровський металургійний завод про закриття апеляційного провадження у справі задовольнити.

Апеляційне провадження, відкрите за апеляційною скаргою Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків на додаткове рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27 вересня 2022 року у справі №160/10140/21 закрити .

Повернути Східному міжрегіональному управлінню ДПС по роботі з великими платниками податків (4396879) судовий збір сплачений за подання апеляційної скарги в розмірі 4 742,74 грн., відповідно до платіжної інструкції №1049 від 08.11.2023.

Ухвала набирає законної сили з дати прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку в порядку та строки передбачені ст.ст.328,329 КАС України.

Головуючий - суддяН.А. Бишевська

суддяІ.Ю. Добродняк

суддяЯ.В. Семененко

Дата ухвалення рішення08.02.2024
Оприлюднено19.02.2024

Судовий реєстр по справі —160/10140/21

Ухвала від 03.04.2024

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Хохуляк В.В.

Ухвала від 08.02.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Бишевська Н.А.

Ухвала від 05.01.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Бишевська Н.А.

Ухвала від 05.01.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Бишевська Н.А.

Ухвала від 05.12.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Бишевська Н.А.

Ухвала від 23.11.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Бишевська Н.А.

Ухвала від 13.11.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чередниченко В.Є.

Ухвала від 24.10.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чередниченко В.Є.

Ухвала від 23.10.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чередниченко В.Є.

Ухвала від 26.09.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Олендер І.Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні