Ухвала
від 20.02.2024 по справі 910/12118/23
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про повернення апеляційної скарги

"20" лютого 2024 р. Справа№ 910/12118/23

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Руденко М.А.

суддів: Барсук М.А.

Пономаренка Є.Ю.

перевіривши матеріали апеляційної скарги акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС"

на рішення господарського суду міста Києва від 18.12.2023

у справі №910/12118/23 (суддя Трофименко Т.Ю.)

за позовом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "ЕНЕРГОАТОМ" в особі відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "ЕНЕРГОАТОМ"

до акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача акціонерне товариство "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш"

про стягнення 5 276 100, 42 грн,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.12.2023 позовні вимоги задоволено у повному обсязі.

Стягнуто з акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" на користь державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "ЕНЕРГОАТОМ" в особі відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "ЕНЕРГОАТОМ" 4 550 671 (чотири мільйони п`ятсот п`ятдесят тисяч шістсот сімдесят одна) грн 20 коп. коштів за банківською гарантією від 03.11.2021 №14100-21, 581 054 (п`ятсот вісімдесят одна тисяча п`ятдесят чотири) грн 50 коп. інфляційних втрат, 144 374 (сто сорок чотири тисячі триста сімдесят чотири) грн 72 коп. 3% річних та 79 141 (сімдесят дев`ять тисяч сто сорок одна) грн 51 коп. судового збору.

Не погоджуючись з вказаним судовим рішенням, акціонерне товариство "БАНК АЛЬЯНС" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 18.12.2023 по справі №910/12118/23, у задоволенні позову відмовити повністю.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 10.01.2024 апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Руденко М.А., судді Барсук М.А., Пономаренко Є.Ю.

З огляду на те, що вказана апеляційна скарга була подана 10.01.2024 безпосередньо до суду апеляційної інстанції, колегія суддів дійшла висновку про необхідність витребування у суду першої інстанції матеріалів справи №910/12118/23 та відкладення вирішення питання щодо можливості відкриття, повернення, залишення без руху або відмови у відкритті апеляційного провадження за вказаною апеляційною скаргою до надходження матеріалів даної справи з суду першої інстанції.

Листом Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2024 витребувано з господарського суду міста Києва матеріали справи №910/12118/23.

18.01.2024 до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №910/12118/23.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2024 апеляційну скаргу акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" на рішення господарського суду міста Києва від 18.12.2023 у справі №910/12118/23 залишено без руху, надавши скаржнику строк не більше десяти днів з дня отримання копії даної ухвали для усунення недоліків шляхом подання доказів про сплату судового збору у розмірі 94 969, 80 грн, подання до суду відповідної заяви про усунення недоліків. Роз`яснено скаржнику, що при невиконанні вимог даної ухвали апеляційна скарга вважається неподаною та повертається апелянту.

Частиною 2 статті 260 ГПК України передбачено, що до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

За положенням ч.ч. 4, 6-8 статті 174 ГПК України якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи не пізніше п`яти днів з дня її надходження або з дня закінчення строку на усунення недоліків. Про повернення позовної заяви суд постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено. Копія позовної заяви залишається в суді. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.

05 жовтня 2022 офіційно розпочали функціонування три підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: "Електронний кабінет", "Електронний суд" підсистема відеоконференцзв`язку, у зв`язку з чим, відповідно до частини 6 статті 6 Господарського процесуального кодексу України, адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Пунктом 17 розділу ІІІ Положення про ЄСІТС визначено, що особам, які зареєстрували електронний кабінет, суд надсилає документи у справах, в яких такі особи беруть участь, в електронній формі шляхом їх надсилання до електронного кабінету таких осіб або в інший спосіб, передбачений процесуальним законодавством, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Згідно з пунктом 37 наведеного розділу підсистема "Електронний суд" забезпечує можливість автоматичного надсилання матеріалів справ в електронному вигляді до електронних кабінетів учасників справи та їхніх повірених. До електронних кабінетів користувачів надсилаються у передбачених законодавством випадках документи у справах, які внесені до автоматизованої системи діловодства судів (далі - АСДС) та до автоматизованих систем діловодства, що функціонують в інших органах та установах у системі правосуддя. Документи у справах надсилаються до електронних кабінетів користувачів у випадку, коли вони внесені до відповідних автоматизованих систем, у вигляді електронного документа, підписаного кваліфікованим підписом підписувача (підписувачів), чи у вигляді електронної копії паперового документа, засвідченої кваліфікованим електронним підписом відповідального працівника суду, іншого органу чи установи правосуддя.

Як вбачається з комп`ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" скаржник/заявник апеляційної скарги акціонерне товариство "БАНК АЛЬЯНС" зареєстрував офіційну електронну адресу в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Отже, як вбачається з матеріалів справи, а саме довідки про доставку електронного документа від 29.01.2024, документ в електронному вигляді, а саме ухвала Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2024 про залишення апеляційної скарги без руху, була доставлена до електронного кабінету акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" 26.01.2024 о 14:26 та отримана останнім.

Також, як вбачається з матеріалів справи, а саме довідки про доставку електронного документа від 29.01.2024, документ в електронному вигляді, а саме ухвала Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2024 про залишення апеляційної скарги без руху, була доставлена до електронного кабінету представника акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" Фурману Роману Валерійовичу 26.01.2024 о 14:26 та отримана останнім.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, в порядку, визначеному цим Кодексом, Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів). Електронний кабінет - це персональний кабінет (веб-сервіс чи інший користувацький інтерфейс) у підсистемі (модулі) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи, за допомогою якого особі, яка пройшла електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації та сервісів Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або її окремих підсистем (модулів), у тому числі можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Отже, наявні в матеріалах справи довідки про доставку електронного документа в електронному вигляді до «Електронного кабінету» є достовірним доказом отримання учасниками справи судового рішення.

Окрім того, колегія суддів зазначає, що ухвала Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2024 була розміщена на офіційному сайті Єдиного державного реєстру судових рішень 26.01.2024 оприлюднена 26.01.2024, в свою чергу ч. 1 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень" визначено, що судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України. Отже, апелянт не був позбавлений можливості ознайомлення з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2024 згідно відомостей з реєстру.

Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч. 1 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

Частиною 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до пункту 6, 9 статті 42 Господарського процесуального кодексу України, процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів). Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу, мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Таким чином, строк на усунення недоліків апеляційної скарги акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" закінчився.

Станом на 20.02.2024 на адресу суду заява про усунення недоліків апеляційної скарги від акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" не надходила.

Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою (ч. 4 ст. 174 ГПК України).

За таких обставин апеляційна скарга акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" підлягає поверненню заявнику разом з додатками на підставі ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 164, 174, 234, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Повернути апеляційну скаргу акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" на рішення господарського суду міста Києва від 18.12.2023 у справі №910/12118/23 заявнику з додатками.

2. Копію ухвали у справі №910/12118/23 надіслати учасникам справи.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, встановленому Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя М.А. Руденко

Судді М.А. Барсук

Є.Ю. Пономаренко

Дата ухвалення рішення20.02.2024
Оприлюднено23.02.2024

Судовий реєстр по справі —910/12118/23

Ухвала від 18.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Трофименко Т.Ю.

Ухвала від 18.03.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Булгакова І.В.

Ухвала від 05.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Трофименко Т.Ю.

Ухвала від 20.02.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Руденко М.А.

Ухвала від 24.01.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Руденко М.А.

Рішення від 18.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Трофименко Т.Ю.

Ухвала від 15.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Трофименко Т.Ю.

Ухвала від 25.10.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Трофименко Т.Ю.

Ухвала від 11.10.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Трофименко Т.Ю.

Ухвала від 20.09.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Трофименко Т.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні