Ухвала
від 15.04.2024 по справі 910/18089/23
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"15" квітня 2024 р. Справа № 910/18089/23

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Демидової А.М.

суддів: Владимиренко С.В.

Ходаківської І.П.

розглянувши у нарадчій кімнаті заяву судді Північного апеляційного господарського суду Демидової А.М. про самовідвід від розгляду справи № 910/18089/23

за апеляційною скаргою Центрального державного архів-музею літератури і мистецтва України

на ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 про повернення зустрічної позовної заяви (суддя Літвінова М.Є.)

за зустрічною позовною заявою Центрального державного архів-музею літератури і мистецтва України

до: 1. Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву;

2. Міністерства культури та інформаційної політики України,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - Національний заповідник "Софія Київська",

про визнання договору оренди укладеним та зобов`язання вчинити дії

у справі № 910/18089/23 Господарського суду міста Києва

за позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву

до Центрального державного архів-музею літератури і мистецтва України,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача:

1. Національний заповідник "Софія Київська";

2. Міністерство культури та інформаційної політики України,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

1. Державна архівна служба України;

2. Міністерство юстиції України,

про виселення

В С Т А Н О В И В:

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.02.2024 колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: Демидової А.М. - головуючого судді, Владимиренко С.В., Ходаківської І.П., передано апеляційну скаргу Центрального державного архів-музею літератури і мистецтва України на ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 у справі № 910/18089/23 за позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву до Центрального державного архів-музею літератури і мистецтва України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Національний заповідник "Софія Київська", Міністерство культури та інформаційної політики України; треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Державна архівна служба України, Міністерство юстиції України, про виселення.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.03.2024 колегією суддів у складі: Демидової А.М. - головуючого, Владимиренко С.В., Ходаківської І.П., відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Центрального державного архів-музею літератури і мистецтва України на ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 у справі № 910/18089/23; постановлено розгляд апеляційної скарги здійснювати в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи (без проведення судового засідання).

Під час вивчення матеріалів оскарження в даній справі встановлено, що близька особа судді Північного апеляційного господарського суду Демидової А.М. через члена своєї сім`ї пов`язана сімейними/родинними стосунками з посадовою особою одного з учасників даної справи.

У зв`язку із цим, 15.04.2024 суддею Північного апеляційного господарського суду Демидовою А.М. заявлено самовідвід від розгляду даної справи, питання про який відповідно до ч. 9 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) вирішується колегією суддів у нарадчій кімнаті 15.04.2024.

Відповідно до ст. 35 ГПК України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі; він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді. Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 36 цього Кодексу.

Стаття 36 ГПК України встановлює недопустимість повторної участі судді у розгляді справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 ГПК України з підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов`язані заявити самовідвід.

Згідно із ч. 3 ст. 38 ГПК України самовідвід може бути заявлений не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Згідно із ч. 1, 9 ст. 39 ГПК України питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Питання про самовідвід судді вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом.

Згідно з п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Для самовідводу судді, за практикою Європейського суду з прав людини, "достатньо мінімального будь-якого сумніву".

"Будь-який суддя, у відношенні якого існує легітимний привід "боятися" відсутності безсторонності, має вийти зі справи" (Micallef 98). Слово "боятися" підкреслює допустиму ірраціональність сумніву. Обставини prima facie вбачаються інтуїтивно, вони не передбачають раціонального аналізу. Вони можуть бути, при раціональному аналізу, визнані помилковими. Ця раціональна відсутність підстав "боятися" не заважає насправді "боятися". Сумніви можуть бути фактично необґрунтованими; достатньо того, що у розумної людини, на її перший погляд, вони викликають побоювання в упередженості суду.

У пункті 66 рішення Європейського суду з прав людини від 10.12.2009 у справі "Мироненко і Мартиненко проти України" (заява № 4785/02) зазначено, що згідно з усталеною практикою Суду, наявність безсторонності має визначатися, для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції, за допомогою суб`єктивного та об`єктивного критеріїв. За суб`єктивним критерієм оцінюється особисте переконання та поведінка конкретного судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у даній справі. Відповідно до об`єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності.

У рішеннях Європейського суду з прав людини від 09.11.2006 у справі "Білуха проти України" та від 28.10.1998 у справі "Ветштайн проти Швейцарії" зазначено, що важливим питанням є довіра, яку суди повинні вселяти у громадськість у демократичному суспільстві. Судді зобов`язані викликати довіру в учасників судового розгляду, а тому будь-який суддя, стосовно якого є підстави для підозри у недостатній неупередженості, повинен брати самовідвід.

Відповідно до положень Бангалорських принципів поведінки суддів від 19.05.2006, схвалених резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27.07.2006 № 2006/23, об`єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов`язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й в усіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття.

Суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді справи і в тому випадку, коли у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в неупередженості судді.

З урахуванням вищевикладеного, розглянувши заяву судді Північного апеляційного господарського суду Демидової А.М. про самовідвід від розгляду даної справи, не дивлячись на відсутність у неї будь-якого прямого чи опосередкованого інтересу до результатів розгляду даної справи, з метою виключення обставин, які можуть поставити під сумнів неупередженість зазначеної судді при розгляді даної справи, недопущення у подальшому сумнівів в учасників справи чи інших осіб щодо неупередженості суду апеляційної інстанції та забезпечення довіри до судової влади в Україні, суд задовольняє вказану заяву про самовідвід.

Керуючись ст. 32, 35, 38, 39, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву судді Північного апеляційного господарського суду Демидової А.М. про самовідвід від розгляду справи № 910/18089/23 задовольнити.

2. Матеріали оскарження в справі № 910/18089/23 передати для здійснення визначення складу судової колегії автоматизованою системою відповідно до положень ст. 32 Господарського процесуального кодексу України.

3. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя А.М. Демидова

Судді С.В. Владимиренко

І.П. Ходаківська

Дата ухвалення рішення15.04.2024
Оприлюднено18.04.2024
Номер документу118390997
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі) про державну власність щодо оренди

Судовий реєстр по справі —910/18089/23

Постанова від 01.05.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Агрикова О.В.

Ухвала від 22.04.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Агрикова О.В.

Ухвала від 15.04.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Демидова А.М.

Ухвала від 08.04.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 13.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Демидова А.М.

Ухвала від 06.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 21.02.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 12.02.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Демидова А.М.

Ухвала від 05.02.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 24.01.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні