ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

11/35-08

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,  

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2008 р.                                                            Справа № 11/35-08

вх. № 2940/4-11

Суддя господарського суду Черленяк М. І.

при секретарі судового засідання Хорунжій Є. В.

за участю представників сторін:

позивача - Піскова А. В.,

відповідача - Турбіна О. В.

розглянувши справу за позовом

Акціонерного товариства "Українська пожежено-страхова компанія", м. Київ  

до АК "Харківобленерго" м. Харків    

про стягнення 340 000,00 гривень

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Акціонерне товариство „Українська пожежно-страхова компанія” - звернувся до господарського суду Харківської області до Акціонерної компанії „Харківобленерго” (відповідач по справі) з позовом про стягнення заборгованості у розмірі 340 000,00 гривень. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем договору № 1-ЦПВ/2/20/11 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 20.11.2007 року.

Відповідач 22 квітня 2008 року (в. № 6986) через канцелярію господарського суду подав відзив на позовну заяву, в якому проти позову не заперечував, з мотивів визнання укладеного між сторонами договору № 1-ЦПВ/2/20/11 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 20.11.2007 року. Також відповідач визнав, що позивач зобов'язання по передачі страхових полісів та прийняття на себе майнової відповідальності по зазначеному договору виконав у повному обсязі, укладений договір вважає таким, що відповідає умовам чинного законодавства, а також зазначає, що в судовому порядку договір не був визнаний недійсним.

В призначеному 24 квітня 2008 році судовому засіданні представник позивача підтримав заявлений позов та просив його задовольнити. Відповідач забезпечив явку свого представника в призначене судове засідання, який позов визнав.

Суд, дослідивши подані сторонами докази, вислухавши присутніх у судовому засіданні представників сторін, встановив наступне.

19 жовтня 2007 року тендерним комітетом АК „Харківобленерго” була проведена процедура відкритих торгів зі зменшенням ціни на закупівлю послуг обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Відповідно до вимог частини 3 статті 26 Закону України” „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” від 22.02.2000 року, замовник торгів (відповідач по справі) запропонував учасникам зменшувати ціну пропозицій згідно зі шкалою розмірів кожного кроку, а якщо після трикратного оголошення чергової ціни жоден із учасників не запропонує нижчу –зменшувати ціну в добровільному порядку, доки кожен із учасників не оголосить кінцеву ціну пропозиції.

Після процедури розкриття тендерних пропозицій, всі учасники, тендерні пропозиції яких відповідали вимогам чинного законодавства, прийняли участь у відкритих торгах та запропонували свою найнижчу ціну послуг з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, що було відображено у протоколі про розкриття тендерних пропозицій тендерного комітету АК „Харківобленерго” від 19.10.2007 року.

Тендерна пропозиція позивача згодом була акцептована на підставі висновку робочої комісії щодо аналізу тендерних пропозицій АК „Харківобленерго” від 08.11.2007 року.

На підставі повідомлення АК „Харківобленерго” від 12.11.2007 року про акцепт тендерної пропозиції АТ „Українська пожежно-страхова компанія”, 20.11.2007 року між позивачем та відповідачем було укладено договір № 1-ЦПВ/2/20/11 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (аркуш справи 8-10).

Відповідно до вказаного договору позивач прийняв на себе зобов'язання видати відповідачу поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в кількості 1069 штук та нести майнову відповідальність за договором з терміну, передбаченому у відповідному страховому полісі (з 01.12.2007 року). Відповідач прийняв на себе зобов'язання сплатити позивачеві страхову премію згідно пунктів 5.2.1 розділу 5 договору у розмірі 340 000,00 гривень в період 20.01.2008 року по 31.01.2008 року.

10 грудня 2007 року між позивачем та відповідачем було підписано акт прийому-передачі полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № 1-ЦПВ/2/20/11 від 20 листопада 2007 року, відповідно до якого страховик передав, а страхувальник прийняв поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в кількості 1069 штук. Акт підписаний повноважними представниками сторін та скріплений печатками страховика та страхувальника (аркуш справи 12).

В грудні 2007 року один з учасників відкритих трогів –АТЗТ СК „Велта”, пропозиція якого була відхилена через невідповідність її вимогам тендерної документації, звернувся до господарського суду Харківської області з позовом про визнання недійсним результатів відкритих торгів, що були проведені відповідачем 19 жовтня 2007 року. Вказана позовна заява була прийнята судом до розгляду та 09 січня 2008 року господарським судом Харківської області було прийнято рішення за результатами розгляду вказаної позовної заяви, яким в задоволенні позову про визнання недійсними результатів відкритих торгів, що були проведені 19 жовтня 2007 року, було відмовлено (аркуш справи 13-15). Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 11 березня 2008 року зазначене рішення господарського суду Харківської області від 09.01.2008 року залишене без змін (аркуш справи 16-19).

21 лютого 2008 року відповідач листом за вих. № 01-43/1422 повідомив позивача, що рішенням Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель № 60/01-рш від 07.02.2008 року були відмінені торги на закупівлю послуг з обов'язкового страхування від 19 жовтня 2007 року (аркуш справи 22).

Позивач листом від 06.03.2008 року за вих. № 45 (аркуш справи 27) повідомив відповідача, що не погоджується з рішенням Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель № 60/01-рш від 07.02.2008 року, в зв'язку з чим звернувся до окружного адміністративного суду міста Києва з відповідною позовною заявою (аркуш справи 23-26).

20.03.2008 року Верховною радою України було прийнято Закон України „Про визнання таким, що втратив чинність Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22.02.2000 року”. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 року № 274 було затверджено „Тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти”. Зазначеними нормативним актами скасовані повноваження Тендерної палати України та Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель.

Відповідно до статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору (стаття 979 Цивільного кодексу України).

Статтею 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, договір є обов'язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Договір є укладеним, згідно із статтею 638 Цивільного кодексу України, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. (частина 2 пункту 1 вказаної статті).

Дослідивши умови договору на предмет його відповідності чинному законодавству, суд приходить до висновку, що договір № 1-ЦПВ/2/20/11 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 20.11.2007 року відповідає приписам чинного законодавства, що висуваються до такого виду договорів, підписаний повноважними представниками сторін та скріплений печатками позивача та відповідача, отже є укладеним. Сторони ж, як позивач, так і відповідач, визнають вказаний договір № 1-ЦПВ/2/20/11 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 20.11.2007 року.

Матеріали справи свідчать, що зобов'язання позивача перед відповідачем згідно з умовами договору № 1-ЦПВ/2/20/11 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 20.11.2007 року по передачі страхових полісів та прийняття на себе майнової відповідальності виконані у повному обсязі, що підтверджується відповідним актом та визнається відповідачем. Позивачем також виконані свої зобов'язання по сплаті обов'язкових платежів до державного бюджету та відповідних фондів, про що свідчить надана позивачем довідка (аркуш справи 28).

Відповідачем же, в порушення пункту 5.2.1 договору та наведених приписів чинного законодавства, не виконано взяті на себе зобов'язання щодо виплати страхової премії позивачу, в зв'язку з чим виникла заборгованість відповідача перед позивачем у сумі 340 000,00 гривень.

Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (стаття 610 ЦК України). Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог кодексу, інших актів цивільного законодавства. Якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (стаття 530 ЦК України).

Враховуючи наведені обставини справи та з огляду на вимоги наведених норм чинного законодавства, суд приходить до висновку, що вимоги позивача про стягнення з відповідача суми заборгованості у розмірі 340 000,00 гривень за договором № 1-ЦПВ/2/20/11 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 20.11.2007 року є обґрунтованими, доведеними суду необхідними конкретними доказами та такими, що ґрунтуються на приписах чинного законодавства, в зв'язку з чим суд позов задовольняє у повному обсязі.

Відповідно до статті 44-49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забазпечення судового процесу, у разі задоволення позовних вимог, покладаються на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись статтями 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, статтями 509, 526, 530, 610, 626, 629, 638, 979 Цивільного кодексу України, статтями 1, 4, 12, 33, 43, 44-49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, - суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Акціонерної компанії „Харківобленерго” (61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 12, код ЄДРПОУ 00131954, р/р 260053011272 в Першій Харківській філії АКБ „Базис”, МФО 351599) на користь Акціонерного товариства „Українська пожежно-страхова компанія” (61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11-А, п/р 26509301000454 в ХФ ВАТ ВТБ Банк, МФО 350631, код ЄДРПОУ 35259025) заборгованість за договором № 1-ЦПВ/2/20/11 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 20.11.2007 року у сумі 340 000,00 гривень, 3 400,00 гривень витрат по сплаті державного мита, 118,00 гривень по сплаті витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення підписано 24 квітня 2008 року.

Суддя                                                                                        Черленяк М. І.

Дата ухвалення рішення 24.04.2008
Зареєстровано 05.05.2008
Оприлюднено 05.05.2008

Судовий реєстр по справі 11/35-08

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.03.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 02.10.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Рішення від 24.04.2008 Господарський суд Харківської області Господарське
Постанова від 22.04.2008 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 02.04.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 12.03.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 27.02.2008 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 16.01.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.12.2007 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 11/35-08

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону