Ухвала
від 02.06.2011 по справі 42/149б
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬК ИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

8304 8, м.Донецьк, вул.Артема, 157

У Х В А Л А

ПРО В ІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

02.06.11 р. Спра ва № 42/149б

за заявою кредитора (заявн ика) Горлівської об'єднаної державної податкової інспек ції, м. Горлівка

до боржника Приватного під приємства “МІНЕРАЛАГРОСЕРВ ІС” м. Горлівка

про визнання банкрутом

арбітражний керуючий Галу нець Д.Г.

Суддя Попов О.В.

Представники:

від кредитора: ОСОБА_1 - за довіреністю від Горлівсь кої ОДПІ, м. Горлівка

від боржника: не з'явився

арбітражний керуючий: не з' явився

Ухвалою від 02.11.09 за заявою Го рлівської об'єднаної держа вної податкової інспекції м. Горлівка господарським судо м Донецької області порушена справа про банкрутство відс утнього боржника Приватног о підприємства “МІНЕРАЛАГРО СЕРВІС” м. Горлівка.

Постановою суду від 16.11.09 борж ник визнаний банкрутом, відк рита ліквідаційна процедура строком на 3 місяці до 16.02.10 та пр изначений ліквідатор - Горл івська ОДПІ, м. Горлівк а.

Ухвалою суду від 09.03.10 ст рок ліквідаційної процедури продовжений до 16.04.10.

Ухвалою суду від 18.11.10 пр изначений новий ліквідатор - арбітражний керуючий Галуне ць Д.Г., строк ліквідаційної пр оцедури встановлений до 18.01.11.

Ухвалами суду від 19.01.11, 1 8.02.11, 21.03.11, 06.05.11 строк ліквідаційної процедури продовжений відпо відно до 18.02.11, 18.03.11, 18.04.11, 18.06.11.

До господарського су ду Донецької області 11.05.11 наді йшло клопотання ліквідатора від 11.05.11 №25л42149Б про затвердженн я звіту ліквідатора та лікві даційного балансу банкрута - Приватного підприємства “МІ НЕРАЛАГРОСЕРВІС” м. Горлівка .

Ухвалою суду від 11.05.11 с удове засідання з розгляду з віту ліквідатора та ліквідац ійного балансу банкрута приз начено на 02.06.11 та ліквідатора з обов'язано надати визначен ий перелік додаткових докуме нтів, а саме: ліквідаційний ба ланс; відомості щодо розподі лення грошових коштів виявле них на рахунку №26006047614300 боржника ; документи, що підтверджують здійснення дій відповідно д о звіту.

01.06.11 до господарського суду Донецької області наді йшло клопотання ліквідатора №34л42149Б від 26.05.11 про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю додаткового ча су для отримання ліквідаторо м відповідних документів від Центрально-міського районно го ВДВС Горлівської міського управління юстиції.

В судове засідання 02.0 6.11 ліквідатор не з'явився, ви требувані документи до суду не представив.

З огляду на викладені обста вини, за результатами судово го засідання господарський с уд, приймаючи до уваги подане ліквідатором клопотання, не надання раніш витребуваних д окументів, визнає за необхід не розгляд справи відкласти.

Враховуючи викладене та ке руючись п. 1 ст. 5, ст.ст. 22 - 32, 52 Зак ону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, ст.ст. 77, 86 ГПК України, господа рський суд

У Х В А Л И В:

Відкласти розгляд справи на 10:40 год. 23.06.11 року.

Ліквідатору до дня судовог о засідання надати ліквідаці йний баланс; відомості щодо р озподілення грошових коштів виявлених на рахунку №26006047614300 бо ржника; документи, що підтвер джують здійснення дій відпов ідно до звіту.

Явка ліквідатора та предст авників кредиторів в судове засідання обов'язкова.

Суддя Попов О.В.

СудГосподарський суд Донецької області
Дата ухвалення рішення02.06.2011
Оприлюднено09.06.2011
Номер документу16054727
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —42/149б

Ухвала від 17.10.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 06.10.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 19.09.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 22.08.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 15.08.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 23.06.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 02.06.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 01.06.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 11.05.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 06.05.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні