Ухвала
від 06.10.2011 по справі 42/149б
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬК ИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

8304 8, м.Донецьк, вул.Артема, 157

У Х В А Л А

ПРО В ІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

06.10.11 р. Спра ва № 42/149б

за заявою кредитора (заявн ика) Горлівської об' єднаної державної податкової інспек ції, м. Горлівка

до боржника Приватного під приємства “МІНЕРАЛАГРОСЕРВ ІС” м. Горлівка

про визнання банкрутом

арбітражний керуючий Галу нець Д.Г.

Суддя О.В. Попов

Представники:

від кредиторів: ОСОБА_1. - за довіреністю від Горлівсь кої ОДПІ, м.Горлівка

від боржника: не з' явився

арбітражний керуючий: не з' явився

Ухвалою від 02.11.09 за заявою Го рлівської об' єднаної держа вної податкової інспекції м. Горлівка господарським судо м Донецької області порушена справа про банкрутство відс утнього боржника Приватног о підприємства “МІНЕРАЛАГРО СЕРВІС” м. Горлівка.

Постановою суду від 16.11.09 борж ник визнаний банкрутом, відк рита ліквідаційна процедура строком на 3 місяці до 16.02.10 та пр изначений ліквідатор - Горл івська ОДПІ, м. Горлівк а.

Ухвалою суду від 09.03.10 ст рок ліквідаційної процедури продовжений до 16.04.10.

Ухвалою суду від 18.11.10 пр изначений новий ліквідатор - арбітражний керуючий Галуне ць Д.Г., строк ліквідаційної пр оцедури встановлений до 18.01.11.

Ухвалами суду від 19.01.11, 1 8.02.11, 21.03.11, 06.05.11 строк ліквідаційної процедури продовжений відпо відно до 18.02.11, 18.03.11, 18.04.11, 18.06.11.

Ухвалою суду від 15.08.11 провадж ення у справі №42/149Б про банкрут ство Приватного підприємств а „МІНЕРАЛАГРОСЕРВІС” м. Гор лівка зупинено до прийняття рішення Центрально-Міським р айонним судом м. Горлівки по с праві № 5-123/2011 за позовом Приватн ого підприємства „МІНЕРАЛАГ РОСЕРВІС” м. Горлівка про зня ття арешту з грошових коштів банкрута - Приватного підпри ємства „МІНЕРАЛАГРОСЕРВІС” м.Горлівка на банківському р ахунку у ПАТ „Укрсиббанк” м. Х арків.

Ухвалою суду від 22.08.11 пр овадження по справі №42/149Б про б анкрутство Приватного підпр иємства „МІНЕРАЛАГРОСЕРВІС ” м. Горлівка поновлено; строк ліквідаційної процедури При ватного підприємства „МІНЕР АЛАГРОСЕРВІС” м. Горлівка та повноваження ліквідатора - арбітражного керуючого Галу нця Д.Г. продовжені до 22.11.11.

За результатами л іквідаційної процедури лікв ідатор 15.09.11 надав до господарс ького суду Донецької області звіт про проведену роботу та ліквідаційний баланс, а тако ж клопотання від 12.09.11 №76л42149Б про затвердження звіту про опла ту послуг та відшкодування в итрат арбітражного керуючог о.

Ухвалою суду від 19.09.11 р озгляд справи призначений в судовому засіданні на 06.10.11. Явк а ліквідатора та представник ів кредиторів в засідання су ду визнана обов' язковою.

Ліквідатор в судове засіда ння 06.10.11 не з' явився, свого пре дставника не направив, про ча с та місце розгляду справи лі квідатор був повідомлений на лежним чином; про причини нея вки суд не повідомлено.

Враховуючи викладене, гос подарський суд приймаючи до уваги неявку ліквідатора, ви знає за необхідне розгляд сп рави відкласти.

Керуючись ст.ст. 22 - 32, 52 Зако ну України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, ст.ст. 4-1, 77, 86 ГПК України, госпо дарський суд

У Х В А Л И В:

< Текст >

Відкласти розгляд справи на 11:10 год. 17.10.11 року.

Явка ліквідатора та предст авників кредиторів в судове засідання обов' язкова.

Суддя Попов О.В .

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

< Текст >

СудГосподарський суд Донецької області
Дата ухвалення рішення06.10.2011
Оприлюднено08.11.2011
Номер документу18886532
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —42/149б

Ухвала від 17.10.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 06.10.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 19.09.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 22.08.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 15.08.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 23.06.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 02.06.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 01.06.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 11.05.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 06.05.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні