Ухвала
від 19.10.2011 по справі 29/201
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬК ИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

8304 8, м.Донецьк, вул.Артема, 157

У Х В А Л А

ПРО В ІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

19.10.11 р. Спра ва № 29/201

Господарський суд Донец ької області у складі голову ючого судді Риженко Т.М.

при секретарі судового зас ідання Бондар В.В.

розглянув матеріали справ и

за позовною заявою: Товарис тва з обмеженою відповідальн істю „Нафтова компанія Техно л”, м.Донецьк

до Відповідача: Дочірнього підприємства „Донецький обл автодор” Відкритого акціоне рного товариства „Державна а кціонерна компанія „Автомоб ільні дороги України”, м.Доне цьк

про: стягнення заборговано сті у розмірі 7930,04грн.

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_1.- за довіреністю,

від відповідача: не з”явивс я,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Товариство з о бмеженою відповідальністю „ Нафтова компанія Технол”, м.Д онецьк, звернувся до господа рського суду Донецької облас ті з позовом до відповідача, Д очірнього підприємства „Дон ецький облавтодор” Відкрито го акціонерного товариства „ Державна акціонерна компані я „Автомобільні дороги Украї ни”, м.Донецьк, про стягнення з аборгованості у розмірі 7930,04гр н.

У зв”язку з неявкою від повідача, невиконанням ним в имог ухвали суду, керуючись с т.ст. 77, 86 Господарського процес уального кодексу України, су д, -

У Х В А Л И В:

< Текст >

Відкласти розгляд справи на 11:40 год. 08.11.11 року.

Зобов' язати відповідач а виконати ухвалу суду від 21.09.2 011р.

Всі витребувані матеріали необхідно надати з відповід но оформленим супровідним л истом до дати судового засід ання.

У разі неподання витребува них господарським судом доку ментів, справу буде розгляну то за наявними в ній матеріал ами, відповідно до ст.75 Господ арського процесуального код ексу України.

Визнати явку представникі в сторін в судове засідання о бов' язковою.

Роз' яснити сторонам, що за ухилення від вчинення дій, по кладених господарським судо м, з винної особи стягується ш траф у розмірі до ста неопода ткованих мінімумів доходів г ромадян

Суддя Риженко Т.М.

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

< Текст >

СудГосподарський суд Донецької області
Дата ухвалення рішення19.10.2011
Оприлюднено08.11.2011
Номер документу18889381
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —29/201

Ухвала від 05.11.2010

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Могилєвкін Ю.О.

Ухвала від 29.07.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Тихий П.В.

Ухвала від 14.07.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Тихий П.В.

Ухвала від 07.06.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Тихий П.В.

Ухвала від 13.10.2010

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Могилєвкін Ю.О.

Ухвала від 08.11.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Риженко Т.М.

Ухвала від 19.10.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Риженко Т.М.

Ухвала від 21.09.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Риженко Т.М.

Постанова від 17.08.2011

Господарське

Вищий господарський суд України

Костенко Т.Ф.

Ухвала від 16.05.2011

Господарське

Господарський суд Одеської області

Аленін О.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні