Постанова
від 27.08.2008 по справі 4/142/08
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

4/142/08

           

 ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД


П О С Т А Н О В АІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

"28" серпня 2008 р. Справа № 4/142/08

   Колегія   суддів   Одеського   апеляційного   господарського  суду   у   складі:

   Головуючого                                                                       Єрмілова Г.А.

          Суддів :                                                                                Воронюка О.Л.

                                                                                                    Лашина В.В.

при секретарі                                                                                 Толок В.В.

за участю представників сторін:

від позивача  -  Гринишака М.М., довіреність  № б/н від 12.06.08; Алєєва О.П., паспорт серія МО  № 154030,  дата видачі : 30.05.96; директора;

від відповідача  -  Сафронова  Ю.І, довіреність №б/н від 27.05.08р.,  Деліка А.О., директора згідно посвідчення  № б/н,  дата видачі : 03.10.06.    

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Южполіграфсервіс”, м.Херсон

на рішення господарського суду Миколаївської області від 08.07.2008р.

у справі №4/142/08

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Южполіграфсервіс”, м.Херсон (далі —ТОВ “Южполіграфсервіс”)

до Дочірнього підприємства Видавничого дому “Флагман-Н” Товариства з обмеженою відповідальністю “Флагман-Н”, м.Миколаїв (далі —ДП Видавничий дім “Флагман-Н”)

про стягнення 25 971,30грн.

          Відповідно до розпорядження голови Одеського апеляційного господарського суду від 04.08.2008р. р. № 87, у зв'язку з виходом з відпустки судді Єрмілова Г.А., справу № 4/142/08, прийняту до провадження колегією у складі суддів: Савицького Я.Ф., Воронюка О.Л., Лашина В.В. передано на розгляд колегії у складі суддів Єрмілова Г.А., Воронюка О.Л., Лашина В.В.

          Відповідно до ст.77 ГПК України розгляд справи відкладався на 28.08.2008р.

          Відповідно до ст.44 ГПК України здійснювалась фіксація судового процесу технічними засобами.

В С Т А Н О В И Л А:

У  2008р. ТОВ “Южполіграфсервіс” звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з ДП Видавничий дім “Флагман-Н”  25971,30 грн. з яких: 20519,64 грн. сума основного боргу за поліграфічну продукцію, 4901,25 грн. сума інфляційних витрат,  550,41 грн. 3% річних.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 08.07.2008р. (суддя Дубова Т.М.) в задоволенні позову відмовлено.

          Приймаючи рішення, господарський суд виходив з того, що накладні, на які позивач посилається як на підставу своїх вимог, всупереч вимогам п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, не містять відомості про документ, що засвідчує особу-одержувача , номер та дату доручення, за яким він одержував продукцію, його підпису та печатки відповідача.

При цьому суд зазначив, що акт звірки розрахунків від 25.10.07р., та гарантійний лист № 116 від 25.10.07р.  не є доказами заборгованості відповідача, оскільки таким доказом можуть бути лише первинні документи.

          Щодо стягнення інфляційних витрат та 3% річних, господарський суд дійшов висновку, що позов у цій частині також не підлягає задоволенню, оскільки заборгованість ДП Видавничий дім "Флагман-Н" перед ТОВ "Южполіграфсервіс" відсутня.

          Не погоджуючись з рішенням суду ТОВ “Южполіграфсервіс” подало апеляційну скаргу, де просить його скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити, посилаючись на неповне з'ясування господарським судом обставин, що мають значення для справи.

          В апеляційній скарзі зазначається, що:

-  судом не взято до уваги той факт, що 3.10.2007 року позивачем направлено на адресу відповідача лист за №73 з повідомленням про те, що сума заборгованості за виготовлення поліграфічної продукції складає 22399,62 грн, а відповідач, в гарантійному листі №16, від 25.10 007 року зобов'язався погасити позивачу суму 20453,30. Тобто відповідач визнав борг перед позивачем;

- відповідно до акта звірки від 25.10.2007 року, підписаного уповноваженими представниками сторін, борг відповідача перед позивачем складав 20453,30 грн. Дана обставина також підтверджує, що сума боргу відповідачем визнана;

- в акті звірки від 07.07.2008року відповідач зазначив про те, що спірні накладні не підписані представником ДП "Видавничий дім "Флагман-Н", однак факту отримання продукції за цими накладними не заперечив.

          

          У відзиві на апеляційну скаргу ДП Видавничий дім “Флагман-Н” просить залишити апеляційну скаргу ТОВ “Южполіграфсервіс” без задоволення, а окаржуване рішення місцевого господарського суду, як законне та обґрунтоване, - без змін.

          

          Заслухавши пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи на предмет їх юридичної оцінки господарським судом Миколаївської області, проаналізувавши застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга ТОВ “Южполігафсервіс” підлягає задоволенню з огляду на таке.

          Як вбачається з матеріалів справи та пояснень представників сторін, на підставі усної домовленості ТОВ "Южполіграфсервіс" виготовляло та передавало ДП "Видавничий дім "Флагман-Н" поліграфічну продукцію, а саме газету "Флагман-Н".  Поставка товарно-матеріальних цінностей здійснювалась без укладення окремого договору із зазначенням строку оплати, а на підставі видаткових накладних.

          Звертаючись з позовом до господарського суду, ТОВ "Южполіграфсервіс" зазначало, що воно поставило відповідачу поліграфічну продукцію на загальну суму 66 829,30грн., проте відповідач розрахувався за неї частково, сплатив лише 46 310,06грн., у зв'язку з чим у ДП Видавничий дім "Флагман-Н" утворилась заборгованість у сумі 20 519,64грн.

          Відмовляючи в задоволенні позову, господарський суд вважав, що позивачем не доведено факт поставки продукції за видатковими накладними №№ 39/07 від 11.07.07р. на суму 2417,10грн.;  №06/09 від 05.09.07р. на суму 2317,20 грн.;  № 29/09 від 12.09.07р. на суму 2367,30 грн.;  № 52/09 від 19.09.07р. на суму 2367,30 грн.; № 75/09 від 26.09.07р. на суму 2367,30 грн.; № 11/10 від 03.10.07р. на суму 2367,30 грн.; № 22/10 від 04.10.07р. на суму 1430,50 грн.;  № 37/10 від 10.10.07р. на суму 2367,30 грн.; № 61/10 від 17.10.07р. на суму 2367,30 грн.; № 90/10 від 24.10.07р. на суму 2367,30 грн., а всього на суму 22735,90 грн.

          Вирішуючи спір, судова колегія виходить з того, що правочин вважається таким,  що вчинений  у  письмовій  формі, якщо він відповідає вимогам статті 207 ЦК України. Зокрема, відповідно до ч.1 статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.

          В разі недодержання сторонами письмової форми правочину, для з'ясування факту його вчинення та змісту, господарському суду, що розглядає справу, належало за аналогією закону застосовувати частину другу статті 205 ЦК України, враховуючи, що поведінка сторін, яка засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків, може доводитись письмовими та іншими доказами, крім свідчень свідків.

          Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд І інстанції необґрунтовано обмежився посиланням лише на відсутність підпису довіреної особи ДП Видавничий дім "Флагман-Н" та печатки підприємства на зазначених видаткових накладних, оскільки в матеріалах справи містяться інші докази, як-то гарантійний лист №16 від 25.10.2007року, яким відповідач зобов'язався погасити позивачу заборгованість у сумі 20453,30грн., акт звірки взаємних розрахунків від 25.10.07р., підписаний сторонами, в якому сума заборгованості відповідача перед позивачем визначена у сумі 20 453,30грн., відзив на позов вих.№ 03/05 від 26.05.2008 року, в якому відповідач визнав позов частково, у сумі 17086 грн., акт звірки взаємних розрахунків від 07.07.08р., підписаний сторонами, в якому заборгованість відповідача у сумі 20 519,64грн. нарахована саме за спірними накладними, які, на думку судової колегії, є належними та допустимими у розумінні ст.34 ГПК України доказами щодо підтвердження факту поставки позивачем продукції за цими накладними.

          В судовому засіданні апеляційної інстанції керівник ТОВ "Южполіграфсервіс" щодо спірних накладних пояснив, що продукція за ними була отримана, однак накладні надавались відповідачеві для підпису з кожною наступною поставкою товару і не підписані вони з невідомих позивачеві причин.  

          Пояснення директора ДП Видавничий дім "Флагман-Н" про те, що він, підписуючи акт звірки взаємних розрахунків від 25.10.2007р., вважав, що цей акт відображає не заборгованість відповідача, а графік наступних поставок продукції, не можуть бути прийняті судовою колегією до уваги, оскільки є спробою уникнути відповідальності за порушення зобов'язання по оплаті отриманого товару.

          Судова колегія також відзначає, що в акті звірки від 07.07.2008року відповідач зазначив лише про відсутність підпису довіреної особи на спірних накладних, однак не заперечив та не спростував факт отримання від позивача поліграфічної продукції за цими накладними.

          Згідно приписів ст.ст.525,526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Враховуючи викладене, судова колегія доходить висновку, що позивач у належний спосіб довів факт поставки відповідачу поліграфічної продукції на суму 66 829,70грн., однак відповідач свої зобов'язання по її оплаті виконав неналежним чином.   

Таким чином, сума заборгованості ДП Видавничий дім "Флагман-Н" перед ТОВ "Южполіграфсервіс" складає 20519,64грн. і підлягає стягненню з відповідача.

Щодо вимог позивача про стягнення з ДП Видавничий дім "Флагман-Н" 3% річних та інфляційних втрат, судова колегія відзначає наступне.  

          Відповідно до ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

          Згідно ст.612 ЦК України боржник  вважається  таким,  що  прострочив,  якщо  він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом

          Судова колегія вважає, що підстави для нарахування на суму боргу індексу інфляції та 3% річних відсутні, оскільки термін виконання зобов'язання відповідача з оплати поліграфічної продукції, одержаної за вказаними накладними, не встановлений сторонами.

          Твердження позивача про те, що за усною домовленістю сторін відповідач мав погашати рахунки за виготовлену продукцію у триденний термін з дня їх виставлення, і саме після спливу цього терміну вираховувалася просторчка, ніяким чином не підтверджені, а тому не можуть бути прийняті судовою колегією до уваги.    

          Таким чином, вимоги ТОВ "Южполіграфсервіс" щодо стягнення з ДП Видавничий дім "Флагман-Н" 4901,25грн. інфляційних витрат та 3% річних у сумі 550,41грн. не відповідають вимогам закону, а тому задоволенню не підлягають.

          За таких обставин, судова колегія вважає, що рішення місцевого господарського суду не відповідає обставинам справи та вимогам закону, а тому підлягає скасуванню з винесенням нового судового рішення, яким позовні вимоги ТОВ "Южполіграфсервіс" слід задовольнити частково та стягнути з ДП Видавничий дім "Флагман-Н" на користь ТОВ "Южполіграфсервіс" 20519,64грн. основного боргу, а також, відповідно до вимог ст.49 ГПК України, судові витрати, понесені позивачем в процесі розгляду справи, які складаються з витрат по сплаті державного мита у сумі 331,55грн. та витрат по сплаті інформаційно-технічного забезпечення судового процесу у сумі 93,23грн.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Южполіграфсервіс” задовольнити частково.

Рішення господарського суду Миколаївської області від 08.07.2008р. по справі № 4/142/08 –скасувати.

          Позов задовольнити частково.

Стягнути з Дочірнього підприємства Видавничого дому “Флагман-Н” Товариства з обмеженою відповідальністю “Флагман-Н” (54001, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, буд.48, р/р 2600401018012 в МФ ВАТ “Кредобанк” м.Миколаєва, МФО 326762, код ЄДРПОУ 35066531) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Южполіграфсервіс” (73000, м. Херсон, вул. Доброхотова 19а, р/р 26002029800820 в Херсонській філії ВАТ “Кредитпромбанк”, МФО 352651, код ЄДРПОУ 32021943) 20519,64грн. боргу, 331,55грн. держмита та 93,23 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

В решті позову відмовити.

Наказ доручити видати господарському суду Миколаївської області.

              

 Головуючий суддя                                                            Г.А. Єрмілов

    

    Суддя                                                                     О.Л. Воронюк    

          

    Суддя                                                                      В.В.Лашин

Постанова підписана


    

Дата ухвалення рішення27.08.2008
Оприлюднено10.09.2008

Судовий реєстр по справі —4/142/08

Ухвала від 16.03.2009

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Ржепецький В.О.

Ухвала від 16.03.2009

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Ржепецький В.О.

Ухвала від 09.02.2009

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Ржепецький В.О.

Постанова від 04.01.2009

Господарське

Вищий господарський суд України

Львов Б.Ю.

Ухвала від 18.01.2009

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Ржепецький В.О.

Ухвала від 09.12.2008

Господарське

Вищий господарський суд України

Львов Б.Ю.

Ухвала від 10.11.2008

Господарське

Вищий господарський суд України

Львов Б.Ю.

Постанова від 07.09.2008

Господарське

Одеський апеляційний господарський суд

Єрмілов Г.А.

Рішення від 28.07.2008

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Дубова Т.М.

Ухвала від 24.06.2008

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Дубова Т.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні