ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬК ИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

8304 8, м.Донецьк, вул.Артема, 157

У Х В А Л А

ПРО В ІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

12.01.12 р. Спра ва № 27/190б

за заявою кредитора (заявн ика) Фізичної особи- підпр иємця ОСОБА_2 м.Горлівка

до боржника Фізичної ос оби-підприємця ОСОБА_3 м.Г орлівка (ідентифікаційний но мер НОМЕР_1)

про визнання банкрутом

Суддя С.С.Тарапата

Присутні представники:

від кредитора - ОСОБА_4 (за довір.)

від боржника - не з' явивс я

Господарським судом Донец ької області ухвалою від 19.12.11р . порушена справа про банкрут ство Фізичної особи-підп риємця ОСОБА_3 м.Горлівка відповідно до ст.ст. 1, 7, 8, 11, 47, 48 Зак ону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”; розгляд справи призначени й в судовому засіданні на 12.01.12р . сторін зобов' язано предст авити суду необхідні докумен ти.

12.01.12р. до господарського суду від боржника надійшов відзи в від 11.01.12р. на заяву про порушен ня справи про банкрутство та інші документи.

Від кредитора 12.01.12р. до суду н адійшли витребувані судом до кументи та клопотання про пр изначення ліквідатором по сп раві арбітражного керуючого Ригованова Р.А.

Заява арбітражного керуюч ого Ригованова Р.А. про зг оду на призначення ліквідато ром по справі суду не надана, у зв' язку з чим присутній в су довому засіданні 12.01.12р. предст авник кредитора звернувся з клопотанням про відкладення розгляду справи для предста влення суду вказаної заяви а рбітражного керуючого Риг ованова Р.А.

Крім того, за результатами с удового засідання 12.01.12р. виник ла необхідність в отриманні додаткових документів від бо ржника.

З огляду на вищевикладене с уд визнає за необхідне розгл яд справи відкласти.

Враховуючи вищевикладене та керуючись п.1 ст.5 Закону Укр аїни “Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом”, ст.ст. 7 7, 86 ГПК України, господарський суд

У Х В А Л И В:

< Текст >

Відкласти розгляд справи на 10:15 год. 31.01.12 року.

Кредитору (заявнику) подати суду заяву арбітражного кер уючого про згоду на призначе ння ліквідатором по справі.

Боржнику подати суду доказ и належності на праві власно сті майна, що зазначено у відз иві.

Явка представників кредит ора та боржника в судове засі дання обов' язкова.

Суддя Тарапата С.С .

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

< Текст >

Дата ухвалення рішення 12.01.2012
Зареєстровано 20.01.2012
Оприлюднено 20.01.2012

Судовий реєстр по справі 27/190б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 31.01.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.01.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.12.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.05.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 13.04.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.02.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 22.12.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 31.01.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.09.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.11.2006 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 19.09.2006 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 27/190б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону