Рішення
від 15.03.2012 по справі 2-1946/2011
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

cpg1251 15.03.2012 15.03.2012 2-1946/2011

Справа №2- 129/2012

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

15 березня 2012 року Бахчисарайський районний суд Автономної Республіки Крим у складі:

головуючого судді Мунтян О.І.

при секретарі Ротаєнко О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бахчисарай цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства „СведбанкВ» до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет іпотеки, -

ВСТАНОВИВ:

01.10.2011 року представник Публічного акціонерного товариства «Сведбанк» за довіреністю ОСОБА_2 звернулась до суду з позовом до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет іпотеки, мотивуючи позов наступним. 06 квітня 2007 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_1 укладений кредитний договір №1103/0407/88-31П про надання кредиту в розмірі 20 985 доларів США на строк з 06.04.2007 по 05.04.2017 включно. В порушення прийнятих на себе зобов'язань, передбачених договором, станом на 29.09.2011 року у відповідача виникла заборгованість перед позивачем у розмірі 38 933,53 доларів США. В забезпечення виконання умов кредитного договору №1103/0407/88-31П між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_1 укладений договір іпотеки, посвідчений 06.04.2007р. приватним нотаріусом за реєстровим № 827. Предметом договору іпотеки є незабудована земельна ділянка, загальною площею 0,2500 га за кадастровим номером 0120481900:03:001:0005, цільове призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться в межах населеного пункту за адресою: АДРЕСА_1. Просить звернути стягнення на предмет іпотеки для задоволення вимог позивача, що випливають із кредитного договору у загальній сумі 38 933,53 доларів США.

Відповідач у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, сповіщений належним чином.

У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, відповідно до ч.2 ст. 197 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

При таких обставинах суд, відповідно до ст. 224 ЦПК України, вважає можливим ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, позивач не заперечує проти постановлення заочного рішення, про що надав письмову заяву.

У відповідності зі ст.11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи в межах заявлених особами вимог і на підставі представлених сторонами доказів, а ст.ст.10,60 ЦПК України визначають, що кожна сторона повинна довести ті обставини справи, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень.

За таких обставин, виходячи із засад змагальності сторін, меж судового розгляду, обов'язку сторін щодо доказування та подання доказів, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню за наступними підставами.

Судом встановлені наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

06.04.2007 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_1 укладений кредитний договір №1103/0407/88-31П про надання кредиту в розмірі 20 985 доларів США строком по 05.04.2017 року включно. В порушення прийнятих на себе зобов'язань, передбачених договором, станом на 29.09.2011 року у відповідача виникла заборгованість перед позивачем у розмірі 38 933,53 доларів США (а.с.5, 8-11). В забезпечення виконання умов кредитного договору між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_1укладений договір іпотеки, посвідчений 06.04. 2007р. приватним нотаріусом за реєстровим № 827 (а.с. 12-14). На підставі зазначеного договору в іпотеки позивачу було передано незабудовану земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га за кадастровим номером 0120481900:03:001:0005, цільове призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться в межах населеного пункту за адресою: АДРЕСА_1, належить відповідачу на підставі державного акту.

Далі, в порушення прийнятих на себе зобов'язань, за систематичне невиконання умов Кредитного договору, станом на 29.09.2011 року у ОСОБА_1 виникла заборгованість перед позивачем у розмірі 38 933,53 доларів США (20 810,12 - заборгованість за кредитом + 13 036,01 заборгованість за процентами +5 087,41 - пеня за несвоєчасну сплату кредиту та процентів) (а.с. 5).

З часу укладення кредитного договору АКБ «ТАС-Комерцбанк» було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Сведбанк», і останній є правонаступником зі всіма правами на обов'язками, про що до матеріалів справи були залучені відповідні докази.

Вирішуючи спір по суті, суд виходить із положень ст.ст.525,526,625 ЦК України про те, що зобов'язання повинні виконуватися належним чином і у встановлений термін, а одностороння відмова від виконання зобов'язань за договором не дозволяється. Відповідно до вимог ст.599 ЦК України, зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно зі ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання їм грошового зобов'язання.

Згідно п.2 ст. 590 ЦК України банк здобуває право звернення стягнення на предмет застави у випадку, коли зобов'язання не виконане у встановлений строк, якщо інше не встановлено договором.

У відповідності ж до положень кредитного договору та договору іпотеки, у випадку невиконання позичальником відповідних зобов'язань, встановлених кредитним договором та договором іпотеки, іпотекодержатель має право одержати задоволення своїх вимог шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Правовідносини пов'язані із зверненням стягнення на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, регулюються Законом України В«Про іпотекуВ» , який набрав чинності з 01 січня 2004 року.

Відповідно до ст. 12 ЗУ В«Про іпотекуВ» у разі порушення іпотекодавцем обов'язків, встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов'язання, а в разі його невиконання - звернути стягнення на предмет іпотеки.

Статтею 35 ЗУ В«Про іпотекуВ» встановлено право іпотекодержателя почати процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки у разі, якщо вимоги іпотекодержателя залишаться без задоволення.

Як вбачається із матеріалів справи, позивач письмово звертався із вимогами про погашення простроченої заборгованості за кредитним договором, проте до теперішнього часу останні залишені відповідачем без відповіді та без виконання (а.с. 7).

Згідно зі ст.39 ЗУ В«Про іпотекуВ» у разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.

Відповідно до п.12.3.1 Договору іпотеки, укладеного сторонами, Предмет іпотеки набувається у власність Іпотекодержателя за вартістю, що буде визначена після прийняття Іпотекодержателем рішення про обрання передбаченого цим пунктом Договору способу звернення стягнення на Предмет іпотеки, на підставі висновку незалежного експерта- суб'єкта оціночної діяльності, правоздатність якого підтверджена сертифікатом суб'єкта оціночної діяльності. При цьому сторони домовляються, що кандидатура суб'єкта оціночної діяльності визначається Іпотекодержателем. При оцінці Предмета іпотеки незалежний експерт повинен використовувати всі методи оцінки, які будуть передбачені чинним Законодавством України на момент оцінці.

Як вбачається із ст.533 ЦК України, грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу.

Офіційний курс гривні за даними Національного банку України за станом на 29.09.2011 р. по відношенню до долара США складає 789,02грн. за 100 доларів США.

З викладених підстав, суд приходить до висновку, що позовні вимоги необхідно задовольнити, стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором у розмірі 310400,47 грн. шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки та реалізації останньої з публічних торгів.

Сплачені позивачем судові витрати, пов'язані з розглядом справи, підлягають стягненню з відповідача на користь позивача до ст.ст.85,88 ЦПК України, підлягають стягненню витрати, пов'язані зі сплатою судового збору у розмірі 1700 грн.00.копійок та витрати з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи у розмірі 120 грн.

На підставі наведеного, керуючись статтями ст.ст.525,526,590,625 ЦК України, ЗУ В«Про іпотекуВ» , ст.ст.10,11,60,74,85,88,209,212-215,217,218,223-233 Цивільного процесуального кодексу України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

В рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №1103/0407/88-31П від 06.04.2007 року звернути стягнення у загальному розмірі 310 400, 47 гривен, за договором іпотеки, укладеним між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_1 посвідченим 06.04.2007 року приватним нотаріусом Бахчисарайського районного нотаріального округу ОСОБА_3 за реєстровим № 827, на предмет іпотеки - незабудовану земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га за кадастровим номером 0120481900:03:001:0005, цільове призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться в межах населеного пункту за адресою: АДРЕСА_1, яка належить відповідачу ОСОБА_1 на праві власності згідно державного акту на земельну ділянку ЯА №682786, для задоволення вимог Публічного акціонерного товариства «Сведбанк». Встановити спосіб реалізації предмету іпотеки: проведення публічних торгів з продажу земельної ділянки, загальною площею 0,2500 га за кадастровим номером 0120481900:03:001:0005, цільове призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться в межах населеного пункту за адресою: АДРЕСА_1, за ціною визначеною незалежним експертом.

Стягнути з ОСОБА_1, зареєстрованого: АДРЕСА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Сведбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В, код ЄДРПОУ 19356840, МФО 300164, р/р 37395000171103 в АТ „СведбанкВ» 1 820 грн. судових витрат.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в апеляційному порядку.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду АР Крим через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги, а особам, які не брали участь у справі, у той же строк із часу отримання його копії із надісланням її копії до суду апеляційної інстанції.

Головуючий суддя:

Дата ухвалення рішення15.03.2012
Оприлюднено23.07.2012
Номер документу22293812
СудочинствоЦивільне

Судовий реєстр по справі —2-1946/2011

Рішення від 27.10.2011

Цивільне

Лисичанський міський суд Луганської області

Стахова Н. В.

Ухвала від 13.10.2014

Цивільне

Апеляційний суд Запорізької області

Воробйова І. А.

Ухвала від 12.03.2014

Цивільне

Бахчисарайський районний суд Автономної Республіки Крим

Готовкіна Т. С.

Рішення від 17.10.2013

Цивільне

Апеляційний суд міста Севастополя

Андрейченко А. А.

Ухвала від 26.02.2013

Цивільне

Апеляційний суд міста Севастополя

Водяхіна Л. М.

Ухвала від 15.02.2013

Цивільне

Апеляційний суд міста Севастополя

Водяхіна Л. М.

Ухвала від 12.03.2012

Цивільне

Апеляційний суд міста Севастополя

Водяхіна Л. М.

Ухвала від 30.08.2013

Цивільне

Апеляційний суд міста Севастополя

Андрейченко А. А.

Рішення від 17.10.2013

Цивільне

Апеляційний суд міста Севастополя

Андрейченко А. А.

Ухвала від 30.08.2013

Цивільне

Апеляційний суд міста Севастополя

Андрейченко А. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні