ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2012 р. Справа № 5010/222/2012-П-2/5

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Круглової О.М., при секретарі судового засідання Кошилович М. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Прокурора м. Коломиї, площа Відродження, 1, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200, в інтересах Комунального підприємства "Коломияводоканал", вул. Шевченка, 3, с. Шепарівці, Коломийський район, Івано-Франківська область, 78200

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Карпатигазмаш" вул. Хмельницького, 2, м. Коломия, Івано-Франківська область,78200

про стягнення боргу за надані послуги водопостачання та водовідведення у сумі 21304,42 грн. та 3051,95 грн. - пені, всього - 24 356,37 грн.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 - юрист, (довіреність №52 від 16.02.2012р.)

від прокуратури: ОСОБА_2 - прокурор відділу представництва інтересів громадян та держави в судах, (посвідчення №101 від 06.06.2007р.)

від відповідача: Хлібейчук Михайло Іванович - керуючий санацією.

Прокурор м. Коломиї в інтересах Комунального підприємства "Коломияводоканал" (далі Позивач) звернувся до суду з вимогою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Карпатигазмаш" (далі Відповідач) боргу за надані послуги водопостачання та водовідведення у сумі 21 304,42 грн. та 3051,95 грн. - пені, всього - 24 356,37 грн.

В засіданні суду 10.05.12 оголошувалась перерва до 11.05.12.

11.05.12 розгляд справи продовжено.

Позивач та прокурор в засіданні суду позов підтримали в частині стягнення боргу за надані послуги водопостачання та водовідведення у сумі 21304,42 грн., а також позивач подав заяву, в якій відмовився від позову в частині стягнення 3051,95 грн. пені.

Представник відповідача письмових заперечень щодо позову не надав, рішення просив прийняти згідно вимог діючого законодавства та просив врахувати той факт, що частина рахунків про оплату не була вручена належним чином.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши представників сторін та прокурора, оцінивши подані докази, судом,

встановлено:

25.03.04 між сторонами по справі укладено Договір на відпуск води з комунального водопроводу і прийняття стоків в комунальну каналізацію №194 від .

Згідно п.1.1. Договору, водоканал зобов"язується надавати абоненту послуги водопостачання та водовідведення, а абонент зобов"язується своєчасно здійснювати оплату за надані послуги на умовах цього Договору.

Відповідно до п. 2.2.2. Договору, абонент зобов"язується до 20 числа поточного місяця перерахувати на рахунок водоканалу плановий платіж в розмірі 50% від вартості води та стоків по цінах діючих в поточному місяці з проведенням остаточного розрахунку до 25 числа розрахункового місяця. Абонент сплачує водоканалу плату в десятиденний термін після одержання рахунку.

На виконання умов договірних відносин, водоканал/позивач надав абоненту/відповідачу послуги, з водопостачання та водовідведення, що підтверджують рахунки за воду та водовідведення (а.с.9-13).

Однак, відповідачем подано доказ вручення рахунків на суму 16304,62 грн., зобов"язання по оплаті яких виникло у відповідача у термін передбаний п.2.2.2. Договору.

17.02.12 позивач звертався до відповідача з вимогою №6 про погашення заборгованості (а.с.16), однак останній залишив її без відповіді та задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (ч.1 ст.903 ЦК України).

Відповідно до ст.629 ЦК України Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічні положення містяться в ст.ст. 179, 193 Господарського кодексу України.

Якщо у зобов"язанні встановлено строк (термін) його виконання то воно підлягає виконанню в цей строк (ч. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Порушенням зобов'язання відповідно до ст. 610 ЦК України є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно пункту 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно з п. 2 ст.614 ЦК України відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов'язання. На час вирішення спору в суді відповідач заперечень проти позову та доказів оплати заявленої суми боргу не надав, доводи позивача не спростував, тому суд вважає позовну вимогу щодо стягнення 16304,62 грн. заборгованості за надані послуги водопостачання та водовідведення у сумі обгрунтованою і такою, що підлягає задоволенню.

Позов в частині стягненні 4999,8 грн. основного боргу належить залишити без розгляду оскільки позивачем не подано суду доказів вручення рахунків на вказану суму.

В судовому засіданні позивач подав заяву, в якій відмовився від позову в частині стягнення 3051,95 грн. пені. Враховуючи те, що відмова від позову є правом позивача і в даному випадку не зачіпає інтереси інших осіб, слід прийняти відмову від позову в цій частині, роз"яснивши наслідки - виключення можливості повторного звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та припинити провадження у справі на підставі норми п.4 ст.80 ГПК України.

Відповідно до ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст.34 ГПК України).

Згідно із ч.1, 2 ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Оскільки спір виник внаслідок неправильних дій відповідача, на нього відповідно до приписів, встановлених ст. 49 ГПК України, слід покласти судові витрати пропорційно задоволеним вимогам, а саме: 1077,43 грн. судового збору.

Керуючись ст.ст.124,129 Конституції України, ст.ст.179, 193, ГК України, ст.ст. 509, 526, 530, 610, 612, 614, 629, 901, 903 Цивільного кодексу України, ст.ст. 33, 34, 43, 49, 75, п.1-1 ст.80, п.5 ч.1 ст.81, ст. ст. 82 -85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

позов Прокурора м.Коломиї в інтересах Комунального підприємства "Коломияводоканал" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Карпатигазмаш" про стягнення 24 356,37 грн. заборгованості - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Карпатигазмаш" (вул. Хмельницького, 2, м. Коломия, Івано-Франківська область,78200, код 31603641) на користь Комунального підприємства "Коломияводоканал" (вул.Шевченка,3, с.Шепарівці, Коломийський район, Івано-Франківська область, 78200, код 03361649) -16304 (шістнадцять тисяч триста чотири) грн. 62 коп. основного боргу.

Наказ суду видати після набрання рішенням законної сили.

Припинити провадження у справі в частині стягнення 3051,95 грн. пені.

Позов в частині стягненні 4999,8 грн. основного боргу залишити без розгляду.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Карпатигазмаш" вул. Хмельницького, 2, м. Коломия, Івано-Франківська область,78200, код 31603641) в доход Державного бюджету (номер рахунку 31219206783002, одержувач: УДКСУ у м. Івано-Франківську, МФО одержувача: 836014, ЄДРПОУ одержувача: 37952250, код класифікації доходів: 22030001, назва коду класифікації доходів: Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050), назва суду: господарський суд Івано-Франківської області) - 1077 (одну тисячу сімдесять сім) грн. 43 коп. вират по сплаті судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 15.05.12

Суддя Круглова О. М.

Виготовлено в КП "Діловодство спеціалізованого суду"

____________ помічник судді Шунтов О. М. 15.05.12

Дата ухвалення рішення 11.05.2012
Зареєстровано 18.05.2012
Оприлюднено 21.05.2012

Судовий реєстр по справі 5010/222/2012-п-2/5

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.02.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 19.11.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.10.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.10.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.09.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.07.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.06.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 11.05.2012 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 26.04.2012 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 17.04.2012 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 27.03.2012 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 15.03.2012 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 28.02.2012 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону