ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

05.07.2012 Справа № 5008/505/2011

За заявою Управління Пенсійного фонду України в Берегівському районі, м.Берегове та

Берегівської об'єднаної державної податкової інспекції, м.Берегове

до Державного підприємства "Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України" (Закарпатська область, м.Берегове, вул.Суворова, 33; код ЄДРПОУ 00724815, р/р 26000300252 в ЗОУ ВАТ "Держощадбанк України", МФО 312364) (поштова адреса: 90252, Берегівський район, с.В.Бакта, пр.Свободи, 4)

про банкрутство,

СУДДЯ Й.Й.Кадар

Представники:

Від ініціюючого кредитора (УПФУ в Берегівському районі) -ОСОБА_1, довіреність № 6783/06 від 18.10.2011 року,

Від ініціюючого кредитора (Берегівської ОДПІ) -не з'явився,

Від кредитора (Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) -Шульга М.В.;

Від кредитора (Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України) - ОСОБА_3, представник за довіреністю №264/01-5 від 14.09.2011р.

Від кредитора (ПАТ "КБ "Надра" в особі філії Ужгородське РУ) -Сливка Я.Б.

Від кредитора (ФОП ОСОБА_5.) - - не з'явився;

Від боржника -Буря В.В., В.О. директора Державного підприємства "Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України";

Від прокуратури Закарпатської області -Шипко С.В.- прокурор відділу представництва інтересів громадян та держави в судах прокуратури Закарпатської області,

Від сектору з питань банкрутства у Закарпатській області -Кордас О.О. зав. сектору з питань банкрутства;

Розпорядник майна - Бахтин В.В.,

Суть спору: вирішення питання щодо подальшого провадження у справі № 5008/505/2011 про банкрутство Державного підприємства "Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України" (Закарпатська область, м.Берегове, вул.Суворова, 33; код ЄДРПОУ 00724815, р/р 26000300252 в ЗОУ ВАТ "Держощадбанк України", МФО 312364) (поштова адреса: 90252, Берегівський район, с.В.Бакта, пр.Свободи, 4) відповідно до положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Закарпатської області №5008/505/2011 від 26.04.2011р. порушено провадження у справі про банкрутство Державного підприємства "Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної академії аграрних наук" за заявою Управління Пенсійного фонду України в Берегівському районі та Берегівської об"єднаної державної податкової інспекції, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та запроваджено процедуру розпорядження майном. Ухвалою суду від 26.05.2011р. призначено розпорядника майна підприємства боржника - арбітражного керуючого Бахтина Віталія Віталійовича. Ухвалою суду від 26.05.2011 року відповідно до положень п.11 ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" призначено підсумкове судове засідання по вирішенню питання щодо подальшого провадження у справі про банкрутство.

Ухвалами господарського суду від 15.11.2011 та 06.03.2012р. задоволено відповідне клопотання комітету кредиторів про продовження процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майном арбітражного керуючого Бахтин В.В. Державного підприємства "Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України".

Ухвалою господарського суду від 22.05.2012 року судове засідання щодо подальшого провадження у справі відкладено на 14 червня 2012 року, беручи до уваги що відповідне рішення комітету кредиторів від 18.05.2012 року про звернення до суду з клопотанням про визнання судом підприємства боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором підприємства банкрута арбітражного керуючого Градюка О.І. належним чином не обгрунтоване та зокрема з огляду на положення п. 2 Порядку внесення господарському суду пропозицій щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012р. за № 368/5-а, яким кандидатури арбітражних керуючих для призначення їх розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами для державних підприємств або підприємств, в статутному капіталі яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких порушена справа про банкрутство пропонуються господарському суду Міністерством юстиції України) .

Ухвалою господарського суду від 14.06.2012р. за результатами повторного розгляду в судовому засіданні питання, щодо подальшого провадження у справі в задоволенні клопотання комітету кредиторів від 18.05.2012 року про визнання судом підприємства боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відмовлено з огляду на положення ч.5 ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та абзацу 10 пункту „б" частини 2 статті5 Закону України від 04.03.1992р. № 2163-ХІІ „Про приватизацію державного майна" відповідно до яких не підлягає приватизації майно підприємств, установ, організацій Національної академії наук України, галузевих академій наук, що використовується для виконання фундаментальних і прикладних досліджень, акції (частки, паї) господарських товариств, утворених на основі майнових комплексів Національної академії наук України, галузевих академій наук. Зазначеною ухвалою судове засідання по вирішенню питання щодо подальшого провадження у справі в черговий раз відкладено та зобов'язано комітет кредиторів та розпорядника майна подати господарському суду в установленому законом порядку пропозиції щодо подальшого провадження у даній справі.

На виконання вищеприведеної ухвали суду розпорядником майна подано рішення комітету кредиторів Державного підприємства "Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України" від 05.07.2012 року яким прийнято рішення (клопотання) про залишення незмінною позиції комітету кредиторів прийнятої на засіданні комітету кредиторів від 18.05.2012 року (тобто про відкриття ліквідаційної процедури та визнання підприємства боржника банкрутом).

Розглянувши матеріали справи, заслухавши присутніх у судовому засіданні представників сторін та учасників провадження, прокурора який прийняв участь у судовому засіданні суд дійшов наступних висновків.

За змістом п.5 ст.5 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" положення цього Закону застосовуються до юридичних осіб - підприємств, що є об'єктами права державної власності, які не підлягають приватизації, в частині санації чи ліквідації після виключення їх у встановленому порядку з переліку таких об'єктів .

Відповідно до абзацу 10 пункту „б" частини 2 статті5 Закону України від 04.03.1992р. № 2163-ХІІ „Про приватизацію державного майна" не підлягає приватизації майно підприємств, установ, організацій Національної академії наук України, галузевих академій наук, що використовується для виконання фундаментальних і прикладних досліджень, акції (частки, паї) господарських товариств, утворених на основі майнових комплексів Національної академії наук України, галузевих академій наук. Положеннями абз. 19 частини 4 статті 5 Закону України „Про приватизацію державного майна" зазначено, що об'єкти державної власності , вказані у частині другій цієї статті, не підлягають приватизації незалежно від їх включення до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, який затверджується Верховною Радою України.

Відповідно до п.5 Постанови Пленуму Верховного суду України "Про судову практику в справах про банкрутство" № 15 від 18.12.2009 р. провадження у справах про банкрутство регулюється Господарським процесуальним доказом України у випадках, коли його норми безпосередньо визначають правила даного провадження або мають універсальний характер для будь-якої стадії судового процесу або процесуальної дії, з урахуванням встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" особливостей.

Пунктом 36 вказаної Постанови передбачено, що Законом не врегульовано подальшого перебігу провадження у справі у випадках, коли у встановленому законодавством порядку виявлено безпідставність вимог кредитора (кредиторів), за заявою якого (яких) було порушено провадження у справі про банкрутство боржника. У таких випадках судам слід припиняти провадження у справі на підставі пункту 7 частини першої ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (за відсутності інших підстав для такого припинення) та пункту 1 частини першої статті 80 ГПК України (за відсутністю предмету спору).

Враховуючи що підприємство боржник що ДП "Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України" - це державне підприємство , органом уповноваженим управляти майном якого є Національна академія аграрних наук України то відповідно до вищеприведених норм чинного законодавства до вказаного підприємства не може бути застосована ліквідаційна процедура в межах провадження справи про банкрутство, встановлений законом строк процедури розпорядження майном вичерпано інших пропозицій в установленому порядку щодо подальшого провадження у справі до суду не надходило, а отже провадження у справі належить припинити з підстав п.1 частини першої ст.80 ГПК України.

Керуючись ст.ст.5, п.11, ст.11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 4-1, п.1 ст.80, 86 Господарського процесуального кодексу України,

СУД УХВАЛИВ :

1. Припинити провадження у справі про банкрутство Державного підприємства "Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України".

2. Скасувати мораторій на задоволення вимог кредиторів, щодо зобов'язань боржника строки яких настали до 20.04.2011 року запроваджені п.5 резолютивної частини ухвали суду № 5008/505/2011 від 26.04.2011р.

3. Припинити процедуру розпорядження майном боржника запроваджені п. 6 резолютивної частини ухвали суду № 5008/505/2011 від 26.04.2011р.

4. Припинити повноваження розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Бахтина В.В. запроваджені п. 3 резолютивної частини ухвали суду № 5008/505/2012 від 26.05.2011р.

5. Ухвалу надіслати учасникам та сторонам провадження справи про банкрутство, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору, ДВС, прокурору.

Суддя Й.Й. Кадар

Дата ухвалення рішення 05.07.2012
Зареєстровано 12.07.2012
Оприлюднено 13.07.2012

Судовий реєстр по справі 5008/505/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.08.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.07.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.07.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 14.06.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 22.05.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 22.05.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 05.04.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 06.03.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 01.02.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 23.01.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 15.11.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону