ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

_________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

15.08.12 Справа № 5008/505/2011

Львівський апеляційний господарський суд в складі колегії суддів:

головуючий суддя Гриців В.М., суддів Кордюк Г.Т., Юрченко Я.О.

при секретарі судового засідання Швець О.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Управління Пенсійного фонду України в Берегівському районі Закарпатської області на ухвалу господарського суду Закарпатської області від 05 липня 2012 року по справі №5008/505/2012 про банкрутство державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»

ВСТАНОВИВ:

Господарський суд Закарпатської області (суддя Кадар Й.Й.) ухвалою від 05 липня 2012 року припинив провадження у справі про банкрутство державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»; скасував мораторій на задоволення вимог кредиторів; припинив процедуру розпорядження майном боржника та припинив повноваження розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Бахтина В.В.

Ухвалу господарського суду Закарпатської області від 05 липня 2012 року оскаржило Управління Пенсійного фонду України в Берегівському районі Закарпатської області і просить скасувати дану ухвалу, поновити провадження у справі та увести процедуру ліквідації.

Скаржник вважає, що ухвалюючи означене судове рішення суд першої інстанції не мав законних підстав для застосування положень п.5 ст.5 закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», оскільки, боржник не включений в перелік об'єктів, що не підлягають приватизації, який містить закон України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації». Крім того, у силу п.2 Прикінцевих положень закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»названий закон має пріоритет перед іншими актами законодавства при розгляді справ про банкрутство.

Учасникам провадження у справі про банкрутство (кредиторам, банкруту, арбітражному керуючому, скаржнику) на виконання приписів ч.2 ст.98 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду апеляційної скарги.

08 серпня 2012 року скаржник факсом повідомив суд, що повністю підтримує подану апеляційну скаргу, просить розглядати справу без участі представника.

Клопотань, заяв від інших учасників провадження у справі про банкрутство не надходило.

У судовому засіданні 09 серпня 2012 року оголошено перерву на 15 серпня 2012 року.

Розглянувши апеляційну скаргу Управління Пенсійного фонду України в Берегівському районі Закарпатської області на ухвалу господарського суду Закарпатської області від 05 липня 2012 року, Львівський апеляційний господарський суд вважає, що оскаржену ухвалу слід залишити без змін з нижченаведених підстав.

Згідно з матеріалами справи провадження у справі про банкрутство державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»порушене 26 квітня 2011 року за заявою кредиторів Управління Пенсійного фонду України в Берегівському районі та Берегівської об'єднаної державної податкової інспекції ( т.1., а.с.1-43).

Підготовче засідання суду відбулось 26 квітня 2011 року, за результатами якого господарський суд Закарпатської області постановив ухвалу, якою визнав розмір безспірних вимог кредиторів до боржника в загальній сумі 368803,32 грн., з якої сума безспірних вимог Управління Пенсійного фонду України в Берегівському районі становить 170227,54 грн., сума безспірних вимог Берегівської об'єднаної державної податкової інспекції становить 198575,78 грн.; зобов'язав ініціюючих кредиторів подати до офіційних друкованих органів оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника; увів процедуру розпорядження майном боржника і розпорядником майна боржника призначив арбітражного керуючого Бахтина Віталія Віталійовича ( т.1., а.с.58-62).

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»опубліковано 10 червня 2011 року в газеті «Голос України»( т.1., а.с.67-68).

Ухвалою господарського суду Закарпатської області від 19 вересня 2011 року затверджено реєстр вимог кредиторів державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України» ( т.7., а.с.80-85).

Ухвалою від 01 лютого 2012 року суд першої інстанції учасником провадження у справі про банкрутство державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»визнав Головне управління юстиції у Закарпатській області за його ж клопотанням(т.7., а.с.138-140).

22 травня 2012 року представник кредитора Управління Пенсійного фонду України в Берегівському районі подав суду першої інстанції клопотання увести процедуру ліквідації і призначити ліквідатором Градюка О.І.

До клопотання додано протокол засідання комітету кредиторів державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»від 18 травня 2012 року, згідно з яким комітет кредиторів прийняв рішення звернутись до суду з клопотанням про визнання банкрутом державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України», увести ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначити арбітражного керуючого Градюка О.І.( т.8.. а.с.8-10).

Ухвалою від 14 червня 2012 року суд першої інстанції відмовив у задоволенні означеного клопотання комітету кредиторів та зобов'язав комітет кредиторів та розпорядника майном боржника подати суду в установленому законом порядку пропозиції щодо подальшого провадження у даній справі; судове засідання призначив на 5 липня 2012 року. Ухвала обґрунтована статусом боржника, режимом закріпленого за ним державного майна та неможливістю уведення ліквідаційної процедури з огляду на приписи абз.10 пункту б) ч.2 і абз.19 ч.4 ст.5 закону України «Про приватизацію державного майна»та ч.5 ст.5 закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»( т.8. а.с.28-31).

05 липня 2012 року комітет кредиторів державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України» прийняв рішення залишити незмінною позицію комітету кредиторів, прийняту 18 травня 2012 року(т.8., а.с.39).

Суд першої інстанції 05 липня 2012 року розглянув рішення комітету кредиторів від 05 липня 2012 року, заслухав пояснення присутніх у судовому засіданні арбітражного керуючого Бахтина В.В., прокурора, представників кредиторів, боржника і сектору з питань банкрутства та ухвалив припинити провадження у справі про банкрутство державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»; скасувати мораторій на задоволення вимог кредиторів; припинити процедуру розпорядження майном боржника та припинити повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Бахтина В.В.

На підставі п.5 ст. 5, п.11 ст.11 закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», абз.10 пункту б) ч.2 і абз.19 ч.4 ст.5 закону України «Про приватизацію державного майна»суд вказав на встановлену законом неможливість уведення судової процедури ліквідації державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України», оскільки, боржник належить до числа об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації незалежно від їх включення до переліку таких об'єктів, який затверджується Верховною Радою України. Відтак, до боржника не може бути застосовано судові процедури санації чи ліквідації.

Припинення провадження у справі про банкрутство державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України» на підставі п.1 ст.80 ГПК України суд першої інстанції обґрунтував також положеннями п.п.5, 36 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про банкрутство» № 15 від 18 грудня 2009 року.

Львівський апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції про встановлену законом заборону застосовувати до державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»в провадженні справи про банкрутство судові процедури санації чи ліквідації та про відсутність підстав для подальшого здійснення провадження у справі про банкрутство.

Конституцією України (стаття 19) встановлено обов'язок органів державної влади, їх посадових осіб діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Згідно з ч. 2 ст. 4-1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до вимог ч.1 ст.5 закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі -Закон ) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, ГПК України, іншими законодавчими актами України.

Частиною 5 статтею 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" установлено, що положення цього Закону застосовуються до юридичних осіб - підприємств, що є об'єктами права державної власності, які не підлягають приватизації, у частині санації чи ліквідації після виключення їх у встановленому порядку з переліку таких об'єктів.

Згідно із ч. 3 ст. 214 Господарського кодексу України судові процедури банкрутства застосовуються до державних підприємств, які відповідно до закону не підлягають приватизації, в частині санації чи ліквідації лише після виключення їх у встановленому порядку з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації.

Відповідно до вимог абз.10 п.б ч.2 ст. 5 закону України «Про приватизацію державного майна»приватизації не підлягають об'єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства, в тому числі майно підприємств, установ та організацій Національної академії наук України, галузевих академій наук, що використовується для виконання фундаментальних і прикладних досліджень, акції (частки, паї) господарських товариств, утворених на основі майнових комплексів Національної академії наук України, галузевих академій наук.

Як визначено абз. 2 ч. 4 ст. 5 закону України «Про приватизацію державного майна»( у редакції закону України від 13 січня 2012 року № 4336-УІ), об'єкти державної власності, вказані у частині другій цієї статті, не підлягають приватизації незалежно від їх включення до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, який затверджується Верховною Радою України.

Згідно із статутом підприємства із змінами, зареєстрованими 08 грудня 2010 року, органом уповноваженим управляти майном державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України», є Національна академія аграрних наук України ( т.1, а. с. 15-26).

Пунктом 2.1. Статуту державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»передбачено, що господарство створене з метою організаційно-господарського забезпечення науково-дослідними установами Академії умов для проведення досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок, їх апробації, проведення виробничої перевірки і впровадження їх у виробництво та іншої господарської діяльності. Право здійснювати дослідну діяльність передбачене п.2.1 Статуту ( т.1., а.с.16).

Пунктом 2.3 Статуту в новій редакції установлено, що основними напрямками діяльності господарства є, зокрема, активне сприяння Науковій установі, якій воно підпорядковане, а також іншим Науковим установам в роботі по проведенню наукових дослідів, виробничої перевірки і впровадженню науково-технічних розробок ( т.1., а.с.23).

Пунктом 4.10 Статуту установлено, що майно господарства є державною власністю, закріплене за Академією і належить йому на праві господарського відання.

Таким чином з викладеного слідує, що:

- державне підприємство «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»є об'єктом державної власності, підпорядкованим галузевій академії наук;

- майно державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України» використовується для виконання досліджень.

Отже, у силу прямої вказівки закону (абз.2 ч.4 ст.5 закону України «Про приватизацію державного майна» ( у редакції закону України від 13 січня 2012 року № 4336-УІ) державне підприємство «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»не підлягає приватизації незалежно від його включення до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, який затверджується Верховною Радою України. Відтак, немає законних підстав для уведення судової процедури ліквідації підприємства, як про це клопотав комітет кредиторів.

За змістом п.2 Прикінцевих положень закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»ті нормативно-правові акти, які прийняті до набрання чинності цим законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно з п.1 Прикінцевих положень Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» набрав чинності з 1 січня 2000 року.

Частина 4 ст. 5 закону України «Про приватизацію» викладена в редакції закону України від 13 січня 2012 року № 4336-УІ, який діє з 18 лютого 2012 року.

Наведене спростовує твердження скаржника про те, що відсутність державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України» в переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації згідно із законом України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»дає підстави застосовувати до боржника судову процедуру ліквідації.

Також у контексті вищенаведеного юридично неспроможними є твердження скаржника про суперечність положень закону України «Про приватизацію державного майна»положенням закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Суд першої інстанції ухвалою від 14 червня 2012 року, відмовляючи у задоволенні клопотання комітету кредиторів про уведення ліквідаційної процедури державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»на підставі абз.10 п.б ч.2 і абз.19 ч.4 ст.5 закону України «Про приватизацію державного майна»та ч.5 ст.5 закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», зобов'язав комітет кредиторів та розпорядника майном боржника подати суду в установленому законом порядку пропозиції щодо подальшого провадження у даній справі.

Із змісту статті 4 закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»випливає, що до боржника можливим є застосування такої судової процедури, як мирова угода, укладена відповідно до вимог ст.ст.35-37 цього Закону.

Однак, 05 липня 2012 року комітет кредиторів державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»прийняв рішення залишити незмінною позицію комітету кредиторів, прийняту 18 травня 2012 року. Інших пропозицій, у тому числі й про укладення мирової угоди, суду не подано.

Отже, суд першої інстанції не мав законних підстав для розгляду питання про застосування інших судових процедур банкрутства, окрім того як про уведення ліквідаційної процедури. Таким чином, суд першої інстанції дійшов законного висновку про неможливість переходу до ліквідаційної процедури боржника та припинив провадження у справі.

Суд апеляційної інстанції погоджується з такими висновками суду першої інстанції про те, що в разі перебування боржника у переліку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації, перехід до процедур санації чи ліквідації є неможливим. За відсутності інших пропозицій щодо укладення мирової угоди, провадження у справі підлягає припиненню на підставі частини 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до положень статті 4 1 ГПК України законодавець допускає субсидіарне застосування процесуальних норм права (зокрема, чинного ГПК України) у випадках відсутності відповідного регулювання спеціальними нормами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Стаття 5 названого Закону виключає можливість подальшого провадження у справах про банкрутство з переходом до процедур санації та ліквідації щодо суб'єктів, які перебувають в переліку підприємств, що не підлягають приватизації. Однак, зазначена підстава відсутня у переліку підстав, за якими припиняється провадження у справі відповідно до статті 40 Закону. За таких обставин припинення провадження у справі щодо боржника, як щодо суб'єкту по відношенню якого чинним законодавством не передбачено можливості здійснення подальшої процедури санації чи ліквідації за відсутності пропозицій щодо укладення мирової угоди, а відтак, справа про банкрутство такого боржника не підлягає розгляду в господарських судах України, є обґрунтованим відповідно до частини 1 статті 80 ГПК України та узгоджується з положеннями статті 4 1 ГПК України, статті 5 Закону про банкрутство.

Виходячи з викладеного законні підстави для задоволення апеляційної скарги відсутні.

Керуючись пунктом 1-1 частини першої статті 80, статтями 101, 103, 104, 105, 106 Господарського процесуального кодексу України, Львівський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Ухвалу господарського суду Закарпатської області від 05 липня 2012 року у справі №5008/505/2012 про банкрутство державного підприємства «Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»залишити без змін, апеляційну скаргу Управління Пенсійного фонду України в Берегівському районі Закарпатської області без задоволення.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку.

Головуючий суддя Гриців В.М.

суддя Кордюк Г.Т.

суддя Юрченко Я.О.

Дата ухвалення рішення 15.08.2012
Зареєстровано 23.08.2012
Оприлюднено 23.08.2012

Судовий реєстр по справі 5008/505/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.08.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.07.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.07.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 14.06.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 22.05.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 22.05.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 05.04.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 06.03.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 01.02.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 23.01.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону