СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Копія

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Іменем України

Справа № 2а-14343.1/10/0170/23

07.11.12 м. Севастополь

Севастопольський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Яковенко С.Ю.,

суддів Санакоєвої М.А. ,

Іщенко Г.М.

секретар судового засідання Журавльова Н.А.

за участю сторін:

представник позивача: Заступника прокурора м.Ялти АР Крим- не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином та своєчасно, про причину неявки суд не повідомив ,

представник відповідача: Лівадійської селищної ради- Трофименко Наталія Олегівна, довіреність № б/н від 08.05.12

представник третьої особи: Міністерства аграрної політики України- не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином та своєчасно, про причину неявки суд не повідомив,,

представник третьої особи: Державного підприємства "Лівадія"- не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином та своєчасно, про причину неявки суд не повідомив,,

представник третьої особи: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Укрпостач"- Васильченко Євген Олексійович, довіреність від 27.02.12

розглянувши матеріали справи № 2а-14343.1/10/0170/23 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Укрпостач" на постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим (суддя Алексєєва Т.В. ) від 18.01.12

за позовом Заступника прокурора м.Ялти АР Крим (вул. Кірова 18,Ялта,Автономна Республіка Крим,98600)

до Лівадійської селищної ради (вул. Батуріна 8,Ялта с.Лівадія,Автономна Республіка Крим,98600)

треті особи: Міністерство аграрної політики України (вул. Хрещатик, 24,Київ 1,01001) Державне підприємство "Лівадія" (вул. Віноградна, 2,Лівадія,Ялта, місто, Автономна Республіка Крим,98655)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Укрпостач" (вул. Халтуріна, буд.49-б оф.201,Ялта,Автономна Республіка Крим,98609)

про визнання недійсним рішення

ВСТАНОВИВ:

Постановою Окружного адміністративного суду АР Крим від 18.01.2012 (суддя Алексєєва Т.В.) задоволено позов Заступника прокурора м. Ялта до Лівадійської селищної ради, третя особа, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Міністерство аграрної політики України, третя особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача: Державне підприємство «Лівадія»Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Укрснаб»(ТОВ «Фірма «Укрпостач») про визнання рішення недійсним. Визнано протиправним та скасовано рішення 5-ої сесії 5-го скликання Лівадійської селищної ради від 03.10.2006 №69 «Про припинення права постійного користування земельною ділянкою ДП «Лівадія», затвердження проекту відводу і передачу в оренду на 49 років ТОВ «Фірма «Укрснаб»земельної ділянки площею 10,0га для будівництва та обслуговування туристичного рекреаційного комплексу, розташованого за адресою: АРК, м. Ялта, смт. Віноградне, в районі водосховища «Магобі-2».

Не погодившись с постановою суду, третя особа на стороні відповідача (ТОВ «Фірма «Укрпостач») звернулася з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Апеляційна скарга мотивована порушенням судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, неповним з'ясуванням обставин у справі.

У судове засідання 07.11.2012 представники позивача та третіх осіб (Міністерства аграрної політики України та Державного підприємства «Лівадія») не з'явились, про день, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Згідно з частиною 4 статті 196 Кодексу адміністративного судочинства України неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

Представники ТОВ «Фірма «Укрпостач»та відповідача в судовому засіданні підтримали апеляційну скаргу з підстав, викладених у ній.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, заслухавши представників ТОВ «Фірма «Укрпостач»та відповідача, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно матеріалам справи 18.08.2010 прокурором м. Ялта внесено протест на рішення Лівадійської селищної ради №69 від 03.10.06 з вимогою скасувати рішення №69 від 03.10.2006 (а.с.36).

Рішенням №4 від 14.09.2010 Лівадійська селищна рада протест прокурора відхилила (а.с.37). Дане рішення отримано прокурором 21.10.2010 (а.с.38).

04.11.2010, тобто у передбачений частиною четвертою статті 21 Закону України «Про прокуратуру»строк, заступник прокурора м. Ялта звернувся з зазначеним позовом до суду.

Судом першої інстанції встановлено, що на 5-ій сесії 5-го скликання Лівадійської селищної ради 03.10.2006 прийнято рішення №69 «Про припинення ДП «Лівадія»права постійного користування земельною ділянкою площею 10,0 га, та затвердження проекту відводу і передачу в оренду на 49 років ТОВ «Фірма «Укрснаб»земельної ділянки площею 10,0 га для будівництва та обслуговування туристичного рекреаційного комплексу розташованого за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Віноградне, в районі водосховища «Магобі-2»(а.с.39).

Пунктом 1 цього рішення затверджено технічну документацію по впорядкуванню землекористування ДП «Лівадія»у зв'язку зі зміною цільового призначення земельної ділянки.

Пунктом 2 зазначеного рішення припинено право користування земельною ділянкою ДП «Лівадія»площею 10,0га з внесенням змін в державний акт на право постійного користування землею від 06.12.1999 р. серія ІІ-КМ № 002298.

Пунктом 3 рішення Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Укрснаб»затверджено проект відводу земельної ділянки для будівництва та обслуговування туристичного рекреаційного комплексу розташованого за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Віноградне, в районі водосховища «Магобі-2»; у пункті 4 рішення зазначено, що дану земельну ділянку передано в оренду ТОВ «Фірма «Укрснаб»строком на 49 років.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо; добросовісно; розсудливо; з дотримання принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Як вбачається з рішення №69 від 03.10.2006 воно прийнято відповідачем на підставі клопотання ТОВ «Фірма «Укрснаб», проекту відводу земельної ділянки, добровільної відмови ДП «Лівадія»від земельної ділянки, технічної документації щодо впорядкування землекористування ДП «Лівадія».

Також в матеріалах справи міститься рішення відповідача №16 від 18.07.2006, яким надано згоду Державному підприємству «Лівадія»на припинення права постійного землекористування земельною ділянкою загальною площею 10,0га, розташованою за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Віноградне, в районі водосховища «Магобі-2», на землях Лівадійської селищної ради (а.с.106).

В даному рішенні зазначено, що воно прийнято на підставі листа ДП «Лівадія»від 04.07.2006, листа Міністерства аграрної політики України №37-24-1-13/9443 від 22.06.2006, статей 12,141 Земельного кодексу України, тому посилання суду першої інстанції на відсутність згоди Міністерства колегія суддів не може взяти до уваги.

Разом з тим, у відповідності з частиною першою, другою статті 84 Земельного кодексу України (в редакції на час виникнення спірних правовідносин) у державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності.

Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації відповідно до закону.

Згідно з пунктом «ж»частини третьої цієї статті до земель державної власності, які не можуть передаватись у комунальну власність, належать земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї).

Згідно зі Статутом ДП «Лівадія»воно створено як державне підприємство радгосп-завод «Лівадія»(а.с.40-44).

Наказом Міністерства аграрної політики України від 26.12.05 № 747 «Про перейменування Державних підприємств»державне підприємство радгосп-завод «Лівадія»перейменоване в Державне підприємство «Лівадія».

Державне підприємство «Лівадія»є правонаступником майнових права та обов'язків Державного підприємства: радгосп-заводу «Лівадія», якому видано державний акт на право постійного користування землею серії П-КМ №002298 від 06.12.1999, в тому числі, на земельну ділянку площею 10,0га (щодо якої прийнято спірне рішення).

У відповідності зі статтею 141 Земельного кодексу України підставою припинення права користування земельною ділянкою є добровільна відмова землекористувача від права користування земельною ділянкою.

Стаття 142 цього Кодексу визначає, що припинення права власності або права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача здійснюється за його заявою до власника земельної ділянки.; власник земельної ділянки на підставі заяви землекористувача приймає рішення про припинення права користування земельною ділянкою, про що повідомляє орган державної реєстрації.

Згідно зі статтею 80 зазначеного Кодексу держава реалізує права власності на землі державної власності через відповідні органи державної влади.

Згідно з пунктом 12 Перехідних положень Земельного кодексу України до розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, та земель, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.

У відповідності з пунктом «а»статті 16 та частиною восьмою статті 149 цього Кодексу ( у редакції на час виникнення спірних правовідносин) до повноважень Ради міністрів АР Крим у галузі земельних відносин належало розпорядження землями державної власності, визначених цим Кодексом. Рада міністрів АР Крим вилучала земельні ділянки державної власності, які перебували у постійному користуванні, в межах міст республіканського (АР Крим) значення та за межами населених пунктів всіх потреб, крім випадків, визначених частинами п'ятою та дев'ятою цієї статті.

Таким чином, повноваження щодо припинення права постійного землекористування ДП «Лівадія»мав не орган місцевого самоврядування, а державний орган виконавчої влади, як власник земельної ділянки.

Аналогічну правову позицію визначив Верховний суд України у постанові від 26.03.2012 у справі за позовом заступника прокурора АР Крим до Ялтинської міської ради, Приватного підприємства «АІР МАКС», третя особа -Державне підприємство «Лівадія»про визнання недійсним рішення Ялтинської міської ради від 02.08.2007 №515 про надання ПП «АІР МАКС»дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,8га, рішення Ялтинської міської ради від 14.12.2007 №170 про припинення права постійного користування ДП «Лівадія»зазначеною земельною ділянкою. У даній справі Верховний суд України зазначив, що припинення права постійного землекористування ДП «Лівадія»могло бути здійснено власником земельної ділянки, тобто державним органом виконавчої влади, а не органом місцевого самоврядування, при цьому не мало значення, чи знаходилась спірна земельна ділянка в межах міста або за його межами.

З урахуванням викладеного судова колегія вважає правильним висновок суду першої інстанції щодо відсутності у Лівадійської селищної ради повноважень на припинення права постійного землекористування ДП «Лівадія»та затвердження проекту відводу і передачу в оренду на 49 років ТОВ «Фірма «Укрснаб»земельної ділянки площею 10,0 га.

Суд першої інстанції повно з'ясував обставини, що мають значення для справи, та ухвалив рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Згідно зі статтею 200 Кодексу адміністративного судочинства України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду -без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись статтями 195,196, п.1 частини першої статті 198, пунктом 1 частини першої статті 205, статтями 200, 206, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Укрпостач»залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду АР Крим від 18.01.2012 у справі №2а-14343.1/10/0170/23 залишити без змін.

Ухвала набирає чинність з моменту оголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом 20-ти днів з моменту складання у повному обсязі.

Повний текст судового рішення виготовлений 12 листопада 2012 р.

Головуючий суддя підпис С.Ю. Яковенко

Судді підпис М.А.Санакоєва

підпис Г.М. Іщенко

З оригіналом згідно

Головуючий суддя С.Ю. Яковенко

Дата ухвалення рішення 07.11.2012
Зареєстровано 04.01.2013
Оприлюднено 08.01.2013

Судовий реєстр по справі 2а-14343.1/10/0170/23

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.10.2015 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 16.10.2015 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 29.01.2013 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 06.12.2012 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 07.11.2012 Севастопольський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 18.01.2012 Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону