ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

12/343

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№  12/343

15.09.06

За позовом                    Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградобленерго»

До                              Товариства з обмеженою відповідальністю «АДД-Енергія»

Про                              стягнення 8 736, 11 грн.

Суддя   Л.В.Прокопенко

Представники:

Від позивача         Гришков Є.В. –ю/к (дов. від 12.01.06 р.№92/07)

Від відповідача     Павліченко О.А. –п/к (дов. від 23.08.06 р.)

Обставини справи:

Позовні вимоги заявлені про стягнення 8 735, 11 грн. пені за прострочення термінів поставки продукції згідно специфікації №1,2 до договору №216/72 від 09.08.04 р.

Відповідач надав відзив на позов, у якому частково –у сумі 2 318, 98 грн. –визнав позовні вимоги.

В судовому засіданні 29.08.06 р. оголошено перерву.

Ознайомивши з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

09.08.04 р. між сторонами укладено договір №216/72, відповідно до умов якого відповідач як поставщик –переможець відкритих торгів від 10.02.04 р., проведених позивачем, зобов'язався поставити у власність позивача партіями елементи комплексу технічних засобів NU-01 TD IMS для організації автоматизованої системи збору даних з лічильників електричної енергії на 6 700 точок обліку на загальну суму 2 092 116 грн., а позивач як покупець зобов'язався прийняти продукцію та оплатити її.

Згідно зі специфікацією №1 відповідач повинен був в термін до 20.12.04 р. поставити позивачу продукцію на суму 754 488 грн., а позивач здійснити передплату в розмірі 50% (377 244 грн.)

27.09.04 р. позивач перерахував суму передоплати згідно платіжного доручення №71001-3383, проте відповідачем була здійснена поставка лише на суму 583 200 грн. з простроченням термінів поставки.

У період з 21.04.05 р. по 21.04.06 р. у відповідача виникла заборгованість по сплаті пені у розмірі 3 665, 75 грн. згідно розрахунку позивача, а також борг з недопоставки продукції в розмірі 171 288 грн.

З 21.04.05 р. по 10.05.05 р. прострочення становить 20 діб, пеня за недопоставку –1688, 9 грн.

11.05.05 р. відповідач передав у власність позивача продукцію на суму 138 888 грн., після чого заборгованість з недопоставки склала 32 400 грн.

З 11.05.05 р. по 09.09.05 р. прострочення поставки склало 122 доби, пеня складає 1 976, 85 грн.

Згідно зі специфікацією №2 відповідач повинен був поставити позивачу продукцію партіями в залежності від типу на суму 754 828, 2 грн., а позивач здійснити передоплату в розмірі 50% від суми специфікації. Позивач здійснив передплату в розмірі 99, 95% від суми специфікації, що складає 754 488 грн. (платіжне доручення №71001-433 від 31.01.05 р.). Проте, в порушення вимог договору відповідачем була поставлена продукція з простроченням термінів поставки, а саме: продукція «Лічильник однофазний NP - 06 TD MME.1F.1SM-U» на суму 688 500 грн. повинна бути поставлена не пізніше 10.06.05 р.

На 11.06.05 р. заборгованість з недопоставки становила 109 058, 4 грн.

17.06.05 р. відповідач передав у власність позивача продукцію на суму 109 058, 4 грн.

З 11.06.05 р. по 16.06.05 р. прострочення поставки –6 діб, пеня складає 322, 59 грн.

Продукція «Лічильник NP-06 TD ME.3F.T-U»та «Лічильник NP-06 TD MМE.3FD.SMxPD-U»на суму 58 660, 2 грн. повинна була бути поставлена до 20.09.05 р.

Станом на 21.09.05 р. заборгованість з недопоставки склала 58 660, 2 грн.

01.02.06 р. відповідач передав у власність позивача продукцію на суму 57 007, 8 грн. Станом на 01.02.06 р. заборгованість з недопоставки становить 1 652, 4 грн.

З 21.09.05 р. по 31.01.06 р. прострочення поставки становить 133 доби, пеня складає 4 064, 74 грн.

14.04.06 р. відповідач передав у власність позивача продукцію на суму 1 652, 4 грн.

З 01.02.06 р. по 13.04.06 р. прострочення поставки продукції –71 доба, пеня складає 61, 98 грн.

Продукція «Маршрутизатор RTR LV/GSM»та «Радіомодем TD RGC»на суму 7 668 грн. повинна була бути поставлена не пізніше 01.08.05 р.

Станом на 02.08.05 р. заборгованість з недопоставки склала 7 668 грн.

10.08.05 р. відповідач передав у власність позивача продукцію на суму 1 188 грн. На 11.08.05 р. заборгованість з недопоставки склала 6 480 грн.

З 02.08.05 р. по 09.08.05 р. прострочення поставки продукції –8 діб, пеня складає 30, 24 грн.

01.02.06 р. відповідач передав у власність позивач продукцію на суму 6 480 грн.

З 10.08.05 р. по 31.01.06 р. прострочення продукції становило 175 діб, пеня складає 590, 81 грн.

Загальний розмір пені становить 8 736, 11 грн.

Відповідач частково визнав позов –в розмірі 2 318, 98 грн., щодо іншої частини заперечив з таких підстав.

Нарахування пені згідно специфікації №1 не повинні здійснюватись, оскільки минув строк позовної давності відповідно до ст. 258 ГК України.

Пунктом 5.2 договору встановлено обмеження щодо ставки нарахування пені –не більше 10%, тому наданий позивачем розрахунок має бути зменшений, так як позивачем зроблено розрахунок пені, виходячи з подвійної облікової ставки НБУ.

Відповідно до п. 4.2.2 договору покупець зобов'язаний здійснити кінцевий розрахунок протягом 5 банківських днів з дати підписання Акту прийому-передачі, який був підписаний сторонами 14.04.06 р., а заборгованість покупця перед постачальником становить 340, 2 грн. згідно акту звірки від 30.06.06 р.

Зазначену суму позивач не сплатив, тому має місце порушення виконання зобов'язання.

Кількість пропущених днів –148 (з 20.04.06 р. по 15.09.06 р.): 10/365х340,2/100х148=13,79 грн.

Крім того, відповідно до ст. 625 ЦК України боржник зобов'язаний сплатити 3% річних від простроченої суми, що згідно розрахунку відповідача, 4,14 грн.

Відповідач вважає, що в цій частині зобов'язання мають бути зараховані як однорідні відповідно до ст. 601 ЦК України.

Проаналізувавши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають  частковому задоволенню з таких підстав.

Суд погоджується з відповідачем щодо того, що позивачем пропущено позовну давність щодо частини позовних вимог.

Відповідно до ст. 258 ЦК України до позовних вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність в один рік.

Продукція згідно специфікації №1 мала бути поставлена до 20.12.04 р., тобто, пеня почала нараховуватися з 21.12.04 р. і могла бути стягнута за шість місяців в межах строку, передбаченого ч. 6 ст. 232 ГК України.

Тобто, станом на дату подання позову –29.06.06 р. –строк позовної давності минув, тому позовні вимоги в цій частині не підлягають  задоволенню у зв'язку з пропуском строку позовної давності.

Відповідач визнає позовні вимоги частково в частині стягнення пені за прострочення поставки продукції згідно специфікації №2 зі змінами згідно додаткової угоди №1, але не погоджується з розрахунком пені.

Ознайомившись з п. 5.2 договору, відповідно до якого у випадку недопоставки продукції у строки, передбачені специфікацією, поставщик сплачує покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставленої продукції за кожен день прострочення, але не більше 10% річних, суд приходить до висновку про те, що зазначений пункт договору викладено неоднозначно, що потребує його тлумачення, так як сторони по-різному його розуміють згідно розрахунку пені.

Якщо позивач порахував пеню, виходячи з подвійної ставки НБУ, то відповідач –обмежуючись 10% річних, що менше, ніж подвійна облікова ставка.

Буквальне тлумачення п. 5.2 договору дає підстави вважати, що сторони обмежили розмір пені саме 10% річних, які і мають братися за основу при розрахунку пені.

За таких обставин суд погоджується з розрахунком пені, запропонованим відповідачем, згідно якого розмір пені становить 2 677,11 грн.

Стосовно зарахування зустрічних однорідних вимог відповідно до ст. 601 ЦК України, а саме: 340, 2 грн. боргу позивача, 13, 79 грн. пені та 4, 14 грн. 3% річних суд зазначає наступне.

У відзиві на позов відповідач фактично заявив зустрічні позовні вимоги щодо стягнення вищевказаних сум та їх зарахування в рахунок боргу.

Згідно ст. 60 ГПК України подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів.

Відповідач цих вимог не виконав, так як ним не подавався зустрічний позов з дотриманням вимог законодавства, в тому числі, зі сплатою державного мита.

За таких обставин суд не має підстав розглядати зазначені вимоги та давати їм оцінку.

Якщо відповідач вважає, що у позивача існують перед ним боргові зобов'язання щодо правовідносин, що є предметом у справі, він може звернутися з відповідним позовом до суду.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 49, 82-89, 93 ГПК України, ст. 258 ЦК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.          Позовні вимоги задовольнити частково.

2.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «АДД-Енергія»(03055, м. Київ, пр. Тбіліський, 4/10, оф. 105, п/р 26003301242052 в філії «Київське відділення Промінвестбанку України»м. Києва, МФО 322250, код ЄДРПОУ 30573517) на користь Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградобленерго»(25015, м. Кіровоград, пр-т Комуністичний, 15, п/р 26006304331850 у ЦВ ПІБ м. Кіровограда, МФО 323301, код ЄДРПОУ 23226362) 2 677, 11 грн. пені, 26, 7 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.          В задоволенні решти позовних вимог відмовити за пропуском строку позовної давності.

4.          Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

5.          Рішення може бути оскаржене і апеляційному порядку протягом 10 днів з дня прийняття.

        Суддя                                                                                          Л.В.Прокопенко

Дата ухвалення рішення 15.09.2006
Оприлюднено 23.08.2007

Судовий реєстр по справі 12/343

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 01.12.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 02.09.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.08.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.03.2009 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Рішення від 20.05.2008 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 31.01.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 08.01.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 06.12.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 29.11.2007 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 12.11.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Рішення від 15.09.2006 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.09.2006 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/343

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону