ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України

16.07.2013 р. справа №905/4296/13

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів :

Головуючого:Кододової О.В. суддівАгапова О.Л. Гези Т.Д. при секретарі Коломієць С.О. За участю представників сторін: від заявника - Тітова С.С. (за довіреністю) від відповідача 1.- Бузанов М.М. (за довіреністю) від відповідача 2. - Клименко Н.В. (за довіреністю) Розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргуТовариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА ГРУПА «ПРАЙД», м. Київ на ухвалу господарського судуДонецької області від 13.06.2013року у справі№905/4296/13 (суддя Сковородіна О.М.) за заявоюТовариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДОНБУД», м. Донецьк до відповідача 1.: до відповідача 2.:Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА ГРУПА «ПРАЙД», м. Київ Товариства з обмеженою відповідальністю «Єнакієвське АТП», м. Єнакієве про визнання недійсним рішень загальних зборів учасників товариства.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДОНБУД», м. Донецьк звернувся до господарського суду Донецької області із заявою в порядку ст. ст. 66, 67 ГПК України про вжиття заходів забезпечення позову у справі №905/4296/13, шляхом Заборони державним реєстраторам Управління державної реєстрації виконавчого комітету Єнакіївської міської ради здійснювати будь-які дії стосовно внесення змін до відомостей про ТОВ "Єнакієвське АТП", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Заборони ТОВ "Єнакієвське АТП" вчиняти будь-які дії щодо розпорядження будь-яким майном, що належить ТОВ "Єнакієвське АТП", зокрема, але не виключно відчужувати у будь-який спосіб (купівля-продаж, дарування, міна, тощо) передавати у спільну діяльність, передавати в іпотеку, користування, тощо; Заборони реєстраційній службі Головного управління юстиції у Донецькій області вносити записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ "Єнакієвське АТП", обтяжень таких прав; Накладання арешту на все рухоме та нерухоме майно, яке належить ТОВ "Єнакієвське АТП", а також, на цінні папери, які належать ТОВ "Єнакієвське АТП".

Ухвалою суду першої інстанції від 13.06.2013року задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА ГРУПА «ПРАЙД», м. Київ про вжиття запобіжних заходів в частині заборони державним реєстраторам Управління державної реєстрації виконавчого комітету Єнакіївської міської ради (86430, м. Єнакієве, пл. Леніна, 7, код ЄДРПОУ 04052778) здійснювати будь-які дії стосовно внесення змін до відомостей про ТОВ "Єнакієвське АТП" (86429, м. Єнакієве, вул. Щербакова, 64, код ЄДРПОУ 34359471), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; заборони ТОВ "Єнакієвське АТП" (86429, м. Єнакієве, вул. Щербакова, 64, код ЄДРПОУ 34359471) вчиняти будь-які дії щодо розпорядження будь-яким майном, що належить ТОВ "Єнакієвське АТП", зокрема, але не виключно відчужувати у будь-який спосіб (купівля-продаж, дарування, міна, тощо) передавати у спільну діяльність, передавати в іпотеку, користування, тощо; заборони реєстраційній службі Головного управління юстиції у Донецькій області (83086, м. Донецьк, вул. Донецька, 39, код ЄДРПОУ 34898944) вносити записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ "Єнакієвське АТП" (86429, м. Єнакієве, вул. Щербакова, 64, код ЄДРПОУ 34359471), обтяжень таких прав.

Спірна ухвала мотивована тим, що достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду. Одночасно господарським судом Донецької області не задоволено вимогу позивача щодо вжиття заходу до забезпечення позову, шляхом накладання арешту на все рухоме та нерухоме майно, яке належить ТОВ "Єнакієвське АТП", а також, на цінні папери, які належать ТОВ "Єнакієвське АТП", з огляду, на недоведеність наданих доказів позивачем до заяви про вжиття заходів до забезпечення позову (позовної заяви), які б обґрунтовували необхідність щодо вжиття таких заходів.

Відповідач 1. - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА ГРУПА «ПРАЙД», м. Київ, не погодившись з ухвалою суду першої інстанції звернувся до Донецького апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просить скасувати ухвалу господарського суду Донецької області по справі №905/4296/13 в частині задоволення заяви про забезпечення позову, у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДОНБУД», м. Донецьк про вжиття заходів забезпечення позову відмовити.

На підставу заявлених вимог в апеляційній скарзі, скаржник зазначає, що оскаржувана ухвала постановлена з порушенням норм процесуального права, оскільки у місцевого господарського суду були відсутні підстави для вжиття заходів до забезпечення позову, між вжитими заходами до забезпечення позову та предметом спору відсутній правовий зв'язок, вжиті заходи до забезпечення позову порушують корпоративні права ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ПРАЙД», а також призводять до блокування господарської діяльності ТОВ «Єнакієвське АТП».

Скаржник зазначає, що застосовані господарським судом заходи забезпечення позову явно виходять за межі предмету спору по справі. Також суд не конкретизував за якими саме рішеннями загальних зборів учасників ТОВ «Єнакієвське АТП» слід заборонити вчиняти реєстраційні дії, також не конкретизував перелік нерухомого майна, щодо речових прав на яке поширюється заборона реєстраційній службі Головного управління юстиції у донецькій області вносити записи до Державного реєстру речових прав, яке належить ТОВ «Єнакієвське АТП» . Крім того, скаржник зауважує, що позивачем не надано будь-яких доказів, що відповідачами вчинені дії спрямовані на утруднення або унеможливлення виконання в майбутньому рішення господарського суду про визнання недійсним рішень загальних зборів учасників №6/2012 від 16.12.2012року щодо продажу корпоративної частки в статутному капіталі ТОВ «Єнакієвське АТП» шляхом підписання договору купівлі-продажу, зміни складу учасників та затвердження Статуту у новій редакції, з огляду на що слід дійти висновку про відсутність підстав вважати, що відсутність заборони вчиняти реєстраційні дії може призвести до ускладнення або унеможливлення виконання рішення суду про визнання рішень загальних зборів учасників недійсним.

Відповідач 2. у відзиві на апеляційну скаргу (вхід.№02-48/6085/13 від 10.07.2013року) просить апеляційну скаргу задовольнити.

Скаржник підтримав у судовому засіданні вимоги викладені в апеляційній скарзі.

Відповідно до ст.102 Господарського процесуального кодексу України, апеляційна інстанція обмежена у строках розгляду апеляційної скарги на ухвали місцевого господарського суду, тому скаргу розглянуто за наявними матеріалами, які є достатніми для розгляду апеляційної скарги.

Згідно з положеннями ст.101 Господарського процесуального кодексу України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішень місцевого господарського суду в повному обсязі.

У відповідності до п.п. 2, 3, 4 частини 3 ст.129 Конституції України, основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом та змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами (ст.ст. 4 2, ст.4 3 Господарського процесуального кодексу України).

Вивчивши матеріали справи, проаналізувавши доводи апеляційної скарги, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, Донецьким апеляційним господарським судом встановлено:

13.06.2013р. господарським судом було порушено провадження у справі №905/4296/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДОНБУД" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВА ГРУПА "ПРАЙД" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Єнакієвське АТП" про визнання недійсним рішень загальних зборів учасників товариства.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що він є власником частки у статутному капіталі ТОВ "Єнакієвське АТП", в розмірі 100% від статутного капіталу, що становить 40000,00грн.

Разом із позовною заявою, позивачем була подана заява про забезпечення позову, в порядку ст.66, 67 Господарського процесуального кодексу України, шляхом : заборони державним реєстраторам Управління державної реєстрації виконавчого комітету Єнакіївської міської ради здійснювати будь-які дії стосовно внесення змін до відомостей про ТОВ "Єнакієвське АТП", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; заборони ТОВ "Єнакієвське АТП" вчиняти будь-які дії щодо розпорядження будь-яким майном, що належить ТОВ "Єнакієвське АТП", зокрема, але не виключно відчужувати у будь-який спосіб (купівля-продаж, дарування, міна, тощо) передавати у спільну діяльність, передавати в іпотеку, користування, тощо; заборони реєстраційній службі Головного управління юстиції у Донецькій області вносити записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ "Єнакієвське АТП", обтяжень таких прав; накладання арешту на все рухоме та нерухоме майно, яке належить ТОВ "Єнакієвське АТП", а також, на цінні папери, які належать ТОВ "Єнакієвське АТП".

В обґрунтування заявленого клопотання позивач вказував на те, що незаконне виключення останнього зі складу засновників ТОВ "Єнакієвське АТП", можуть в подальшому призвести до неправомірного прийняття рішень загальними зборами учасників ТОВ "Єнакієвське АТП", як-то відчуження рухомого або нерухомого майна товариства, проведення яких призначено на 12.07.2013р., що може призвести до утруднення або зробити неможливим виконання рішення господарського суду по даній справі, у разі задоволення позовних вимог ТОВ "КОМПАНІЯ ДОНБУД".

Ухвалою суду першої інстанції від 13.06.2013року задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА ГРУПА «ПРАЙД», м. Київ про вжиття запобіжних заходів в частині заборони державним реєстраторам Управління державної реєстрації виконавчого комітету Єнакіївської міської ради (86430, м. Єнакієве, пл. Леніна, 7, код ЄДРПОУ 04052778) здійснювати будь-які дії стосовно внесення змін до відомостей про ТОВ "Єнакієвське АТП" (86429, м. Єнакієве, вул. Щербакова, 64, код ЄДРПОУ 34359471), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; заборони ТОВ "Єнакієвське АТП" (86429, м. Єнакієве, вул. Щербакова, 64, код ЄДРПОУ 34359471) вчиняти будь-які дії щодо розпорядження будь-яким майном, що належить ТОВ "Єнакієвське АТП", зокрема, але не виключно відчужувати у будь-який спосіб (купівля-продаж, дарування, міна, тощо) передавати у спільну діяльність, передавати в іпотеку, користування, тощо; заборони реєстраційній службі Головного управління юстиції у Донецькій області (83086, м. Донецьк, вул. Донецька, 39, код ЄДРПОУ 34898944) вносити записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ "Єнакієвське АТП" (86429, м. Єнакієве, вул. Щербакова, 64, код ЄДРПОУ 34359471), обтяжень таких прав.

Перевіривши повноту встановлених судом першої інстанції обставин справи та правильність їх юридичної оцінки, Донецький апеляційний господарський суд дійшов висновку, що апеляційна скарга не обґрунтована та задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Стаття 66 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або зі своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

За змістом цієї статті заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів особи та гарантія реального виконання рішення суду.

Відповідно до ст.67 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується, зокрема, шляхом накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві, а також забороною відповідачеві вчиняти певні дії.

В контексті вищевказаних норм закону, забезпечення позову застосовується судом, якщо невжиття цих заходів може ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, при цьому умовою забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі і грошові кошти, цінні папери тощо), які є у відповідача на момент пред»явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Наведена правова позиція викладена в Інформаційному листі Вищого господарського суду України від 12.12.2006р. №01-8/2776 "Про деякі питання практики забезпечення позову".

Як стверджує позивач та зазначено у протоколі №6/2012 загальних зборів учасників ТОВ «Єнакієвське АТП» від 16.12.2012року Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Донбуд» володіє часткою 100% від статутного капіталу.

У разі задоволенні позову про визнання недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ «Єнакієвське АТП» від 16.12.2012року, зафіксованих протоколом №6/2012 загальних зборів учасників ТОВ «Єнакієвське АТП» від 16.12.2012року та передчасному здійсненні дій з боку відповідача 2. спрямованих на передачу прав власності або інших дій, які призведуть до передачі майна ТОВ «Єнакієвське АТП», утруднить виконання рішення у справі №905/4296/13.

Вимоги позивача у заяві про вжиття запобіжних заходів полягають у позбавлені можливості здійснення дій відповідачем 2. направлених на виконання рішення загальних зборів ТОВ «Єнакієвське АТП» від 16.12.2012року, яке є предметом розгляду справи №905/4296/13.

Згідно роз'яснень Вищого господарського суду України наданих у п.15 інформаційного листа від 14.12.2007р. № 01-8/973 , при вирішенні питання про забезпечення позову суди мають здійснити оцінку обґрунтованості доводів позивача щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову з урахуванням наступних умов: наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; імовірності ускладнення виконання або невиконання судового рішення у разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку з вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, які не є учасниками даного судового розгляду.

При вирішенні питання про вжиття заходів до забезпечення позову господарському суду необхідно враховувати, що такі заходи мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, вартості майна, на яке він заявляє клопотання накласти арешт, чи майнових наслідків заборони здійснення відповідачу певних дій.

При цьому, господарський суд повинен вживати такі заходи, які фактично є рівнозначними задоволенню позовних вимог.

Підставами забезпечення позову є: 1) наявність очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення у справі; 2) наявність неможливості захисту прав, свобод та інтересів позивача без вжиття таких заходів; 3) необхідність докладання значних зусиль та витрат для відновлення прав, свобод та інтересів позивача в разі невжиття цих заходів.

Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 ГПК, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову. У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд повинен здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів.

Колегія Донецького апеляційного господарського суду погоджується із висновком місцевого господарського суду, що позивачем підтверджено наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду.

Місцевий господарський суд при вирішенні питання про забезпечення позову, здійснив оцінку обґрунтованості доводів позивача щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу, та дійшов вірного висновку, що заява позивача про вжиття заходів забезпечення позову задоволенню підлягає частково.

Колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду дійшла висновку , що ухвала господарського суду Донецької області від 13.06.2013року по справі №4/5009/6867/11905/4296/13 в частині часткового застосування заходів до забезпечення позову шляхом: заборони державним реєстраторам Управління державної реєстрації виконавчого комітету Єнакіївської міської ради здійснювати будь-які дії стосовно внесення змін до відомостей про ТОВ "Єнакієвське АТП", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; заборони ТОВ "Єнакієвське АТП" вчиняти будь-які дії щодо розпорядження будь-яким майном, що належить ТОВ "Єнакієвське АТП", зокрема, але не виключно відчужувати у будь-який спосіб (купівля-продаж, дарування, міна, тощо) передавати у спільну діяльність, передавати в іпотеку, користування, тощо; заборони реєстраційній службі Головного управління юстиції у Донецькій області вносити записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ "Єнакієвське АТП", обтяжень таких прав.

Одночасно є вірним та обґрунтованим висновок суду першої інстанції щодо безпідставності вимог позивача щодо вжиття заходу до забезпечення позову, шляхом накладання арешту на все рухоме та нерухоме майно, яке належить ТОВ "Єнакієвське АТП", а також, на цінні папери, які належать ТОВ "Єнакієвське АТП", з огляду, на недоведеність наданих доказів позивачем до заяви про вжиття заходів до забезпечення позову (позовної заяви), які б обґрунтовували необхідність щодо вжиття таких заходів.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального Кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За приписами ст. 34 Господарського процесуального Кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Доводи заявника, викладені в апеляційній скарзі не обґрунтовані, не доведені належними та допустимими доказами в розумінні ст.33, ст.34 Господарського процесуального кодексу України, відтак апеляційна скарга ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ПРАЙД» задоволенню не підлягає.

Таким чином рішення господарського суду Донецької області від 13.06.2013року у справі №905/4296/13 прийняте у відповідності до норм чинного законодавства, підстав для його скасування не вбачається.

Результати апеляційного провадження у справі №905/4296/13 оголошені в судовому засіданні.

Керуючись ст. ст. 66, 67, 101, 102, 103, 105, 106 Господарського процесуального кодексу України, Донецький апеляційний господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА ГРУПА «ПРАЙД» м. Київ на ухвалу господарського суду Донецької області від 13.06.2013року по справі №905/4296/13- залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду Донецької області від 13.06.2013року по справі №905/4296/13 - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України у касаційному порядку через Донецький апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів.

Головуючий Кододова О.В.

Судді: Агапов О.Л.

Геза Т.Д.

Надруковано 6екз.: 1-позивачу , 2-відповідачам, 1-у справу, 1-ДАГС, 1-ГСДО .

Дата ухвалення рішення 17.07.2013
Зареєстровано 17.07.2013
Оприлюднено 18.07.2013

Судовий реєстр по справі 905/4296/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 31.10.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 31.10.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 16.10.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 08.10.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 03.10.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 26.09.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 25.09.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 12.09.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 29.08.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 18.07.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 17.07.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.07.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.07.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 13.06.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 13.06.2013 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 905/4296/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону