ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

======================================================================

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2014 року Справа № 915/2047/13

За позовом: Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення в особі Миколаївської філії Концерну РРТ

54029, м. Миколаїв, пр. Леніна, 24 р

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Коледж преси та телебачення"

54002, м. Миколаїв, вул. Даля, 11-А

Про: стягнення заборгованості в сумі 53 515,39 грн.

Суддя Смородінова О.Г.

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від позивача: Ковальова-Слуцька В.О., за довіреністю;

Мізецький Ю.В., за довіреністю;

Від відповідача: Коваль М.Г., за довіреністю.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач 12.11.2013 року звернувся до господарського суду з позовом (з урахуванням заяви від 27.11.13 р. про зменшення позовних вимог) стягнути з відповідача борг в сумі 52 999,56 грн. та 3% річних в сумі 515,83 грн.

Позовні вимоги ґрунтуються на підставі умов угоди про визнання заборгованості від 15.01.2013 р., договору про надання телекомунікаційних послуг № 10-2012 від 14.02.2012 р., листувань (листи від 16.04.13 р. та 01.07.13 р.), платіжних доручень про часткові оплати, претензії від 17.07.13 р., відповіді на претензію, рахунку 6/6-07 від 03.06.13 р., рахунків за надання телекомунікаційних послуг з червня по грудень 2012 р., норм ст.ст. 530, 625, 527 Цивільного кодексу України, ст. 175 Господарського кодексу України та мотивовані тим, що за укладеною угодою про визнання заборгованості за послуги, які були надані за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. включно в сумі 55 000,00 грн., борг підлягає сплаті до 16.07.2013 р., проте за цей строк відповідачем сплачено лише 2 000,00 грн.

Відповідач 09.01.2014 року в письмовій заяві, на підставі ст. 78 Господарського процесуального кодексу України, повідомив суд про визнання позову у повному обсязі.

09.01.14 р. в судовому засіданні представник відповідача підтвердив викладене в заяві, представник же позивача наполягає на задоволенні позову.

09.01.14 р. за результатами розгляду справи суд, на підставі ст. 85 ГПК України, оголосив вступну та резолютивну частини рішення.

Ознайомившись з матеріалами справи, вислухавши представників сторін, суд -

встановив:

15 січня 2013 р. між Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення в особі Миколаївської філії Концерну РРТ (далі - позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Коледж преси та телебачення» (далі - відповідач) було укладено угоду про визнання заборгованості, яка виникла у ТОВ «Коледж преси та телебачення» перед МФ КРРТ за послуги, які були надані за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. включно в сумі 55 000,00 грн.

Відповідно до п. 2 даної угоди, даний борг підлягає сплаті протягом 6 місяців з моменту укладання угоди, тобто до 16 липня 2013 р.

Також, 15.01.2013 р. між сторонами був укладений акт приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Згідно пояснень позивача, які не спростовані та не заперечені відповідачем, борг у сумі 55 000 грн. виник у ТОВ «Коледж преси та телебачення» за послуги, які були надані Концерном РРТ в особі МФ КРРТ у червні-грудні 2012 р. Ці послуги були надані на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг № 10-2012 від 14.02.2012 р.

25.06.2012 р. до договору № 10-2012 було укладено додаткову угоду № 1 та протокол договірної ціни на надання телекомунікаційних послуг. Згідно з умовами договору, відповідачу позивачем були виставлені рахунки за телекомунікаційні послуги та відшкодування спожитої електроенергії на загальну суму 66 923, 67 грн. Суми за кожним із неоплачених рахунків складає в загальному розмірі 67 481,27 грн.:

№ 393 від 25.06.2012 р. за червень 2012 р. (телекомунікаційні послуги) - 1041,10 грн.;

№ 479 від 31.07.2012 р. за липень 2012 р. (телекомунікаційні послуги) - 3 233,51 грн.;

№ 474 від 31.07.2012 р. за липень 2012 р. (відшкодування електроенергії) - 293,68 грн.;

№ 526 від 23.08.2012 р. за серпень 2012 р. (телекомунікаційні послуги) - 13 138,63 грн.;

№ 596 від 28.09.2012 р. вересень 2012 р. (телекомунікаційні послуги) - 16 096,07 грн.;

№ 662 від 31.10.2012 р. за жовтень 2012 р. (телекомунікаційні послуги) - 16 564,28 грн.;

№ 740 від 30.11.2012 р. за листопад 2012 р. (телекомунікаційні послуги) - 10 333,79 грн.;

№ 751 від 30.11.2012 р. за листопад 2012 р. (відшкодування електроенергії) - 156,00 грн.;

№ 806 від 31.12.2012 р. за грудень 2012 р. (телекомунікаційні послуги) - 6 516,29 грн.;

№ 827 від 31.12.2012 р. за грудень 2012 р. (відшкодування електроенергії) - 107,92 грн.

Концерном РРТ був здійснений перерахунок сум до сплати за вересень-жовтень 2012 р. згідно з фактично наданим обсягом послуг, внаслідок чого, сума загального боргу була зменшена на 12 481, 27 грн.

Після цього, загальна сума боргу становила 55 000 грн. (67 481,27-12 481,27), і саме на цю суму було укладено угоду про визнання заборгованості.

Для підтвердження вказаної суми МФ КРРТ було надано ТОВ «Коледж преси та телебачення» акти звірки взаєморозрахунків станом на 31.01.2013 р. та 31.12.2013 р.

Як вбачається з матеріалів справи, протягом часу, відведеного на сплату боргу, МФ КРРТ було двічі направлено листи з проханнями повідомити орієнтовний час сплати боргу (дати листів - 16.04.2013 р. та 01.07.2013 р.). Листи були отримані ТОВ «Коледж преси та телебачення», про що свідчать вхідні номери на примірниках цих листів МФ КРРТ. Відповідей на зазначені листи не надходило. До 16.07.2013 р. ТОВ «Коледж преси та телебачення» було сплачено 1 000,00 грн., така ж сума була сплачена вже після спливу строку для сплати, що підтверджується платіжними дорученнями.

Тобто, за весь період, було сплачено борг лише в розмірі 2 000,00 грн.

Оскільки на момент спливу строку (до 16.07.2013 р.), визначеного для сплати боргу, останній не був виплачений в повному обсязі, то 17.07.2013 р. до відповідача було направлено претензію із пропозицією сплатити борг в найкоротший термін.

14.08.2013 р. позивачем було отримано відповідь на претензію, в якій боржник просив розстрочити платіж до лютого 2014 р. у зв'язку зі специфікою діяльності організації та нерегулярністю отримання доходів від своєї діяльності.

Але, позивач не задовольнив це прохання боржника.

Отже, борг відповідача перед позивачем дійсно складає в розмірі 52 999, 56 грн.

Відповідно до приписів ст. ст. 526, 525, 629 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

За правилами ст.ст. 32, 33 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Відповідач всупереч наведеним процесуальним нормам не надав суду належних доказів, які б свідчили про відсутність заборгованості перед позивачем за угодою про визнання заборгованості від 15.01.2013 року.

За правилами ст. 610, п. 1 ст. 612, 625 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З наведеного вбачається, що позивачем цілком правомірно нараховано боржнику до стягнення за період з 17.07.2012 р. по 11.11.2013 р. 3% річних в розмірі - 515,83 грн.

Згідно з ч. 5 ст. 78 ГПК України у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

В судовому засіданні суд з'ясував зазначені процесуальні вимоги закону та з вищенаведеного дійшов висновку про задоволення позову в повному обсязі.

Отже, керуючись ст. ст. 32, 33, 44, 49, 78, 82, 82-1, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Коледж преси та телебачення" (54002, м. Миколаїв, вул. Даля, 11-А, код ЄДРПОУ 20914191) на користь Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, код ЄДРПОУ 01190043) - 52 999,56 грн. заборгованості, 515,83 грн. - 3% річних та 1720,50 грн. судового збору.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Повне рішення складено 13 січня 2014 року.

Суддя О.Г.Смородінова

Дата ухвалення рішення 09.01.2014
Оприлюднено 14.01.2014

Судовий реєстр по справі 915/2047/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.02.2014 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Рішення від 09.01.2014 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 26.12.2013 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 03.12.2013 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 14.11.2013 Господарський суд Миколаївської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 915/2047/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону