ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.05.2014 Справа № 920/1460/13Господарський суд Сумської області у складі судді Левченко П.І. при секретарі судового засідання Чепульській Ю.В. розглянув матеріали справи № 920/1460/13

за позовом - Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронно-детективна агенція «Альфа», м. Суми,

до відповідача - Комунального підприємства «Сумижитло» Сумської міської ради, м. Суми,

про стягнення 20102,88 грн.,

за участю представників сторін:

від позивача - ОСОБА_1 (довіреність № 61 від 13.03.2014 року), ОСОБА_2 (довіреність № 170 від 18.12.2013 року),

від відповідача - ОСОБА_3 (довіреність № 9 від 18.03.2014 року).

Суть спору: позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь заборгованість в сумі 20102,88 грн., з них: вартість виконаних робіт за листопад 2012 року відповідно до договору підряду № 2 від 15.02.2012 року в розмірі 19546,25 грн. та 3 % річних в розмірі 556,63 грн., а також витрати на сплату судового збору в розмірі 1720,50 грн.

Рішенням Господарського суду Сумської області від 05.09.2013 року у справі № 920/1460/13 позовні вимоги позивача задоволено повністю та стягнуто з Комунального підприємства «Сумижитло» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронно-детективна агенція «Альфа» заборгованість в розмірі 20102,88 грн. згідно договору підряду № 2 від 15.02.2012 року, а також 1720,50 грн. витрат по сплаті судового збору.

20.09.2013 року на примусове виконання згаданого рішення судом видано відповідний наказ.

Під час перегляду зазначеного рішення в апеляційній інстанції постановою Харківського апеляційного господарського суду від 20.01.2014 року апеляційну скаргу КП «Сумижитло» Сумської міської ради на рішення Господарського суду Сумської області від 05.09.2013 року у справі № 920/1460/13 задоволено, зазначене рішення суду першої інстанції скасовано та прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено та стягнуто з позивача на користь відповідача 860,25 грн. витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги.

05.02.2014 року Господарським судом Сумської області видано наказ на виконання постанови Харківського апеляційного господарського суду від 20.01.2014 року у справі № 920/1460/13.

Постановою Вищого господарського суду України від 07.04.2014 року у даній справі рішення Господарського суду Сумської області від 05.09.2013 року та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.01.2014 року у справі № 920/1660/13 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду Сумської області.

Відповідно до приписів статті 111-12 Господарського процесуального кодексу України, Вищим господарським судом України у зазначеній постанові зроблено вказівку суду першої інстанції вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного та об'єктивного встановлення обставини справи, прав та обов'язків сторін, і відповідно до чинного законодавства вирішити спір.

23.04.2014 року справа № 920/1460/13 надійшла на адресу Господарського суду Сумської області. При повторному автоматичному розподілу справу призначено судді Левченко П.І.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 24.04.2014 року справу № 920/1460/13 призначено до нового розгляду в судовому засіданні на 15.05.2014 року о 10 год. 20 хв. та зобов'язано сторін подати письмові правові обґрунтування своїх позицій по справі з урахуванням постанови Вищого господарського суду України від 07.04.2014 року у справі № 920/1460/13.

Від позивача надійшло клопотання № 98 від 30.04.2014 року про витребування доказів в порядку вимог статті 38 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якого останній просить суд витребувати у відповідача акти приймання-передачі виконаних робіт за грудень 2012 року.

Також позивачем подано письмові пояснення № 99 від 06.05.2014 року, в яких він просить суд задовольнити позов в повному обсязі та зазначає, що листом № 12/208 від 01.04.2013 року Публічне акціонерне товариство «Сумигаз» повідомило позивача про передачу відповідачем у грудні 2012 року актів на періодичну перевірку, прочистку димових і вентиляційних каналів за формою № і. 21-10-36 в кількості 59 шт., виконаних ТОВ «ОДА «Альфа». Позивач двічі 27.12.2012 року та 26.03.2013 року надавав відповідачеві акти приймання-передачі виконаних робіт за грудень 2012 року на підписання, але відповідач не повернув на адресу позивача належні йому примірники актів приймання-передачі виконаних робіт за грудень 2012 року.

За клопотанням відповідача № 98 від 30.04.2014 року суд ухвалою від 15.05.2014 року у даній справі зобов'язав ПАТ «Сумигаз» надати належним чином засвідчені копії актів за грудень 2012 року на періодичну перевірку і прочистку димових і вентиляційних каналів за формою № ф. 21-10-36 в кількості 59 шт., виконаних ТОВ «ОДА «Альфа».

На виконання вимог суду ПАТ «Сумигаз» за заявою № 30/713 від 23.05.2014 року надало суду копії актів за грудень 2012 року на періодичну перевірку і прочистку димових і вентиляційних каналів за формою № ф. 21-10-36 в кількості 59 шт., виконаних ТОВ «ОДА «Альфа», які судом прийнято до розгляду та долучено до матеріалів даної справи.

Відповідач письмового відзиву на позов не подав, але представник відповідача подав до суду письмове клопотання б/н від 26.05.2014 року (вх. № 6675 від 26.05.2014) про відкладення розгляду справи, у зв'язку із заміною представника відповідача, оскільки представник відповідача, який був присутній у судовому засіданні 15.05.2014 року перебуває на лікарняному та необхідністю додаткового часу для вивчення матеріалів справи, а також для проведення перевірки належності підписів мешканцям квартир, зазначених у журналі обліку планових перевірок вентиляційних каналів будинків, що наданий позивачем.

Розглянувши дане клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, суд встановив наступне:

Згідно з частиною третьою статті 22 Господарського процесуального кодексу України, сторони (так само як і інші учасники судового процесу) зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

В судовому засіданні 15.05.2014 року представником відповідача ОСОБА_4 надавалось суд письмове клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв'язку зі зміною представника відповідача та необхідністю ознайомлення з матеріалами справи, яке задоволено судом та відкладено розгляд справи на 26.05.2014 року, а тому клопотання відповідача б/н від 26.05.2014 року про відкладення розгляду справи не підлягає задоволенню і відхиляється судом, оскільки суд вважає, що ним в межах наданих йому повноважень, сторонам створені усі належні умови для надання доказів у справі та є підстави для розгляду справи за наявними у ній матеріалами, у відповідності до положень статті 75 названого Кодексу.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронно-детективна агенція «Альфа» у серпні 2013 року звернулось до Господарського суду Сумської області з позовом до Комунального підприємства «Сумижитло» Сумської міської ради про стягнення 19546,25 грн. основного боргу, 556,63 грн. 3% річних за договором підряду № 2 від 15.02.2012 року та 1720,50 грн. витрат з оплати судового збору за подання позовної заяви.

Між сторонами 15.02.2012 року укладено договір підряду № 2, відповідно до пункту 1.1 якого, позивач зобов'язується за дорученням відповідача та відповідно до вимог договору виконувати роботи з обслуговування димовентиляційних каналів на об'єктах замовника, проведення їх перевірки та очищення, а відповідач зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи у встановлених договором розмірах.

Згідно з пунктом 1.2 даного договору, об'єкти, на яких необхідно проводити роботи передбачені пунктом 1.1 договору, графік робіт та розмір їх оплати визначені додатком 1 до зазначеного договору, що є його невід'ємною частиною.

Відповідно до пункту 2.2.5 договору, укладеного між сторонами, замовник (відповідач) зобов'язується прийняти та оплатити виконану підрядником (позивачем) роботу за актом приймання-передачі виконаних робіт.

Пунктом 2.3.2 договору підряду № 2 від 15.02.2012 року передбачено, що підрядник (позивач) зобов'язується забезпечити якісне та в повному обсязі виконання робіт з обслуговування димовентиляційних каналів, проведення їх перевірки та очищення на об'єктах замовника (відповідача).

Відповідно до пункту 4.1 договору, за результатами фактично виконаних робіт по кожному будинку окремо підрядник протягом трьох днів з моменту закінчення виконання робіт з обслуговування димовентиляційних каналів (проведення їх обстеження, прочищення) складає та надає замовнику для перевірки та підписання акти приймання-передачі виконаних робіт.

Пунктом 4.2 договору визначено, що замовник протягом трьох робочих днів з моменту отримання від підрядника акта приймання-передачі виконаних робіт здійснює перевірку виконаної роботи згідно з наданим актом та, в разі відсутності зауважень, підписує акт приймання - передачі виконаних робіт, про що повідомляє підрядника.

Згідно з пунктом 5.1 вищезазначеного договору, відповідач протягом 20-ти календарних днів після підписання актів приймання-передачі виконаних робіт оплачує виконані підрядником роботи шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок позивача.

Відповідно до пункту 6.1 договору підряду, сторони несуть відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань по даному договору згідно з його умовами та діючим законодавством України.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що у грудні 2012 року підрядником (позивачем) у відповідності до умов укладеного між сторонами договору виконано роботи з обслуговування димовентиляційних каналів на об'єктах замовника на загальну суму 19546,25 грн., про що складено акти прийняття-передачі виконаних робіт і вручено замовнику (відповідачеві), а відповідачем не здійснено оплату виконаних позивачем підрядних робіт.

Відповідач проти позову заперечує та зазначає, що позивачем не передавались відповідачеві акти виконаних робіт за грудень 2012 року, а тому і відсутні підстави для здійснення оплати виконаних позивачем підрядних робіт.

Відповідно до вимог статті 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 11 Цивільного кодексу України, договір - є підставою виникнення цивільних прав та обов'язків. Цивільні права і обов'язки виникають як з передбачених законом договорів, так і з договорів, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать.

Відповідно до приписів статті 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов'язки виникають з дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені актами цивільного законодавства, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки, а як визначено приписами статті 509 цього ж Кодексу, зобов'язання виникають із підстав встановлених вищевказаною правовою нормою.

Згідно зі статтею 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

За змістом статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічні положення містяться і в частині першій статті 193 Господарського Кодексу України, яка також передбачає, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

За приписами статті 525 Цивільного кодексу України та частини сьомої статті 193 Господарського Кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання не допускається.

Відповідно до частини першої статті 530 Цивільного кодексу України, якщо в зобов'язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Згідно з положеннями статті 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Частина перша статті 612 названого Кодексу визначає, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно статті 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до пункту першого статті 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Пунктом 1 статті 853 цього ж Кодексу визначено, що замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Згідно з пунктом 1 статті 882 названого Кодексу, замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття.

Під час розгляду справи судом встановлено, що позивач 27.12.2012 року та 26.03.2013 року надавав відповідачеві акти приймання-передачі виконаних робіт за грудень 2012 року на підписання, але відповідач не повернув на адресу позивача належні йому примірники актів приймання-передачі виконаних робіт за грудень 2012 року.

Враховуючи, що відповідач не повернув позивачу належні йому оформлені акти приймання-передачі виконаних підрядних робіт за грудень 2012 року суд ухвалою від 15.05.2014 року у даній справі зобов'язав ПАТ «Сумигаз» надати копії актів за грудень 2012 року на періодичну перевірку і прочистку димових і вентиляційних каналів за формою № ф. 21-10-36 в кількості 59 шт., виконаних ТОВ «ОДА «Альфа», які судом прийнято до розгляду та долучено до матеріалів даної справи.

На виконання вимог суду ПАТ «Сумигаз» за заявою № 30/713 від 23.05.2014 року надало суду копії актів за грудень 2012 року на періодичну перевірку і прочистку димових і вентиляційних каналів за формою № ф. 21-10-36 в кількості 59 шт., виконаних ТОВ «ОДА «Альфа», які підтверджують факт виконання позивачем підрядних робіт за договором підряду № 2 від 15.02.2012 року на загальну суму 18556,19 грн.

Факт виконання позивачем вищезазначених підрядних робіт за грудень 2012 року також підтверджується підписами мешканців будинків, зафіксованих у журналі обліку позивачем планових перевірок вентиляційних каналів будинків, які обслуговуються відповідачем (том 1, арк. с. 61-195).

Проте, в порушення умов укладеного договору та вимог статей 526, 629 Цивільного кодексу України, статті 193 Господарського кодексу України, відповідач не оплатив виконані позивачем підрядні роботи, чим порушив права та охоронювані законом інтереси позивача.

Позивачем, в порядку положень статті 6 Господарського процесуального кодексу України, направлено відповідачеві претензію № 1 від 26.03.2013 року разом з актами приймання-передачі виконаних підрядних робіт у грудні 2012 році в кількості 61 шт. з вимогою добровільно погасити заборгованість.

Відповідачем листом № 1261/15.01-64 від 16.04.2013 року надіслано позивачеві відповідь на претензію, відповідно якої ним не визнано вимоги позивача з посиланням на неналежну якість виконаних позивачем робіт.

Пунктом 4.3 договору підряду, укладеного між сторонами передбачено, що якщо в ході перевірки виконаних робіт у замовника (відповідача) виникнуть зауваження до їх якості та обсягу сторони зобов'язані протягом п'яти робочих днів спільно скласти акт про встановлення факту невиконання або неналежного виконання зазначених робіт.

У разі неявки представника виконавця (позивача) для складання акту про встановлення факту невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором відповідач зобов'язаний направити копію акту на адресу позивача протягом 3-х робочих днів (пункт 4.6 договору).

Протягом дії договору відповідач жодного разу не повідомляв позивача у телефонному режимі, факсом або іншим чином про необхідність з'явитись до нього для складання вказаного акту, не надсилав позивачу копію акта в порядку, передбаченому пунктом 4.6 договору та будь-яких зауважень до виконаних робіт.

Відповідно до положень статей 853, 882 Цивільного кодексу України, відсутність своєчасно висловлених замовником зауважень до виконаних робіт свідчить про прийняття робіт та виникнення у замовника обов'язку щодо їх оплати.

Відмова Замовника від підписання акта виконаних робіт за договором підряду за відсутності своєчасно наданих зауважень до виконаних робіт не звільняє його від обов'язку щодо їх оплати.

Факт заборгованості відповідача перед позивачем за виконані ним підрядні роботи на загальну суму 18556,19 грн. підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, зокрема, актами на періодичну перевірку і прочистку димових і вентиляційних каналів за формою № ф. 21-10-36 в кількості 59 шт., виконаних ТОВ «ОДА «Альфа» та підписами мешканців будинків, зафіксованих у журналі обліку позивачем планових перевірок вентиляційних каналів будинків, які обслуговуються відповідачем.

Відповідач доказів оплати виконаних позивачем підрядних робіт або обґрунтованих заперечень проти позовних вимог (відзиву на позов) не подав, тому позовні вимоги щодо стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості в розмірі 18556,19 грн. визнаються судом правомірними, і такими, що підлягають задоволенню.

В іншій частині позовних вимог щодо суми основного боргу в розмірі 990,06 грн. позов задоволенню не підлягає у зв'язку з його безпідставністю та необґрунтованістю, оскільки позивач не довів суду належними доказами факту виконання ним вищезазначених робіт на суму 990,06 грн. в будинку № 3 по вул. Харківській та будинку № 14 по вул. Кірова у м. Суми.

Крім цього, за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань позивач просить стягнути з відповідача 3 % річних від суми заборгованості в розмірі 556,63 грн. станом на 19.08.2013 року.

Статтею 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимоги кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором, або законом.

Однак, зважаючи на те, що позивачем доведено факт виконання підрядних робіт на загальну суму 18556,19 грн., тому, позовні вимоги щодо стягнення з відповідача на користь позивача 3 % річних підлягають задоволенню частково, а саме: в сумі 538,73 грн.

В іншій частині позовних вимог щодо стягнення 3 % річних позов задоволенню не підлягає у зв'язку з його безпідставністю та необґрунтованістю.

Статтею 4-3 Господарського процесуального кодексу України визначено, що сторони обґрунтовують свої вимоги та заперечення поданими суду доказами.

Відповідно до статей 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються учасниками судового процесу. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 43 названого Кодексу визначено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

При зазначених обставинах, вимоги позивача визнаються судом правомірними, обґрунтованими і такими, що підлягають частковому задоволенню, шляхом стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості в розмірі 18556,19 грн. та 3 % річних в розмірі 538,73 грн.

Відповідно до вимог статей 44, 49 названого Кодексу, витрати по судовому збору покладаються на сторони пропорційно задоволеним позовним вимогам.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 32, 33, 43, 44, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Комунального підприємства «Сумижитло» Сумської міської ради (40000, м. Суми, вул. Горького, буд. 21, Ідентифікаційний код 37654796) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронно-детективна агенція «Альфа» (40022, м. Суми, вул. 1-ша Залізнична, буд. 2, Ідентифікаційний код 33078655) заборгованість в розмірі 18556,19 грн., 3 % річних в розмірі 538,73 грн. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 1634,48 грн.

3. В іншій частині позову щодо стягнення суми основного боргу в розмірі 990,06 грн. та суми 3 % річних в розмірі 17,90 грн. - відмовити.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 29.05.2014 року.

Суддя ОСОБА_5

Дата ухвалення рішення 26.05.2014
Зареєстровано 30.05.2014
Оприлюднено 03.06.2014

Судовий реєстр по справі 920/1460/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 26.06.2014 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 26.05.2014 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.05.2014 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 24.04.2014 Господарський суд Сумської області Господарське
Постанова від 07.04.2014 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 24.03.2014 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 23.01.2014 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.10.2013 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 05.09.2013 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 27.08.2013 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 920/1460/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону