ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

У Х В А Л А

Справа № 50/621-б 23.06.2014

За заявоюТовариства з обмеженою відповідальністю "Шиндлер" До Приватного акціонерного товариства "АБС - УКР" (ідентифікаційний код 24720911) Пробанкрутство Суддя Омельченко Л.В.

Представники:

Від боржника Арбітражний керуючий Шнипко М.М. (керуючий санацією), Земницький Д.П. - представник за довіреністю від 16.05.2014 р. Від кредиторів 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп" - Дуболазов М.О.; 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничий вектор"- Гриценок Н.М. (довіреність від 21.11.2013 р; 3. Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза" - не з'явився;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа № 50/621-б про банкрутство Приватного акціонерного товариства "АБС - УКР" на стадії санації боржника, введеної ухвалою суду 29.04.2011 р., строк якої згідно з ухвалою від 06.11.2013 р. було продовжено до 20.04.2014 р.

Ухвалами від 10.02.2014 р., 24.03.2014 р., 23.04.2014 р. та 19.05.2014 р. розгляд справи № 50/621-б судом відкладався.

Згідно з ухвалою від 19.05.2014 р. відкладення розгляду справи було обумовлено неявкою частини учасників провадження у справі, необхідністю отримання від керуючого санацією додаткових документів та посиланням на можливість укладення мирової угоди.

05.06.2014 р. від керуючого санацією до суду надійшло клопотання № 10 від 05.06.2014 р. про здійснення процесуального правонаступництва у справі зважаючи на відступлення прав вимоги до боржника від Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп" та виключення з реєстру вимог кредиторів грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничий вектор".

Ухвалою від 10.06.2014 р. розгляд вказаного клопотання було призначено на 23.06.2014 р. з викликом заінтересованих осіб.

18.06.2014 р. від Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза" надійшло клопотання № 09/105-307 від 17.06.2014 р. про розгляд справи за відсутності представника.

23.06.2014 р. у судовому засіданні присутні представники боржника та кредиторів підтримали клопотання керуючого санацією № 10 від 05.06.2014 р. про внесення змін до реєстру вимог кредиторів.

Згідно з клопотанням Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза" № 09/105-307 від 17.06.2014 р., останнє підтверджує перехід прав вимоги до боржника на суму 132 335,00 грн. основного боргу і 125,00 грн. судових витрат до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп", що діє від свого імені і інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Нові будівельні технології" за договором про відступлення права вимоги від 12.05.2014 р.

Як встановлено судом з матеріалів справи, 12.05.2014 р. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза" в якості первісного кредитора та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ГРУП", що діє від свого імені і інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Нові будівельні технології" в якості нового кредитора уклали договір про відступлення права вимоги, за умовами якого первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги, що належить первісному кредиторові та стає кредитором за договором № 150-КО від 17.06.2010 р., сума заборгованості Приватного акціонерного товариства "АБС - УКР" за яким становить 132 335,00 грн., а також вимогою щодо повернення судових витрат у розмірі 125,00 грн. згідно з ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 29.03.2011 р. у справі № 50/621-б.

Згідно з п. 1.2 договору від 12.05.2014 р. за ним новий кредитор одержує право вимагати від боржника (Приватного акціонерного товариства "АБС - УКР") належного виконання всіх зобов'язань.

Відповідно до п. 2.1 договору від 12.05.2014 р. до 16.05.2014 р. новий кредитор сплачує первісному кредитору в безготівковій формі плату за відступлення права вимоги за основним договором у розмірі 132 335,00 грн.

У п. 5.1 договору від 12.05.2014 р. сторони погодили, що він набирає чинності з моменту виконання новим кредитором п. 2.1 і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

13.05.2014 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ГРУП" сплатило Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза" 132 335,00 грн. за договором про відступлення права вимоги від 12.05.2014 р., що підтверджується платіжним дорученням № 148 від 13.05.2014 р.

14.05.2014 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ГРУП" сплатило Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза" 125,00 грн. (повернення судових витрат) за договором про відступлення права вимоги від 12.05.2014 р., що підтверджується платіжним дорученням № 151 від 14.05.2014 р.

14.05.2014 р. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза" в якості первісного кредитора та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ГРУП", що діє від свого імені і інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Нові будівельні технології" в якості нового кредитора підписали акт прийому-передачі документів до договору про відступлення права вимоги від 12.05.2014 р.

У подальшому Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза" склало на ім'я керуючого санацією боржника повідомлення № 09/105-235 від 14.05.2014 р. про відступлення права вимоги, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ГРУП", що діє від свого імені і інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Нові будівельні технології" - склало заяву про заміну кредитора у зв'язку з набуттям права вимоги до боржника.

У ст. 25 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені у судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Зважаючи на описані фактичні обставини переходу прав і обов'язків кредитора від Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп", що діє від свого імені і інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Нові будівельні технології" та відповідно до наведених положень законодавства у справі № 50/621-б необхідним є ухвалення судового рішення щодо заміни кредитора правонаступником.

На підставі викладеного, керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 22, 32, 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Замінити кредитора у справі № 50/621-б Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза" (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22, ідентифікаційний код 21606480) з грошовим вимогами до божника на суму 132 460,00 грн. його процесуальним правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп", що діє від свого імені і інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Нові будівельні технології" (04080, м. Київ. вул. В. Хвойки, 18/14, ідентифікаційний код 32307531, код ЄДРІСІ 233097).

Суддя Л.В. Омельченко

Дата ухвалення рішення 23.06.2014
Оприлюднено 02.07.2014

Судовий реєстр по справі 50/621-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.07.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.05.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.04.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 12.10.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 50/621-б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону