ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

У Х В А Л А

Справа № 50/621-б 02.07.14

За заявоюТовариства з обмеженою відповідальністю "Шиндлер" До Приватного акціонерного товариства "АБС - УКР" (ідентифікаційний код 24720911) Пробанкрутство Суддя Омельченко Л.В.

Представники:

Керуючий санацією Арбітражний керуючий Шнипко М.М. Від боржникаЗемницький Д.П. (довіреність від 16.05.2014 р.) Від кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп", що діє від свого імені і інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Нові будівельні технології" - Дуболазов М.О. (керівник)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У листопаді 2010 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Шиндлер" звернулося до господарського суду міста Києва із заявою про визнання банкрутом Приватного акціонерного товариства "АБС -УКР" у зв'язку з неспроможністю підприємства сплатити прострочену заборгованість у розмірі 1 339 045,35 грн.

Провадження у справі за вказаною заявою порушено ухвалою Господарського суду міста Києва № 50/621-б від 19.11.2010 р. (суддя Головатюк Л.Д.).

26.11.2010 р. у справі № 50/621-б винесено ухвалу підготовчого засідання з відповідними процесуальними наслідками, якою зокрема, визнано безспірні грошові вимоги ініціюючого кредитора у розмірі 1 339 045,35 грн., призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Куделю М.О. тощо.

За наслідками апеляційного та касаційного оскарження ухвалу підготовчого засідання від 26.11.2010 р. було залишено без змін вищестоящими інстанціями.

29.03.2011 р. відбулося попереднє судове засідання, в якому кредиторами Приватного акціонерного товариства "АБС -УКР" було визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Шиндлер" на суму 1 339 045,35 грн., Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза" на суму 132 460,00 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю "МГ -Капітал" на суму 41 297 175,12 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю "Ситон" на суму 11 137 000,00 грн., ОСОБА_6 на суму 37 500,00 грн., Публічне акціонерне товариство "Інтеграл -банк" на суму 31 397 947,00 грн. та Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничий вектор" на суму 353 643 991,37 грн. При цьому, було відмовлено у визнанні кредиторами Приватного акціонерного товариства "АБС-УКР" Подільській міжрайонній виконавчій дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Публічному акціонерному товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Шиндлер" на суму 143 817,82 грн.

Постановою Вищого господарського суду України від 10.11.2011 р. ухвалу попереднього засідання у справі № 50/621-б було частково змінено, зокрема, грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничий вектор" до боржника були визнані в сумі 260 260 340,12 грн.

Матеріалами справи підтверджується, що комітет кредиторів боржника було сформовано загальними зборами кредиторів 12.04.2011 р. у складі чотирьох кредиторів Приватного акціонерного товариства "АБС - УКР", а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю "МГ-капітал", Публічного акціонерного товариства "Інтеграл - банк", Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничий вектор" (голова комітету) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Ситон".

29.04.2011 р. судом було винесено ухвалу про проведення процедури санації Приватного акціонерного товариства "АБС - УКР" та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Шнипка М.М.

Ухвалою від 16.08.2011 р. у справі № 50/621-б затверджено план санації Приватного акціонерного товариства "АБС - УКР", наступне судове засідання для роз гляду звіту керуючого санацією боржника призначено на 30.04.2012.

У подальшому розгляд справи неодноразово відкладався, строк процедури санації продовжувався, затверджувався реєстр вимог кредиторів з урахуванням змін в кількісному складі кредиторів, в тому числі, з огляду на погашення грошових вимог і заміни кредитора процесуальним правонаступником (ухвали в матеріалах справи).

26.06.2014 р. до суду надійшла заява про затвердження мирової угоди з додатками: текст мирової угоди, протокол комітету кредиторів № 11 від 25.06.2014 р., список кредиторів, зобов'язання боржника щодо відшкодування усіх витрат першої черги, платіжне доручення про оплату грошових витрат першої черги.

У судове засідання, призначене на 02.07.2014 р., з'явився керуючий санацією, представники боржника та голови комітету кредиторів.

У ході розгляду питання про затвердження мирової угоди присутні у засіданні учасники провадження підтримали клопотання керуючого санацією та просили суд затвердити мирову угоду у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "АБС - УКР" у редакції, схваленій рішенням комітету кредиторів боржника від 25.06.2014 р., а також припинити провадження у справі № 50/621-б.

З пояснень присутніх у засіданні осіб та наявних у справі документів судом було встановлено, що 25.06.2014 р. у засіданні комітету кредиторів єдиним його членом - Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп", що діє від свого імені і інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Нові будівельні технології" було вирішено укласти мирову угоду у справі № 50/621-б про банкрутство Приватного акціонерного товариства "АБС - УКР" з визначенням основних її умов.

Як вбачається з матеріалів справи, наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп", що діє від свого імені і в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Нові будівельні технології", усього обсягу кількості голосів кредиторів пояснюється припиненням грошових зобов'язань у процедурі санації Приватного акціонерного товариства "АБС - УКР" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Ситон", Товариством з обмеженою відповідальністю "МГ - Капітал", Товариством з обмеженою відповідальністю "Шиндлер", ОСОБА_6, а також здійсненням заміни Публічного акціонерного товариства "Інтеграл - банк" та Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза" їх процесуальним правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп", що діє від свого імені і інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Нові будівельні технології", обставини чого описано в ухвалах суду від 28.03.2013 р. та 23.06.2014 р.

25.06.2014 р. оформлену у письмовому вигляді мирову угоду відповідно до прийнятого комітетом рішення було підписано з боку боржника - керуючим санацією (арбітражним керуючим Шнипком М.М.) та директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп", що діє від свого імені і інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Нові будівельні технології" як голови комітету кредиторів.

У ст. 35 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. в редакції Закону від 30.06.1999 р. зі змінами та доповненнями, яким регулюється провадження у справі № 50/621-б під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється угодою сторін. Не підлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, невикористаних та своєчасно не повернутих коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство.

Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди.

Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її.

Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів.

Згідно з ч. 1 ст. 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мирова угода не поширюється на вимоги першої черги задоволення (витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство), а також передбачає часткове прощення, відстрочку та розстрочку погашення боргів четвертої та шостої черг.

Судом встановлено, що мирова угода, за схвалення якої було віддано 100 % голосів членів комітету кредиторів на відповідному засіданні 25.06.2014 р., відповідає наведеним вище положенням ст. 35 закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", адже рішення про її укладення ухвалено належним чином, така мирова угода не поширюється на вимоги першої черги задоволення, які є погашеними, а також передбачає розстрочку заборгованості у розмірі 31 530 282,00 грн. на п'ять років.

Крім того, суд вважає правомірним звернення керуючого санацією та комітету кредиторів з вимогами про затвердження мирової угоди на даній стадії провадження у справі, адже спеціальною нормою законодавства дозволено вчинення відповідної процесуальної дії суду з затвердження мирової угоди на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі, коли умови мирової угоди, укладеної згідно з правилами ст. 35 цього Закону, передбачають розстрочку чи відстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини, орган стягнення зобов'язаний погодитися на задоволення частини вимог з податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах такої мирової угоди з метою забезпечення відновлення платоспроможності підприємства. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом повним календарним рокам до дня подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду, визнається безнадійним та списується, а податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли у строк протягом трьох останніх перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарних років, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах мирової угоди. Зазначену мирову угоду підписує керівник відповідного податкового органу за місцезнаходженням боржника.

Подана до суду мирова угода від 25.06.2014 р. не регулює погашення податкової заборгованості або ж списання будь-яких боргів.

Згідно з ч. 3 ст. 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" для конкурсних кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти укладення мирової угоди, не можуть бути встановлені умови гірші, ніж для кредиторів, які висловили згоду на укладення мирової угоди, вимоги яких віднесені до однієї черги.

Враховуючи, що у справі № 50/621-б лише один кредитор, умови мирової угоди він обирав для себе самостійно і на власний розсуд.

Відповідно до ст. 37 Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство.

Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг.

Одностороння відмова від мирової угоди не допускається.

Мирова угода має містити положення про розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника; відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня затвердження мирової угоди боржник приступає до погашення вимог кредиторів згідно з умовами мирової угоди.

Виходячи з приписів ч. 6 ст. 38 та п. 5 ч. 1 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" затвердження мирової угоди є підставою для припиненням господарським судом провадження у справі про банкрутство.

Заслухавши пояснення керуючого санацією боржника і представника комітету кредиторів, дослідивши матеріали справи та подану на затвердження мирову угоду, суд вважає, що її умови та обставини підписання не суперечать законодавству, у зв'язку з чим така угода підлягає затвердженню судом, а провадження у справі про банкрутство - припиненню.

Враховуючи вищезазначене та керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 80, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду від 25.06.2014 р. з додатками, укладену між кредитором Приватного акціонерного товариства "АБС - УКР" в особі голови комітету кредиторів - директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп", що діє від свого імені і інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Нові будівельні технології" та Приватним акціонерним товариством "АБС - УКР" в особі керуючого санацією - арбітражного керуючого Шнипка Максима Миколайовича з наступним змістом:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Боржник: Приватне акціонерне товариство «АБС - УКР» (ідентифікаційний код 24720911) в особі керуючого санацією - арбітражного керуючого Шнипка М. М., який діє на підставі Ухвали Господарського суду м. Києва від 29.04.2011р. у справі № 50/621-б,

та

Кредитор боржника в особі Голови Комітету кредиторів боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології», в особі директора Дуболазова М.О., який діє на підставі Статуту товариства, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» від 10.06.2010р., протоколу №9 засідання комітету кредиторів ПрАТ «АБС-УКР» від 24.04.2014р.

які є «Сторонами» у справі № 50/621-б, яка розглядається Господарським судом м. Києва за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Шиндлер» про визнання банкрутом Приватного акціонерного товариства «АБС - УКР», керуючись ч. 1 ст. 5, ст.ст. 35-37 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 78 Господарського процесуального кодексу України (надалі за текстом - ГПК України), уклали цю Мирову угоду про наступне:

2. ПРЕДМЕТ МИРОВОЇ УГОДИ

2.1. Мирова угода укладена щодо вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, а саме: грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології» у сумі 31 530 282, 00 (тридцять один мільйон п'ятсот тридцять тисяч двісті вісімдесят дві) гривні.

2.2. Предметом Мирової угоди є розстрочення внесених у реєстр грошових вимог Кредиторів Боржника, у сумі 31 530 282, 00 грн., строком на 5 (п'ять років) в порядку, визначеному даною Мировою угодою.

2.3. Вимогами Кредиторів до Боржника, є грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології» на суму 31 530 282, 00 грн.

3. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БОРЖНИКА

3.1. Боржник сплачує грошові кошти у сумі 31 530 282, 00 грн. (тридцять один мільйон п'ятсот тридцять тисяч двісті вісімдесят дві) безпосередньо Кредитору щомісячно рівними платежами у розмірі 525 504, 70 (п'ятсот двадцять п'ять тисяч п'ятсот чотири) грн. 70 коп., протягом 5 (п'яти) років з дня затвердження Мирової угоди Господарським судом м. Києва.

3.2. Щомісячний платіж повинен відбуватися не пізніше 10 числа відповідного місяця. Якщо 10 число припадає на вихідний або святковий день, Боржник зобов'язаний здійснити платіж у день, що передує такому вихідному чи святковому дню.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Боржник зобов'язується:

4.1.1. Сплачувати визначені даною Мировою угодою платежі рівними частинами у розмірі 525 504, 70 (п'ятсот двадцять п'ять тисяч п'ятсот чотири) грн. 70 коп. щомісячно протягом п'яти років.

4.1.2. Виконувати інші зобов'язання, що випливають із змісту даної угоди.

4.2. Кредитор боржника зобов'язуються:

4.2.1. Прийняти від боржника виконання зобов'язань Боржника, які є предметом даної Мирової угоди відповідно до п. 3. цієї угоди.

4.3. Кредитор боржника має право:

4.3.1. Вимагати від Боржника своєчасне виконання зобов'язань, які є предметом Мирової угоди відповідно до п. 3 цієї Мирової угоди.

4.4. Боржник має право:

4.4.1. вимагати від Кредитора усунення будь-яких порушень, що призводять до неможливості виконання зобов'язань Боржника, що є предметом Мирової угоди відповідно до п. 2.2.

5. ПРИКІНЦЕВІ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків за даною Мировою угодою Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Судові витрати покладаються на Сторону, яка ці витрати понесла.

5.4. Цю Мирову угоду складено у чотирьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін, арбітражного керуючого та для Господарського суду м. Києва.

5.3. Ця Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження Господарським судом м. Києва".

2. Дію мораторію припинити.

3. Припинити провадження у справі № 50/621-б.

4. Копію ухвали направити державному реєстратору за місцезнаходженням боржника для виконання в порядку Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", міському управлінню статистики, територіальному органу Державної виконавчої служби та податковій інспекції за місцезнаходженням боржника, державному органу з питань банкрутства.

Суддя Л.В. Омельченко

Дата ухвалення рішення 02.07.2014
Оприлюднено 10.07.2014

Судовий реєстр по справі 50/621-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.07.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.05.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 12.10.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 50/621-б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону