ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про порушення провадження у справі про банкрутство

27.01.15р. Справа № 904/10069/14

За заявою Криворізької північної об`єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724

у справі про банкрутство

Суддя Полєв Д.М.

Представники сторін:

від кредитора: представник не з'явився

від боржника: представник не з'явився

СУТЬ СПРАВИ:

Криворізькою північною об`єднаною державною податковою інспекцією ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області подано заяву щодо банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2014р. прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду.

Представник кредитора в судове засідання не з'явився.

Представник боржника в судове засідання не з'явився, відзив на заяву не надав.

Розглянувши матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Вимоги ініціюючого кредитора до боржника обґрунтовано наступними документами:

- постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 24.05.2011р. №2а/0470/3703/11 з боржника стягнуто 98489,80грн. податкового боргу з орендної плати;

- постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 08.11.2011р. №2а/0470/9293/11 з боржника стягнуто 16407,45грн. податкового боргу з орендної плати;

- постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.12.2012р. №2а/0470/14422/12 з боржника стягнуто 114852,15 податкового боргу з орендної плати;

- постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 05.07.2012р. №2а/0470/6600/12 з боржника стягнуто 114852,15грн. податкового боргу з орендної плати;

- постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 03.01.2012р. №2а/0470/15498/11 з боржника стягнуто 117977,06грн. податкового боргу з орендної плати;

- постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.08.2011р. №2а/0470/9294/11 з боржника стягнуто 49222,35грн. податкового боргу з орендної плати;

- постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14.04.2013р. №804/3626/13-а з боржника стягнуто 127924,69грн. податкового боргу з орендної плати;

- постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 06.09.2013р. №804/10586/13-а 710335,44грн. податкового боргу з орендної плати;

- постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 06.07.2012р. №804/10585/13-а з боржника стягнуто 710335,44грн. податкового боргу з орендної плати;

Зазначеними постановами підтверджено безспірність вимог кредитора.

Неплатоспроможність боржника підтверджено копіями документів з матеріалів виконавчих проваджень та інкасовими дорученнями.

Доказів погашення заборгованості боржником не подано.

Заборгованість боржника перед кредитором на день звернення останнього до суду складає 1165123,09грн.

Таким чином, враховуючи те, що заборгованість боржника перевищує триста мінімальних заробітних плат та не була стягнута у встановленому законодавством порядку протягом часу, який перевищує три місяці, суд вважає за необхідне порушити провадження у справі про банкрутство боржника та ввести процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724, тавизнати грошові вимоги Криворізької північної об`єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області в загальній сумі 1165123,09грн.

Вирішуючи питання щодо призначення розпорядника майна встановлено наступне.

Відповідно до ст. 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобов'язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надати заяву на участь у даній справі.

На призначення розпорядником майна автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення розпорядників майна у справах про банкрутство визначено кандидатуру арбітражного керуючого Власову С.А., свідоцтво №762 від 09.04.2013р.

20.01.2015р. до суду надійшла заява арбітражного керуючого Власової С.А. про надання згоди на виконання обов'язків розпорядника майном боржника.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Власову С.А.

Відповідно до ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна не може перевищувати п'яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне затвердити грошову винагороду арбітражного керуючого у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень розпорядника майном за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Відповідно до ч. 9 ст. 16 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" слід встановити строки подальших процесуальних дій в процедурі розпорядження майном у справі № 904/10069/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724

Керуючись ст.ст. 1, 16, 17, 18, 19, 22, 114, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд, -

УХВАЛИВ:

Порушити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724.

Визнати грошові вимоги Криворізької північної об`єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області в загальній сумі 1165123,09грн.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів.

Розпорядником майна призначити арбітражного керуючого Власову Світлану Анатоліївну (свідоцтво №762 від 09.04.2013р.; адреса: 49004, м. Дніпропетровськ, а/с411).

Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна арбітражному керуючому Власовій С.А. у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень розпорядника майном за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724 та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) Товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724 прийняти рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724.

Зобов'язати розпорядника майна: до 06.04.15р. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку п. 5 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів до 06.04.15р.

Призначити попереднє засідання суду на 23.04.15 р. об 11:30 .

Зобов'язати розпорядника майна в порядку п. 2 ст. 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні) які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов'язати розпорядника майна повідомити всіх сторін в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов'язати арбітражного керуючого не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов'язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов'язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимоги для підготування аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційне становища боржника та його становища на ринках.

Зобов'язати розпорядника майна провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов'язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст.. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її винесення.

Копію ухвали надіслати: кредитору, боржнику; арбітражному керуючому Власовій С.А., Жовтневому ВДВС Криворізького МУЮ, державному реєстратору; Жовтневому районному суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровському окружному адміністративному суду.

Суддя Д.М. Полєв

Дата ухвалення рішення 27.01.2015
Зареєстровано 02.03.2015
Оприлюднено 05.03.2015

Судовий реєстр по справі 904/10069/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.10.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.09.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.09.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.05.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 21.05.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.04.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.03.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.03.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.01.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 05.01.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.12.2014 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/10069/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону