ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

21.05.15р. Справа № 904/10069/14

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання Карпенко К.М.

за участю представників сторін:

від кредитора: представник не з'явився

від боржника: представник не з'явився

за участю: розпорядника майном Власової С.А.

розглянувши справу

за заявою Криворізької північної об`єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724

про визнання банкрутом

СУТЬ СПРАВИ:

Розглядається звіт розпорядника майном №02-08/510 від 02.04.2014р. про затвердження звіту про нарахування грошової винагороди та витрати.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення розпорядника майном, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.01.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724 за заявою Криворізької північної об`єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, введено процедуру розпорядження майном, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Власову С.А., свідоцтво № 762.

Цією ж ухвалою встановлено розмір грошової винагороди розпоряднику майна Власовій С.А. у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень розпорядника майном за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

21.05.2015р. до суду надійшов звіт розпорядника майном щодо нарахування і виплати грошової винагороди за період виконання обов'язків розпорядника майном з 27.01.2015р. по 21.5.2015р. в розмірі 9115,34грн. та відшкодування витрат арбітражного керуючого в розмірі 1366,05грн.

Заперечень від сторін щодо задоволення зазначеного звіту до суду не надійшло.

Розглянувши матеріали справи, встановлено наступне.

Ухвалою суду від 27.01.2015р. встановлено грошову винагороду арбітражному керуючому у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень розпорядника майном за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника. Загальна сума такої винагороди за час виконання повноважень розпорядника майном боржника арбітражним керуючим Власовою С.А. за період з 27.01.2015р. по 21.05.2015р. становить 9115,34грн.

Згідно ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника. Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується арбітражному керуючому (розпоряднику майна) за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.

Частинами 4-6 ст. 115 Закону передбачено, що витрати арбітражного керуючого, пов'язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов'язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов'язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг. Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника. Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Відповідно до ст. 115 Закону звіт арбітражного про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п'ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Комітетом кредиторів 08.05.2015р. прийнято рішення про погодження звіту про витрати, понесених розпорядником майна під час виконання своїх обов'язків в розмірі 1366,05грн. та звіт про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 27.01.2015р. по 21.05.2015р. в розмірі 9115,34грн.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне затвердити звіт арбітражного керуючого Власової С.А., свідоцтво №762, про нарахування грошової винагороди розпорядника майном Товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС" за період з 27.01.2015р. по 21.05.2015р. в розмірі 9115,34грн. та про відшкодування витрат арбітражного керуючого у розмірі 1366,05грн. за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Керуючись ст. 86 ГПК України, ст.ст. 22, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити звіт арбітражного керуючого Власової Світлани Анатоліївни (свідоцтво №762 від 09.04.2013р.; адреса: 49004, м. Дніпропетровськ, а/с411; ідентифікаційний номер 2839916105) про нарахування та виплату грошової винагороди розпорядника майном Товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724 за період з 27.01.2015р. по 21.05.2015р. в розмірі 9115,34грн. за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Затвердити звіт арбітражного керуючого Власової Світлани Анатоліївни (свідоцтво №762 від 09.04.2013р.; адреса: 49004, м. Дніпропетровськ, а/с411; ідентифікаційний номер 2839916105) про нарахування та відшкодування витрат розпорядника майном в розмірі 1366,05грн. за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Суддя Д.М. Полєв

Дата ухвалення рішення 21.05.2015
Зареєстровано 27.05.2015
Оприлюднено 29.05.2015

Судовий реєстр по справі 904/10069/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.10.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.09.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.09.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.05.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 21.05.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.04.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.03.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.03.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.01.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 05.01.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.12.2014 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/10069/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону