ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.15 р. Справа № 904/10069/14 Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

за заявою Криворізької північної об`єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724

про визнання банкрутом

Представники:

від кредитора: представник не з'явився

від боржника: представник не з'явився

за участю: розпорядника майном Власової С.А.

СУТЬ СПРАВИ:

Провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724 (далі - боржник) порушено 05.01.2015р. за заявою Криворізької північної об`єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області відповідно до статті 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон); введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів; призначено розпорядником майна боржника товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724 арбітражного керуючого арбітражного керуючого Власову Світлану Анатоліївну (свідоцтво №762 від 09.04.2013р.; адреса: 49004, м. Дніпропетровськ, а/с411).

Ухвалою суду від 23.04.2015р. затверджено реєстр вимог кредиторів з вимогами наступних кредиторів:

- Криворізька північна обєднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, м. кривий Ріг Дніпропетровська область - 1552396,13грн. (3 черга).

Розпорядником майна подано клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Власову С.А.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення розпорядника майном, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" перші збори кредиторів вважаються повноважними, якщо на них присутні кредитори, що мають не менше ніж дві треті голосів.

08.05.2015р. відбулись збори кредиторів на яких прийнято рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Власову С.А. (протокол №1 від 08.05.2015р.).

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Закону. До компетенції комітету кредиторів належить право прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначенні арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора).

У відповідності до ст. 27 Закону у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації, мирової угоди) або припиняється провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів зобов'язані прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; відхилити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації; подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у разі його неподання боржником; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; подати до господарського суду клопотання про укладення мирової угоди.

У підсумковому засіданні господарський суд за пропозицією розпорядника майна боржника та на підставі рішення зборів кредиторів приймає одне з таких судових рішень: ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому статтею 30 цього Закону; ухвалу про введення процедури санації та зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у разі відхилення плану санації боржника зборами кредиторів або неподання його боржником; постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство; ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду в межах граничного строку, визначеного цим Законом.

Осіб, які б мали бажання відновити платоспроможність боржника через його санацію або шляхом укладання мирової угоди не виявлено.

Заперечень щодо відкриття ліквідаційної процедури, визнання боржника банкрутом та стосовно запропонованої комітетом кредиторів кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором банкрута не надійшло.

Враховуючи рішення комітету кредиторів, відсутність пропозицій щодо санації боржника, беручи до уваги, що інших пропозиції стосовно подальшого руху справи до суду та комітету кредиторів не надійшло, господарський суд прийшов до висновку про необхідність прийняття постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури строком на 1 рік згідно статті 37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Вирішуючи питання щодо призначення ліквідатора боржника судом враховано наступне.

Кандидатуру арбітражного керуючого Власової С.А. для призначення ліквідатором боржника також запропоновано комітетом кредиторів, за згодою останнього.

Інших кандидатур для призначення ліквідатором боржника від комітету кредиторів та сторін у справі до суду не надходило.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне призначити ліквідатором боржника арбітражного керуючого Власову С.А.

З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (ст. 38 Закону) господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав; у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі плати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом; скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі; виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 26, 27, 37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Припинити процедуру розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724.

Припинити повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Власової Світлани Анатоліївни (свідоцтво №762 від 09.04.2013р.; адреса: 49004, м. Дніпропетровськ, а/с411) у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724.

Визнати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724 - банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців до 21.05.16р.

Ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю "НВС ПЛЮС", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кропивницького, буд. 12, кв.2, код ЄДРПОУ 34545724 призначити арбітражного керуючого Власову Світлану Анатоліївну (свідоцтво №762 від 09.04.2013р.; адреса: 49004, м. Дніпропетровськ, а/с411).

З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (ст.38 Закону) господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав; у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі плати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом; скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі; виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зобов'язати ліквідатора банкрута Власову С.А. виконувати повноваження ліквідатора банкрута у відповідності до вимог чинного законодавства України, щомісячно надавати комітету кредиторів звіт про хід здійснення ліквідаційної процедури, копію звіту направляти щомісячно до суду для долучення до справи про банкрутство і у строк до 21.05.16р. подати на затвердження до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Копію постанови направити кредитору, банкруту, державному реєстратору, ГУ юстиції у Дніпропетровській області.

Суддя Д.М. Полєв

Дата ухвалення рішення 21.05.2015
Зареєстровано 27.05.2015
Оприлюднено 29.05.2015

Судовий реєстр по справі 904/10069/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.10.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.09.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.09.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 21.05.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.05.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.04.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.03.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.03.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.01.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 05.01.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.12.2014 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/10069/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону