ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

20/193

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  20/193

15.09.09

За позовом  Дочірнього підприємства «Десна-777»

До                 Міжнародний благодійний фонд конкурсу Володимира Горовиця

Про               стягнення 21 925,00 грн.

                                                                                                            Суддя Палій В.В.

Секретар Молочна Н.С.

Представники сторін:

від позивача                 Клочкова М.В.- предст. (дов. від 01.06.2009р.)

від відповідача             Зільберман Ю.А.- президент (протокол від 08.09.2003р.)

 ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позовні вимоги заявлені про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 21 925,00грн. –основного боргу, яка виникла внаслідок невиконання відповідачем своїх зобов'язань по сплаті наданих позивачем послуг за договором №38 від 20.10.2008р., а також витрати по сплаті державного мита –219,25грн. та 312,50грн. - витрати по оплаті послуг на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.  

Ухвалою Господарського суду м.Києва від 22.06.2009р. порушено провадження у справі №20/193, позовну заяву прийнято до розгляду, розгляд справи призначено на 25.08.2009р.

Представники сторін у судове засідання 25.08.2009р. не з'явились.

10.07.2009р. судом одержано клопотання від відповідача про відкладення розгляду справи, у зв'язку з відпусткою керівника відповідача.

17.08.2009р судом одержано витребувані документи від позивача.

У судовому засіданні 25.08.2009р. клопотання відповідача судом задоволено.

У зв'язку з наведеним та у зв'язку з неявкою у судове засідання представників сторін, розгляд справи 25.08.2009р. відкладено.

У судовому засіданні 15.09.2009р. представник відповідача надав суду відзив на позовну заяву, у якому не заперечив проти факту існування заборгованості перед позивачем та просить суд відстрочити виконання рішення суду до 30.12.2009р.

Представник позивача у судовому засіданні 15.09.2009р. не заперечив проти відстрочки виконання рішення суду до 30.12.2009р.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

в с т а н о в и в :

20.10.2008р. між позивачем та відповідачем укладено договір №38 (далі –договір), відповідно до умов якого виконавець (позивач) надає послуги з конференц-сервісу для учасників заходів, що проводяться замовником (відповідач), а відповідач зобов'язаний оплачувати послуги, на умовах та в порядку, зазначеному в п.2.2. цього договору (пп. 3.2.2), а відповідач сплачує на користь позивача кошти, згідно з додатком №1, або додатком №2, прейскурантом цін на послуги (п.2.1. договору).

Відповідно до Додатку №1 до договору сторонами погоджено Прейскурант цін на послуги конференц-сервісу.

Відповідно до п.2.2. договору оплата здійснюється на умовах попередньої оплати 70% від суми, визначеної в п.2.1. цього договору. Остаточний розрахунок (30% від суми, визначеної в п.2.1. цього договору) проводиться протягом 3-х банківських днів з моменту підписання Акту приймання-передачі приміщення.

31.10.2008р. сторонами підписано Акт приймання передачі приміщення до договору №38 від 20.10.2008р.

02.11.2008р. сторонами підписано Акт приймання передачі приміщення до договору №38 від 20.10.2008р.

Позивачем на виконання умов договору було надано відповідачу послуги загалом на суму 41 925,00грн., що підтверджується Актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0003299 від 02.11.2008р. на суму 9750,00грн. з ПДВ та №ОУ-0003298 від 31.10.2008р. на суму 32 175,00грн. з ПДВ, які підписані уповноваженими особами позивача та відповідача та скріплені печатками юридичних осіб, належним чином завірені копії яких знаходяться в матеріалах справи.

Відповідач, здійснив часткову оплату наданих позивачем послуг у сумі 20 000,00грн., що підтверджується банківською випискою позивача, проте повну вартість наданих послуг згідно вищевказаних актів у розмірі 21 925,00грн. - не оплатив, що призвело до виникнення заборгованості відповідача перед позивачем за надані послуги на загальну суму 21 925,00грн.

Позивач 16.12.2008р. звернувся до відповідача з претензією з вимогою сплатити заборгованість в сумі 21 925,00грн., проте відповідач у встановлений законодавством строк, відповіді на претензію не надав, заборгованість не сплатив.

У зв'язку з наведеним, позивач просить суд стягнути з відповідача 21 925,00грн. основного боргу.

Відповідно до ч. 1 статті 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Згідно ч. 1 статті 903 Цивільного кодексу України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

За змістом статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до п.1 статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язані встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

При цьому суд звертає увагу, що умовами договору №38 від 20.10.2008р. виконання відповідачем зобов'язання з оплати наданих послуг не ставиться у залежність від існування та виконання договірних зобов'язань між відповідачем та Головним управління культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської ради, зокрема, щодо виконання умов договору на здійснення міжнародного проекту №33 від 21.03.2008р.

Таким чином, вимога позивача про стягнення з відповідача 21 925,00грн. основного боргу вважається обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Поряд з цим, враховуючи заяву відповідача про відстрочку виконання рішення, доводи якої суд вважає обґрунтованими, приймаючи до уваги, що позивач не заперечує проти вказаної заяви, суд вважає за можливе відстрочити виконання рішення суду до 30.12.2009р.

Витрати по оплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача.

Враховуючи наведене, а також те, що відповідач не оспорив ціну позову, позовні вимоги визнаються обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню повністю.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 49, 82-85, 121 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.          Позовні вимоги  задовольнити повністю.

2.          Стягнути з Міжнародного благодійного фонду конкурсу Володимира Горовиця (м. Київ, вул. Л. Толстого, 31, код ЄДРПОУ 20062322) на користь Дочірнього підприємства «Десна-777»(м. Київ, вул. А. Малишка, 1, код ЄДРПОУ 35083948) 21 925,00грн –основного боргу, 219,25грн. - державного мита, 312,50грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, відстрочивши виконання рішення у справі №20/193 строком до 30.12.2009р.

3.          Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

          Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня прийняття.

      Суддя                                                                                                                 В.В. Палій

                                                            

Дата ухвалення рішення 15.09.2009
Зареєстровано 29.09.2009
Оприлюднено 08.10.2009

Судовий реєстр по справі 20/193

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.07.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.07.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 31.05.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 10.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 17.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 13.10.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 09.02.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 11.01.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 15.09.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 27.08.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 25.08.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 14.08.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.07.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 06.07.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.01.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 22.02.2007 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону