ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СУДОВИЙ НАКАЗ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

25.05.09р. Справа № 16/88-09

про примусове виконання р ішення

На виконання рішення гос подарського суду Дніпропетр овської області від 29.04.09р., яке н абрало законної сили 25.05.09р.

Стягнути з Суб' єкта підп риємницької діяльності - фі зичної особи ОСОБА_1 (53210, А ДРЕСА_1; ідентифікаційний н омер НОМЕР_1; п/р НОМЕР_3 в Дніпропетровській філії Т ОВ “Укрпромбанк”, МФО 307208) на ко ристь Товариства з обмеженою відповідальністю “Українсь кий промисловий банк” (01133, м. Ки їв, бульвар Лесі Українки, 26; ко д ЄДРПОУ 19357325; п/р 2909591173 в Дніпр опетровській філії ТОВ “Укрп ромбанк”, МФО 307208) 711 960 (сімсот одинадцять ти сяч дев' ятсот шістдесят) гр н. 00 коп. - заборгованості по к редиту, 69 340 (шістдесят дев' ять тисяч триста сорок) грн. 98 коп. - заборгованості по відсотк ам, 11 160 (одинадцять тисяч сто ші стдесят) грн. 68 коп. - заборгов аності по комісії, 4 683 (чотири т исячі шістсот вісімдесят три ) грн. 42 коп. - пені, 7 971 (сім тисяч дев' ятсот сімдесят одна) гр н. 45 коп. - витрати по сплаті де ржавного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. - витрати на інформаційно-техн ічне забезпечення судового п роцесу.

Наказ дійсний для пред'явл ення до виконання у кредитні установи / державному викона вцю/ до 29.04.2012р.

СУДДЯ Т.В. ЗАГИНАЙКО

На виконання рішення гос подарського суду Дніпропетр овської області від 27.05.09р., яке н абрало законної сили 27.05.09р.

Наказ дійсний для пред'явле ння до 27.05.09р.

Суддя Т.В. Загинайко

Дата ухвалення рішення 25.05.2009
Оприлюднено 03.02.2011

Судовий реєстр по справі 16/88-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.11.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.10.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 02.08.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.07.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 25.05.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 29.04.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 06.03.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 05.03.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 12.02.2009 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 16/88-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону