ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

РІШЕННЯ

Справа № 2-3484/09

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2009 року Дзержинський ра йонний суд м. Харкова в складі :

Головуючог о-судді - Омельчен ко К.О.

При секрета рі - Забіякі Ю .В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харко ві цивільна справа за позово м КП«Харківські теплові мере жі» до ОСОБА_1,ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення забор гованості по теплопостачанн ю й гарячому водопостачанню,

в с т а н о в и в:

КП «Харківські теплові м ережі» звернулося в Дзержинс ький районний суд м. Харкова з позовом, у якому просить стяг нути з відповідачів 4650,16 грн., за боргованість по теплопостач анню, мотивуючи це тим, що відп овідачі своїх обов'язків три валий період часу не виконую ть, добровільно заборговані сть не погашають.

Представник позивача в суд овому засіданні позовні вимо ги КП «Харківські теплові ме режі» підтримав, просив позо в задовольнити в повному обс язі, стягнувши з відповідачі в зазначену суму заборговано сті. Відповідачі в судове зас ідання не з'явилися, повідомл ені про день слухання справи була вчасно та належним чино м, причину неявки суду не пові домили.

Суд, вислухавши представни ка позивача, вивчивши матері али справи, вважає, що позов об ґрунтований і підлягає задов оленню з наступних підстав з і згоди позивача суд виносит ь рішення при заочному розгл яді справи, що відповідає пол оженням ст. 224 ЦПК України.

Судом встановлено, що відпо відачі є піднаймачами житлов ого приміщення за адресою А ДРЕСА_1, а згідно ст. 68 ЖК Украї ни наймач зобов'язані вчасно вносити квартирну плату й ко мунальні платежі. Згідно над аних позивачем розрахунків з аборгованість відповідачів за період з 01.02.2005 по 31.01.2009 року ста новить 4650,16 грн.

У відповідності зі ст. 88 ЦПК У країни на відповідачів також варто покласти витрати по оп латі державного збору, які ст ановлять 1% від ціни позову, ал е не менш 51 грн.

Беручи до уваги вищевиклад ене, керуючись ст. ст. 10, 11,15, 30, 62, 75. 88, 22 4 ЦПК України, ст. ст. 64, 66, 67, 68 ЖК Укр аїни, суд -

в и р і ш и в:

Позовні вимоги КП «Харкі вські теплові мережі» задово льнити в повному обсязі, стяг нувши солідарно з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 на кори сть КП " Харківські теплові ме режі" заборгованість по тепл опостачанню й гарячому водоп остачанню за період з 01.02.2005 по 31.0 1.2009 року в сумі 4650,16 грн., а також де ржмито в доход держави в сумі 51 грн. 00 коп. та витрати на інфор маційно-технічне забезпечен ня судового процесу в розмір і 30 грн.

Заочне рішення може бути пе реглянуто судом, що його ухва лив, за письмовою заявою відп овідача, поданою протягом 10 дн ів з дня отримання його копії

Рішення може бути оскаржен е позивачем в апеляційному п орядку до Апеляційного суду Харківської області через су д першої інстанції шляхом по дачі в 10-денний строк з дня про голошення рішення заяви про апеляційне оскарження і пода нням після цього протягом 20 дн ів апеляційної скарги, з пода чею її копій до апеляційної і нстанції або в порядку ч.4 ст.295 ЦПК України.

У разі залишення заяви про п ерегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповід ачем в апеляційному порядку.

Суддя К.О . Омельченко

Дата ухвалення рішення02.06.2009
Оприлюднено10.05.2010

Судовий реєстр по справі —2-3484/09

Постанова від 12.02.2022

Цивільне

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Здрилюк О. І.

Постанова від 07.02.2022

Цивільне

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Здрилюк О. І.

Ухвала від 26.01.2022

Цивільне

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Здрилюк О. І.

Ухвала від 12.01.2022

Цивільне

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Здрилюк О. І.

Ухвала від 27.12.2021

Цивільне

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Кихтюк Р. М.

Ухвала від 25.12.2021

Цивільне

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Кихтюк Р. М.

Ухвала від 25.11.2021

Цивільне

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Кихтюк Р. М.

Ухвала від 01.11.2021

Цивільне

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Філюк Т. М.

Ухвала від 21.11.2018

Цивільне

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Присяжнюк Л. М.

Ухвала від 19.11.2018

Цивільне

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Присяжнюк Л. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні