Рішення
від 31.05.2016 по справі 369/1925/15-ц
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01.06.2016

Справа № 369/1925/15-ц

Провадження № 2/369/1340/15

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2016 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі :

головуючого судді Усатова Д.Д.,

за участю секретаря Кузьменко П.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Банк» Фінанси та кредит» Філії «Центральне РУ» АТ «Банк» Фінанси та Кредит» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Вітамін-Харків» про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

У лютому 2015 року позивач ОСОБА_3 товариство «Банк» Фінанси та кредит» Філії «Центральне РУ» АТ «Банк» Фінанси та Кредит» звернулось до суду із позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Вітамін-Харків» про стягнення заборгованості, посилаючись на те, що 29 червня 2011 року між ПАТ «Банк» Фінанси та кредит» та ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Вітамін-Харків» укладено договір про не відновлювальну кредитну лінію № 10-01-11.

За умовами договору банк відкриває позичальникові не відновлювальну кредитну лінію на загальну суму 1 700 000,00 грн., а позичальник зобов'язується повернути отримані в рахунок кредитної лінії грошові кошти згідно графіка зниження ліміту кредитної лінії з кінцевим строком погашення до 28 червня 2016 року і сплатити за користування кредитними коштами проценти відповідно до розділу 3 договору.

Позичальник сплачує банку проценти за користування кредитними коштами за процентними ставками: а)19,0% річних за період з дня надання до терміну повернення кредиту, що зазначений в п. 1.1 договору; б) у разі порушення позичальником строків погашення кредиту згідно з графіком зниження ліміту кредитної лінії, 28,5 % річних від суми невиконаного своєчасно зобов'язання за кредитом, за період часу з моменту непогашення кредиту (частини кредиту) до дня фактичного погашення цієї заборгованості за кредитом.

29 червня 2011 року між Банком та ОСОБА_1 було укладено договір поруки

№ 31.

Відповідно до умов пункту 1.1. договору поруки поручитель зобов'язався відповідати перед кредитором у повному обсязі за своєчасне і повне виконання зобов'язань боржника за договором.

Пункт 2.5. договору поруки, передбачений обов'язок безумовного виконання поручителем зобов'язань перед кредитором.

Позивач зазначає, що банк виконав свої зобов'язання за кредитним договором у повному обсязі, відповідно до п. 1. кредитного договору, на підставі письмової заяви позичальника, здійснив видачу кредитних ресурсів в сумі 1 700 000,00 гривень. В свою чергу позичальник скористався кредитними ресурсами та свої зобов'язання за кредитним договором належним чином не виконує, систематично порушуває виконання умов говору, про що йому було направлено вимогу від 20.01.2015 № 9-243620/716.

Посилаючсь на вищевикладене та норми закону позивач просив суд: стягнути солідарно з ОСОБА_4, ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Вітамін-Харків" (код ЄДРПОУ 37615322) на користь АТ "Банк "Фінанси та Кредит" загальну суму заборгованості за договором про відновлювальну кредитну лінію №10-01- 11 від 29.06.2011 р. в розмірі 1 880 170,33 (один мільйон вісімсот вісімдесят тисяч сто сімдесят гривень 33 копійки) та витрати по сплаті судового збору.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, звернувся до суду із клопотанням про слухання справи за його відсутності, позовні вимоги підтримав, просив суд позов задовольнити.

Відповідачі в судове засідання не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили, тому суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності відповідачів та відповідно ст. 169 ч. 4, ст. 224 ЦПК України ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Як вбачається із матеріалів справи, 29 червня 2011 року між Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та Кредит" та ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Вітамін Кривий Ріг" назву якого було змінено відповідно до рішення загальних зборів учасників товариства від 15.04.2013 р. на ТОВ " Вітамін- Харків", укладено договір про невідновлювану кредитну лінію № 10-01-11.

Згідно ст. 1054 ЦК України , за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

За умовами договору банк відкриває позичальникові не відновлювальну кредитну лінію на загальну суму 1 700 000,00 грн., а позичальник зобов'язується повернути отримані в рахунок кредитної лінії грошові кошти згідно графіка зниження ліміту кредитної лінії з кінцевим строком погашення до 28 червня 2016 року і сплатити за користування кредитними коштами проценти відповідно до розділу 3 договору.

Відповідно до п. 7.1. договору, за прострочення повернення кредитних ресурсів та/або сплати відсотків, позичальник сплачує банку пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ до простроченої суми за кожен день прострочення. Вказана пеня сплачується у випадку порушення позичальником строків платежів, передбачених п.п. 1.1., 2.5., 3.4., З.6., 4.5., 6.1., 8.3. договору.

П. 6.1 договору визначено, що банк має право вимагати повернення виданих кредитних коштів і сплати процентів за увесь період користування кредитом до настання терміну, що вказаний в п. 1.1 договору, а позичальник зобов'язаний повернути отримані кредитні кошти і платити усі проценти протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги банку, зокрема, у випадку не сплати позичальником процентів за користування кредитними коштами.

Відповідно ч. 2 ст. 1050 ЦК України , якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.

Судом встановлено, що відповідач ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Вітамін-Харків» свої зобов'язання за кредитним договором не виконує , внаслідок чого станом на 04.01.2015 року утворилась заборгованість у розмірі 1 880 170,33 грн., що складається з 1 700 000,00 (один мільйон сімсот тисяч гривень 00 копійок) - сума строкової заборгованості по кредиту; 35 397,27 (тридцять п'ять тисяч триста дев'яносто сім гривень 27 копійок) - сума строкової заборгованості по відсоткам; 135 394,53 (сто тридцять п'ять тисяч триста дев'яносто чотири гривні 53 копійки) - сума простроченої заборгованості по відсоткам; 9 378,53 (дев'ять тисяч триста сімдесят вісім гривень 53 копійки) - пеня за прострочення заборгованості по кредиту, відсоткам.

В забезпечення зобов'язань, 29 червня 2011 року між банком та ОСОБА_1 було укладено договір поруки № 31.

Згідно ч. 2 ст. 554 Цивільного кодексу України , поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до умов пункту 1.1. договору поруки поручитель зобов'язався відповідати перед кредитором у повному обсязі за своєчасне і повне виконання зобов'язань боржника за договором.

Відповідно ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. ст. 525 , 526 ЦК України , зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору і одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, за викладених вище обставин, суд приходить до висновку, що позовні вимоги знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, у зв'язку з чим підлягають задоволенню.

Відповідно ст. 88 ЦПК України , з відповідачів на користь позивача також підлягає стягненню сплачений останнім судовий збір по 1 827 грн. 00 коп. з кожного.

Керуючись ст. ст. 192 , 525 , 526 , 530 , 533 , 554 , 629 , 1050 , 1054 ЦК України , ст. ст. 10 , 11 , 60 , 74 , 84 , 88 , 169 , 208. 215 , 218 , 224-226 ЦПК України , суд,-

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4, 01.05.1964 року, ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Вітамін-Харків" (код ЄДРПОУ 37615322) на користь АТ "Банк "Фінанси та Кредит" загальну суму заборгованості за договором про відновлювальну кредитну лінію №10-01- 11 від 29.06.2011 р. в розмірі 1 880 170,33 (один мільйон вісімсот вісімдесят тисяч сто сімдесят гривень 33 копійки), що включає в себе: - 1 700 000,00 (один мільйон сімсот тисяч гривень 00 копійок) - сума строкової заборгованості по кредиту; 35 397,27 (тридцять п'ять тисяч триста дев'яносто сім гривень 27 копійок) - сума строкової заборгованості по відсоткам; 135 394,53 (сто тридцять п'ять тисяч триста дев'яносто чотири гривні 53 копійки) - сума простроченої заборгованості по відсоткам; 9 378,53 (дев'ять тисяч триста сімдесят вісім гривень 53 копійки) - пеня за прострочення заборгованості по кредиту, відсоткам.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Вітамін-Харків» на користь АТ "Банк "Фінанси та Кредит" судовий збір у розмірі по 1 827,00 грн. з кожного.

Заочне рішення може бути переглянуто Києво - Святошинським судом Київської області за письмовою заявою відповідачів протягом 10 днів з моменту отримання копії рішення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: Д. Д. Усатов

Дата ухвалення рішення31.05.2016
Оприлюднено06.07.2016

Судовий реєстр по справі —369/1925/15-ц

Рішення від 04.07.2016

Цивільне

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Усатов Д. Д.

Ухвала від 24.02.2016

Цивільне

Апеляційний суд Київської області

Мережко М. В.

Ухвала від 09.09.2015

Цивільне

Апеляційний суд Київської області

Верланов С. М.

Ухвала від 09.09.2015

Цивільне

Апеляційний суд Київської області

Верланов С. М.

Ухвала від 31.07.2015

Цивільне

Апеляційний суд Київської області

Верланов С. М.

Ухвала від 15.07.2015

Цивільне

Апеляційний суд Київської області

Верланов С. М.

Ухвала від 27.05.2015

Цивільне

Апеляційний суд Київської області

Верланов С. М.

Ухвала від 13.04.2015

Цивільне

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Нікушин В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні