ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2016 р. Справа № 922/1503/16

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Россолов В.В., суддя Гетьман Р.А. , суддя Ільїн О.В.

при секретарі судового засідання Довбиш А.Ю.

за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_1 - директор, ОСОБА_2, довіреність №11 від 31 травня 2016 року.

відповідача- Литвяк М.В., довіреність № 01-16юр/4965, від 01 липня 2016 року; ОСОБА_3, довіреність № 01-16юр/3388, від 28 квітня 2016 року; ОСОБА_4, довіреність №01-16/8860 від 23 листопада 2016 року; ОСОБА_5, довіреність №01-16/8861 від 23 листопада 2016 року; ОСОБА_6, довіреність №01-16/8787 від 22 листопада 2016 року.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу відповідача (вх. №2666 Х/1-42) на рішення господарського суду Харківської області від 15 вересня 2016 року у справі № 922/1503/16

за позовом АТЗТ "Технологія П", м. Лозова

до АК "Харківобленерго", м. Харків

про визнання недійсним рішення

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням господарського суду Харківської області від 15 вересня 2016 року у справі № 922/1503/16 (суддя Шарко Л.В.) позовні вимоги задоволено повністю; визнано недійсним рішення комісії АК "Харківобленерго" від 24 лютого 2016 року, оформлене протоколом № 4 засідання комісії по розгляду актів порушення ПКЕЕ; стягнуто з Акціонерної компанії "Харківобленерго" (61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, код ЄДРПОУ 00131954) на користь Акціонерного товариства закритого типу Технологія-П (64602, Харківська обл. м. Лозова, вул. Суворова, б. 28а, ЗКПО 22667058) витрати по сплаті судового збору в сумі 1378,00 грн.

Відповідач з вказаним рішенням суду не погодився, звернувся з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального права, просить його скасувати.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду 07 листопада 2016 року було відкладено розгляд справи та викликано працівників АК "Харківобленерго": ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, якими було складено акт про порушення від 25 вересня 2014 року

У судове засідання, яке відбулось 05 грудня 2016 року, зявились належні представники сторін та працівники АК "Харківобленерго": ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, якими було складено акт про порушення від 25 вересня 2014 року

Проаналізувавши матеріали справи колегія суддів встановила наступні обставини.

Акціонерне товариство закритого типу В«Технологія-ПВ» користується електричною енергією, котру постачає Акціонерна компанія В«ХарківобленергоВ» на підставі укладеного між сторонами договору №70194 від 17.08.2004р.

25.09.2014 року працівниками АК В«ХарківобленергоВ» було проведено заміну лічильника № 029997 на лічильник №41695 та складено відповідний акт.

Одночасно було складено акт про порушення №101305 у якому вказано, що є ознаки втручання в параметри прибору обліку (лічильник № 029997).

24 лютого 2016 року на підставі протоколу засідання комісії АК "Харківобленерго" було виявлено порушення позивачем ПКЕЕ, а саме пункт 6.40 - явні ознаки втручання в параметри приладу з метою заниження приладу обліку, що відповідає ч. 2 п.2.1, підпункту 3 В«Методики розрахунку об'єму електроенергії недооблікованого в наслідок порушення споживачем - юридичною особою ПКЕЕВ» затверджений постановою НКРЄ у травні 2006 р. № 562. У зв'язку з чим позивачу нараховано 10371,32 грн. недоврахованої електричної енергії.

Відповідне порушення обґрунтовано тим, що висновком експертного електротехнічного дослідження № 6 від 24.12.2014р. (проведеного науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при ГУМВСУ в Харківській області), було встановлено: "В середині наданого на дослідження електролічильника СТ-ЗА08Д № 029997 є пристрої і зміни улаштування, які не передбачені заводом виробником і можуть впливати на роботу лічильного механізму шляхом здійснення комутаційних перемикань у електричному колі електромеханічного лічильного механізму.

Звертаючись до господарського суду АТЗТ "Технологія П" просить суд визнати недійсним рішення комісії АК "Харківобленерго" від 24.02.16р. (протокол №4 засідання комісії по розгляду актів порушення ПКЕЕ), з огляду на відсутність доказів втручання в параметри приладу з метою заниження приладу обліку, зокрема відсутність жодних доказів втручання в роботу лічильного механізму, враховуючи цілісність корпусу лічильника та пломб.

Суд першої інстанції погоджуючись з позовною вимогою зазначив, що висновок експерта не доводить факт улаштування пристроїв, які можуть впливати на роботу лічильного механізму саме позивачем (споживачем), таким чином, вищевикладене свідчить про недоведеність вини позивача. Одночасно суд визначив, що єдина можливість змінити улаштування прибору всередині без зриву пломб - це здійснення втручання в цей лічильник до того, як було проведено опломбування цього лічильника. А, оскільки пломби, встановлені на лічильнику № 029997 за період проведених перевірок з 08.06.2012 року по 25.09.2014р. були збережені в цілісності, тому в цей період часу не було доведено відповідачем достатніми та належними доказами втручання у прибор обліку, а саме порушення Правил КЕЕ, яке відповідає підпункту 3 пункта 2.1. "Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ".

Не погоджуючись з даним висновком суду першої інстанції відповідач зазначає, що відсутність вини АТЗТ "Технологія П" у недоліках лічильника не виключає можливість притягнення особи до відповідальності, оскільки останній є його власністю в розумінні частини 4 статті 319 Цивільного кодексу України.

Дослідивши матеріали справи, а також викладені в апеляційній скарзі доводи відповідача, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, а також повноту встановлення обставин справи та відповідність їх наданим доказам, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду дійшла до висновку, що рішення суду першої інстанції не відповідає нормам матеріального законодавства зважаючи на наступне.

Матеріалами справи підтверджується, що 17.08.2004 р. між Акціонерним товариством закритого типу В«Технологія-ПВ» та Акціонерною компанією В«ХарківобленергоВ» було укладено договір поставки електричної енергії

Пунктами 4.2.3. та 4.2.4. вищевказаного договору про постачання електричної енергії, визначено, що споживач сплачує постачальнику вартість недоврахованої електроенергії, розраховану відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, недоврахованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ, затвердженої постановою НКРЕ, у разі таких дій споживача:

- самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії;

- пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу,

- зняття пломб з засобів обліку;

- споживання електроенергії поза засобами обліку;

- інших порушень, визначених методикою.

28.05.2012р. позивачем був придбаний лічильник активної електроенергії № 029997 та зданий для перевірки в Лозівський районний Безбалансовий структурний підрозділ відділення В«ХарківенергозбутВ» . АК В«ХарківобленергоВ» перевірено даний лічильник, встановлено та опломбовано, про що складені акт технічної перевірки №379 від 08.06.2012р. та акт пломбування та здачі пломб і приладів обліку на збереження №409 від 08.06.2012р.

08.06.2012 року вказаний лічильник електроенергії №029997 був встановлений, про що свідчить акт-наряд №99 від 08.06.2012 р.

08.06.12р. між сторонами було складено та підписано:

- акт-наряд № 99 на заміну (встановлення, знімання) лічильника електроенергії у споживача-юридичної особи;

- акт про опломбування та здачі пломб і приладів обліку на збереження №409;

- акт технічної перевірки розрахункових засобів обліку до 1кВ № 379, якими було встановлено цілісність пломб, що залишились непорушними та знов встановлені, опломбованого дроту, трансформаторів струму, ланцюгів вимірювання та лічильників електроенергії прийняття та збереження.

25.09.2014р. відповідачем була проведена технічна перевірка лічильника № 029997, про що складений акт №б/н від 25.09.14р. технічної перевірки розрахункових засобів обліку та заміни приладів обліку в якому вказано, що лічильник працездатний та відповідає паспортним характеристикам, пошкоджень пломб, приборів обліку, шафи обліку, корпусів немає (Том 1 а.с. 21).

Працівниками АК "Харківобленерго" в ході проведення судового засідання було пояснено, що під час перевірки 25 вересня 2014 року у працівників виникли підозри з приводу дійсного обсягу споживання електричної енергії АТЗТ "Технологія П", оскільки, незважаючи на енергоємність технічного устаткування, вбачались низькі витрата споживання.

У зв'язку з чим, 22 жовтня 2014 року АК В«ХарківобленергоВ» направила до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Харківській області для проведення дослідження прибор обліку № 029997, який був знятий у споживача. На дослідження експерту поставлено питання: В«Чи є всередині наданого електролічильника будь-які пристрої чи зміни улаштування, не передбачені заводом виробником, які можуть впливати на роботу лічильного механізму?В» .

Висновком експертного електротехнічного дослідження № 6 від 24.12.2014р. (проведеного науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при ГУМВСУ в Харківській області), було встановлено: "В середині наданого на дослідження електролічильника СТ-ЗА08Д № 029997 є пристрої і зміни улаштування, які не передбачені заводом виробником і можуть впливати на роботу лічильного механізму шляхом здійснення комутаційних перемикань у електричному колі електромеханічного лічильного механізму.

Так, на підставі вищевказаного висновку, 24.02.2016 року протоколом № 4 (Том 1 а.с. 35) засідання комісії по розгляду актів порушення ПКЕЕ було винесено рішення комісії стосовно позивача, в якому зазначено про наявність порушення ПКЕЕ, яке відповідає підпункту 3 пункта 2.1. "Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ", затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.06р. № 562.

Згідно до ст.27 Закону України "Про електроенергетику" правопорушеннями в електроенергетиці є, зокрема, крадіжка електричної і теплової енергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку; пошкодження приладів обліку; порушення правил користування енергією.

Відповідно до п.п. 3.1., 3.2., 3.3. Постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96р. №28 "Про затвердження Правил користування електричною енергією", електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію , технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії. Розрахункові засоби обліку електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог ПУЕ, цих Правил та проектних рішень. Відповідальною за технічний стан засобів обліку є організація, на балансі якої вони перебувають , або оператор засобів комерційного обліку (електропередавальна організація або інша організація) на підставі відповідного договору. Відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені.

Роботи з контрольного огляду засобу обліку та технічної перевірки розрахункових засобів обліку електричної енергії проводяться у присутності уповноважених представників споживача, а в разі, якщо споживач купує електричну енергію у постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом - додатково в присутності представників постачальника за нерегульованим тарифом та оформляються актом про проведені роботи із зазначенням в акті прізвища уповноваженого представника електропередавальної організації, який проводив роботи, та номера його службового посвідчення, підстави проведення технічної перевірки або контрольного огляду засобу обліку та детального опису результатів обстеження.

Положенням п. 6.40., 6.41. Постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року №28 "Про затвердження Правил користування електричною енергією" передбачено, що у разі виявлення представниками електропередавальної організації або представниками постачальника електричної енергії пошкоджень чи зриву пломб, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів обліку, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів (систем) обліку з метою зміни їх показів перерахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за № 782/12656.

Як вбачається з матеріалів справи, пояснень сторін інкриміноване АТЗТ "Технологія П" порушення пункту 6.40 вказаного положення полягає у фактичному використанні засобів обліку електричної енергії (електролічильника), який за умови стороннього впливу на нього, втрачає можливість реального виміру обсягу споживання.

На думку суду першої інстанції при відсутності доказів улаштування пристроїв, які можуть впливати на роботу лічильного механізму саме позивачем (споживачем) за умови збереження пломб, встановлених на лічильнику № 029997 за період проведених перевірок з 08.06.2012 року по 25.09.2014р. до останнього не можуть бути застосовано порушення Правил КЕЕ, яке відповідає підпункту 3 пункта 2.1. "Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ".

Втім відповідна позиція не узгоджується в повній мірі з нормами законодавства зважаючи на наступне.

Матеріалами справи підтверджується, що прилад обліку СТ-ЗА08Д № 029997 придбано позиваче, знаходився на його балансі за договором № 70194 від 17.08.2004 р. укладеним між АТЗТ "Технология - П" (споживач) та АК "Харківобленерго" (постачальник) також: об'єкт, на якому виявлено порушення втручання у роботу приладу обліку, відноситься до зони відповідальності саме позивача (а не інших осіб).

Таким чином, з моменту придбання приладу обліку СТ-ЗА08Д № 029997 до моменту вилучення лічильника для проведення експертизи, відповідальним за технічний стан даного прибору і наслідки такої невідповідності є позивач.

В даному випадку судом не було враховано положення ч. 4 ст. 319 ЦК України, яка передбачає, що власність зобов'язує. Дане положення випливає із Конституції України (ст. 13), яка не лише покладає на власника обов'язки, а й орієнтовно вказує до чого зобов'язаний власник. Тобто виключно споживач, який є власником прибору обліку, несе відповідальність за справність даного приладу та здатність останнього здійснювати об'єктивний облік спожитої електроенергії. При цьому сам факт наявності доказів можливого необ'єктивного обліку споживання електричної енергії презюмує порушення передбачене п. 6.40 Постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року №28 "Про затвердження Правил користування електричною енергією".

Таким чином, посилання суду на відсутність вини позивача не виключає відповідальність сторони в порядку п. 6.40. Постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року №28 "Про затвердження Правил користування електричною енергією".

На підставі наведеного колегія суддів не вбачає підстав для задоволення позовних вимог, у зв'язку з чим апеляційна скарга підлягає задоволенню, а оскаржуване рішення скасуванню з прийняття нового рішення про відмову в задоволенні позову.

Керуючись ст. ст. 33, 43, 44, 49, 99, 101, п.2 ст. 103, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду,-

ПОСТАНОВИЛА

Апеляційну скаргу АК "Харківобленерго" задовольнити.

Рішення господарського суду Харківської області від 15 вересня 2016 року у справі № 922/1503/16 скасувати.

Прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

Дана постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена протягом двадцяти днів до суду касаційної інстанції.

Повний текст постанови складено 12 грудня 2016 року.

Головуючий суддя Россолов В.В.

Суддя Гетьман Р.А.

Суддя Ільїн О.В.

Дата ухвалення рішення 05.12.2016
Зареєстровано 14.12.2016
Оприлюднено 16.12.2016

Судовий реєстр по справі 922/1503/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.09.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 03.08.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 14.06.2017 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 23.05.2017 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 25.04.2017 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 03.04.2017 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 30.03.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 16.01.2017 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 05.12.2016 Харківський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 922/1503/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону