ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

16/88

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

          "10" травня 2007 р.       Справа №  16/88

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді КоротченкоЛ.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу № 16/88

за позовом: прокурор Новгородківського району в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Новгородківському районі,                             смт. Новгородка, Кіровоградська область  

до відповідача: кооперативного підприємства "Корт", смт. Новгородка, Кіровоградська область   

про стягнення 3 351,63 грн.

за участю секретаря судового засідання Котенко В.О.

та представників сторін:

від прокуратури - Ситник Г.М., посвідчення № 444;

від позивача - Левченко Т.І., довіреність № 143/07-29 від 29.01.07;

від відповідача - участі не брав.

Час прийняття постанови - 14:55 год.

Прокурор Новгородківського району в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Новгородківському районі звернувся до господарського суду Кіровоградської області з позовною заявою про стягнення з кооперативного підприємства "Корт" (далі - КП "Корт" або відповідач) заборгованості на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 3351,63 грн.

Відповідач в судовому засіданні 10.05.2007 р. участі не брав, однак подав до господарського суду письмові пояснення та заяву з проханням розглянути адміністративну справу № 16/88 без присутності представника, в зв'язку з погіршенням його стану здоров'я (а.с. 73-77).

Відповідно до ч. 2 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України неприбуття в судове засідання  без поважних причин представника сторони або третьої особи, або не повідомлення ним про прибуття не є перешкодою для розгляду справи.

Розглянувши матеріали справи, надані докази, заслухавши пояснення прокурора та представника позивача, господарський  суд встановив наступне.

Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.01 р. № 121/2001, Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків.

Відповідно до п. 1.1 Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.04.02 р. за № 8-2 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.02 р. за № 442/6730 управління (далі - Положення), управління Пенсійного фонду України в Новгородківському районі є органом Фонду, підвідомчим головному управлінню Фонду в Кіровоградській області, що разом утворюють систему органів Фонду, яке здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення в межах району.

Згідно п. 6 ч. 2.2 Положення управління контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності платників щодо правильності нарахування і сплати страхових внесків та цільового використання  коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій.

Відповідно до п. 6 та п. 7 ч. 2.3 Положення Управління має право стягувати з платників страхових внесків несплачені суми страхових внесків; застосовувати фінансові санкції, передбачені законом.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.03 р. № 1058-IV (надалі - Закон) страхові внески не включаються до складу податків, інших обов'язкових платежів, що складають систему оподаткування. На ці внески не поширюється податкове законодавство.

До страхових внесків згідно статті 1 Закону, відносяться кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до цього Закону.

Згідно п. 2 ст. 20 Закону сплата страхових внесків здійснюється виключно в грошовій формі  шляхом внесення відповідних сум страхових внесків до солідарної системи на банківські рахунки виконавчих органів Пенсійного фонду України.

Відповідно до статей 18, 19, 20 п.п. 1 п. 8 Розділу 15 Закону страхові внески, що перераховуються до солідарної системи, сплачуються страхувальниками та застрахованими особами на умовах і в порядку, визначеному цим Законом, та у розмірах, передбачених Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 № 400/97, тобто платник нараховує та сплачує страхові внески у встановлений граничний термін за визначеною ставкою відповідно до Закону України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” (до 31.03.2005р. - 32%, з 31.03.2005 р. - 32,3%, з 01.01.2006 р. - 31,8%) від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників і відраховує та перераховує страхові внески від об'єкті оподаткування застрахованих осіб - найманих працівників за ставкою 1-2 % від їх сукупного оподатковуваного доходу.

Згідно з пунктом 6 та 12 ст. 20 Закону страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески нараховані за відповідний базовий звітний період (календарний місяць), не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду. Базовий період дорівнює 1 календарному місяцю. Страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.

Відповідно до п. 2 ст. 106 Закону суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальником у визначені строки вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків.

КП "Корт" з 07.09.01 р. перебуває на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України в Новогродківськоу районі, що підтверджується довідкою Управлінні Пенсійного фонду України в Новогродківськоу районі за № 87/07-29 від 17.01.07 р. (а.с. 13).

Згідно поданого прокурором розрахунку позивача заборгованості по внескам на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування по КП "Корт" станом на 01.01.07 р., борг відповідача за період з 01.01.05 р. по 01.01.07 р. складає                3351,63 грн., оскільки станом на 01.01.05 р. борг відповідача становив 60,80 грн., за період з 01.01.05 р. по 01.01.07 р. Управлінням Пенсійного фонду України в Новгородківському районі відповідачу було нараховано 3 777,09 грн., відповідач сплатив лише 486,26 грн. (60,80 грн. + 3777,09 грн. - 486,26 грн. = 3351,63 грн.)           (а.с. 7-8).

Вищезазначена сума боргу КП "Корт" повністю підтверджується матеріалами справи, а саме копіями розрахунків сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за період з січня 2005 р. по липень 2006 р. (а.с. 32-66).    

В письмових поясненнях відповідач визнав заборгованість лише в сумі  510,10 грн., оскільки КП "Корт" до кінця 2005 року було на єдиному податку і нараховувало 10 % єдиного податку від виручки, а з 01.07.06 р. КП "Корт" припинило свою діяльність.

Однак, доводи відповідача спростовуються матеріалами справи, а саме поданими відповідачем до Управління Пенсійного фонду в Новгородківському районі розрахунками сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за період з січня 2005 р. по липень        2006 р. (Додаток 23 до пункту 11.11. Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України) (а.с. 32-66).

На день звернення до суду КП "Корт" вказану заборгованість по збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 3 351,63 грн. не сплатило, у зв'язку з чим Прокурор Новгородківського району в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Новгородківському районі звернувся до господарського суду Кіровоградської області з позовною заявою.

Відповідач не надав до суду доказів сплати боргу в сумі 3 351,63 грн., в матеріалах справи вказані докази відсутні, а тому позовні вимоги є обґрунтованими і підлягають задоволенню повністю.

Керуючись ст.ст. 94, 160, 161, 162, 163, 186, ч.ч. 1-4 ст. 254, п. 6 Розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, господарський суд, -

                                       

                                               ПОСТАНОВИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з кооперативного підприємства "Корт" (Кіровоградська область, Новгородківський район, смт. Новгородка, вул. Калініна, 9, р/р 26002415470001, МФО 232583 КФ КБ "ПриватБанк", код 31504931) на користь Управління Пенсійного фонду України в  Новгородківському районі (28200, Кіровоградська область, Новгородківський район, смт. Новгородка, вул. Кірова, 37,                                 р/р 256033011237, МФО 323475, код 20650148 у ВАТ "Державний ощадний банк України" Кіровоградське обласне управління) – 3 351,63 грн., заборгованості по страховим внескам на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження.

Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений Кодексом адміністративного судочинства України, постанова суду першої інстанції набирає законної сили  після закінчення цього строку.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили.

Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через господарський суд Кіровоградської області. Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складання постанови у повному обсязі  відповідно до ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України - з дня складення в повному обсязі.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження, і копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Примірники постанови надіслати сторонам у справі, прокурору Новгородківського району та прокурору Кіровоградської області.

 

Суддя

 

Дата ухвалення рішення09.05.2007
Оприлюднено22.08.2007

Судовий реєстр по справі —16/88

Ухвала від 12.01.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 12.01.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 22.12.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 01.01.2017

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 22.12.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 03.12.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 17.11.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 27.10.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Рішення від 28.07.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Манжур В.В.

Ухвала від 28.07.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Манжур В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні