Ухвала
від 09.08.2017 по справі 817/1177/17
РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ

10 серпня 2017 року РівнеСправа № 817/1177/17 Рівненський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Недашківської К.М., за участю: секретаря судового засідання Єрмошкіної Л.І.; представника заявника - Форет М.С. (довіреність від 14 березня 2017 року); представника відповідача - Мушкеєва В.В. (довіреність від 09 серпня 2017 року); розглядаючи у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за поданням Головного управління ДФС у Рівненській області про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю М'ясопродукт МПК , та вирішуючи питання про наявність підстав для закриття провадження у справі,

ВСТАНОВИВ:

До Рівненського окружного адміністративного суду надійшло подання Головного управління ДФС у Рівненській області (далі іменується - заявник) до Товариства з обмеженою відповідальністю М'ясопродукт МПК (далі іменується - відповідач), в якому заявник просить суд підтвердити обґрунтованість повного адміністративного арешту майна платника податків - Товариства з обмеженою відповідальністю М'ясопродукт МПК , згідно рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків від 07.08.2017 №4134/10/17-00-14-01-05.

Ухвалою судді від 09.08.2017 провадження у справі відкрито та призначено до судового розгляду.

У судовому засіданні представник заявника - Головного управління ДФС у Рівненській області подання підтримав.

Фіскальний орган обґрунтовує поданням тим, що Головним управлінням ДФС у Рівненській області прийнято наказ від 24.07.2017 №933 Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТзОВ М'ясопродукт МПК , код 37576802 . Посадовими особами відповідача відмовлено у допуску на проведення перевірки. Як наслідок, фіскальним органом складений акт відмови від допуску до проведення перевірки від 04.08.2017 і прийнято рішення про застосування повного адміністративного арешту платника податків ТОВ М'ясопродукт МПК , що знаходиться за адресою: м. Радивилів, вул. О. Невського, 71.

Відтак, заявник звернувся до суду з поданням в порядку статті 183-3 КАС України, в якому просить підтвердити обґрунтованість адміністративного арешту майна платника податків - ТОВ М'ясопродукт МПК , застосованого на підставі рішення заступника начальника ГУ ДФС у Рівненській області від 07.08.2017.

Відповідач подав заперечення проти поданого контролюючим органом подання, де зазначив, що 01.08.2017 товариство на повідомлення позивача про проведення перевірки надало фіскальному органу інформацію про те, що підприємство є потерпілою особою внаслідок вчиненого кримінального злочину щодо несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних систем та комп'ютерних мереж. У зв'язку з чим, підприємство просило позивача на виконання пункту 45 Перехідних положень Податкового кодексу України перенести строки проведення перевірки на пізнішу дату.

Однак, як зазначило підприємство у запереченнях та представник відповідача у судовому засіданні, при прибутті перевіряючих на перевірку їх було повторно повідомлено про обставини, що виникли внаслідок кіберзлочину та надано постанову про визнання підприємства потерпілим у кримінальному провадженні. Як стверджує представник ТОВ М'ясопродукт МПК , перевірка не розпочиналася, відповідна інформація про перевірку не заносилася до журналу перевірок, не складалися акти про недопущення до перевірки.

Крім того, відповідач зазначив про те, що ним поданий позов до суду про визнання неправомірною бездіяльності Головного управління ДФС у Рівненькій області щодо не перенесення строків проведення перевірки та зобов'язання перенести строки проведення перевірки на іншу дату відповідно до вимог законодавства.

В судовому засіданні представник ТОВ М'ясопродукт МПК просив суд закрити провадження у справі у зв'язку з наявністю між сторонами спору про право.

Вирішуючи питання щодо наявності юридичних та фактичних підстав для закриття провадження в адміністративній справі, суд зазначає наступне.

Відповідно до підпункту 94.2.3 пункту 94 статті 94 Податкового кодексу України, адміністративний арешт майна платників податків може бути застосовано зокрема, у випадку коли платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу.

З матеріалів подання вбачається, що підставою для прийняття рішення контролюючого органу про застосування повного адміністративного арешту платника податків ТВ М'ясопродукт МПК стала, як стверджує заявник, відмова платника податків 04.08.2017 від проведення перевірки на підставі наказу від 24.07.2017 №933 Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТзОВ М'ясопродукт МПК , код 37576802 .

Однак, судом встановлено, що відповідно до інформації з автоматизованої системи Діловодство спеціалізованого суду (ДСС) Товариство з обмеженою відповідальністю М'ясопродукт МПК 09.08.2017 звернулося до Рівненського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом про визнання неправомірною бездіяльності Головного управління ДФС у Рівненській області щодо не перенесення строків проведення перевірки відповідно до повідомлення №272 від 24.07.2017 на іншу дату; зобов'язання перенести строки проведення перевірки, призначеної відповідно до повідомлення №272 від 24.07.2017 на іншу дату.

З позовної заяви, поданої ТОВ М'ясопродукт МПК , вбачається, що платник податків після отримання повідомлення про проведення перевірки на підставі наказу від 24.07.2017 №933 надав інформацію фіскальному органу про несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних систем підприємства та просив перенести строки проведення перевірки на підставі пункту 45 підрозділу 10 Прикінцевих положень Податкового кодексу України, відповідно до якого тимчасово, до 31 грудня 2017 року у разі втрати та/або пошкодження інформації (у тому числі інформації, що міститься у базах даних обліку платника податків) внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних мереж платника податків та за наявності документів, що підтверджують зазначені події, платник податків протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності Законом України Про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних мереж платників податків зобов'язаний письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звітності; платник податків зобов'язаний відновити втрачену та/або пошкоджену інформацію, визначену абзацом другим цього пункту; у разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених цим пунктом, терміни проведення таких перевірок переносяться контролюючим органом до дати відновлення такої інформації, але не пізніше 31 грудня 2017 року.

Таким чином, стає очевидним факт наявності спору щодо правомірності проведення перевірки, що є предметом судового розгляду у справі №817/1180/17. Тобто, товариство оскаржує дії Головного управління ДФС у Рівненській області щодо не перенесення строків проведення перевірки, тобто саму сутність та законність дій контролюючого органу в межах призначеної перевірки.

Частиною п'ятою статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання у разі, якщо із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.

Відповідно до інформаційного листа Вищого адміністративного суду України від 02.02.2011 №149/11/13-11 спір про право в контексті розглядуваної норми має місце в разі, якщо предметом спору є правовідносини, існування яких є передумовою виникнення підстав для застосування спеціальних заходів, перелічених у статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України.

Зокрема, спір про право наявний у разі, коли платник податків висловлює незгоду з рішенням податкового органу, що було підставою для виникнення обставин для внесення відповідного подання. Наприклад, платником податків оскаржено до суду рішення про застосування адміністративного арешту (пункт 94.1 статті 94 Податкового кодексу України); оскаржено податкове повідомлення-рішення, яке покладено в основу податкового боргу, що стягується шляхом внесення подання, тощо. При цьому незгода платника податків із рішеннями податкових органів щодо застосування спеціальних заходів, згаданих у статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України, може підтверджуватися не лише зверненням із відповідним адміністративним позовом. Суд може встановити наявність спору також із змісту заперечень платника податків, стосовно якого внесено подання. Зокрема, платник податків може заперечувати розмір податкового боргу, що стягується, або факт узгодження податкових зобов'язань, з яких виник податковий борг; склад майна, щодо якого застосовується адміністративний арешт; заперечувати наявність податкового боргу, у зв'язку з яким накладено адміністративний арешт, або законність проведення перевірки, недопущення до якої призвело до застосування адміністративного арешту, тощо.

Таким чином, судом встановлено, що підставою для прийняття податковим органом рішення про застосування адміністративного арешту та звернення до суду з поданням про підтвердження обґрунтованості його застосування стала відмова посадових осіб ТОВ М'ясопродукт МПК допустити службових осіб податкового органу до проведення виїзної перевірки. Однак, дії фіскального органу в межах даної перевірки є предметом оскарження у справі №817/1180/17. Тому, в даному випадку є спір про право, оскільки вказані правовідносини є передумовою виникнення підстав для застосування адміністративного арешту майна.

Листом Вищого адміністративного суду України від 22.04.2011 № 571/11/13-11 було роз'яснено, що якщо наявність спору про право буде виявлена після відкриття провадження у справі за відповідним поданням, суд закриває провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 157 Кодексу адміністративного судочинства України оскільки відповідні вимоги не можуть бути розглянуті в порядку окремого виду адміністративного судочинства, яким є провадження за поданням податкового органу.

За таких обставин, оскільки спір про право виник після відкриття провадження у даній справі, суд дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для закриття провадження у справі, на підставі пункту 1 частини 1 статті 157 КАС України, так як відповідні вимоги не можуть бути розглянуті в порядку статті 183-3 КАС України.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 157, 160, 165, 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя

УХВАЛИВ:

Провадження в адміністративній справі №817/1177/17 - закрити.

Роз'яснити заявнику, що закриття провадження у справі за поданням податкового органу не позбавляє заявника права звернутися до суду з відповідною вимогою у загальному порядку позовного провадження.

Ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Житомирського апеляційного адміністративного суду через Рівненський окружний адміністративний суд шляхом подачі в 5-денний строк з дня отримання копії ухвали, складеної у повному обсязі, апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя К.М. Недашківська

Дата ухвалення рішення09.08.2017
Оприлюднено11.08.2017

Судовий реєстр по справі —817/1177/17

Ухвала від 09.01.2018

Адміністративне

Верховний Суд

Юрченко В.П.

Ухвала від 05.12.2017

Адміністративне

Житомирський апеляційний адміністративний суд

Моніч Б.С.

Ухвала від 05.12.2017

Адміністративне

Житомирський апеляційний адміністративний суд

Моніч Б.С.

Ухвала від 07.11.2017

Адміністративне

Житомирський апеляційний адміністративний суд

Моніч Б.С.

Ухвала від 07.10.2017

Адміністративне

Житомирський апеляційний адміністративний суд

Моніч Б.С.

Ухвала від 11.08.2017

Адміністративне

Рівненський окружний адміністративний суд

Недашківська К.М.

Ухвала від 09.08.2017

Адміністративне

Рівненський окружний адміністративний суд

Недашківська К.М.

Ухвала від 09.08.2017

Адміністративне

Рівненський окружний адміністративний суд

Недашківська К.М.

Ухвала від 07.08.2017

Адміністративне

Рівненський окружний адміністративний суд

Недашківська К.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні