ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ С УД УКРАЇНИ

УХВАЛА

04 грудня 2009 р. № 16/88-09

Вищий господарський суд України у складі колегії суд дів:

головуючого, судді

суддів Кота О.В.

Демидової А.М.

Шевчук С.Р.

розглянувши касаційну ска ргу Суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1

на рішення господарського суду Дніпропетровської обла сті від 29 квітня 2009 року та пост анову Дніпропетровського ап еляційного господарського с уду від 29 вересня 2009 року

у справі № 16/88-09

за позовом Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Український промисловий банк" в особі Дні пропетровської філії

до Суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1

про стягнення 797145,08 грн.

в с т а н о в и в:

Подана Суб'єктом підприєм ницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_1 касаційна скарга не відповідає вимогам розділу ХІІ1 Господарського процесуального кодексу Укра їни з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 статті 111 зг аданого кодексу, касаційна с карга підписується особою, я ка подала скаргу або її уповн оваженим представником.

Від імені юридичної особи - скаржника касаційна скарга п ідписується керівником, а в р азі її підписання представни ком скаржника, то на вчинення такої процесуальної дії ост анній повинен бути уповноваж ений довіреністю, засвідчено ю підписом керівника та печа ткою юридичної особи із обов `язковим залучанням такої до віреності до скарги.

Проте, подана касаційна ска рга не підписана представник ом скаржника, яким є ОС ОБА_2

У зв'язку з викладеним, каса ційна скарга не приймається до розгляду і повертається с удом на підставі п.1 ст. 1113 Госпо дарського процесуального ко дексу України.

Касаційна інстанція заува жує на тому, що відповідно до п риписів час тини 3 статті 1113 Гос подарського процесуального кодексу України після усуне ння обставин, зазначених у пу нктах 1, 2, 3, 4, 6 частини першої ціє ї статті, сторона у справі має право повторно подати касац ійну скаргу в загальному пор ядку з доде ржанням стислих с троків для виправлення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 111, п. 1 ст. 1113, 1115, 1117 Г осподарського процесуально го кодексу України, суд

у х в а л и в :

Касаційну скаргу Суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1 на рішення господарського суду Дніпропетровської області в ід 29 квітня 2009 року та постанов у Дніпропетровського апеляц ійного господарського суду в ід 29 вересня 2009 року у справі № 1 6/88-09 повернути заявнику.

Головуючий, суддя О. Кот

Судді: А. Дем идова

С. Шевчук

Дата ухвалення рішення 04.12.2009
Оприлюднено 24.12.2009

Судовий реєстр по справі 16/88-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.11.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.10.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 02.08.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.07.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.12.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 29.09.2009 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 16.09.2009 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 21.08.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 01.07.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.06.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Судовий наказ від 25.05.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 29.04.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 06.03.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 05.03.2009 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 16/88-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону