ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

30 листопада 2017 року 16:34 № 826/19604/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Шрамко Ю.Т., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Віжн Медіа до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м.Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва, (далі - суд ), надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю Віжн Медіа , (далі - позивач ), до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м.Києві (далі - відповідач ), про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень №0004452210 від 17.06.2015р. та №0004462210 від 17.06.2015р., (далі - оскаржувані рішення ).

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що оскаржувані рішення є протиправними та підлягають скасуванню, оскільки прийняті відповідачем на підставі висновків, зроблених за результатами перевірки позивача, які не відповідають фактичним обставинам.

Представник відповідача у судове засідання не прибув, хоча про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином, подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з завантаженістю, яке відхилено судом з огляду на те, що судом було повідомлено відповідача завчасно про дату, час та місце розгляду справи.

Відповідач у наданих ним письмових запереченнях позовні вимоги не визнав, просив у задоволенні позову відмовити повністю, оскільки оскаржувані рішення прийняті ним на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи викладене та зважаючи на достатність наявних у матеріалах справи доказів для розгляду та вирішення справи по суті, у відповідному судовому засіданні судом, відповідно до ч. 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) , прийнято рішення про подальший розгляд та вирішення справи у порядку письмового провадження.

Оцінивши належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд встановив наступне.

Відповідач провів планову виїзну перевірку позивача, за результатами якої склав акт №222/26-59-22-10/36692060 від 22.05.2015р. про результати планової виїзної перевірки ТОВ Віжн Медіа (код 36692060) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2012р. по 31.12.2014р., валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012р. по 31.12.2014р., (далі - Акт перевірки).

В Акті перевірки №222/26-59-22-10/36692060 від 22.05.2015р. відповідач вказав, що операції позивача з контрагентами: ТОВ Інфоколл (код ЄДРПОУ 38216581), ТОВ ЮМС (код ЄДРПОУ 36761338), ТОВ КІПАРІС-ГРУП (код ЄДРПОУ 38299689), ТОВ ФАНДРЕВ (код ЄДРПОУ 31820367), ТОВ ПРЕСТИЖ ПРОДАКШЕН (код ЄДРПОУ 38271705), є такими, що не спричиняють реального настання правових наслідків.

Відповідач також зробив висновки про порушення позивачем п.138.1, п.138.2, пп.138.10.3 п.138.10 ст.138, пп.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України, що призвело до завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток на загальну суму 10 302 026,00 грн.; п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.4, п.201.6, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України, що призвело до заниження податку на додану вартість на суму 2 268 587,00 грн.

У зв'язку з виявленими порушеннями, на підставі акту перевірки позивача №222/26-59-22-10/36692060 від 22.05.2015р., відповідачем прийняті оскаржувані податкові повідомлення-рішення:

- податкове повідомлення-рішення від 17.06.2015 №0004452210, яким зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток

- податкове повідомлення-рішення від 17.06.2015р. №0004462210, яким збільшено грошове зобов'язання з податку на додану вартість та нараховані штрафні санкції.

Позивач вважає оскаржувані податкові повідомлення-рішення від 17.06.2015 №0004452210 та від 17.06.2015р. №0004462210 протиправними та такими, що підлягають скасуванню.

Як вбачається з матеріалів справи та зафіксовано в Акті перевірки позивача №222/26-59-22-10/36692060 від 22.05.2015р., у період з 01.10.2012р. по 31.12.2014р. позивач мав господарські взаємовідносини з контрагентами - ТОВ Інфоколл (код ЄДРПОУ 38216581), ТОВ ЮМС (код ЄДРПОУ 36761338), ТОВ КІПАРІС-ГРУП (код ЄДРПОУ 38299689), ТОВ ФАНДРЕВ (код ЄДРПОУ 31820367), ТОВ ПРЕСТИЖ ПРОДАКШЕН (код ЄДРПОУ 38271705), які ґрунтувалися на наступних договірних правовідносинах.

З ТОВ Інфоколл (код ЄДРПОУ 38216581) - відповідно до Договору №01042013 від 01.04.2013р. позивач, як замовник, доручав, а ТОВ Інфоколл зобов'язувалось надавати замовнику послугу Присейлз (Pre-Sales) та організації і проведення телемаркетингового дослідження у відповідності до встановлених даним Договором та Додатками до нього умов, а замовник зобов'язувався приймати та сплачувати надані виконавцем послуги згідно умов Договору (п.2.1 договору).

Послуга Присейлз (Pre-Sales) являє собою генерацію вихідних телефонних дзвінків з метою визначення потенційних абонентів, які підтверджують готовність стати користувачами програмних послуг.

При цьому, як визначено п.1 додатку №1 до договору від 01.04.2013р. послуга Присейлз вважається наданою належним чином тільки при виконанні усіх умов: на підставі замовлення, переданого виконавцем в строки, вказані в п.2.2 додатку, відбулася активація абонента у білінговій системі та абонент не скористався своїм правом на розірвання договору протягом 14 днів з дати активації.

На підтвердження виконання умов зазначеного договору, а також сплати позивачем податку на додану вартість у складі ціни за придбані товари, ТОВ Інфоколл виписані позивачу наступні первинні документи: податкові накладні №2 від 13.01.2014 р., №4 від 14.01.2014 р., №5 від 15.01.2014 р., №6 від 16.01.2014 р., №7 від 17.01.2014 р., №8 від 20.01.2014 р., № 9 від 21.01.2014р., №11 від 22.01.2014 р., №12 від 23.01.2014 р., №5 від 16.12.2013 р., №6 від 17.12.2013 р., №7 від 18.12.2013 р., №8 від 19.12.2013 р., №9 від 20.12.2013 р., №10 від 23.12.2013 р., №12 від 24.12.2013 р., №15 від 31.12.2013 р., №6 від 15.11.2013 р., №7 від 18.11.2013 р., №8 від 19.11.2013 р., №9 від 20.11.2013 р., №10 від 21.11.2013 р., №11 від 22.11.2013 р., №12 від 25.11.2013 р.; №14 від 29.11.2013 р., №4 від 15.10.2013 р., №5 від 16.10.2013 р., №6 від 17.10.2013 р., №7 від 18.10.2013 р., №8 від 21.10.2013 р., №9 від 22.10.2013 р., №10 від 23.10.2013 р., №13 від 31.10.2013 р., №5 від 16.09.2013 р., №6 від 17.09.2013 р., №7 від 18.09.2013 р., №8 від 19.09.2013 р., №9 від 20.09.2013 р.; №10 від 23.09.2013 р., №11 від 24.09.2013 р., №12 від 30.09.2013 р., №1 від 14.08.2013 р., №2 від 15.08.2013 р., №3 від 16.08.2013 р., №4 від 19.08.2013 р., №5 від 20.08.2013 р., №7 від 22.08.2013 р., №10 від 31.08.2013 р., №2 від 16.07.2013 р., №3 від 17.07.2013 р., №5 від 18.07.2013 р., №6 від 19.07.2013 р., №7 від 22.07.2013 р., №9 від 23.07.2013 р., №16 від 31.07.2013 р., №2 від 18.06.2013 р., №3 від 19.06.2013 р., №4 від 20.06.2013 р., №5 від 25.06.2013 р., №8 від 30.06.2013 р., №4 від 20.05.2013 р., №5 від 21.05.2013 р., №6 від 22.05.2013 р., №9 від 31.05.2013 р., №5 від 23.04.2013 р., №6 від 29.04.2013р., №12 від 30.04.2013 р. - на загальну суму ПДВ 1 680 118,00 грн.; акти передачі-прийняття наданих послуг ТОВ Інфоколл від 30.04.2013 р., від 31.05.2013 р., від 30.06.2013 р. від 31.07.2013 р., 31.08.2013р.; від 30.09.2013р., від 31.10.2013 р., від 30.11.2013 р.; від 31.12.2013 р., від 31.01.2014 р.

Сплата позивачем податку на додану вартість у складі ціни за придбані послуги також підтверджується оригіналом виписки по рахунку позивача №2600616565 за період взаємодії з ТОВ Інфоколл .

З ТОВ ЮМС - відповідно до Договору про надання дилерських послуг №01062012/1 від 01.06.2012 р., за умовами якого ТОВ ЮМС як виконавець зобов'язується надати позивачеві, як замовнику, дилерські послуги, які включають послуги з пошуку абонентів та/або послуги з підключення (активації абонентів) до програмної послуги ТОВ Віжн ТБ , включаючи надання абоненту необхідних роз'яснень з питань належного налаштування, розташування та функціонування індивідуальних технічних засобів прийому абонента (п.2.1.1-2.1.2 договору).

Як передбачено п.1 Додатку №1 від 01.06.2012 р. в редакції Додаткової угоди №2 від 01.08.2012 р. послуга Виконавця з пошуку абонента вважається наданою належним чином тільки при виконанні усіх із зазначених умов, в тому числі якщо абонент здійснив перший платіж на підставі відповідного абонентського договору та абонент не скористався своїм правом на розірвання договору на протязі 14 днів з дати активації.

На підтвердження виконання умов зазначеного договору, а також сплати позивачем податку на додану вартість у складі ціни за придбані товари, ТОВ ЮМС виписані позивачу наступні первинні документи: податкові накладні №1 від 20.03.2014 р., №1 від 20.02.2014 р., №1 від 20.01.2014 р.; №2 від 31.12.2013 р., №1 від 19.11.2013 р., №1 від 17.10.2013 р., №2 від 18.10.2013 р., №1 від 20.09.2013 р., №1 від 20.08.2013 р., №1 від 17.07.2013 р., №3 від 30.07.2013 р., №1 від 17.06.2013 р.; №1 від 17.05.2013 р., №2 від 16.04.2013 р., №1 від 19.03.2013 р., №1 від 28.02.2013 р., №3 від 21.01.2013 р., №2 від 16.01.2013 р., №3 від 17.12.2012 р., №2 від 17.12.2012 р., №2 від 14.11.2012 р., №1 від 15.10.2012 р. - на загальну суму ПДВ 297 529,00 грн.; акти надання послуг від ТОВ ЮМС №ВМ000005247 від 15.10.2012 р., №ВМ000005677 від 14.11.2012 р., №ВМ000006149 від 17.12.2012 р., №ВМ000006186 від 17.12.2012 р., №ВМ000000239 від 16.01.2013 р., №ВМ000000513 від 21.01.2013 р., №ВМ000000725 від 13.02.2013 р., №ВМ000001191 від 19.03.2013 р., №ВМ000001552 від 16.04.2013 р., №ВМ000001868 від 17.05.2013р., №ВМ000002223 від 17.06.2013 р., №ВМ000002744 від 17.07.2013 р., №ВМ000002867 від 30.07.2013р., №ВМ000003169 від 20.08.2013 р., №ВМ000003465 від 20.09.2013 р., №ВМ000003781 від 17.10.2013 р., №ВМ000003793 від 18.10.2013 р., №ВМ000004163 від 19.11.2013 р., №ВМ000004566 від 31.12.2013 р.

Сплата позивачем податку на додану вартість у складі ціни за придбані послуги також підтверджується оригіналом виписки по рахунку позивача №2600616565 за період взаємодії з ТОВ ЮМС .

З ТОВ КІПАРІС-ГРУП - відповідно до Договору про надання дилерських послуг №Ех672/102012 від 01.10.2012 р. та №Ех672/012013 від 01.01.2013 р., за умовами якого ТОВ КІПАРІС-ГРУП як виконавець зобов'язується надати позивачеві, як замовнику, дилерські послуги, які включають послуги з пошуку абонентів та/або послуги з підключення (активації абонентів) до програмної послуги ТОВ Віжн ТБ , включаючи надання абоненту необхідних роз'яснень з питань належного налаштування, розташування та функціонування індивідуальних технічних засобів прийому абонента (п.2.1.1-2.1.2 договору).

При цьому, як визначено в п.1 додатків №5 від 01.01.2013р. та №5 від 01.10.2012р. до договорів послуга Виконавця з пошуку абонента вважається наданою належним чином тільки при виконанні усіх із зазначених умов, в тому числі якщо абонент здійснив перший платіж на підставі відповідного абонентського договору та абонент не скористався своїм правом на розірвання договору на протязі 14 днів з дати активації.

На підтвердження виконання умов зазначеного договору, а також сплати позивачем податку на додану вартість у складі ціни за придбані товари, ТОВ КІПАРІС-ГРУП виписані позивачу наступні первинні документи: податкові накладні: №1094 від 23.11.2012 р., №1095 від 23.11.2012 р., №1092 від 16.11.2012 р., №1091 від 16.11.2012 р., №1090 від 16.11.2012 р., №1089 від 16.11.2012 р., №1087 від 16.11.2012 р., №1088 від 16.11.2012 р., №1279 від 26.12.2012 р., №1280 від 26.12.2012 р., № 1272 від 17.12.2012 р., №1271 від 17.12.2012 р., №1269 від 14.12.2012 р., №1268 від 13.12.2012 р., №1264 від 10.12.2012 р., №1261 від 03.12.2012 р., №1106 від 25.01.2013 р., №1104 від 21.01.2013 р., №1103 від 17.01.2013 р., №1102 від 17.01.2013 р., №1102 від 17.01.2013 р., №1101 від 16.01.2013 р., №1100 від 16.01.2013 р., №1098 від 11.01.2013 р., №1096 від 04.01.2013 р., №1339 від 22.02.2013 р., №1334 від 18.02.2013 р., №1333 від 18.02.2013 р., №1330 від 14.02.2013 р., №1329 від 12.02.2013 р., №1328 від 11.02.2013 р., №1323 від 04.02.2013 р., №1431 від 07.03.2013 р., №1473 від 25.03.2013 р., №1434 від 12.03.2013 р., №1449 від 15.03.2013 р., №1424 від 01.03.2013 р., №1463 від 21.03.2013 р., №1463 від 21.03.2013 р., №1458 від 20.03.2013 р., №1448 від 15.03.2013 р., №1474 від 25.03.2013 р., №1454 від 19.03.2013 р., №1224 від 26.04.2013 р., №1215 від 19.04.2014 р., №1216 від 19.04.2013 р., №1212 від 17.04.2013 р., №1207 від 12.04.2013 р., №1205 від 11.04.2013 р., №1202 від 05.04.2013 р., №1201 від 02.04.2013 р., №1200 від 02.04.2013 р., №1111 від 24.05.2013 р., №1110 від 21.05.2013 р., №1109 від 18.05.2013 р., №1108 від 17.05.2013 р., №1107 від 15.05.2013 р., №1106 від 15.05.2013 р., №1105 від 08.05.2013 р. . - на загальну суму ПДВ 90 896,23 грн., акти надання послуг від ТОВ КІПАРІС-ГРУП №ВМ000005989 від 10.12.2012 р., №ВМ000006084 від 14.12.2012 р., №ВМ000006217 від 26.12.2012 р., №№ВМ000006040 від 13.12.2012р., №ВМ000006135 від 17.12.2012 р., №ВМ000001567 від 17.04.2013 р., №ВМ000001422 від 05.04.2013 р., №ВМ000001515 від 12.04.2013 р., №ВМ000000769 від 18.02.2013 р., №ВМ000000666 від 11.02.2013 р., №ВМ000000864 від 22.02.2013 р., №ВМ000001731 від 26.04.2013 р., №ВМ000001188 від 19.03.2013 р., №ВМ000001664 від 19.04.2013 р., №ВМ000001454 від 11.04.2013 р., №ВМ000001377 від 02.04.2013 р., №ВМ000001314 від 02.04.2013 р., №ВМ000006247 від 26.12.2012 р., №ВМ000005486 від 23.11.2012 р., №ВМ000001064 від 12.03.2013 р., №ВМ000005631 від 16.11.2012 р., №ВМ000006112 від 17.12.2012 р., №ВМ000000274 від 17.01.2013 р., №ВМ000000256 від 17.01.2013 р., №ВМ000000256 від 17.01.2013 р., №ВМ000000217 від 16.01.2013 р., №ВМ000000186 від 16.01.2013 р., №ВМ000000112 від 11.01.2013 р., №ВМ000000810 від 18.02.2013 р., №ВМ000000313 від 21.01.2013 р., №ВМ000000429 від 25.01.2013 р., №ВМ000000747 від 14.02.2013 р., №ВМ000000552 від 04.02.2013 р., №ВМ000005919 від 03.12.2012 р., №ВМ000000701 від 12.02.2013 р., №ВМ000005841 від 23.11.2012 р., №ВМ000005603 від 16.11.2012 р., №ВМ000005561 від 16.11.2012 р., №ВМ000005719 від 16.11.2012 р., №ВМ000005685 від 16.11.2012 р., №ВМ000005643 від 16.11.2012 р. №ВМ000000948 від 01.03.2013 р., №ВМ000001035 від 07.03.2013 р., №ВМ000001101 від 15.03.2013 р., №ВМ000001152 від 15.03.2013 р., №ВМ000001210 від 21.03.2013 р., №ВМ000001198 від 20.03.2013 р., №ВМ000001264 від 25.03.2013 р., №ВМ000001241 від 25.03.2013 р., №ВМ000001633 від 19.04.2013 р., №ВМ000001989 від 21.05.2013 р., №ВМ000001887 від 17.05.2013 р., №ВМ000001851 від 15.05.2013 р., №ВМ000001841 від 15.05.2013 р., №ВМ000001802 від 08.05.2013 р., №ВМ000001931 від 18.05.2013 р., №ВМ000002031 від 24.05.2013 р.

Сплата позивачем податку на додану вартість у складі ціни за придбані послуги також підтверджується оригіналом виписки по рахунку позивача №2600616565 за період взаємодії з ТОВ КІПАРІС-ГРУП .

З ТОВ ФАНДРЕВ - відповідно до Договору про надання дилерських послуг №Ех766/032012 від 01.03.2012 р. та №Ех766/012013 від 01.01.2013 р., за умовами якого ТОВ ФАНДРЕВ як виконавець зобов'язується надати позивачеві, як замовнику дилерські послуги, які включають послуги з пошуку абонентів та/або послуги з підключення (активації абонентів) до програмної послуги ТОВ Віжн ТБ , включаючи надання абоненту необхідних роз'яснень з питань належного налаштування, розташування та функціонування індивідуальних технічних засобів прийому абонента (п.2.1.1-2.1.2 договору).

При цьому, як визначено в п.1 додатків №5 від 01.06.2012р.та №5 від 01.01.2013р. до договорів послуга Виконавця з пошуку абонента вважається наданою належним чином тільки при виконанні усіх із зазначених умов, в тому числі якщо абонент здійснив перший платіж на підставі відповідного абонентського договору та абонент не скористався своїм правом на розірвання договору на протязі 14 днів з дати активації.

На підтвердження виконання умов зазначеного договору, а також сплати позивачем податку на додану вартість у складі ціни за придбані товари, ТОВ ФАНДРЕВ виписані позивачу наступні первинні документи: податкові накладні: №4755 від 26.10.2012 р., №4754 від 26.10.2012 р., №4753 від 26.10.2012 р., №3744 від 12.10.2012 р., №3743 від 12.10.2012 р., №3951 від 19.10.2012 р., №3946 від 19.10.2012 р., №3945 від 19.10.2012 р., №3864 від 17.10.2012 р., №3862 від 17.10.2012 р., №3863 від 17.10.2012 р., №3698 від 11.10.2012 р., №3533 від 05.10.2012 р., №3461 від 03.10.2012 р., №3534 від 05.10.2012 р., №3032 від 28.09.2012 р., №3033 від 28.09.2012 р., №5543 від 27.11.2012 р., №5463 від 26.11.2012 р., №5461 від 23.11.2012 р., №5462 від 23.11.2012 р., №5271 від 19.11.2012 р., №5270 від 16.11.2012 р., №5230 від 15.11.2012 р., №5123 від 12.11.2012 р., №5121 від 12.11.2012 р., №5120 від 12.11.2012 р., №5085 від 09.11.2012 р., №5084 від 09.11.2012 р., № 5083 від 09.11.2012 р., №4976 від 02.11.2012 р., №4975 від 02.11.2012 р., №4974 від 02.11.2012 р., №6522 від 25.12.2012 р., №6523 від 25.12.2012 р., №6524 від 25.12.2012 р., №6233 від 14.12.2012 р., №6234 від 14.12.2012 р., №6236 від 14.12.2012 р., №6235 від 14.12.2012 р., №6187 від 13.12.2012 р., №6017 від 07.12.2012 р., №6016 від 07.12.2012 р., №6018 від 07.12.2012 р., №5692 від 30.11.2012 р., №5691 від 30.11.2012 р., №5690 від 30.11.2012 р., №404 від 25.01.2013 р., №403 від 25.01.2013 р., №405 від 25.01.2013 р., №311 від 18.01.2013 р., №312 від 18.01.2013 р., №263 від 17.01.2013 р., № 262 від 17.01.2013 р., №180 від 16.01.2013 р., №173 від 11.01.2013 р., №51 від 04.01.2013 р., №52 від 31.01.2013 р., №53 від 04.01.2013 р., №795 від 21.05.2012 р., № 1012 від 22.02.2013 р., №1011 від 22.02.2013 р., №913 від 18.02.2013 р., №885 від 15.02.2013 р., №884 від 15.02.2013 р., №883 від 15.02.2013 р., №850 від 14.02.2013 р., №747 від 08.02.2013 р., №746 від 08.02.2013 р., №745 від 08.02.2013 р., №603 від 01.02.2013 р., №604 від 01.02.2013 р., №605 від 01.02.2013 р., 771 від 11.02.2013 р., №1539 від 22.03.2013 р., №1538 від 22.03.2013 р., №1537 від 22.03.2013 р., №1469 від 19.03.2013 р., №1364 від 13.03.2013 р., №1392 від 15.03.2013 р., №1393 від 15.03.2013 р., №1321 від 11.03.2013 р., №1299 від 07.03.2013 р., №1298 від 07.03.2013 р., №1297 від 07.03.2013 р., №1250 від 05.03.2013 р., №1230 від 01.03.2013 р., №1231 від 01.03.2013 р., №1503 від 20.03.2013 р., №1502 від 20.03.2013 р., №1243 від 01.03.2013 р., №2208 від 26.04.2013 р., №2209 від 26.04.2013 р., №2072 від 19.04.2013 р., №2070 від 19.04.2013 р., №2071 від 19.04.2013 р., №2022 від 17.04.2013 р., №2036 від 17.04.2013 р., №2037 від 17.04.2013 р., №1930 від 12.04.2013 р., №1931 від 12.04.2013 р., №1932 від 12.04.2013 р., №1870 від 10.04.2013 р., №1781 від 05.04.2013 р., №1782 від 05.04.2013 р., №1706 від 01.04.2013 р., №1705 від 01.04.2013 р., №1672 від 29.03.2013 р., №2860 від 27.05.2013 р., №2859 від 24.05.2013 р., №2661 від 16.05.2013 р., №2686 від 17.05.2013 р., №2687 від 17.05.2013 р., №2629 від 15.05.2013 р., №2518 від 08.05.2013 р., №2517 від 08.05.2013 р., №2797 від 21.05.2013 р., №3004 від 31.05.2013 р., №3005 від 31.05.2013 р.- на загальну суму ПДВ 196 419,00 грн., Акти надання послуг від ТОВ ФАНДРЕВ №ВМ00000443 від 25.01.2013 р., №ВМ000000690 від 08.02.2013 р., №ВМ00000585 від 01.02.2013 р., №ВМ00000541 від 01.02.2013 р., №ВМ00000571 від 01.02.2013 р., №ВМ00000305 від 18.01.2013 р., №ВМ00000336 від 18.01.2013 р., №ВМ00000272 від 17.01.2013 р., №ВМ00000202 від 16.01.2013 р., №ВМ00000271 від 17.01.2013 р., №ВМ00000030 від 04.01.2013 р., №ВМ00000062 від 04.01.2013 р., №ВМ00000305 від 20.01.2014 р., №ВМ00001505 від 12.04.2013 р., №ВМ000001987 від 21.05.2013 р., №ВМ000001527 від 12.04.2013 р., №ВМ00000894 від 25.02.2013 р., №ВМ00000853 від 22.02.2013 р., №ВМ00000884 від 22.02.2013 р., №ВМ00000827 від 18.02.2013 р., №ВМ00000656 від 08.02.2013 р., №ВМ00000745 від 14.02.2013 р., №ВМ00000772 від 15.02.2013 р., №ВМ00000789 від 15.02.2013 р., №ВМ00000420 від 15.01.2013 р., №ВМ00000454 від 25.01.2013 р., №ВМ00000555 від 08.02.2013 р., №ВМ000001176 від 15.03.2013 р., №ВМ000001118 від 13.03.2013 р., №ВМ00001253 від 22.03.2013 р., №ВМ00001263 від 22.03.2013 р., №ВМ000001232 від 22.03.2013 р., №ВМ000001059 від 07.03.2013 р., №ВМ000001376 від 29.03.2013 р., №ВМ000001028 від 07.03.2013 р., №ВМ000001000 від 05.03.2013 р., №ВМ00000971 від 01.03.2013 р., №ВМ000001047 від 07.03.2013 р., №ВМ000001186 від 19.03.2013 р., №ВМ000001062 від 11.03.2013 р., №ВМ000001141 від 15.03.2013 р., №ВМ000000938 від 01.03.2013 р., №ВМ000004835 від 17.09.2012 р., №ВМ000004919 від 20.09.2012 р., №ВМ000004978 від 21.09.2012 р., №ВМ000004946 від 21.09.2012 р., №ВМ000004611 від 07.09.2012 р., №ВМ000004826 від 14.09.2012 р., №ВМ000001337 від 01.04.2013 р., №ВМ000001305 від 01.04.2013 р., №ВМ000001415 від 05.04.2013 р., №ВМ000001442 від 05.04.2013 р., №ВМ000001793 від 08.05.2013 р., №ВМ000001723 від 26.04.2013 р., №ВМ000001748 від 26.04.2013 р., №ВМ000000699 від 11.02.2013 р., №ВМ000006233 від 25.12.2012 р., №ВМ000005876 від 27.11.2012 р., №ВМ00000104 від 11.01.2013 р., №ВМ00000052 від 04.01.2013 р., №ВМ000006013 від 07.12.2012 р., №ВМ000005981 від 07.12.2012 р., №ВМ000004931 від 20.09.2012 р., №ВМ000005855 від 23.11.2012 р., №ВМ000005910 від 30.11.2012 р., №ВМ000005932 від 30.11.2012 р., №ВМ000005945 від 30.11.2012 р., №ВМ000002050 від 24.05.2013 р., №ВМ000001658 від 19.04.2013 р., №ВМ000001952 від 17.05.2003 р., №ВМ000001850 від 15.05.2013 р., №ВМ000002024 від 24.05.2013 р., №ВМ000001623 від 19.04.2013 р., №ВМ000001585 від 17.04.2013 р., №ВМ000001603 від 17.04.2013 р., №ВМ000001648 від 19.04.2013 р., №ВМ000002124 від 31.05.2013 р., №ВМ000001997 від 16.05.2013 р., №ВМ000001902 від 16.05.2013 р., №ВМ000002094 від 31.05.2013 р., №ВМ000001538 від 12.04.2013 р., №ВМ000001197 від 20.03.2013 р., №ВМ000001818 від 08.05.2013 р., №ВМ000001208 від 20.03.2013 р., №ВМ000001452 від 10.04.2013 р., №ВМ000005076 від 03.10.2012 р., №ВМ000004487 від 23.08.2012 р., №ВМ000005108 від 05.10.2012 р., №ВМ000005137 від 05.10.2012 р., №ВМ000005001 від 28.09.2012 р., №ВМ000004720 від 07.09.2012 р., №ВМ000005870 від 23.11.2012 р., №ВМ000005031 від 28.09.2012 р., №ВМ000006005 від 07.12.2012 р., №ВМ000006092 від 14.12.2012 р., №ВМ000006072 від 14.12.2012 р., №ВМ000006130 від 14.12.2012 р., №ВМ000006102 від 14.12.2012 р., №ВМ000005829 від 23.11.2012 р., №ВМ000001584 від 17.04.2013 р., №ВМ000001919 від 17.05.2013 р., №ВМ000005309 від 17.10.2012 р., №ВМ000005229 від 11.10.2012 р., №ВМ000005253 від 17.10.2012 р., №ВМ000005322 від 19.10.2012 р., №ВМ000006038 від 13.12.2012 р., №ВМ000006278 від 25.12.2012 р., №ВМ000006213 від 25.12.2012 р., №ВМ000005287 від 17.10.2012 р., №ВМ00005423 від 26.10.2012 р., №ВМ00005346 від 19.10.2012 р., №ВМ00005436 від 26.10.2012 р., №ВМ00005397 від 26.10.2012 р., №ВМ00005354 від 19.10.2012 р., №ВМ00005190 від 12.10.2012 р., №ВМ00005225 від 12.10.2012 р., №ВМ00005499 від 02.11.2012 р., №ВМ00005478 від 02.11.2012 р., №ВМ00005506 від 02.11.2012 р., №ВМ00005573 від 12.11.2012 р., №ВМ00005740 від 16.11.2012 р., №ВМ00005713 від 16.11.2012 р., №ВМ000005627 від 09.11.2012 р., №ВМ000005639 від 12.11.2012 р., №ВМ000005592 від 09.11.2012 р., №ВМ000005641 від 12.11.2012 р., №ВМ000005618 від 09.11.2012 р., №ВМ000004788 від 14.09.2012 р., №ВМ000004487 від 23.08.2012 р., №ВМ000004685 від 07.09.2012 р., №ВМ000004720 від 07.09.2012 р.. №ВМ000005001 від 28.09.2012 р., №ВМ000005031 від 28.09.2012 р., №ВМ000005076 від 03.10.2012 р., №ВМ000005108 від 05.10.2012 р., №ВМ000005137 від 05.10.2012 р., №ВМ000004611 від 07.09.2012 р., №ВМ000004788 від 14.09.2012 р., №ВМ000004826 від 14.09.2012 р., №ВМ000004835 від 17.09.2012 р., №ВМ000004910 від 20.09.2012 р., №ВМ000004931 від 20.09.2012 р., №ВМ000004946 від 21.09.2012 р., №ВМ000004978 від 21.09.2012 р., №ВМ000005229 від 11.10.2012 р., №ВМ000005253 від 17.10.2012 р., №ВМ000005287 від 17.10.2012 р., №ВМ000005309 від 17.10.2012 р., №ВМ000005322 від 19.10.2012 р., №ВМ000005354 від 19.10.2012 р., №ВМ000005397 від 26.10.2012 р., №ВМ000005423 від 26.10.2012 р., №ВМ000005436 від 26.10.2012 р., №ВМ000005478 від 02.11.2012 р., №ВМ000005499 від 02.11.2012 р., №ВМ0000005506 від 02.11.2012 р., №ВМ000005190 від 12.10.2012 р., №ВМ000005225 від 12.10.2012 р., №ВМ000005346 від 19.10.2012 р., №ВМ000005639 від 12.11.2012 р., №ВМ000005641 від 12.11.2012 р., №ВМ000005700 від 15.11.2012 р., №ВМ000005700 від 15.11.2012 р., №ВМ000005713 від 16.11.2012 р., №ВМ000005740 від 16.11.2012 р., №ВМ000005573 від 12.11.2012 р., №ВМ000005592 від 09.11.2012 р., №ВМ000005618 від 09.11.2012 р., №ВМ000005627 від 09.11.2012 р., №ВМ000005829 від 23.11.2012 р., №ВМ000005855 від 23.11.2012 р., №ВМ000005870 від 23.11.2012 р., №ВМ000005876 від 27.11.2012 р., №ВМ000005910 від 30.11.2012 р., №ВМ000005932 від 30.11.2012 р., №ВМ000005945 від 30.11.2012 р., №ВМ000005981 від 07.12.2012 р., №ВМ000006005 від 07.12.2012 р., №ВМ000006013 від 07.12.2012 р., №ВМ000006038 від 13.12.2012 р., №ВМ000006072 від 14.12.2012 р., №ВМ000006092 від 14.12.2012 р., №ВМ000006102 від 14.12.2012 р., №ВМ000006130 від 14.12.2012 р., №ВМ000006213 від 25.12.2012 р., №ВМ0000062.33 від 25.12.2012 р., №ВМ000006278 від 25.12.2012 р., №ВМ000000104 від 11.01.2013 р., №ВМ000000030 від 04.01.2013 р., №ВМ000000052 від 04.01.2013 р., №ВМ000000062 від 04.01.2013 р., №ВМ000000202 від 16.01.2013 р., №ВМ000000271 від 17.01.2013 р., №ВМ000000272 від 17.01.2013 р., №ВМ000000305 від 18.01.2013 р., №ВМ000000336 від 18.01.2013 р., №ВМ000000420 від 25.01.2013 р., №ВМ000000443 від 25.01.2013 р. №ВМ000000454 від 25.01.2013 р., №ВМ000000541 від 01.02.2013 р., №ВМ000000555 від 08.02.2013 р., №ВМ000000571 від 01.02.2013 р., №ВМ000000585 від 01.02.2013 р., №ВМ000000656 від 08.02.2013 р., №ВМ000000690 від 08.02.2013 р., №ВМ000000745 від 14.02.2013 р., №ВМ000000760 від 15.02.2013 р., №ВМ000000772 від 15.02.2013 р., №ВМ000000789 від 15.02.2013 р., №ВМ000000827 від 18.02.2013 р., №ВМ000000853 від 22.02.2013 р., №ВМ000000884 від 22.02.2013 р., №ВМ000000894 від 25.02.2013 р., №ВМ000000938 від 01.03.2013 р., №ВМ000000971 від 01.03.2013 р., №ВМ000001000 від 05.03.2013 р., №ВМ000001028 від 07.03.2013 р., №ВМ000001047 від 07.03.2013 р., №ВМ000001059 від 07.03.2013 р., №ВМ000001186 від 19.03.2013 р., №ВМ000001232 від 22.03.2013 р., №ВМ000001253 від 22.03.2013 р., №ВМ000001263 від 22.03.2013 р., №ВМ000001062 від 11.03.2013 р., №ВМ000001118 від 13.03.2013 р., №ВМ000001141 від 15.03.2013 р., №ВМ000001176 від 15.03.2013 р., №ВМ000001305 від 01.04.2013 р., №ВМ000001337 від 01.04.2013 р., №ВМ000001376 від 29.03.2013 р., №ВМ000001415 від 05.04.2013 р., №ВМ000001442 від 05.04.2013 р., №ВМ000001452 від 10.04.2013 р., №ВМ000001538 від 12.04.2013 р., №ВМ000001197 від 20.03.2013 р., №ВМ000001208 від 20.03.2013 р., №ВМ000001793 від 08.05.2013 р., №ВМ000001818 від 08.05.2013 р., №ВМ000000699 від 11.02.2013 р., №ВМ000001723 від 26.04.2013 р., №ВМ000001748 від 26.04.2013 р., №ВМ000001603 від 17.04.2013 р., №ВМ000001623 від 19.04.2013 р., №ВМ000001648 від 19.04.2013 р., №ВМ000001658 від 19.04.2013 р., №ВМ000001919 від 17.05.2013 р., №ВМ000001952 від 17.05.2013 р., №ВМ000001584 від 17.04.2013 р., №ВМ000001585 від 17.04.2013 р., №ВМ000001850 від 15.05.2013 р., №ВМ000002024 від 24.05.2013 р., №ВМ000002050 від 24.05.2013 р., №ВМ000001997 від 16.05.2013 р., №ВМ000002094 від 31.05.2013 р., №ВМ000002124 від 31.05.2013 р., №ВМ000001902 від 16.05.2013 р., №ВМ000001987 від 21.05.2013 р., №ВМ000001505 від 12.04.2013 р., №ВМ000001527 від 12.04.2013 р.

Сплата позивачем податку на додану вартість у складі ціни за придбані послуги також підтверджується оригіналом виписки по рахунку позивача №2600616565 за період взаємовідносин з ТОВ ФАНДРЕВ .

З ТОВ ПРЕСТИЖ ПРОДАКШЕН відповідно до видаткової накладної №23 від 03.07.2013 р., за якою позивачем придбано папір офісний 500 арк.А4 600 упаковок на загальну суму 21 744,00 грн., в т.ч. ПДВ 3 624,00 грн., постачальником виписано податкову накладну №1 від 03.07.2013 р.

Сплата позивачем податку на додану вартість у складі ціни за придбаний товар також підтверджується оригіналом платіжного доручення №199039 від 05.07.2013р. по взаємовідносинах з ТОВ ПРЕСТИЖ ПРОДАКШЕН .

Судом встановлено, що зазначені первинні документи позивача з його контрагентами містять всі реквізити, передбачені для первинних документів.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулює Податковий кодекс України, (далі - ПК України), він, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до пп.14.1.181. п.14.1.ст.14 ПК України, податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Згідно пп.а п.198.1, п.198.2., абз.1 п.198.3. ст.198 ПК України, право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає, зокрема, у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі, в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з, крім іншого, придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Згідно п.198.6. ст.198 Кодексу, (в редакції чинній на час виникнення спірних відносин), не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Відповідно до п.201.10. ст.201 Кодексу (в редакції чинній на час виникнення спірних відносин), податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Отже, для підтвердження включення сум сплаченого податку на додану вартість у складі ціни за придбаний товар (роботи, послуги) до складу податкового кредиту, необхідні первинні документи, оформлені відповідно до вимог Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , (далі-Закон), яким визначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Відповідно до п.138.2 ст.138 ПК України, (в редакції чинній на час виникнення спірних відносин), витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Згідно з пп.139.1.9 п.139.1 ст.139 ПК України, (в редакції чинній на час виникнення спірних відносин), не включаються до складу витрат: витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Таким чином, норми податкового законодавства України не дозволяють включати витрати підприємства у валові тільки у тому випадку, якщо ці витрати не підтверджені первинними документами.

Відповідно до інформаційного листа Вищого адміністративного суду України № 742/11/13-11 від 02.06.2011 р. судам належить звертати особливу увагу на дослідження обставин реальності здійснення господарських операцій платника податку, на підставі яких таким платником були сформовані дані податкового обліку. При цьому приймати на підтвердження даних податкового обліку можна лише достовірні первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Необхідно перевірити фізичні, технічні та технологічні можливості певної особи до вчинення тих чи інших дій, що становлять зміст господарської операції, як-то: наявність кваліфікованого персоналу, основних фондів, у тому числі транспортних засобів для перевезення або виробництва, приміщень для зберігання товарів тощо, якщо такі умови необхідні для здійснення певної операції; можливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару у відповідні строки з урахуванням терміну його придатності, доступності на ринку тощо; наявність відповідних ліцензій та інших дозвільних документів, що необхідні для ведення певного виду господарської діяльності.

Судам слід ураховувати, що наявність укладеного між учасниками господарської операції цивільно-правового договору або відсутність визнання такого договору недійсним або нікчемним сама собою не свідчить про реальність вчинення відповідної операції.

Як з'ясовано судом у ході розгляду справи та підтверджується наявними у матеріалах справи доказами позивач здійснює на території України діяльність з просування цифрового телебачення Viasat®, для чого позивач має сформовану дилерську мережу, яка здійснює пошук та підключення абонентів.

На підтвердження відповідності господарських операцій доктрині ділової мети позивачем надано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з якого випливає, що видом діяльності позивача є 60.20 діяльність у сфері телевізійного мовлення та 61.30 діяльність у сфері супутникового електрозв'язку , копію агентського договору з ТОВ Віжн ТБ , за яким позивач зобов'язаний шукати та підключати абонентів до цифрового телебачення Viasat, в т.ч. за посередництва інших осіб.

Позивач в період перевірки мав аналогічні до взаємовідносин з вказаними контрагентами відносини ще із більш ніж 100 дилерами. На підтвердження ідентичності оформлення операцій з усіма дилерами позивачем надано копії первинних документів з дилерами ТОВ ВСКОМ , СПД-ФО ОСОБА_1, ОСОБА_2, ПП Цифровий світ , які перевірялися відповідачем та зазначені в додатку №2 до акту перевірки.

Суд критично відноситься до посилання відповідача про відсутність поважної розумної економічної або іншої причини для здійснення позивачем операцій з ТОВ Інфоколл , ТОВ ЮМС , ТОВ КІПАРІС-ГРУП , ТОВ ФАНДРЕВ , оскільки, як підтверджено належними доказами, такі відносини позивача є аналогічними до відносин з іншими контрагентами, доцільність та реальність яких відповідачем не поставлено під сумнів. Закупівля офісного паперу у ТОВ ПРЕСТИЖ ПРОДАКШЕН на загальну суму з ПДВ 21 744,00 грн. також відповідає звичайним потребам діяльності позивача.

Позивачем надано докази на підтвердження наявності ресурсів та можливостей у контрагентів на надання послуг, а також реальності послуг, зокрема, копії договорів оренди приміщень №317 від 01.10.2012 року, № 302-12 від 15.07.2012 року, № 3-13 від 15.12.2013, договорів оренди телекомунікаційного обладнання №3/02 від 01.02.2014р., №0104 від 01.04.2014р., договору про надання послуг із обслуговування обробки вхідних та/або вихідних телефонних викликів (забезпечення роботи call-center) №16 від 03.01.2014р. (аутстафінг); трудових книжок окремих співробітників; нотаріальні копії протоколів адвокатського опитування безпосередніх працівників-виконавців послуг, письмові пояснення виконавців, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо мережі Інтернет №11934 від 31.03.2014р., №12866 від 30.04.2014р., №13759 від 31.05.2014р. та ін.

В судовому засіданні допитано керівника ТОВ Інфоколл ОСОБА_3, яка підтвердила реальність здійснення операцій між позивачем та ТОВ Інфоколл . Керівник ОСОБА_3 пояснила, що в різний період діяльності товариства протягом 2013-2014 років в ньому працювало від 50 до 400 працівників у штаті та від 20 до 60-80 працівників за цивільно-правовими договорами. ТОВ Інфоколл орендувало приміщення у Львові та Києві загальною площею більше 1000 кв.м.

Оплата послуг, наданих ТОВ Інфоколл , відбувалася тільки за фактом підключення абонента і у випадку, якщо абонент не відмовлявся від підключення протягом 14 днів. Дії ТОВ Інфоколл , які не завершилися підключенням абонентів до уваги при розрахунках не бралися.

Позивачем надано копії абонентських договорів, підключення яких відбулося за посередництва контрагентів, електронні звіти ТОВ Інфоколл щодо послуг з телефонування потенційним абонентам з метою донесення інформації про цифрове телебачення та виявлення їх бажання укласти абонентський договір, сформовані за увесь період взаємодії, електронні звіти ТОВ Фандрев , ТОВ Кіпаріс-груп , ТОВ ЮМС щодо підключення потенційних абонентів до цифрового телебачення, сформовані за увесь період взаємодії.

В той же час, як вбачається з матеріалів справи, в ході перевірки позивача, відповідач отримав інформацію інших податкових органів, відповідно до якої, зафіксовано порушення контрагентами позивача (ТОВ Інфоколл , ТОВ Фандрев , ТОВ Кіпаріс-груп , ТОВ ЮМС ) вимог податкового законодавства, а саме наступні акти.

Акт ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві від 04.08.2014р. №854/26-54-22-01-10/38216581 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ Інфоколл (код 38216581) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період з 01.07.2013 року по 30.06.2014 року, де зафіксовано висновок щодо наявності ознак фіктивності. За даним висновком підприємство не знаходиться за податковою адресою. Відносно службових осіб відкрите кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за №3214100050000032 від 29.04.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 с.205 КК України.

Однак, на спростування висновків акту позивачем надано лист Старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС України від 15.10.2015р. Вих.№5758/10/26-01-09, яким повідомлено, що вказане кримінальне провадження за ч.3 ст.212, ч.2 с.205 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв'язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Крім того, суд звертає увагу, що Акт ДПІ у Оболонському районі ГУ про неможливість проведення зустрічної звірки від 04.08.2014р. №854/26-54-22-01-10/38216581 складено в періоді, коли взаємовідносини між позивачем та ТОВ Інфоколл уже не здійснювалися. При цьому, як зазначено в самому Акті перевірки в період взаємовідносин з позивачем податковим органом було проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ Інфоколл , про що складено акт ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві від 11.11.2013 р. №677/26-54/22-02/38216581. З вказаного суд приходить до висновку, що ТОВ Інфоколл на час здійснення господарських відносин з позивачем знаходилось за місцезнаходженням. Відповідачем за результатами перевірки не було анульовано свідоцтво платника ПДВ ТОВ Інфоколл та не зроблено висновок про фіктивність діяльності ТОВ Інфоколл .

Акт ДПІ у Жовківському районі ГУ Міндоходів у Львівській області від 28.07.2014р. №343/2201/36761338 про неможливість проведення позапланової документальної перевірки ТОВ ЮМС (код ЄДРПОУ 36761338) щодо підтвердження господарських відносин з ТОВ Евдіаліт , код ЄДРПОУ 38389295 за січень-травень 2013 р., ТОВ Вайз-Юніон ЛТД , код ЄДРПОУ 37569727 за 2012р., ТОВ Мета-Днепр , код ЄДРПОУ 38350549 за 2013р., січень 2014р., де зафіксовано висновок, що ТОВ ЮМС документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин з вказаними контрагентами.

Суд звертає увагу, що як випливає з Акту перевірки, висновки акту про неможливість проведення позапланової документальної перевірки ТОВ ЮМС стосувалися інших контрагентів, а не операцій з позивачем, акт фіксує саме неможливості провести перевірку; документи при цьому не досліджувалися, акт складено уже після припинення господарських відносин позивача з ТОВ ЮМС . За результатами складення акту свідоцтво платника ПДВ ТОВ ЮМС не було анульовано, а діяло після складення такого акта більше одного року до 20.10.2015р.

Акт ДПІ у Жовківському районі Головного управління Міндоходів у Львівській області від 08.08.2014р. №888/22-02/38299689 про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання ТОВ Кіпаріс-груп (код ЄДРПОУ 38299689) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2013 р. по 31.05.2013 р., в якому зроблено висновок про документальне не підтвердження реальність здійснення операцій ТОВ Кіпаріс-груп із контрагентами.

Однак, суд бере до уваги той факт, що на момент проведення звірки ТОВ Кіпаріс-груп перебувало в судовій процедурі банкрутства.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.05.2014 року у справі № 904/1068/14 було відмовлено в задоволенні клопотання Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровської області про надання документів для проведення перевірки.

Господарський суд Дніпропетровської області зазначив, що у органу ДПІ було достатньо часу для проведення перевірки з дня порушення провадження у справі про банкрутство, але орган ДПІ не скористався наданим законодавством строками для проведення перевірки боржника.

Таким чином, не надання документів для звірки зумовлено не фактом ухилення ТОВ Кіпаріс-груп від такої звірки, а законним судовим рішенням.

Акт Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська від 11.02.2013р. №493/22-5/36366213 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ СПЕЦТЕХІНДУСТРІЯ (код 36366213) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість при здійсненні взаємовідносин з ТОВ Тексімпорт (код 35987165), ТОВ Союзтехпром-М (код 3539730), ТОВ Промтехопт (код 35497022), ТОВ Фандерев (код 31820367) за період з 30.01.2009 р. по 31.12.2012 р., в якому цитується вирок Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 01.02.2010 р. по справі №1-70/2010г. відносно організованої групи осіб, які з використанням юридичних осіб ТОВ Тексімпорт (код 35987165), ТОВ Союзтехпром-М (код 3539730), ТОВ Промтехопт (код 35497022) вчинили злочин передбачений ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення).

Однак, як випливає із вироку, наведеному в Акті перевірки, вирок датований 2010 роком та стосується обставин, що мали місце в 2004-2008 роках, в той час як взаємовідносини між позивачем та ТОВ Фандерев мали місце в жовтні 2012 р. - червні 2013 р.

У вироку не зазначено про фіктивну діяльність позивача чи його контрагента - ТОВ Фандерев (код 31820367), їхніх посадових осіб чи засновників. З наданих відповідачем документів взагалі не простежується будь-який зв'язок встановлених в вироку обставин з діяльністю ТОВ Фандерев чи позивача.

Верховний Суд України в постанові від 20.06.2017р. у справі №21-1807а16 відмовив у задоволенні заяви податкового органу, вказавши, що товариство формувало податковий кредит і витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, за наслідками операцій та на підставі первинних документів, здійснених та виданих контрагентом - Агентством, яке не визнане фіктивним, а встановлені у згадуваній ДПІ кримінальній справі обставини щодо фіктивного підприємництва стосуються іншого господарюючого суб'єкта.

Суд констатує, що згідно вимог чинного законодавства України, обов'язок контролювати звітність контрагентів на суб'єктів підприємницької діяльності не покладено, також, суб'єкт підприємницької діяльності не має права контролювати звітність або своєчасність сплати податків іншими особами. Якщо віднесення сум до складу податкового кредиту відбувається на підставі належним чином оформлених розрахункових, платіжних та інших документів, обов'язковість ведення яких передбачена правилами ведення податкового обліку, дії платника податку є правомірними.

Аналогічний висновок про недопустимість покладення негативних наслідків за порушення, допущені контрагентами платника податків, неодноразово було зроблено Європейським судом з прав людини, зокрема у рішенні від 09.01.2007р. у справі Інтерсплав проти України , ЄСПЛ наголосив, що, якщо державні органи мають інформацію про зловживання в системі оподаткування конкретною компанією, вони повинні застосовувати відповідні заходи саме до цього суб'єкту, а не розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку.

Також, у Рішенні Європейського суду з прав людини від 22.01.2009р . у справі БУЛВЕС АД проти Болгарії зазначено, що у разі якщо національні органи за відсутності будь-яких вказівок на безпосередню участь фізичної або юридичної особи у зловживанні, пов'язаним зі сплатою податку на додану вартість, який нараховується у ланцюгу поставок, або будь-яких вказівок на обізнаність про таке порушення, все ж таки застосовують негативні наслідки до отримувача оподатковуваної податком на додану вартість поставки, який повністю виконав свої зобов'язання, за дії або бездіяльність постачальника, який перебував поза межами контролю отримувача і у відношенні якого у нього не було засобів перевірки та забезпечення його виконання, то такі владні органи порушують справедливий баланс, який має підтримуватися між вимогами суспільних інтересів та вимогами захисту права власності.

У рішенні від 18.03.2010 року у справі Бізнес Сепорт Сентре проти Болгарії ЄСПЛ вказав, що у разі виявлення податковими органами невиконання постачальником своїх обов'язків як платника ПДВ, вони могли б розпочати податкову перевірку цього постачальника, з тим щоб стягнути з нього належні платежі та штрафні санкції. При цьому ЄСПЛ зазначив, що прямого впливу на оподаткування організації-заявника це не мало б.

Відповідачем не надано суду доказу участі чи навіть обізнаності позивача в фактах порушення податкового законодавства, які відповідач висуває до його контрагентів та контрагентів контрагентів.

Суд визначає необгрунтованим твердження відповідача, що видаткова накладна по взаємовідносинах з ТОВ ПРЕСТИЖ ПРОДАКШЕН на загальну суму з ПДВ 21 744,00 грн. підписана від імені невстановленої особи.

Як випливає із податкової накладної №1 від 03.07.2013 р. підписантом в обох випадках був ОСОБА_4, що є керівником ТОВ ПРЕСТИЖ ПРОДАКШЕН .

За змістом ч.2 ст.9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Таким чином підпис особи є достатнім реквізитом в силу положень ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні . Законом додатково до підпису не вимагається будь-які інші відомості про підписанта.

Отже, підсумовуючи усе вище викладене у сукупності, суд приходить до висновку, що відповідачем як суб'єктом владних повноважень не доведено правомірність висновків про невідповідність операцій позивача доктрині ділової мети та їхню нереальність.

Натомість позивачем надано суду достатні та належні докази, які підтверджують, що спірні господарські операції є типовими для всієї діяльності позивача, у контрагентів позивача були ресурси та можливості надавати послуги, позивач отримав конкретний результат наданих послуг у вигляді підключених абонентів, що підтверджується дослідженими судом матеріалами справи.

Згідно з ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 69, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 71 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

Таким чином, із системного аналізу вище викладених норм законодавства та з'ясованих судом обставин вбачається, що позов Товариства з обмеженою відповідальністю Віжн Медіа до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м.Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню повністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 69-71, 86, 94, 128, 158-163, 167 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м.Києві від 17.06.2015 р. №0004462210.

3. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м.Києві від 17.06.2015 р. №0004452210.

4. Присудити на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Віжн Медіа (код ЄДРПОУ 36692060) сплачений ним судовий збір у розмірі 487 грн. 20 коп. (чотириста вісімдесят сім гривень двадцять копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м.Києві (код ЄДРПОУ 39561761).

Відповідно до ст.ст. 185, 186 КАС України, постанова може бути оскаржена шляхом подання до Київського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд міста Києва апеляційної скарги протягом десяти днів із дня отримання копії постанови . Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Київського апеляційного адміністративного суду.

Згідно зі ст. 254 КАС України, постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Ю.Т. Шрамко

Дата ухвалення рішення 30.11.2017
Зареєстровано 11.01.2018
Оприлюднено 11.01.2018

Судовий реєстр по справі 826/19604/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.05.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.04.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.03.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.02.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 21.01.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 21.12.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 26.11.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.11.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.10.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.10.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 30.11.2017 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 27.04.2017 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 18.09.2015 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/19604/15

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону